EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Resistance to Peronospora pisi in pea varieties in the Ukrainian forest steppeResistance to Peronospora pisi in pea varieties in the Ukrainian forest steppeNauk pratsi Ukr sil' s' kogospod akad (88, I): 103-106, 157Of the varieties tested, the greatest resistance was shown by Lyulinets 141, followed by Neistoshchimyi and Alaska.

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 000485024

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

The resistance of potato varieties in the conditions of the forest steppe of the Ukrainian SSR to high temperatures and dry air. Kartop. Ovoc. bastan. Kul't. Mizvid. nauk. Zbirn. (Pot. Veg. cucurb. Crops Interdep. sci. Rec.), 1968. 5, 91-96, 1968

Accumulation of ascorbic acid in pea varieties differing in resistance to Peronospora pisi. Vestnik Sel' skokhozyaistvennoi Nauki (8): 25-31, 1977

Production of winter wheat varieties with multiple and combined resistance to the main diseases and pests for the Poles'e and forest steppe zones of the Ukrainian SSR. Tezisy dokladov Vsesoyuznoi nauchno tekhnicheskoi konferentsii "Problemy selektsii zernovykh kul' tur na ustoichivost' k boleznyam i neblagopriyatnym usloviyam sredy", Saratov, 12-14 sentyabrya, 1990: 42-43, 1990

Breeding new large-fruited resistant apricot varieties in the Ukrainian forest steppe and forest zone. Nauc. Trud. ukrain. nauc.-issled. Inst. Sadov. (Sci. Trans. Ukrain. Res. Inst. Hort.). Kiev, 39, 51-66, 1962

New soyabean varieties for the Ukrainian forest steppe and their release for cultivation. Selektsiya i Semenovodstvo, Kiev (61): 49-50, 1986

Study of the collection of potato varieties in the conditions of the Ukrainian forest-steppe. Biulleten' 1 68-71, 1975

Early winter wheat varieties in the Povolzh'e and Ukrainian forest steppe. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsiirecd 1986; 84: 10-17, 1984

Breeding value of Yugoslavian winter wheat varieties in the forest steppe of the Ukrainian SSR. Nauchnye metody povysheniya urozhainosti i kachestva zernovykh i kormovykh kul' tur: 18-20, 1986

Breeding short-strawed varieties for the conditions of the Ukrainian forest steppe. Selektsiya korotkostebel' n pshenits: 19-27, 1975

Promising varieties of heading lettuce for growing in the field in the Ukrainian forest steppe. Nauchn tekhn byul Ukr NII ovoshchevod i bakhchevod (11): 39-42, 1980

Sowing time of winter wheat varieties in the western forest steppe of the Ukrainian SSR. 1976

Evaluation of introduced mint varieties of Bulgarian origin in the Ukrainian forest steppe. Teorii i metody introduktsii rast i zelen str va Materialy Resp konf, Kiev, 1978: 99-101, 1980

Varieties of strong winter wheat having good prospects in the Ukrainian forest steppe. Selektsiya Semenovodstvo 2: 9-14, 1959

Winter hardiness of varieties from the world collection of wheat in the Ukrainian forest steppe. Selektsiya i Semenovodstvo (4): 27-29, 1978

Varietal features of early and midseason melon varieties in the forest steppe of the Ukrainian SSR. Ovochivnitstvo i bashtannitstvo Resp mizhvid temat nauk zb (18): 56-63, 1974