Privacy, Disclaimer, Terms and Conditions


Date of Last Revision: 09 Dec 2022

General Data Protection Regulation (GDPR) of 25 May 2018:

Privacy Statement

General: Your personal data, i.e., name and e-mail address, are processed by us only when you purchase a product from us. This means that we hold personally identifiable information for the purpose of giving you the products, information or services you have requested.

Our products are managed by PayPal and by Stripe. Your data is processed in accordance with their Legal agreements (Legal Agreements for PayPal Services, and Stripe Services Agreement). We will store your name and email address only if you purchase a product from us and and will not share, rent, or sell it to any other organization. We do this in accordance with the provisions of European data privacy laws. The following provisions describe the type, scope and purpose of collecting, processing and utilizing personal data. This data privacy policy applies only to our web pages. If links on our pages route you to other pages, please inquire there about how your data are handled in such cases.

Inventory data:

(1) Your personal data, insofar as these are necessary for this contractual relationship (inventory data) in terms of its establishment, organization of content and modifications, are used exclusively for fulfilling the sales contract. For goods to be delivered, for instance, your name and email address must be retained.

(2) Without your explicit consent or a legal basis, your personal data are not passed on to third parties outside the scope of fulfilling this contract. After completion of the contract, your data are blocked against further use. After expiry of deadlines as per tax-related and commercial regulations, these data are deleted unless you have expressly consented to their further use.

Web analysis and cookie use with Google Analytics: This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (Google). Google Analytics uses cookies, i.e. text files stored on your computer to enable analysis of website usage by you. Information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the United States and stored there. In case of activated IP anonymization on this website, however, your IP address is previously truncated by Google within member states of the European Union or in other states which are party to the agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is a full IP address transmitted to a Google server in the United States and truncated there. On behalf this website's owner, Google will use this information to evaluate your use of the website, compile reports about website activities, and provide the website's operator with further services related to website and Internet usage. The IP address sent from your browser as part of Google Analytics is not merged with other data by Google. You can prevent storage of cookies by appropriately setting your browser software; in this case, however, please note that you might not be able to fully use all functions offered by this website. In addition, you can prevent data generated by the cookie and relating to your use of the website (including your IP address) from being collected and processed by Google, by downloading and installing a browser plug-in from the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

You can also prevent storage of cookies by choosing a 'disable cookies' option in your browser settings. But this can limit the functionality of our Internet offers as a result.

Social plug-ins: We do not use any social plug-ins from Facebook, Twitter or other social networks.

Privaatsuspoliitika (GDPR)

See andmekaitsedeklaratsioon selgitab isikuandmete (edaspidi 'andmed') tüüpi, ulatust ja eesmärki meie veebipakkumises ning sellega seotud veebisaitide, funktsioonide ja sisu ning väliste veebipõhiste kohalolekute, nagu meie sotsiaalmeedia profiil. (edaspidi ühiselt 'veebipakkumine'). Kasutatavate terminite puhul, nagu 'töötlemine' või 'vastutav isik', viitame isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artiklis 4 esitatud määratlustele.

Vastutav:

Tegevdirektor
EurekaMag OÜ
Sakala 7-2
10141 Tallinn
Eesti
info@eurekamag.ee
Tel.: +372 69 91692

Töödeldavate andmete tüübid:

Kogume ja säilitame andmeid eranditult müügilepingute töötlemiseks. Ilma nende andmeteta oleks selliste lepingute täitmine võimatu. Selle eest võetakse tasu:

- Varude andmed (nimi)
- Kontaktandmed (e-post).

Andmesubjektide kategooriad: Veebipakkumise külastajad ja kasutajad (edaspidi nimetame asjaomaseid isikuid ka 'kasutaja').

Töötlemise eesmärk:

- Veebipakkumise, selle funktsioonide ja sisu pakkumine
- Kontaktipäringutele vastamine ja kasutajatega suhtlemine
- Ohutusmeetmed
- Katvuse mõõtmine/turundus

Kasutatud terminid: 'Isiklikud andmed' on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (järgmises 'andmesubjektis') seotud; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifikaatori määramise kaudu, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, võrguidentifikaator (nt küpsis) või üks või mitu eritunnust. selle füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi väljendus.

'Töötlemine' on mis tahes toiming või toimingute seeria, mis tehakse isikuandmetega seotud automatiseeritud protseduuride abil või ilma. Mõiste on lai ja hõlmab praktiliselt kõiki andmete käitlemist.

Vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, asutus, institutsioon või muu organ, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Asjakohased õiguslikud alused: Vastavalt GDPR-i artiklile 13 teavitame teid meie andmetöötluse õiguslikust alusest. Kui andmekaitsedeklaratsioonis ei ole õiguslikku alust mainitud, kehtib järgmine: Nõusoleku saamise õiguslik alus on artikli 6 lõike 1 punkt a ja päringutele vastamine on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b. Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks töötlemise aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c ja meie õigustatud huvide kaitsmiseks töötlemise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c. 6 lõike 1 punkt f. Juhul, kui andmesubjekti või muu füüsilise isiku elulised huvid nõuavad isikuandmete töötlemist, on õiguslikuks aluseks GDPR artikli 6 lõike 1 punkt d.

Koostöö töötlejate ja kolmandate osapooltega: Kui oma töötlemise käigus avaldame andmeid teistele inimestele ja ettevõtetele (töötlejatele või kolmandatele isikutele), edastame neile või võimaldame neile muul viisil juurdepääsu andmetele, tehakse seda ainult seadusliku loa alusel (nt kui andmeid edastatakse kolmandatele isikutele, nagu ka makseteenuse pakkujatele, on GDPR artikli 6 lõike 1 lõike b kohaselt nõutav lepingu täitmiseks), olete andnud nõusoleku, selle näeb ette seaduslik kohustus või meie õigustatud huvid (nt agentide, veebimajutajate jne kasutamisel).

Ülekanded kolmandatesse riikidesse: Kui töötleme andmeid kolmandas riigis (st väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)) või kui see toimub osana kolmandate isikute teenuste kasutamisest või andmete avaldamisest või edastamisest kolmandatele isikutele, see toimub ainult juhul, kui see on meie (lepingueelsete) kohustuste täitmine teie nõusoleku alusel, juriidilise kohustuse alusel või meie õigustatud huvide alusel. Seaduslike või lepinguliste lubade alusel töötleme või laseme töödelda andmeid kolmandas riigis ainult siis, kui on täidetud GDPR-i artikli 44 ja sellele järgnevate erinõuded. See tähendab, et töötlemine toimub nt eritagatiste alusel, nagu ametlikult tunnustatud andmekaitsetaseme kindlaksmääramine, mis vastab ELi tasemele (nt USA puhul Privacy Shieldi kaudu) või ametlikult tunnustatud eritagatiste järgimine. lepingulised kohustused (nn lepingu tüüpklauslid).

Andmesubjektide õigused

Teil on õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas kõnealuseid andmeid töödeldakse, ning nõuda teavet nende andmete kohta, samuti täiendavat teavet ja andmete koopiat vastavalt GDPR-i artiklile 15.

Teil on vastavalt. DSGVO artikkel 16 õigus nõuda teid puudutavate andmete täiendamist või teid puudutavate ebaõigete andmete parandamist.

Vastavalt GDPR-i artiklile 17 on teil õigus nõuda kõnealuste andmete viivitamatut kustutamist või teise võimalusena vastavalt GDPR-i artiklile 18 nõuda andmete töötlemise piiramist.

Teil on õigus nõuda andmete kättesaamist, mille olete meile esitanud kooskõlas GDPR-i artikliga 20, ja nõuda nende edastamist teistele vastutavatele osapooltele.

Samuti on teil õigus GDPR artikli 77 kohaselt esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Taganemisõigus: Teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta vastavalt GDPR-i artikli 7 lõikele 3 ja see jõustub tulevikus.

Õigus esitada vastuväiteid: Teil on igal ajal vastuväiteid teiega seotud andmete edasisele töötlemisele vastavalt GDPR-i artiklile 21. Vastuväiteid saab esitada eelkõige otseturunduse eesmärgil töötlemise vastu.

Küpsised ja õigus esitada vastuväiteid otsesele reklaamile: 'Küpsised' on väikesed failid, mis salvestatakse kasutajate arvutitesse. Küpsistesse saab salvestada erinevat teavet. Küpsist kasutatakse peamiselt teabe salvestamiseks kasutaja (või seadme kohta, kuhu küpsist salvestatakse) veebipakkumise külastamise ajal või pärast seda. Ajutised küpsised ehk 'seansiküpsised' või 'ajutised küpsised' on küpsised, mis kustutatakse pärast seda, kui kasutaja lahkub veebipakkumisest ja sulgeb brauseri. Sellisesse küpsisesse saab salvestada näiteks e-poe ostukorvi sisu või sisselogimise oleku. 'Püsivad' või 'püsivad' on küpsised, mis jäävad salvestatuks ka pärast brauseri sulgemist. Näiteks saab sisselogimise oleku salvestada, kui kasutajad külastavad seda mitme päeva pärast. Sellisesse küpsisesse saab salvestada ka kasutajate huvid, mida kasutatakse vahemiku mõõtmiseks või turunduseesmärkidel. 'Kolmanda osapoole küpsised' on küpsised, mida pakuvad muud teenusepakkujad peale võrgupakkumise haldamise eest vastutava isiku (muidu, kui need on ainult nende küpsised, räägime 'esimese osapoole küpsistest').

Võime kasutada ajutisi ja püsivaid küpsiseid ning selgitada seda oma andmekaitsedeklaratsioonis.

Kui kasutajad ei soovi, et nende arvutisse salvestataks küpsiseid, palutakse neil brauseri süsteemiseadetes vastav valik deaktiveerida. Salvestatud küpsiseid saab kustutada brauseri süsteemiseadetes. Küpsiste välistamine võib kaasa tuua selle võrgupakkumise funktsionaalsed piirangud.

Üldine vastuväide küpsiste kasutamisele veebiturunduse eesmärkidel võib olla esitatud paljude teenuste puhul, eriti jälgimise puhul USA saidi kaudu http://www.aboutads.info/choices/ või ELi pool http://www.youronlinechoices.com/ selgitada. Lisaks saab küpsiste salvestamist saavutada, lülitades need brauseri seadetes välja. Pange tähele, et sel juhul ei saa kõiki selle veebipakkumise funktsioone kasutada.

Andmete kustutamine: Meie poolt töödeldavad andmed kustutatakse või nende töötlemist piiratakse vastavalt GDPR-i artiklitele 17 ja 18. Kui käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis ei ole sõnaselgelt öeldud, kustutatakse meie poolt salvestatud andmed niipea, kui neid enam ettenähtud otstarbel ei vajata ja kustutamine ei ole vastuolus seadusest tulenevate säilitamisnõuetega. Kui andmeid ei kustutata, kuna need on vajalikud muudel ja seadusega lubatud eesmärkidel, piiratakse nende töötlemist. See tähendab, et andmed blokeeritakse ja neid ei töödelda muudel eesmärkidel. See kehtib näiteks andmete kohta, mida tuleb säilitada ärilistel või maksunduslikel põhjustel.

Saksamaa seadusandlike nõuete kohaselt toimub säilitamine eelkõige 6 aastat vastavalt HGB § 257 lõikele 1 (raamatud, varud, algbilansid, aastaaruanded, ärikirjad, raamatupidamisdokumendid jne) ja 10 aastat. vastavalt AO § 147 lõikele 1 (raamatud, dokumendid, tegevusaruanded, raamatupidamisdokumendid, äri- ja ärikirjad, maksustamist puudutavad dokumendid jne).

Vastavalt Austria seaduslikele nõuetele toimub ladustamine eelkõige 7 aastat vastavalt BAO § 132 lõikele 1 (raamatupidamisdokumendid, kviitungid/arved, kontod, kviitungid, äridokumendid, tulude ja kulude loetelu jne), 22 aastat kinnisvaraga seoses ja 10 aastat dokumentide puhul, mis on seotud elektrooniliselt osutatavate teenuste, telekommunikatsiooni-, raadio- ja televisiooniteenustega, mida osutatakse ELi liikmesriikides mitteettevõtetele ja mille puhul kasutatakse MOSS-i (Mini One Stop Shop).

Ettevõtlusega seotud töötlemine

Töötleme oma klientide lepinguandmeid (nimi ja e-posti aadress) ainult lepinguliste teenuste osutamise eesmärgil.

Hostimine: Meie kasutatavad hostimisteenused pakuvad järgmisi teenuseid: infrastruktuuri- ja platvormiteenused, arvutusvõimsus, salvestusruumi- ja andmebaasiteenused, turvateenused ja tehnilised hooldusteenused, mida kasutame selle võrgupakkumise toimimiseks.

Meie või meie hostiteenuse pakkuja töötleme selle veebipakkumise tegemisel klientidelt, huvitatud isikutelt ja külastajatelt laoandmeid, kontaktandmeid, sisuandmeid, lepinguandmeid, kasutusandmeid, meta- ja sideandmeid, lähtudes meie õigustatud huvidest selle veebipakkumise tegemisel. tõhusalt ja turvaliselt saadaval vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f koostoimes GDPR-i artikliga 28 (tellimuste töötlemise lepingu sõlmimine).

Juurdepääsuandmete ja logifailide kogumine: Meie või meie hostiteenuse pakkuja kogume andmeid iga juurdepääsu kohta serverile, millel see teenus asub (nn serveri logifailid), lähtudes meie õigustatud huvidest artikli 6 lõike 1 punkti tähenduses. Juurdepääsuandmed hõlmavad külastatud veebisaidi nime, faili, juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmete hulka, teadet edukast juurdepääsust, brauseri tüüpi ja versiooni, kasutaja operatsioonisüsteemi, viitaja URL-i (varem külastatud leht), IP-aadressi ja taotlev teenusepakkuja.

Logifaili teavet säilitatakse turvakaalutlustel (nt väärkasutuse või pettuse uurimiseks) maksimaalselt 7 päeva ja seejärel kustutatakse pöördumatult. Lepinguliste teenuste pakkumine: töötleme laoandmeid (kasutajate nimed ja e-posti aadressid), lepinguandmeid (ostetud toode, makseteave (PayPal: e-post; triip: krediitkaardi 4 numbrit) eesmärgiga meie lepinguliste kohustuste täitmine ja teenuste täitmine vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile b Neid andmeid on vaja lepingu sõlmimiseks.

Andmed kustutatakse pärast seadusest tuleneva garantii ja sellega võrreldavate kohustuste lõppemist, andmete säilitamise vajalikkust kontrollitakse iga kolme aasta järel; juriidiliste arhiveerimiskohustuste puhul toimub kustutamine pärast nende kehtivuse lõppemist. Mis tahes kliendikonto teave jääb alles, kuni see kustutatakse.

Kontakt: meiega ühenduse võtmisel (ainult e-posti teel) töödeldakse kasutaja esitatud teavet, et töödelda kontaktitaotlust ja selle töötlemist vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile b. GDPR.

Kustutame taotlused, kui need pole enam vajalikud. Vaatame vajaduse üle iga kahe aasta tagant; Lisaks kehtivad seadusega ettenähtud arhiveerimiskohustused.

Google Analytics: kasutame Google Analyticsit, veebianalüüsi teenust, lähtudes meie õigustatud huvidest (st huvist meie veebipakkumise analüüsimise, optimeerimise ja majandusliku toimimise vastu artikli 6 lõike 1 tähenduses). lit. f. DSGVO., Google LLC (edaspidi 'Google'). Google kasutab küpsiseid. Küpsise poolt genereeritud teave veebipakkumise kasutamise kohta kasutaja poolt edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse seal. Google on sertifitseeritud Privacy Shield lepingu alusel ja tagab seega vastavuse Euroopa andmekaitseseadustele (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google kasutab seda teavet meie nimel, et hinnata meie veebipakkumise kasutamist kasutajate poolt, koostada aruandeid selle võrgupakkumisega seotud tegevuste kohta ning pakkuda meile muid selle võrgupakkumise ja Interneti-kasutusega seotud teenuseid. Töödeldud andmetest saab luua pseudonüümseid kasutajaprofiile.

Kasutame Google Analyticsit ainult aktiveeritud IP anonüümseks muutmisega. See tähendab, et Google lühendab kasutaja IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google'i serverisse ja lühendatakse seal.

Kasutaja brauseri edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Kasutajad saavad küpsiste salvestamist takistada, seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; Lisaks saavad kasutajad takistada küpsise poolt genereeritud ja veebipakkumise kasutamisega seotud andmete kogumist Google'i poolt ja nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides järgmise lingi all saadaoleva brauseri pistikprogrammi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ee.

Lisateavet Google'i andmete kasutamise, seadete ja vastuväidete kohta leiate Google'i veebisaitidelt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ('Kuidas Google kasutab andmeid, kui kasutate meie partnerite veebisaite või rakendusi'), http://www.google.com/policies/technologies/ads ('Andmete kasutamine reklaamieesmärkidel'), http://www.google.de/settings/ads ('Hallake teavet, mida Google kasutab teile reklaamide näitamiseks').

Me ei kasuta oma veebisaidil reklaame.

Kasutame oma veebisaidil Google'i analüüsiteenuste integreerimiseks ja haldamiseks Google'i sildihaldurit.

Onlain kohalolek sotsiaalmeedias: säilitame võrgus kohaloleku sotsiaalvõrgustikes ja platvormidel, et saaksime suhelda seal tegutsevate klientide, huviliste ja kasutajatega ning teavitada neid seal oma teenustest. . Vastavate võrkude ja platvormide väljakutsumisel kehtivad nende vastavate operaatorite tingimused ja andmetöötlusjuhised.

Kui meie andmekaitsedeklaratsioonis ei ole märgitud teisiti, töötleme kasutajaandmeid, kui nad suhtlevad meiega sotsiaalvõrgustikes ja platvormidel, nt kirjutavad postitusi meie veebipõhises kohalolekus või saadavad meile sõnumeid.

Kolmanda osapoole teenuste ja sisu integreerimine: oma veebipakkumises tugineme oma õigustatud huvidele (st huvile meie veebipakkumise analüüsimise, optimeerimise ja majandusliku toimimise vastu artikli 6 lõike tähenduses . 1 lit. f. GDPR) sisu või teenuste pakkumised kolmandatest osapooltest pakkujatelt nende sisu ja teenuste (nt videod või fondid) integreerimiseks (edaspidi ühtselt 'sisu').

See eeldab alati, et selle sisu kolmandatest osapooltest pakkujad tajuvad kasutaja IP-aadressi, kuna ilma IP-aadressita ei saaks nad sisu oma brauserisse saata. Seetõttu on selle sisu kuvamiseks vajalik IP-aadress. Püüame kasutada ainult sisu, mille vastavad pakkujad kasutavad sisu edastamiseks ainult IP-aadressi. Kolmandast osapoolest teenusepakkujad võivad statistilistel või turunduslikel eesmärkidel kasutada ka niinimetatud pikslimärgendeid (nähtamatu graafika, tuntud ka kui 'veebimajakad'). Pikslimärgendeid saab kasutada sellise teabe, nagu külastajaliikluse hindamiseks selle veebisaidi lehtedel. Pseudonüümteavet saab salvestada ka kasutaja seadmes olevatesse küpsistesse ning see sisaldab muuhulgas tehnilist teavet brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, viitavaid veebisaite, külastusaegu ja muud teavet meie veebipakkumise kasutamise kohta, samuti on see lingitud sellisele teabele muudest allikatest.

YouTube: Manustame video YouTube'i platvormilt, mida pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Andmekaitse: https://www.google.com/policies/privacy/, Loobuma: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha: integreerime robotite tuvastamise funktsiooni, nt teenusepakkuja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA veebivormidesse (ReCaptcha) kirjete tegemisel. Andmekaitse: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Eligibility: Membership in the Service is void where prohibited. This Site is intended solely for users who are thirteen (13) years of age or older, and users of the Site under 18 who are currently in school. Any registration by, use of or access to the Site by anyone under 13, or by anyone who is under 18 and not in high school or college, is unauthorized, unlicensed and in violation of these Terms of Use. By using the Service or the Site, you represent and warrant that you are 13 or older and in high school or college, or else that you are 18 or older, and that you agree to and to abide by all of the terms and conditions of this Agreement.

Hyperlink Policy: Hyperlinks from the Site to Websites outside the Site: There may be cases on the Site when the Site provides hyperlinks to other locations or websites on the Internet. These hyperlinks lead to websites published or operated by third parties who are not affiliated with or in any way related to the Site. They have been included in the Site to enhance your user experience and are presented for information purposes only. The Site only includes such hyperlinks as sources of information for your convenience. However, by providing hyperlinks to an external website or webpage, the Site shall not be deemed to endorse, recommend, approve, guarantee or introduce any third parties or the services/products they provide on their websites, or to have any form of cooperation with such third parties and websites unless otherwise stated by the Site. The Site is not in any way responsible for the content of any externally linked website or webpage. You use or follow these links at your own risk and the Site is not responsible for any damages or losses incurred or suffered by you arising out of or in connection with your use of the link. The Site is not a party to any contractual arrangements entered into between you and the provider of the external website unless otherwise expressly specified or agreed to by the Site. Any links to websites that contain downloadable software and/or files are provided for your convenience only. Again we are not responsible for any difficulties you may encounter in downloading the software and/or files or for any consequences from your doing so. Please remember that the use of any software and/or file downloaded from the Internet may be governed by a licence agreement and your failure to observe the terms of such licence agreement may result in an infringement of intellectual property rights of the relevant software/file provider which we are not in any way responsible. Please be mindful that when you click on a link and leave our website you will be subject to the terms of use and privacy policies of the other website that you are going to visit. The products and services offered on these other websites may be limited to persons located or residing in only that particular jurisdiction. In addition, the content on these linked websites may not be intended for persons located or residing in jurisdictions that restrict the distribution of such content. The terms and conditions governing the use of the other website may differ and you should consult and carefully read the applicable terms and conditions before using the website. The Site is not liable for any loss or damage incurred or suffered by you or any third party arising out of or in connection with such link.

Proprietary Rights in Site Content and Limited License: All content on the Site and available through the Service, including designs, text, graphics, pictures, video, information, applications, software, music, sound and other files, and their selection and arrangement (the 'Site Content'), are the proprietary property of the respective author or owner, its users or its licensors with all rights reserved. No Site Content may be modified, copied, distributed, framed, reproduced, republished, downloaded, scraped, displayed, posted, transmitted, or sold in any form or by any means, in whole or in part, without prior written permission, except that the foregoing does not apply to your own User Content (as defined below) that you legally post on the Site. Provided that you are eligible for use of the Site, you are granted a limited license to access and use the Site and the Site Content and to download or print a copy of any portion of the Site Content to which you have properly gained access solely for your personal, non-commercial use, provided that you keep all copyright or other proprietary notices intact. Except for your own User Content, you may not upload or republish Site Content on any Internet, Intranet or Extranet site or incorporate the information in any other database or compilation, and any other use of the Site Content is strictly prohibited. Such license is subject to these Terms of Use and does not permit use of any data mining, robots, scraping or similar data gathering or extraction methods. Any use of the Site or the Site Content other than as specifically authorized herein, without the prior written permission, is strictly prohibited and will terminate the license granted herein. Such unauthorized use may also violate applicable laws including copyright and trademark laws and applicable communications regulations and statutes. Unless explicitly stated herein, nothing in these Terms of Use shall be construed as conferring any license to intellectual property rights, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is revocable at any time without notice and with or without cause.

User Conduct: You understand that the Service and the Site are available for your personal, non-commercial use only. You represent, warrant and agree that no materials of any kind submitted through your account or otherwise posted, transmitted, or shared by you on or through the Service will violate or infringe upon the rights of any third party, including copyright, trademark, privacy, publicity or other personal or proprietary rights; or contain libelous, defamatory or otherwise unlawful material. In addition, you agree not to use the Service or the Site to: (1) harvest or collect email addresses or other contact information of other users from the Service or the Site by electronic or other means for the purposes of sending unsolicited emails or other unsolicited communications; (2) use the Service or the Site in any unlawful manner or in any other manner that could damage, disable, overburden or impair the Site; (3) use automated scripts to collect information from or otherwise interact with the Service or the Site; (4) upload, post, transmit, share, store or otherwise make available any content that we deem to be harmful, threatening, unlawful, defamatory, infringing, abusive, inflammatory, harassing, vulgar, obscene, fraudulent, invasive of privacy or publicity rights, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable; (5) upload, post, transmit, share, store or otherwise make available any pictures or videos other than those of a personal nature that: (i) are of you or your friends, (ii) are taken by you or your friends, or (iii) are original art or animation created by you or your friends; (6) register for more than one User account, register for a User account on behalf of an individual other than yourself, or register for a User account on behalf of any group or entity; (7) impersonate any person or entity, or falsely state or otherwise misrepresent yourself, your age or your affiliation with any person or entity; (8) upload, post, transmit, share or otherwise make available any unsolicited or unauthorized advertising, solicitations, promotional materials, 'junk mail,' 'spam,' 'chain letters,' 'pyramid schemes,' or any other form of solicitation; (9) upload, post, transmit, share, store or otherwise make publicly available on the Site any private information of any third party, including, addresses, phone numbers, email addresses, Social Security numbers and credit card numbers; (10) solicit personal information from anyone under 18 or solicit passwords or personally identifying information for commercial or unlawful purposes; (11) upload, post, transmit, share or otherwise make available any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment; (11) intimidate or harass another; (12) upload, post, transmit, share, store or otherwise make available content that would constitute, encourage or provide instructions for a criminal offense, violate the rights of any party, or that would otherwise create liability or violate any local, state, national or international law; (12) use or attempt to use another's account, service or system without authorization, or create a false identity on the Service or the Site; (13) upload, post, transmit, share, store or otherwise make available content that, in the sole judgment of EurekaMag.com, is objectionable or which restricts or inhibits any other person from using or enjoying the Site, or which may expose EurekaMag.com or its users to any harm or liability of any type.

Limited Liability: You expressly agrees that use of EurekaMag.com is at the user's sole risk. The Content includes but is not limited to everything accessible from and on the Sites, such as stories, articles, images, videos, audio files, advertisements and other information. The Content of these Sites is for the sole purpose of being informative. The Content is not and should not be used or relied upon as medical, legal, financial or other advice. Under no circumstances will EurekaMag.com or its affiliates or employees be liable for any loss or damage caused by a user's reliance on information obtained through EurekaMag.com and affiliated websites. It is the responsibility of the user to evaluate the accuracy, completeness or usefulness of any information, procedure, advice, opinion or other content available through EurekaMag.com. Please secure the advice of professionals, as appropriate, regarding the evaluation of any specific information, opinion, advice or other content presented. Nothing contained in EurekaMag.com websites or linked to by EurekaMag.com is intended by EurekaMag.com or its employees, affiliates or information providers to be instructional for medical diagnosis or treatment. It should not be used in place of a visit, call, consultation or the advice of your physician or other qualified health care provider. Always seek the advice of your physician or other qualified health care provider promptly if you have any healthcare-related questions or before you undergo any treatment or began a diet or fitness program. You should never disregard medical advice or delay in seeking it because of something you have read on EurekaMag.com or an affiliated Site. Before trading stock users are advised to consult with a professional broker or other financial representative to verify information presented on EurekaMag.com. EurekaMag.com, its affiliates, employees, and information providers shall have no liability for investment decisions based on the information provided. Likewise, do not use EurekaMag.com to decide important courses of action. You should never disregard professional advice or delay in seeking advice because of something you have read on EurekaMag.com. EurekaMag.com and affiliated Sites are provided 'AS IS' without warranty, express or implied. ITS LICENSORS, AND ITS SUPPLIERS, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, DISCLAIM ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTIES' RIGHTS, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. Without limiting the foregoing, EurekaMag.com, its affiliates, licensors, information providers and its suppliers make no representations or warranties about the following: The accuracy, reliability, currentness, completeness, or timeliness of the Content, software, text, graphics, videos, links, or communications provided on or through the use of the EurekaMag.com website or other related publications. The satisfaction of any government regulations requiring disclosure of information on prescription drug products or the compliance or approval of any software with regard to the content contained on EurekaMag.com. In no event shall EurekaMag.com, its affiliates, its information providers, its licensors, its suppliers, or any third parties mentioned on any EurekaMag.com affiliated site be liable for any damages (including, without limitation, direct, indirect, incidental, special, consequential or punitive damages, personal injury/wrongful death, lost profits, or damages resulting from lost data or business interruption) resulting from the use of or inability to use the Sites or the Content, whether based on warranty, contract, tort, or any other legal theory, and whether or not EurekaMag.com, its affiliates, its licensors, its suppliers, or any third parties mentioned on the Sites are advised of the possibility of such damages. EurekaMag.com, its affiliates, its employees, its information providers, its licensors, its suppliers, or any third parties mentioned on the EurekaMag.com are not liable for any personal injury, including death, caused by your use or misuse of any of these Sites or content. Any claims arising in connection with your use of the Site or any content, must be brought within one (1) year of the date of the event giving rise to such action occurred. Remedies under these Terms and Conditions are exclusive and are limited to those expressly provided for in these Terms and Conditions. User hereby acknowledges that the provisions of these sections shall apply to all Content on EurekaMag.com or received from these Sites through any means. The section headings used herein are for convenience only and shall not be given any legal import.

Copyright Policy: We respect the intellectual property rights of others and we prohibit users from uploading, posting or otherwise transmitting on the website or service any materials that violate another party's intellectual property rights. By uploading, submitting or otherwise disclosing or distributing User Content for display or inclusion on EurekaMag.com, you represent and warrant that you own all rights in the Content and you agree that the Content will be shared under the Creative Commons Attribution-Share Alike. When we receive proper Notification of Alleged Copyright Infringement, we promptly remove or disable access to the allegedly infringing material as described herein in accordance with the Digital Millenium Copyright Act. If you believe that any material on the Site infringes upon any copyright which you own or control, you may send a notification of such infringement to infringement [at] EurekaMag . com. In accordance with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) and other applicable law, EurekaMag.com has adopted a policy of terminating, in appropriate circumstances and our sole discretion, users who are deemed to be repeat infringers. EurekaMag.com may also at its sole discretion limit access to the Site of any users who infringe any intellectual property rights of others, whether or not there is any repeat infringement. Under no circumstance can EurekaMag.com be held liable for any copyright infringement perpetrated by the users of EurekaMag.com. The end user is solely responsible to ensure legal use and compliance with the copyright holder. You will indemnify and hold harmless EurekaMag.com and its owner from any liability, damage or cost (including reasonable attorneys fees and cost) from any claim or demand made by any third party due to or arising out of your access to the Site, use of the Services, violation of the Terms of Use by you, or the infringement by you, of any intellectual property or other right of any person or entity.

Digital Millenium Copyright Act (DMCA) information: EurekaMag.com (the 'Provider') respects the intellectual property rights of third parties and responds to allegations that copyrighted material has been posted, uploaded or shared on or through EurekaMag.com (the 'Site') without authorization from the copyright holder in accordance with the safe harbor set forth in the Digital Millennium Copyright Act ('DMCA').

Notification of alleged copyright infringement: The DMCA provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law. If you have a good faith belief regarding the use of materials on the Site infringes your copyright, you may send to the Provider a notice requesting that the material be removed, or access to it be blocked.If you believe that your work has been copied and made available through the Site in a way that constitutes copyright infringement, you may send a document to infringement [at] eurekamag . com that contains the following (a 'Notice'):

- A description of the copyrighted work that you claim has been infringed and, if multiple copyrighted works are covered by a single notification, a list of all such works.
- Identification of the URL or other specific location that contains the material that you claim infringes your copyright described above. You must provide us with reasonably sufficient information to locate the allegedly infringing material.
- A physical or electronic signature of the copyright holder or a person authorized to act on his or her behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
- A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or applicable law.
- A statement by you that the information contained in your Notice is accurate and that you attest under the penalty of perjury that you are the copyright owner or that you are authorized to act on the owner's behalf.
- Your name, mailing address, telephone number, and email address.

Access for rightsholders: EurekaMag.com generally provides access to all users, so that rightsholders can check and find eventual copyright infringements on EurekaMag.com.

Ilma eelneva kontaktita hoiatus puudub: kui nende lehtede sisu või esitus rikub kolmandate isikute õigusi või seadusesätteid, palume vastavat teadet ilma kuluteatiseta. Nendelt lehtedelt tekkida võinud omandiõiguse valdajate endi poolt võimaliku omandiõiguste rikkumise kõrvaldamine ei pruugi toimuda ilma meie nõusolekuta. Garanteerime, et õigustatult vastuväidetud lõigud eemaldatakse viivitamatult, ilma et peaksite õigusnõustajat kaasama. Küll aga lükkame täielikult tagasi kõik teie poolt ilma eelneva kontaktita kantud kulud ja vajadusel esitame vastuhagi eelnimetatud sätete rikkumise eest. EurekaMag.com püüab järgida kõigis väljaannetes kasutatud failide, graafika, helidokumentide, videoseeriate ja tekstide autoriõigusi, kasutada enda loodud graafikat, helidokumente, videoseeriaid ja tekste või litsentsivabasid faile, graafikat, helidokumente, videolõike ja tekste. Kõik veebisaidil mainitud ja kolmandate isikute poolt kaitstud kaubamärgid ja kaubamärgid alluvad piiranguteta kehtiva kaubamärgiseaduse sätetele ja vastava registreeritud omaniku omandiõigustele. Järeldust, et kaubamärgid ei ole kaitstud kolmandate isikute õigustega, ei tohiks teha pelgalt mainimise põhjal! EurekaMag.com-i loodud avaldatud objektide autoriõigus jääb ainult EurekaMag.com-ile. Selliste failide, graafika, helidokumentide, videojadade ja tekstide kopeerimine või kasutamine muudes elektroonilistes või trükitud väljaannetes ei ole lubatud ilma EurekaMag.com selgesõnalise nõusolekuta.

Viited ja lingid: otseste või kaudsete viidete korral välistele veebisaitidele ('hüperlingid'), mis asuvad väljaspool EurekaMag.com vastutusala, jõustub vastutus ainult siis, kui EurekaMag. com on sisust teadlik ning tal oleks tehniliselt võimalik ja mõistlik takistada ebaseadusliku sisu kasutamist. EurekaMag.com märgib käesolevaga selgesõnaliselt, et lingi loomise ajal ei olnud lingitud lehtedel ebaseaduslikku sisu märgata. EurekaMag.com ei mõjuta lingitud/seotud lehtede praegust ja tulevast kujundust, sisu ega autorsust. Seetõttu distantseerub ta selgelt kogu sisust kõigil lingitud/ühendatud lehtedel, mida muudeti pärast lingi loomist. See avaldus kehtib kõigi meie enda veebisaidil olevate linkide ja viidete kohta, samuti kolmandate osapoolte kirjete kohta veebisaitidel, külalisteraamatutes, arutelufoorumites ja EurekaMag.com loodud meililistides. Ebaseadusliku, ebaõige või mittetäieliku sisu ning eelkõige sellise teabe kasutamisest või mittekasutamisest tuleneva kahju eest vastutab ainuisikuliselt viidatud lehe pakkuja, mitte isik, kes ainult viitab vastavale väljaandele linkide kaudu.

Dissotsiatsioon I: EurekaMag.com ei vastuta selle eest, kuidas siin esitatud teavet kasutatakse. Failid ja kõik muu sellel saidil on ainult isiklikuks kasutamiseks ning seetõttu ei tohiks neid alla laadida, salvestada ega lugeda. Kui olete mingil moel seotud valitsuse, piraadivastaste rühmituste, MPAA, CCA, Mediavisioni või muude sarnaste rühmitustega, on failidele juurdepääs ja HTML-lehtede lugemine keelatud. Kõik sellel saidil olevad objektid on eraomand ega ole seetõttu mõeldud lugemiseks. Seetõttu on sellele lehele juurdepääs keelatud. Kui te ikkagi sellele saidile sisenete, rikute 'Interneti privaatsusseaduse koodi 431.322.12', mille Bill Clinton võttis vastu 1995. aastal. See tähendab, et te ei saa võtta meetmeid nende failide haldajate vastu. Kui te selle lepinguga ei nõustu, olete sunnitud sellelt saidilt lahkuma.

Distants II: Hamburgi piirkonnakohus otsustas oma 12. mai 1998. aasta otsuses, et ühele lehele lingi lisamisega võidakse vastutada ka seal sisalduva sisu eest. Ringkonnakohtu hinnangul saab selle vastutuse omaksvõtmist välistada vaid sellest sisust sõnaselgelt lahtiühendamine. EurekaMag.com-il on linke teistele Interneti-saitidele. Kõikide nende linkide kohta kehtib järgmine: EurekaMag.com teatab sõnaselgelt, et see ei mõjuta lingitud lehtede kujundust ja sisu. Seetõttu distantseerib EurekaMag.com end selgelt kõigi lingitud saitide sisust. See deklaratsioon kehtib kõikide linkide ja nende lehtede sisu kohta, millele hüperlingid viivad.

Third Party Websites and Content: The Site contains (or you may be sent through the Site or the Service) links to other websites ('Third Party Sites') as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software and other content or items belonging to or originating from third parties (the 'Third Party Applications, Software or Content'). Such Third Party Sites and Third Party Applications, Software or Content are not investigated, monitored or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third Party Sites accessed through the Site or any Third Party Applications, Software or Content posted on, available through or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices or other policies of or contained in the Third Party Sites or the Third Party Applications, Software or Content. Inclusion of, linking to or permitting the use or installation of any Third Party Site or any Third Party Applications, Software or Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third Party Sites or to use or install any Third Party Applications, Software or Content, you do so at your own risk and you should be aware that our terms and policies no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any site to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the site.

Privacy: We care about the privacy of our users. By using the Site or the Service, you are consenting to have your personal data transferred to and processed in Germany.

Permissions: Please note that some of EurekaMag.com's content is adapted from news releases issued by their respective institutions. These releases are intended for journalists and other members of the public. If you wish to quote from any part of these article, we suggest that you credit the issuing institution as the original source of the news release, in addition to mentioning EurekaMag.com as the source of any link to the corresponding article on our server. Permission is generally NOT granted for reproduction of any of the content. Please note that EurekaMag.com may use content licensed from third parties. Such third-party content is subject to their own separate copyright restrictions, which vary by copyright holder. Please note that Open Directory Project and Wikipedia content is governed by the Open Directory License and is subject to its own terms of use (see copyrights for details).

Disclaimers: EurekaMag.com is not responsible or liable in any manner for any User Content or Third Party Applications, Software or Content posted on the Site or in connection with the Service, whether posted or caused by users of the Site, by EurekaMag.com, by third parties or by any of the equipment or programming associated with or utilized in the Site or the Service. Although we provide rules for user conduct and postings, we do not control and are not responsible for what users post, transmit or share on the Site and are not responsible for any offensive, inappropriate, obscene, unlawful or otherwise objectionable content you may encounter on the Site or in connection with any User Content or Third Party Applications, Software or Content. EurekaMag.com is not responsible for the conduct, whether online or offline, of any user of the Site or Service. The Site and the Service may be temporarily unavailable from time to time for maintenance or other reasons. EurekaMag.com assumes no responsibility for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or alteration of, User communications. EurekaMag.com is not responsible for any technical malfunction or other problems of any network or service, computer systems, servers or providers, computer or other equipment, software, failure of email on account of technical problems or traffic congestion on the Internet or at any Site or combination thereof, including injury or damage to User's or to any other person's computer, or other hardware or software, related to or resulting from using or downloading materials in connection with the Web and/or in connection with the Service, including any software. Under no circumstances will the Company be responsible for any loss or damage, including any loss or damage to any User Content or personal injury or death, resulting from anyone's use of the Site or the Service, any User Content or Third Party Applications, Software or Content posted on or through the Site or the Service or transmitted to Users, or any interactions between users of the Site, whether online or offline. THE SITE, THE SERVICE, ANY PLATFORM APPLICATIONS AND THE SITE CONTENT ARE PROVIDED 'AS-IS' AND THE COMPANY DISCLAIMS ANY AND ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. EurekaMag.com CANNOT GUARANTEE AND DOES NOT PROMISE ANY SPECIFIC RESULTS FROM USE OF THE SITE AND/OR THE SERVICE. EurekaMag.com DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT CONTENT OR MATERIALS ON THE SITE ARE ACCURATE, COMPLETE, RELIABLE, CURRENT OR ERROR-FREE. THEREFORE, YOU SHOULD EXERCISE CAUTION IN THE USE OF ANY SUCH CONTENT OR MATERIALS. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN CONTENT, MATERIAL, DATA FROM OR THROUGH THE SERVICE AND ANY PLATFORM APPLICATIONS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR USE THEREOF AND ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM, LOSS OF DATA OR OTHER HARM OF ANY KIND THAT MAY RESULT. EurekaMag.com reserves the right to change any and all content, software and other items used or contained in the Site and any Services offered through the Site at any time without notice. Reference to any products, services, processes or other information, by trade name, trademark, manufacturer, supplier or otherwise does not constitute or imply endorsement, sponsorship or recommendation thereof, or any affiliation therewith, by EurekaMag.com.

Limitation on Liability: IN NO EVENT WILL EurekaMag.com OR ITS DEVELOPERS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PERSON FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING FOR ANY LOST PROFITS OR LOST DATA ARISING FROM YOUR USE OF THE SITE OR THE SERVICE, OR ANY OF THE SITE CONTENT OR OTHER MATERIALS ON, ACCESSED THROUGH OR DOWNLOADED FROM THE SITE, EVEN IF EurekaMag.com IS AWARE OR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, EurekaMag.com's LIABILITY TO YOU FOR ANY CAUSE WHATSOEVER, AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID, IF ANY, BY YOU TO EurekaMag.com FOR THE SERVICE DURING THE TERM OF MEMBERSHIP, BUT IN NO CASE WILL EurekaMag.com'S LIABILITY TO YOU EXCEED EUR100. YOU ACKNOWLEDGE THAT IF NO FEES ARE PAID TO EurekaMag.com FOR THE SERVICE, YOU SHALL BE LIMITED TO INJUNCTIVE RELIEF ONLY, UNLESS OTHERWISE PERMITTED BY LAW, AND SHALL NOT BE ENTITLED TO DAMAGES OF ANY KIND FROM COMPANY, REGARDLESS OF THE CAUSE OF ACTION. CERTAIN STATE OR COUNTRY LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS, EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

Termination: EurekaMag.com may terminate any content or information that you have posted on the Site and/or prohibit you from using or accessing the Service or the Site (or any portion, aspect or feature of the Service or the Site) for any reason, or no reason, at any time in its sole discretion, with or without notice, including if it believes that you are under 13, or under 18 and not at school.

Log Files: Like many other Web sites, EurekaMag.com uses log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable. Those data is stored for a maximum of seven days only.

Cookies and Web Beacons: EurekaMag.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser. In short, EurekaMag.com collects: (1) anonymous statistics about your visit, like which of our pages you viewed. While EurekaMag.com cannot control them, this knowledge presumably poses no threat to you. (2) EurekaMag.com collects personal information if you explicitly request a PDF Full Text of an article on the site ('Request PDF Full Text').

(1) EurekaMag.com measures visitors using Google Analytics. This records what pages you view within the site, how you arrived at the site and some basic information about your device. All of that information is anonymous – so EurekaMag.com does not know who you are; just that somebody visited the site. The information collected from analytics helps understanding what parts of the site are doing well, how users arrive at the site and so on. Like most websites, this information is used to make EurekaMag.com better. You can learn more about Google Analytics or opt out if you wish.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

(2) If you explicitly request a 'PDF Full Text', EurekaMag.com records specific personal information about you, such as your name and email address. This is to inform you when the requested information, i.e, the PDF Full Text, is available on the site. This information is not systematically collected and immediately deleted (a) once we have informed you by email about the availability of the 'PDF Full Text', or (b) if we cannot trace the 'PDF Full Text'. We may send you email notifications regarding the availability of a 'PDF Full Text' which you have specifically requested. Since this is a one-time email, you do not have to (but can) opt out of any of such communication at any time.

We will never provide your personal information or email address to any third parties.

Other: These Terms of Use constitute an agreement between you and EurekaMag.com regarding the use of the Site and/or the Service, superseding any prior agreements between you and EurekaMag.com relating to your use of the Site or the Service. The failure of EurekaMag.com to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision in that or any other instance. If any provision of this Agreement is held invalid, the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect. If any provision of these Terms of Use shall be deemed unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from these Terms of Use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.