Home
  >  
Section 2

EurekaMag Full Text Articles Chapter 1,697References:

Vagvolgyi, S. 1986: Study on ways of increasing oil yield in sunflower. Jovedelmezobb napraforgo termesztes: 51-56
Groothousen, C. 1981: Study on yield of conifer forests using increment plots. Actas de las Terceras Jornadas de Reforestacion, Corporacion Hondurena de Desarrollo Forestal: 209-220
Anonymous 1986: Study programme of low volume herbicide application in French beans. UNILEC Informations 54: 16-17
Thaler, B. 1988: Study shows effects of folic acid additions on sows. Feedstuffs 60(38): 18-20
Anonymous 1987: Study shows impact of Canadian visitors. Tourism Barometer 11 6(1): p.4
Juulsen, F.; Ravn, P.; Hansen, C.A.; Mortensen, N.J. 1986: Study tour to Brazil in summer 1985. Maelkeritidende 99(4; 5): 76-81; 100-103
Anonymous 1987: Study tour to China 1986. Report from a tour made by students in development studies. Arbetsrapport, U landsavdelningen, Sveriges Lantbruksuniversitet 46: 154
Stafford, J. 1985: Study, analysis and critique of the paradigms of research in teorology (the science of tourism). Loisir and Societe 8(2): 549-560
Massot, C.; Cancela da Fonseca, J.P. 1986: Study, by principal component analysis, of the beech litter mesofauna from four forest plots managed differently. Revue d' Ecologie et de Biologie du Sol 23(1): 19-27
Balev, G. 1988: Studying Virginia tobacco drying in large volume packages. Selskostopanska Tekhnika 25(4): 40-51
Darozhkin, M.A. (Dorozhkin, N.A.; Palilava, A.M. (Palilova, A.N.; Valuevich, A.A. 1984: Studying Puccinia triticina Erikss. subpopulations on the territory of the Byelorussian SSR. Vestsi AN BSSR Ser biyal n 4: 40-42, 123
Khodzhakulov, T. 1985: Studying Turkish barleys under irrigation in Uzbekistan. Ispol' z mir kollektsii kul' tur rast dlya selektsii: 58-64
Obtemperanskaya, M.S. 1985: Studying a collection of soyabean varieties for times of flowering and pod ripening in Voronezh province. Biologicheskie osnovy selektsii rastenii Sbornik nauchnykh trudov: 94-101
Chepelev, V.P.; Maksimova, N.Y. 1984: Studying and using barley varieties resistant to the loose smut pathogen in breeding. Trudy Ural' skogo Nauchno issledovatel' skogo Instituta Sel' skogo Khozyaistva 39: 13-15
Boradulin, V.P. 1986: Studying correlations between yield, its components and other quantitative traits in winter wheat mutants. Nauchno Tekhnicheskii Byulleten' Sibirskogo Otdeleniya VASKhNIL 3: 9-13
Kucherova, T.P.; Lishchuk, A.I.; Sholokhov, A.M.; Stadnik, S.A. 1985: Studying drought resistance in apricot according to a combination of physiological traits. Trudy Nikitskogo Botanicheskogo Sada 96: 77-86
Razumova, I.I. 1985: Studying drought resistance in spring wheat in Kuibyshev province by physiological means. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 96: 72-76
Errington, A.J.; Hastings, M.R.; Norman, L.; Soffe, R.J. 1987: Studying for a part-time research degree. Farm Management 6(6): 281-287
Shayakhmetov, I.F.; Ishtiryakova, F.K.; Nikonov, V.I. 1986: Studying gliadin polymorphism in spring durum wheat in relation to grain quality. Biokhimicheskie i fiziologo geneticheskie osnovy geterozisa i gomeostaza rastenii: 123-127
Zaitseva, E.A. 1985: Studying hybrids between spring and winter wheats. Teor osnovy selektsii: 98-109
Dzyubetskii, B.V.; Kostyuchenko, V.I.; Red' ko, E.S. 1985: Studying improved midearly inbred maize lines. Selektsiya i Semenovodstvo, Ukrainian SSR 58: 31-33
Arinshtein, A.I.; Vlasova, V.S.; Chumazenko, I.V. 1985: Studying inbred clary lines. Selektsiya i Semenovodstvo, Ukrainian SSR 59: 37-40
Gur' eva, I.A.; Kuzhel' , A.I.; Primak, V.P. 1985: Studying inbred maize lines and using them in breeding. Selektsiya i Semenovodstvo, Ukrainian SSR 58: 24-30
Pavlova, L.V. 1986: Studying inbred maize lines in breeding for prolificacy. Nauchno Tekhnicheskii Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Nauchno Issledovatel' skogo Instituta Rastenievodstva Imeni N I Vavilova 165: 39-41
Todorov, I. 1986: Studying inbreeding in some table varieties of grape. 2 Simp po fiziol vinograd lozy, Burgas, 19-24 sent 1983: 546-553
Marchenko, V.O. 1985: Studying initial and breeding material of potato for resistance to fungal, bacterial and virus diseases. Kartoplyarstvo 16: 20-22
Zueva, O.I. 1985: Studying initial material for breeding potato for resistance to virus Y. Byulleten' Vsesoyuznogo Nauchno issledovatel' skogo Instituta Sel' skokhozyaistvennoi Mikrobiologii 41: 48-50
Parinova, I.N. 1985: Studying initial material of cucumber for breeding for earliness and high yields. Selektsiya i semenovodstvo ovoshchnykh kul' tur v Tsentral' no Chernozemnoi zone: 67-71
Latypov, A.Z.; Lazarevich, N.V. 1987: Studying initial material of winter wheat for reciprocal recurrent selection. Selektsiya i semenovodstvo zernovykh i bobovykh kul' tur: 42-47
Kholoptseva, N.P.; Kuz' mina, N.Y.; Filippova, Z.M.; Unzhakova, T.N. 1985: Studying island populations of meadow fescue in natural stands and under cultivation on mineral soils. Mnogoletnie travy: voprosy selektsii i agronomii: 53-58
Delibas, L. 1987: Studying maximum attainable water application efficiency in border irrigation. Doga, Turk Tarm ve Ormanclk Dergisi 11(2): 310-318
Soldatov, I.V.; Frantsishko, G.V. 1985: Studying meiosis in haploids of garden plum. Introduktsiya i akklimatizatsiya drevesnykh, kustarnikovykh i plodovykh rastenii: 58-62
Naidanova, G.M. 1986: Studying melanosis infection in proso millet varieties. Selektsiya i Semenovodstvo, USSR 5: 27
Kozikova, L.V. 1985: Studying reproduction of chromosomes in hens. 6th International Symposium on Actual Problems of Avian Genetics: 171-177
Sovvateev, V.Y.; Fedorenko, O.M. 1982: Studying seedling traits in the progeny of cocksfoot (Dactylis glomerata) clones. Povysh produktiv i ratsional ispol' z biol resursov Evrop ch SSSR Tez Konf mol uchenykh biologov, Petrozavodsk, 23-25 noyab, 1982: 82
Shakhmedov, I.S.; Kurbanov, G.K.; Akhmed, D.U. (Dzhasim Uddin Akhmed) 1986: Studying species and new forms of wheat from the collection for the production of initial material for breeding. Nauchnye Trudy, Tashkentskii Sel' skokhozyaistvennyi Institut 121: 76-85
Koev, K. 1986: Studying table grape varieties in Bulgaria. Sadovodstvo i Vinogradarstvo 11: 60-61
Chkhaidze, L.K. 1985: Studying the Zanduri population. Izvestiya Akademii Nauk Gruzinskoi SSR, Biologicheskaya 11(2): 138-140
Kil' chevskii, A.V.; Zayats, T.V.; Polozova, I.G.; Titova, T.F. 1986: Studying the adaptive ability of tomato forms and environments as conditions for selection at the early stages of the breeding process. Intensivnoe plodoovoshchevodstvo: 8-13
Stanev, D. 1988: Studying the basic reliability indices for combine harvesters. Selskostopanska Tekhnika 25(4): 85-92
Posylaeva, G.A.; Yanova, T.A. 1985: Studying the behaviour of pea aphid - one of the factors in breeding pea for pest resistance. Selektsiya i Semenovodstvo, Moscow 59: 48-50
Myakushko, Y.P.; Dudka, N.Z. 1984: Studying the collection of soyabean material under irrigated conditions in the Krasnodar region. Nauchno Tekhnicheskii Byulleten' Vsesoyuznogo Nauchno issledovatel' skogo Instituta Maslichnykh Kul' tur 85: 7-10
Sinitsin, S.S. 1985: Studying the combining ability and inheritance of grain quality and yield traits in bread wheat varieties. Vopr selektsii, semenovod i sort agrotekhn s kh kul' tur: 49-61
Kolesnik, I.V. 1986: Studying the combining ability of spring barley varieties in a double-tester crossing system. Selektsiya i Semenovodstvo, Ukrainian SSR 60: 54-56
Shayakhmetov, I.F.; Nikonov, V.I.; Burakaeva, B.K. 1984: Studying the composition of gliadin in spring durum wheat varieties in connextion with grain quality. Genet selekts issled na Urale Inf materialy: 98-99
Erkeev, M.I.; Sal' nikova, L.G.; Shakirova, F.M. 1984: Studying the content of endogenous phytohormones of maize plants differing in the degree of heterosis. Genet selekts issled na Urale Inf materialy: 44-45
Starovoitova, E.E. 1987: Studying the crossability of triticale with wheat and the characteristics of the hybrids. Selektsiya i semenovodstvo zernovykh i bobovykh kul' tur: 53-57
Valovikova, G.D.; Khel' man, L.V.; Andrushchenko, V.N. 1985: Studying the disease resistance of varieties and breeding material of sugarbeet bred abroad. Povysh effektiv pr va sakh svekly na Sev Kavkaze: 52-57
Manaenkova, N.I.; Ovsyannikov, A.S.; Dmitrieva, Z.I. 1985: Studying the ecological resistance and yield of strawberry varieties. Sbornik Nauchnykh Trudov, Vsesoyuznyi Nauchno Issledovatel' skii Institut Sadovodstva Imeni I V Michurina 45: 15-20
Polonskaya, K.I. 1986: Studying the field resistance of Triticum X Agropyron and Triticum X Elymus hybrids to brown rust. Teor i prakt aspekty otdal gibridiz: 99-104
Semakin, V.P.; Shumigai, L.V. 1985: Studying the formation of adventitious stems in small-statured apple bud mutants. Selektsiya, sortoizuchenie, agrotekhnika plodovykh i yagodnykh kul' tur: 10-14
Metakovskii, E.V.; Koval' , S.F. 1987: Studying the frequency of the alleles of gliadin-coding loci in hybrid populations of spring bread wheat. Molekul mekhanizmy genet protsessov 6 Vses simp, Moskva, 3-6 fevr, 1987 Tez dokl: 129
Babenko, V.I.; Nariichuk, F.D. 1986: Studying the frost resistance of winter wheat varieties. Selektsiya i Semenovodstvo, USSR 2: 9-11
Koblev, S.Yu 1985: Studying the genetics of shortness in buckwheat. Geneticheskie osnovy selektsii i semenovodstva grechikhi: 93-97
Agafonov, N.S.; Agafonova, G.A. 1986: Studying the growth features and using genetic markers of isolated sugarbeet tissues. Kul' tura kletok rastenii i biotekhnologiya: 199-202
Davletbekova, T.T. 1986: Studying the inheritance of resistance to potato virus X following interspecific hybridization. Geneticheskie aspekty selektsii v Kirgizii: genetika, selektsiya i semenovodstvo rastenii: 138-145
Troshina, N.B.; Arslangulova, A.S. 1986: Studying the level of cellular polyploidy in different forms of pea and maize. Biokhimicheskie i fiziologo geneticheskie osnovy geterozisa i gomeostaza rastenii: 111-118
Shelud' ko, L.A. 1985: Studying the mint collection in the forest steppe zone of the Ukraine. Lekarstvennoe rastenievodstvo v usloviyakh Ukrainy: 90-101
Manaenkova, N.I. 1986: Studying the morphological and physiological components of yield in strawberry varieties. Sbornik Nauchnykh Trudov, Vsesoyuznyi Nauchno Issledovatel' skii Institut Sadovodstva Imeni I V Michurina 46: 83-86
Yakhin, I.A. 1984: Studying the nucleic acid content of heterotic maize hybrids at the late stages of organogenesis development. Genet selekts issled na Urale Inf materialy: 104-105
Sadvakasov, E.S. 1984: Studying the population composition and evaluating general combining ability of cocksfoot biotypes. Nauch osnovy selektsii zlakov odnolet i mnogolet trav: 37-46
Popova, I.V.; Zharkova, I.V.; Zekalashvili, A.U. 1985: Studying the potential yield of new strawberry varieties propagated by the apical meristem culture method. Probl vegetat razmnozheniya v sadovod: 112-118
Chistyakova, V.N.; Molchanova, L.M. 1985: Studying the progeny of individual diploidized haploids of spring barley. Selekts genet issled zern, zernobob i korm kul' tur v tsentr r ne Nechernozem' ya: 17-25
Gontarovskii, V.A.; Kirikashvili, L.V. 1986: Studying the reaction of inbred maize lines to crossing with Paraguay-type CMS. Doklady Vsesoyuznoi Ordena Lenina i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Akademii Sel' skokhozyaistvennykh Nauk Imeni V I Lenina 8: 13-15
Gibb, A.; Stern, R.D.; Dale, I.C.; Liyanage, A. de S. 1984: Studying the relationships between rubber yield and climate. Proceedings of the international rubber conference 75 Years of rubber research in Sri Lanka, September 1984, Colombo Volume 1 part I: 367-380
Drimal, I. (Drimal, J) 1985: Studying the resistance of maize stems and ears to Fusarium graminearum Schw. Informatsionnyi Byulleten' po Kukuruze 4: 43-53
Batmanova, L.S.; Odintsova, T.I.; Egorov, T.A.; Kononkov, P.F.; Sozinov, A.A. 1987: Studying the seed proteins of cole crops by means of electrophoresis for use in varietal seed monitoring. Doklady Vsesoyuznoi Ordena Lenina i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Akademii Sel' skokhozyaistvennykh Nauk Imeni V I Lenina 7: 16-19
Safina, G.M. 1984: Studying the spring wheat collection for some indices of protein composition. Trudy Ural' skogo Nauchno issledovatel' skogo Instituta Sel' skogo Khozyaistva 39: 34-37
Kravtsov, Y.F. 1985: Studying the sterility trait in the process of development of sugarbeet mother plants. Nauch razrab v sveklovod Tsentr Chernozem polosy: 3-10
Kabashnikova, L.F. 1986: Studying the structural organization of photosynthetic pigments in seedlings of barley varieties differing in yield. Geogr aspekty realiz Prod progr SSSR: Tr shk semin mol uchenykh biol fak MGU i In ta pochvoved i fotosinteza AN SSSR, Pushchino, 10-14 noyab, 1985 (Dep. 6782V): 91-94
Kusainova, G.S. 1984: Studying the varietal features of nematode resistant tomato hybrids in the winter greenhouse. Progres priemy v selektsii plodoovoshch kul' tur: 43-48
Tsyplenkov, A.E. 1986: Studying the virulence of CMV isolates as a biofactor in the protection of tobacco and tomato. Biol metody zashchity rast ot virus i bakter zabolev: 49-52
Klyuchko, P.F.; Ivashchenko, V.G.; Varenik, B.F. 1984: Studying the virulence of stem rots on perpetually flowering and ordinary maize lines. Selektsiya i Semenovodstvo, Ukrainian SSR 57: 59-62
Paunov, P.D. 1986: Studying the water metabolism of soyabean and evaluating the drought resistance of varieties. Ustoichivost' s kh rast k zasukhe i ekstremal temperaturam: 95-99
Zhukov, V.I.; Mikheev, V.A.; Simakov, G.A.; Malafeev, V.S.; Sotnik, A.Y.; Zyryanova, A.F. 1986: Studying the world collection of the VIR and local forms of agricultural plants. Selektsiya i semenovod s kh kul' tur Zap Sibiri: 10-17
Klechkovskaya, M.S.; Lifer, L.I. 1985: Studying wheatgrass species as initial material for breeding. Biologicheskie osnovy selektsii rastenii Sbornik nauchnykh trudov: 66-75
Yde Andersen, A. 1982: Stump protection with urea against Fomes annosus in Norway spruce. Forstlige Forsogsvaesen i Danmark 38(3): 207-217
LeDoux, C.B. 1985: Stump-to-mill timber production cost equations for cable logging eastern hardwoods. Research Paper, Northeastern Forest Experiment Station, USDA Forest Service (NE-566): 6
Tsuchizaki, T.; Senboku, T.; Iwaki, M.; Kiratiya Angul, S.; Srithongchai, W.; Deema, N. 1986: Stunt of asparagus beans induced by cowpea stunt virus in Thailand. Technical Bulletin of the Tropical Agriculture Research Center 21: 219-222
Chaudhray, M.R.; Arshad, M.; Anjum, Z.I. 1987: Stunting and its effects in cotton. Pakistan Cottons 31(3): 195-208
Bellardi, M.G.; Vicchi, V.; Gelli, C. 1987: Stunting of Gladiolus flower spike associated with tobacco streak virus (TSV). Phytopathologia Mediterranea 26(2): 73-80
Mabbett, T. 1987: Stunting the spread of houseflies. Far Eastern Agriculture (September/October): 49
Futuyma, D.J. 1988: Sturm und Drang and the evolutionary synthesis. Evolution 42(2): 217-226
Willemse, M.T.M.; Franssen Verheijen, M.A.W. 1986: Stylar development in the open flower of Gasteria verrucosa (Mill.) H. Duval. Acta Botanica Neerlandica 35(3): 297-309
Cornish, E.C.; Mau, S.L.; Anderson, M.A.; Atkinson, A.; Williams, E.G.; Simpson, R.J.; Kheyr Pour, A.; Clarke, A.E. 1987: Style glycoproteins of Lycopersicon peruvianum and Nicotiana alata associated with self incompatibility are homologous. Tomato biotechnology Proceedings of a symposium held at the University of California, Davis, California, August 20-22, 1986: 267-273
Ramchev, K.; Tagarev, S. 1986: Style of agricultural management. Ikonomika na Selskoto Stopanstvo 23(8): 67-76
Ritter, W. 1987: Styles of tourism in the modern world. Tourism Recreation Research 12(1): 3-8
Khan, A.; Bilqees, F.M. 1985: Stylet bearing nematodes associated with datepalm (Phoenix dactylifera Linn.) in Thatta district. Pakistan Journal of Zoology 17(3): 299-300
Kanodia, K.C.; Dwivedi, G.K.; Rai, P. 1985: Stylo seed production as influenced by phosphorus application. Indian Journal of Range Management 6(1/2): 67-68
Paton, C.J.; Robbins, G.B. 1985: Stylo seed treatmentthe easy way. Queensland Agricultural Journal 112(1): 47-48
Rai, P.; Pathak, P.S. 1985: Stylosanthes - an introduction. Indian Journal of Range Management 6(1/2): 1-12
Burnham, C. (Burnham, C.R) 1986: Su gl4 la. Maize Genetics Cooperation News Letter 60: 117
Meredith, W.R.Jr; Wells, R. 1987: Sub okra leaf influence on cotton yield. Crop Science 27(1): 47-48
Wheeler, J. 1986: Sub-Saharan Africa thirty years hence. Oecd Observer. Organisation for Economic Co-Operation and Development 1986(143): 4-8
Green, R.H. 1986: Sub-Saharan Africa: poverty of development, development of poverty. Discussion Paper, Institute of Development Studies, University of Sussex 218: 42
Urbanek, R.; Kemeny, D.M.; Richards, D. 1986: Sub-class of IgG anti-bee venom antibody produced during bee venom immunotherapy and its relationship to long-term protection from bee stings and following termination of venom immunotherapy. Clinical Allergy 16(4): 317-322
Fraser Abder, P. 1986: Sub-cultural differences in cognitive development among elementary students in Trinidad and Tobago. Caribbean Journal of Education 13(1/2): 27-41
Christensen, N.H. 1987: Sub-gastrocnemial ischemic myopathy in broiler breeders. Avian Diseases 31(4): 910-912
Rowse, H.R.; Costigan, P.A.; Thompson, A.R. 1988: Sub-seed injection of fertilisers and pesticides - equipment and preliminary results. Tillage and traffic in crop production Proceedings of the 11th international conference of the International Soil and Tillage Research Organization, Edinburgh, UK, 11-15 July 1988: 845-850
Joshi, P.K.; Singh, O.P.; Rao, K.V.G.K.; Singh, K.N. 1987: Sub-surface drainage for salinity control: an economic analysis. Indian Journal of Agricultural Economics 42(2): 198-206
Bisconer, I. 1987: Sub-surface micro-irrigation of potatoes in Colorado. Paper, American Society of Agricultural Engineers (87-2033): 6
Gill, A.S.; Patil, B.D. 1985: Subabul for forage production under intercropping. A new approach. Indian Farming 35(6): 37-40
Bulusu, S.; Chakravarty, I. 1986: Subacute administration of organophosphorus pesticides and hepatic drug metabolizing enzyme activity in normal and malnourished rats. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 36(1): 73-80
Sonzogni, O.; Carli, S.; Pompa, G.; Rudelli, G. 1985: Subacute toxicity in rats of cows' milk preserved with H2O2 and treated with immobilized catalase. Rivista della Societa Italiana di Scienza dell' Alimentazione 14(2): 117-124
Kullman, L. 1988: Subalpine Picea abies decline in the Swedish Scandes. Mountain Research and Development 8(1): 33-42
Norton, D.C.; Cody, A.M.; Gabel, A.W. 1987: Subanguina calamagrostis and Its Biology in Calamagrostis spp. in Iowa, Ohio, and Wisconsin. Journal of Nematology 19(2): 260-262
Martin, B.A.; Wilson, R.F. 1985: Subcellular compartmentation of fatty acid and triacylglycerol synthesis in developing soybean seed. Agrochimica 29(2/4): 89-96
Osterloh, K.; Snape, S.; Simpson, R.J.; Grindley, H.; Peters, T.J. 1988: Subcellular distribution of recently absorbed iron and of transferrin in the mouse duodenal mucosa. Biochimica et Biophysica Acta 969(2): 166-175
Oparka, K.J.; Davies, H.V. 1988: Subcellular localisation of calcium in potato tubers. Potato Research 31(2): 297-304
Chupakhina, G.N.; Zalyashcheva, M.V.; Sivtosova, A.M. 1984: Subcellular localization of ascorbic acid, dehydroascorbic acid and diketogulonic acid in barley leaves in relation to illumination. Problemy fotoenergetiki rastenii i povyshenie urozhainosti Tezisy dokladov Vsesoyuznoi konferentsii, 3-5 aprelya 1984: 69-70
Hattori, T.; Matsuoka, K.; Nakamura, K. 1988: Subcellular localization of the sweet potato tuberous root storage protein. Agricultural and Biological Chemistry 52(4): 1057-1059
Sanecki, R.K.; Hoffmann, W.E.; Gelberg, H.B.; Dorner, J.L. 1987: Subcellular location of corticosteroid-induced alkaline phosphatase in canine hepatocytes. Veterinary Pathology 24(4): 296-301
Basher, A.W.P.; Doige, C.E.; Presnell, K.R. 1988: Subchondral bone cysts in a dog with osteochondrosis. Journal of the American Animal Hospital Association 24(3): 321-326
Yoshida, M.; Ikeda, T.; Iwasaki, M.; Ikeda, M.; Harada, T.; Ebino, K.; Tsuda, S.; Shirasu, Y. 1987: Subchronic inhalation toxicity of chloropicrin vapor in rats. Journal of Pesticide Science 12(4): 673-682
McCullough, S.J.; Todd, D. 1988: Subclinical Aujeszky's disease virus infection in a pig herd and the characterisation of the strain of virus isolated. Veterinary Record 122(4): 77-81
Catalano, P.M.; Bernstein, I.M.; Wolfe, R.R.; Srikanta, S.; Tyzbir, E.; Sims, E.A. 1986: Subclinical abnormalities of glucose metabolism in subjects with previous gestational diabetes. American Journal of Obstetrics and Gynecology 155(6): 1255-1262
Gajdosik, D.; Zoldos, E. 1988: Subclinical acetonaemia in dairy cows: experience in its detection in large-capacity cow houses by acetone determination in milk. Veterinarstvi 38(4): 172-174
Nogoibaev, M.D. 1985: Subclinical ketosis in sheep induced by feeding on cottonseed oilmeal. Profilaktika i lechenie boleznei krupnogo rogatogo skota: 50-55
Licata, E. 1985: Subclinical mastitis and urea determination in cows' milk. Obiettivi e Documenti Veterinari 6(12): 65-67
Gatti, R.; Nigrelli, A.D.; Franzini, G.; Pecchini, A.; Gozzi, C. 1986: Subclinical mastitis in Mantova province, Italy. Atti della Societa Italiana di Buiatria 18: 489-492
Haggard, D.L.; Farnsworth, R.J.; Meiske, J.C. 1987: Subclinical mastitis in beef cows. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 9(2): F62-F67
Binder, C. 1986: Subclinical mastitis in goats with special reference to Micrococcaceae. Untersuchungen zur subklinischen Mastitis der Ziege unter besonderer Berucksichtigung der Micrococcaceae: 156
Martin, J.M.; Smith, C.W.; Ferguson, A.H. 1988: Subcrown internode length of spring wheat and barley as influenced by light and soil temperature. Agronomy Journal 80(4): 571-573
Marchetti, G. 1986: Subcultural studies and the film audience: rethinking the film viewing context. Current research in film: audiences economics and law 2: 62-79
McLeod, R.; Frenkel, J.K.; Estes, R.G.; Mack, D.G.; Eisenhauer, P.B.; Gibori, G. 1988: Subcutaneous and intestinal vaccination with tachyzoites of Toxoplasma gondii and acquisition of immunity to peroral and congenital toxoplasma challenge. Journal of Immunology 140(5): 1632-1637
de Laistre Banting, A.; Fanneau de la Horie, G.C. 1987: Subcutaneous and intramuscular injection of oxytetracycline in calves: comparison of serum concentration and local tolerance. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 10(2): 184-186
Enzi, G.; Gasparo, M.; Biondetti, P.R.; Fiore, D.; Semisa, M.; Zurlo, F. 1986: Subcutaneous and visceral fat distribution according to sex, age, and overweight, evaluated by computed tomography. American Journal of Clinical Nutrition 44(6): 739-746
Bourée, P.; Taugourdeau, P. 1987: Subcutaneous dirofilariasis tumor in France. Presse Medicale 16(20): 1010
Buerger, R.G.; Angarano, D.W.; Scott, D.W.; King, J.M. 1987: Subcutaneous fat sclerosis in a cat. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 9(12): 1198-1201
Moran, E.T. 1988: Subcutaneous glucose is more advantageous in establishing the posthatch poult than oral administration. Poultry Science 67(3): 493-501
Heir, S.; Wiig, H. 1988: Subcutaneous interstitial fluid colloid osmotic pressure in dehydrated rats. Acta Physiologica Scandinavica 133(3): 365-371
Attleberger, M.H. 1988: Subcutaneous mycoses. Manual of small animal infectious diseases: 277-290
Burges, G.E.; Walls, C.T.; Maize, J.C. 1987: Subcutaneous phaeohyphomycosis caused by Exserohilum rostratum in an immunocompetent host. Archives of Dermatology 123(10): 1346-1350
Riganti, M.; Charoenlarp, P.; Punpoowong, B.; Bunnag, D.; Harinasuta, T. 1987: Subcutaneous phycomycosis mimics elephantiasis. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 18(4): 479-483
Sirimachan, S.; Nitidandhaprabhas, P. 1987: Subcutaneous zygomycosis. Journal of the Medical Association of Thailand 70(Suppl 3): 52
Pritchard, R.C.; Muir, D.B.; Archer, K.H.; Beith, J.M. 1986: Subcutaneous zygomycosis due to Saksenaea vasiformis in an infant. Medical Journal of Australia 145(11-12): 630-631
Raagaard, S. 1987: Subdivision and fragmentation of land in a South-Indian village. Folia Geographica Danica 17: 107
Mason, K.V. 1987: Subepidermal bullous drug eruption resembling bullous pemphigoid in a dog. Journal of the American Veterinary Medical Association 190(7): 881-883
Eastman, P.A.K.; Dengler, N.G.; Peterson, C.A. 1986: Suberized walls in the bundle sheaths of grasses of differing photosynthetic types: impact on apoplastic permeability. American Journal of Botany 73(5): 717
Sherard, M.W. 1986: Subirrigation gravel culture growing bed. United States Patent (4,630,394): 6
Wright, F.S.; Adamsen, F.J. 1987: Subirrigation of peanuts using an existing drainage system. Proceedings, American Peanut Research and Education Society 19: 51
Anonymous 1986: Subject matter of the journal Industria Lemnului: 1986. Industria Lemnului 37(1): 54-55
Griffiths, W.E.; Anderson, J.R.; Hamal, K.B. 1987: Subjective distribution as econometric response data. Australian Journal of Agricultural Economics 31(2): 127-141
Menendez, T.M.; Wiltbank, J.N. 1985: Subjective scoring of body condition and measurements in beef breeding cows. Tecnica Pecuaria en Mexico 48: 62-68
Collart, M.G.; Hink, W.F. 1986: Sublethal effects of D-limonene on the cat flea, Ctenocephalides felis. Entomologia Experimentalis et Applicata 42(3): 225-229
Drewes, CD.; Zoran, MJ.; Callahan, CA. 1987: Sublethal neurotoxic effects of the fungicide benomyl on earthworms (Eisenia fetida). Pesticide Science 193: 197-208
Brattsten, LB. 1987: Sublethal virus infection depresses cytochrome P-450 in an insect. Experientia (Basel): 434: 451-454
Fong, Y.; Hesse, D.G.; Tracey, K.J.; Albert, J.D.; Legaspi, A.; Brennan, M.F.; Lowry, S.F. 1988: Submaximal exercise during intravenous hyperalimentation of depleted subjects. Annals of Surgery 207(3): 297-304
Stakheev, I.V.; Kolomiyets, E.I.; Romanovskaya, T.V.; Troitsky, N.A.; Kraskovitch, M.A. 1987: Submerged culture of Azotobacter chroococcum strain capable of associate symbiosis. Biotekhnologiya 3(4): 461-464
Coffey, B.T.; Clayton, J.S. 1987: Submerged macrophytes of Lake Pupuke, Takapuna, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 21(2): 193-198
Manthe, D.P.; Malone, R.F.; Kumar, S. 1988: Submerged rock filter evaluation using an oxygen consumption criterion for closed recirculating systems. Aquacultural Engineering 7(2): 97-112
Spencer, D.F. 1987: Submersed aquatic weed control. Proceedings, 39th annual California weed conference: 222
Robertson, G.W.; Cashin, M.J.; Merritt, J.H.; Kolbe, E. 1987: Submersible structures for shellfish culture. Aquacultural Engineering 6(2): 111-126
Dudas, M.J.; Warren, C.J. 1987: Submicroscopic model of fly ash particles. Geoderma 40(1/2): 101-114
Sorribas, C.E. 1987: Submucous uterine fibroma in a cat. Modern Veterinary Practice 68(9/10): 493
Cooper, A.F. 1986: Subnational activity and foreign economic policy making in Canada and the United States: perspectives on agriculture. International Journal 41(3): 655-673
Feller, A.G.; Rudman, D.; Erve, P.R.; Johnson, R.C.; Boswell, J.; Jackson, D.L.; Mattson, D.E. 1987: Subnormal concentrations of serum selenium and plasma carnitine in chronically tube-fed patients. American Journal of Clinical Nutrition 45(2): 476-483
Karpoff, J.M. 1987: Suboptimal controls in common resource management: the case of the fishery. Journal of Political Economy 95(1): 179-194
Alonso, J.M.; Perez Arrarte, C. 1983: Subordination in Uruguayan agriculture. Temas Nacionales, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Fundacion de Cultura Universitaria, Uruguay 9: 199
Nordskog, A.W.; Pevzner, I.Y.; Lamont, S.J. 1987: Subregions and functions of the chicken major histocompatibility complex. Poultry Science 66(5): 790-794
Hokkanen, M. 1988: Subsidized holidays for farmers in Finland. Tiedonantoja, Maatalouden Taloudellisen Tutkimuslaitoksen, Finland 140: 62
Glauber, J.W.; Miranda, M.J. 1988: Subsidized put options as alternatives to price supports. Staff Report, Economic Research Service, US Department of Agriculture (AGES870911): 72-83
Kesenne, S.; Butzen, P. 1987: Subsidizing sports facilities: shadow price-elasticities of sports. Applied Economics 19(1): 101-110
Oni, M.K. 1986: Subsistence cropping - cash cropping. Case of the cotton-producing zones in Togo. Cultures vivrieres cultures de rente Cas des zones cotonnieres au Togo: 234
Little, P.D.; Horowitz, M.M. 1987: Subsistence crops are cash crops: some comments with reference to eastern Africa. Human Organization 46(3): 254-258
Kotamraju, P. 1986: Subsistence economics and ecological irreversibilities: the case of subsistence fuels in India. Working Paper, Bureau of Business and Economic Research, School of Business and Economics, University of Minnesota Duluth (86-11): 15
Pandey, T.R. 1987: Subsistence farmers and workers of Sunwal Village Panchayat, Nawal Parasi district. Rural Poverty Research Paper Series, HMG USAID GTZ IDRC Winrock Project on Strengthening Institutional Capacity in the Food and Agricultural Sector in Nepal 12: 19
Geist, H. 1986: Subsistence farming and world market production in a peripheral region of Malawi. Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 30(3/4): 27-51
Anonymous 1983: Subsistence milk production - code of hygiene. Tanzania Standard (TZS 182: 1983): 3
Schiel, T. 1985: Subsistence production as the base for surplus appropriation: the optimisation and transformation of Java's economic system in the longue duree. Arbeitspapiere, Forschungsschwerpunkt Entwicklungssoziologie, Universitat Bielefeld 74: 31
Grossman, L.S. 1987: Subsistence production, autonomy and development. Australian Geographer 18(2): 170-176
McGee, D. 1986: Subsistence strategies and systems of land use in Africa. Food in Sub Saharan Africa: 129-135
Southard, R.; Buol, S. 1988: Subsoil blocky structure formation in some North Carolina Paleudults and Paleaquults. Soil Science Society of America journal 52(4): 1069-1076
Grigorov, M.S. 1984: Subsoil irrigation of vineyards on mountain slopes. Soviet Agricultural Sciences 9: 64-66
Stone, D.A. 1988: Subsoil strength and yield of vegetable crops. Soil Use and Management 4(1): 10-14
Sheppard, W.S.; Huettel, M.D. 1987: Subspecific identification of honey bees using mitochondrial DNA analysis. American Bee Journal 127(12): 851
Ohtsuka, S.; Miyake, A.; Nishizaki, T.; Tasaka, K.; Aono, T.; Tanizawa, O. 1987: Substance P stimulates gonadotropin-releasing hormone release from rat hypothalamus in vitro with involvement of oestrogen. Acta Endocrinologica 115(2): 247-252
Winkelhorst, G.D. 1988: Substantial increase in productivity of perennial ryegrass through breeding in mixed cultivation. Prophyta 42(1): 31-33
Marchenko, L.A.; Lichman, G.I. 1988: Substantiating parameters of a deflector-type sprayer for fertilizer application. Tekhnika v Sel' skom Khozyaistve 5: 15-17
Yakimenko, A.P.; Logvin, A.I. 1986: Substantiating the diameter of the electrical cutter of an unloader for stalky feeds. Mekhanizatsiya i Elektrifikatsiya Sel' skogo Khozyaistva 7: 23-26
Roldugin, N.I.; Brekhar' , I.F.; Stepanov, V.N. 1987: Substantiating the optimum working width of drills. Traktory i Sel' khozmashiny 7: 25-28
Baimetov, R.I.; Akhmetov, A.A. 1987: Substantiating the parameters of a cultivator for layer-by-layer cultivation. Mekhanizatsiya i Elektrifikatsiya Sel' skogo Khozyaistva 4: 59-60
Karasenko, V.A.; Baran, A.N. 1986: Substantiating the parameters of electrical current during straw treatment. Mekhanizatsiya i Elektrifikatsiya Sel' skogo Khozyaistva 10: 45-49
Konoval, A.I. 1986: Substantiating the type and parameters of the cultivator tines of combined implements. Mekhanizatsiya i Elektrifikatsiya Sel' skogo Khozyaistva 4: 22-23
Sumner, D.A.; Alston, J.M. 1987: Substitutability for farm commodities: the demand for U.S. tobacco in cigarette manufacturing. American Journal of Agricultural Economics 69(2): 258-265
Hemphill, D.C. 1988: Substitute earth anchors - tipping plate type. Technical Release, New Zealand Logging Industry Research Association 10(4): 5
Prakash, V.; Prasad, K.; Joshi, H.C. 1986: Substitute ragi with maize in Uttar Pradesh hills. Indian Farming 36(8): 13; 23
Kleschick, W.A.; Ehr, R.J.; Gerwick, B.C.I.I.I.; Monte, W.T.; Pearson, N.R.; Costales, M.J.; Meikle, R.W. 1988: Substituted 1,2,4-triazolo-pyrimidine-2-sulfonamides and compositions and methods of controlling undesired vegetation and suppressing the nitrification of ammonium nitrogen in soil. United States Patent (US 4,740,233): 75
Haynes, JW. 1987: Substituted benzamides administered to adult boll weevils (Coleoptera: Curculionidae) by dipping and feeding. Journal of Economic Entomology 803: 597-600
Mcintosh, A.H.; Bateman, G.L.; Chamberlain, K. 1988: Substituted benzoic and picolinic acids as foliar sprays against potato common scab. Annals of Applied Biology 112(3): 397-402
Draganov, I. 1987: Substitutes for grains in feed mixtures. Mukomol' no elevatornaya i Kombikormovaya Promyshlennost' (3): 44-47
Wicks, G.A. 1986: Substitutes for tillage on the Great Plains. No tillage and surface tillage agriculture The tillage revolution: 183-196
Nalsen, T.; Bush, L.J.; Adams, G.D. 1987: Substituting wheat for corn in a concentrate mixture for dairy cows on a weight basis. Animal Science Research Report, Agricultural Experiment Station, Oklahoma State University (MP-119): 149-152
Nalsen, T.; Bush, L.J.; Adams, G.D. 1987: Substituting wheat for corn lowers milk output of cows. Feedstuffs 59(38): 14, 16
Galiba, G.; Kovacs, G.; Sutka, J. 1986: Substitution analysis of plant regeneration from callus culture in wheat. Plant Breeding 97(3): 261-263
Marrero, D.; Martinez, R.O.; Rivas, J.L. 1986: Substitution levels of maize by wheat in concentrates for calves. Cuban Journal of Agricultural Science 20(3): 245-250
Anicic, I.; Rzanicanin, B.; Treer, T. 1986: Substitution of Protevit feed for Trouvit feed in diets for catfish (Silurus glanis L.) one year old. Krmiva 28(12): 279-282
Kupina, L.J. ____: Substitution of animal feeds in broiler diets. Seventh European Poultry Conference, Paris 1986 Volume 1 General, genetics, nutrition, posters: 497-500
Millet, E.; Avivi, Y.; Feldman, M. 1986: Substitution of chromosome 5S1 of Aegilops longissima for its group-5 homoeologues of common wheat. Genetic manipulation in plant breeding Proceedings international symposium organized by Eucarpia, September 8-13, 1985, Berlin West, Germany: 199-201
Patil, K.B.; Majgaonkar, S.V.; Toro, V.A. 1987: Substitution of concentrate by Stylosanthes guyanensis in the ration of lactating cows. Indian Journal of Dairy Science 40(2): 360-362
Okolski, A.; Jamer, B. 1986: Substitution of glycerol by polyvinyl-alcohol in freezing bull, ram and boar semen. Acta Agraria et Silvestria, Zootechnica 25: 83-90
Fotyma, E. 1983: Substitution of potassium by sodium for fertilizing crops. Pamietnik Puawski 79: 103-115
Garcia Pardo, L.A.; Reece, R. 1987: Substitution of prolactin by alpha -lactalbumin in mouse mammary explant cultures. Inhibitory effect of progesterone. Medicina Veterinaria 4(7-8): 377-381
Castro Junior, F.G. de; Gorni, M.; Barbosa, H.P.; Mendes, A.A.; Campos, B. do E.S. de; Moura, M.P. de 1984: Substitution of raw pigeon peas for maize and soyabean meal in mixed feeds for growing and finishing pigs. Boletim de Industria Animal 41(1): 103-110
Colwell, J.D.; Goedert, W.J. 1988: Substitution rates as measures of the relative effectiveness of alternative phosphorus fertilizers. Fertilizer Research 15(2): 163-172
Hastings, A. 1987: Substitution rates under stabilizing selection. Genetics 116(3): 479-486
Martinello, F. 1987: Substitution, technical change and returns to scale in British Columbian wood products industries. Applied Economics 19(4): 483-496
Suzuki, N.; Hanzawa, K.; Imura, H. 1986: Substoichiometric determination of uranium in phosphate rock. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 97(1): 81-86
Benoit, F.; Ceustermans, N. 1988: Substrate cultivation of tomatoes on recycled polyurethane (PU). Plasticulture 77: 39-44
Benoit, F.; Ceustermans, N. 1986: Substrate culture of tomatoes on re-cycled polyurethane (PU). Boer en de Tuinder 92(41): 13
Hammond, V.A.; Johnston, D.G. 1987: Substrate cycling between triglyceride and fatty acid in human adipocytes. Metabolism, Clinical and Experimental 36(4): 308-313
Siegel, B.Z.; Redman, T.; Siegel, S.M. 1987: Substrate peroxidation patterns in vascular plants and their modification by exposure to mercury vapour. Phytochemistry 26(11): 2943-2947
Balazs, S.; Kovacs Gyenes, M. 1986: Substrate production for oyster mushroom by special heat treatment. Zoldsegtermesztesi Kutato Intezet Bulletinje 19: 81-89
Chang, CK.; Whalon, ME. 1987: Substrate specificities and multiple forms of esterases in the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stal). Pesticide Biochemistry and Physiology 271: 30-35
Johnson, K.D.; Chrispeels, M.J. 1987: Substrate Specificities of N-Acetylglucosaminyl-, Fucosyl-, and Xylosyltransferases that Modify Glycoproteins in the Golgi Apparatus of Bean Cotyledons. Plant Physiology 84(4): 1301-1308
Imai, Y.; Kuwatsuka, S. 1986: Substrate specificity and induction of degrading activity for the herbicide molinate in three microbes isolated from soil. Journal of Pesticide Science 11(4): 563-572
Ebeid, M.M.; Dimova, S.; Kutacek, M. 1985: Substrate specificity of L-tryptophan dehydrogenase and its distribution in plants. Biologia Plantarum 27(4/5): 413-416
Mitchell, S.L.; Marshall, R.T. 1987: Substrate specificity of heat-stable proteases from Pseudomonas fluorescens. Journal of Dairy Science 70(Suppl 1): 98
Gerhardt, B. 1985: Substrate specificity of peroxisomal acyl-CoA oxidase. Phytochemistry 24(2): 351-352
Henderson, G.B.; Fairlamb, A.H.; Ulrich, P.; Cerami, A. 1987: Substrate specificity of the flavoprotein trypanothione disulfide reductase from Crithidia fasciculata. Biochemistry 26(11): 3023-3027
Kleczkowski, L.A.; Randall, D.D. 1988: Substrate stereospecificity of leaf glycerate kinase from C3 and C4 plants. Phytochemistry 27(5): 1269-1273
Uffelen, J.A.M. van 1987: Substrate trials with cucumbers. Drip frequency can be greatly reduced. Groenten en Fruit 43(17): 48-49, 52
Campion, D.R.; Wilson, R.L. 1986: Substrate utilization by fetal pig skeletal muscle. Journal of Animal Science 63(6): 1816-1823
Noirfalise, A.; Dethioux, M. 1985: Substrate, relief and grassland vegetation in the marl zone of the Duchy of Luxembourg. Colloques Phytosociologiques 13: 497-506
Gunata, Y.Z.; Sapis J C.; Moutounet, M. 1987: Substrates and aromatic carboxylic acid inhibitors of grape phenol oxidases. Phytochemistry 26(6): 1573-1576
Pivot, D. 1988: Substrates consisting of sewage sludge composted with sawdust for growing gerbera in pots. Revue Suisse de Viticulture, d' Arboriculture et d' Horticulture 20(3): 179-181
Beel, E. 1988: Substrates for greenhouse plants cultivated with several irrigation systems. Acta Horticulturae 221: 315-326
D.Almeida, J.M. 1986: Substrates for rearing calyptrate Diptera in a rural area of the State of Rio de Janeiro. Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 9(1-2): 13-22
Bleyaert, P. 1987: Substrates for soilless culture. Boer en de Tuinder 93(27): 18-19
Guzman, P.; Rodriguez, L.; Banos, C. 1987: Substrates for technified nursery beds. Study on surface layers. Ciencia y Tecnica en la Agricultura, Tabaco 10(2): 71-82
Tesi, R. 1984: Substrates in horticulture and flower growing. Colture Protette 13(12): 23-28
Kidwell, W.R.; Bano, M.; Vonderhaar, B.K.; Smith, G.H. 1985: Substratum modulates nutrient requirements and growth factor dependency of normal mammary cells in culture. Proceedings of the international symposium on growth and differentiation of cells in defined environment: 103-108
Mohanam, S.; Salomon, D.S.; Kidwell, W.R. 1988: Substratum modulation of epidermal growth factor receptor expression by normal mouse mammary cells. Journal of Dairy Science 71(6): 1507-1514
Thomas, D.L.; Shirmohammadi, A.; Lowrance, R.R. 1987: Subsurface and outflow water quality from drainage-subirrigation systems. Drainage design and management Proceedings of the Fifth National Drainage Symposium, December 14-15, 1987, Hyatt Regency Chicago in Illinois Center: 195-202
Asmussen, L.E.; Perkins, H.F.; Allison, H.D. 1986: Subsurface descriptions by ground-penetrating radar for watershed delineation. Research Bulletin, Georgia Agricultural Experiment Stations 340: 15
Belcher, H.W.Jr 1985: Subsurface drain water table control for channel excavation. Paper, American Society of Agricultural Engineers 2560: 24
Milburn, P.; Gartley, C. 1988: Subsurface drainage and land use in New Brunswick. Canadian Agricultural Engineering 30(1): 13-17
Bengtson, R.L.; Carter, C.E.; Morris, H.F.; Bartkiewicz, S.A. 1987: Subsurface drainage and the environment in southern Louisiana. Drainage design and management Proceedings of the Fifth National Drainage Symposium, December 14-15, 1987, Hyatt Regency Chicago in Illinois Center: 189-194
Abdel Dayem, M.S.; Abu Sinna, M.A.; Amer, M.H.; Deelstra, J. 1987: Subsurface drainage in irrigated lands and its effects on soil and crops. Drainage design and management Proceedings of the Fifth National Drainage Symposium, December 14-15, 1987, Hyatt Regency Chicago in Illinois Center: 168-177
Gallarate, G. 1987: Subsurface drainage in some European countries. Informatore Agrario 43(46): 27-45
Carter, C.E. 1987: Subsurface drainage increases sugarcane yields and stand longevity. Drainage design and management Proceedings of the Fifth National Drainage Symposium, December 14-15, 1987, Hyatt Regency Chicago in Illinois Center: 159-167
Fausey, N.R.; Edwards, W.M.; Owens, L.B.; White, R.K. 1988: Subsurface drained infiltration beds for feedlot runoff management. Transactions of the ASAE 31(1): 98-101
Morrison, J.E.; Chichester, F.W. 1988: Subsurface fertilizer applicator for conservation-tillage research. Applied Engineering in Agriculture 4(2): 130-134
Jeje, L.K.; Ogunkoya, O.O.; Uyi, E. 1986: Subsurface flow from a forested slope in the Ife area of southwestern Nigeria. Hydrological Sciences Journal 31(4): 489-499
Rafibekov, M.; Bagirova, R. 1987: Subsurface irrigation of lucerne. Khlopkovodstvo 8: 46-48
Taylor, J.H.; Burt, E.C.; Wood, R.K. 1986: Subsurface soil compaction beneath dual and single tires. Paper, American Society of Agricultural Engineers (86-1046): 7
Mielke, L.N.; Bashford, L.L. 1986: Subsurface tillage with modified sweep. Paper, American Society of Agricultural Engineers (86-1014): 9
Demarquay, X. 1986: Subsurface vegetable harvesters. Motorisation et Technique Agricole (91-92): 5-23
Sharma, M.L.; Luxmoore, R.J.; DeAngelis, R.; Ward, R.C.; Yeh, G.T. 1987: Subsurface water flow simulated for hillslopes with spatially dependent soil hydraulic characteristics. Water Resources Research 23(8): 1523-1530
Masson, P.; Gintzburger, G. 1987: Subterranean clover (Trifolium subterraneum) preliminary trials and utilization prospects in Mediterranean France: Roussillon. Fourrages 110: 183-204
Wrigley, R.H.; Park, R.D.; Konde, L.J.; Lebel, J.L. 1987: Subtraction portal venography. Veterinary Radiology 28(6): 208-212
Perez, F.R.; Arevalo, C.G. 1985: Subtropical maize hybrids: their importance for north-western Argentina. Breeding activities and results of trials. Publicacion Miscelanea, Estacion Experimental Agro Industrial "Obispo Colombres" de Tucuman 78: 9-25
Hall, H.J.; Gjovik, L.R.; Schmidt, E.L.; Gertjejansen, R.O.; Laundrie, J.F. 1987: Subtropical testing of ACA-treated hardwod particleboard. Forest Products Journal 37(4): 49-53
Beck, E.; Strohmaier, K. 1987: Subtyping of European foot-and-mouth disease virus strains by nucleotide sequence determination. Journal of Virology 61(5): 1621-1629
Anisimova, I.N.; Gavrilyuk, I.P.; Konarev, V.G. 1986: Subunit and polypeptide composition of 11S globulin in sunflower seeds. Doklady Vsesoyuznoi Ordena Lenina i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Akademii Sel' skokhozyaistvennykh Nauk Imeni V I Lenina 8: 4-7
Gomez Mendoza, J. 1987: Suburban agriculture: its study, changes and policies. Agricultura y Sociedad 42: 109-146
Vail, D. 1987: Suburbanization of the countryside and the revitalization of small farms. Sustaining agriculture near cities: 23-36
Farkas, J. 1987: Success and contradictions in grain production. Gazdasag 21(4): 84-96
Li, D. 1986: Success in and large-scale extension of breeding male-sterile, maintainer and restorer lines of swede rape (Brassica napus L.). Scientia Agricultura Sinica 4: 94
Proseler, M. 1987: Success in selection for general combining ability. Suitability of environments for selection. Archiv fur Zuchtungsforschung 17(2): 89-95
Messerschmidt, D.A. 1988: Success in small farmer development: paper making at Pang and Nanglibang, Nepal. World Development 16(6): 733-750
Derksen, P.H. 1987: Success requires a close understanding of your clients. Rabobank 16(3): 17-19
Hussain, A. 1987: Successes and drawbacks of small farmers in Bangladesh. ADAB News, Association of Development Agencies in Bangladesh 15(6): 1-10
Ghai, D. 1987: Successes and failures in growth in sub-Saharan Africa: 1960-82. Working Paper, World Employment Programme Research, International Labour Organization (WEP 10-6/WP83): 46
Roberts, N. 1987: Successful agricultural extension: its dependence upon other aspects of agricultural development. The case of public sector extension in North-east Africa. Agricultural extension worldwide: 75-88
Ingram, T.N. 1988: Successful and enjoyable beekeeping. American Bee Journal 128(1): 55-58
Gross, F. 1987: Successful application of ensiling agents. Milchpraxis 25(2): 70-72
Jayanth, K.P. 1988: Successful biological control of water hyacinth (Eichhornia crassipes) by Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Curculionidae) in Bangalore, India. Tropical Pest Management 34(3): 263-266, 363, 367
Schlesinger, R.C.; Weber, B.C. 1987: Successful black walnut management requires long-term commitment. Northern Journal of Applied Forestry 4(1): 20-23
Brosowsky, G. 1987: Successful business with bus travel groups - acquisition, implementation, evaluation. Schriftenreihe Fremdenverkehrsverband Nordsee Niedersachsen Bremen eV 69: 14-30
Schechter, B.E.; Threlfall, W.R. 1987: Successful collection and transfer of equine embryos. Veterinary Medicine 82(8): 816-835
Landye, S.T. 1988: Successful enteral nutrition support of a pregnant, comatose patient: a case study. Journal of the American Dietetic Association 88(6): 718-720
Anderson, S.B.; McLain, J.L. 1987: Successful erosion control combines engineering and vegetation expertise at the Ridge Tahoe, Nevada. Erosion control you' re gambling without it Proceedings of Conference XVIII International Erosion Control Association 18: 33-37
Elsner, G.H. 1986: Successful experiences in incorporating microcomputers in the daily professional work of a forest recreation administrator. 18th IUFRO World Congress, Division 6, general subjects: 12-20
Bryant, J.A. 1987: Successful genetic engineering of a cereal crop species. Trends in Biotechnology 5(3): 60-61
Prilyuk, L.V. 1985: Successful hybridization of einkorn wheats with rye. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 98: 117-119
Silver, M. 1987: Successful induction of labour in sheep. Veterinary Record 120(13): 299-300
Francois, P. 1988: Successful interaction: the Git'hotel. Espaces 89: 16-17
Bembridge, T.J. 1987: Successful irrigation. Ciskei Agricultural Journal 3: 10-16
Harris, R.L.; Lawrie, G.M.; Wheeler, T.M.; Rex, J.H.; Sarosi, G.A.; Jacob, M.C.; Bradshaw, M.W.; Williams, T.W. 1986: Successful management of Histoplasma capsulatum infection of an abdominal aortic aneurysm. Journal of Vascular Surgery 3(4): 649-651
Hagedorn, J.E. 1988: Successful management of class I autoimmune hemolytic anemia in a dog. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 10(4): 418-427
Aurejac, R.; Bibe, B.; Blanchemain, A.; Bosc, G.; Caillette, J.; Foucault, Y.; Perret, G. 1985: Successful practices in a sheep improvement scheme for hardy breeds. 10emes Journees de la Recherche Ovine et Caprine: 213-251
Lipkin, E.W.; Benedetti, T.J.; Chait, A. 1986: Successful pregnancy outcome using total parenteral nutrition from the first trimester of pregnancy. Jpen. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 10(6): 665-669
Borsting, E.; Therkildsen, N. 1987: Successful production of fur animals in the Netherlands. Dansk Pelsdyravl 50(9): 619-620
uczynski, M.; Majkowski, P.; Bardega, R.; Dabrowski, K. 1986: Successful rearing of coregonid larvae on pelleted feed. Gospodarka Rybna 38(9): 5-6
Zaporowski, R.; Golonka, J.; uczynski, M. 1986: Successful rearing of grayling on pelleted feed from hatching. Gospodarka Rybna 38(1): 13-14
Marudwar, S.S.; Thakur, S.B.; Dhakate, M.S.; Narkhede, M.D.; Kulkarni, P.E. 1986: Successful repair of diaphragmatic hernia in bovine under local analgesia. Indian Veterinary Journal 63(12): 1047-1050
Washizu, M.; Ogi, N.; Kobayashi, K.; Orima, H.; Koyama, S.; Washizu, T.; Ishida, T.; Motoyoshi, S. 1988: Successful surgical manipulation of portacaval shunt in a dog. Nihon Juigaku Zasshi. Japanese Journal of Veterinary Science 50(4): 939-941
Gilbert, R.O.; Lindsay, W.A.; Levine, S.A. 1987: Successful surgical repair of a vascular shunt of the corpus cavernosum penis and penile fibropapillomata in a bull. Journal of the South African Veterinary Association 58(4): 193-195
Antonelli, M.; Moreno, M.; Stadler, J. 1988: Successful transfer of the chloramphenicol transferase gene to Black Mexican Sweet (BMS) protoplasts by polyethylene glycol. Maize Genetics Cooperation Newsletter 62: 7-8
Summers, P.M.; Shephard, A.M.; Hodges, J.K.; Kydd, J.; Boyle, M.S.; Allen, W.R. 1987: Successful transfer of the embryos of Przewalski's horses (Equus przewalskii) and Grant's zebra (E. burchelli) to domestic mares (E. caballus). Journal of Reproduction and Fertility 80(1): 13-20
Vig, M.M.; Murray, P.A. 1986: Successful treatment of Aelurostrongylus abstrusus with fenbendazole. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 8(4): 214-222
Kumashiro, H.; Amimoto, A. 1987: Successful treatment of a few months old osprey (Pandion) suspected of nutritional secondary hyperparathyroidism. Journal of the Japan Veterinary Medical Association 40(10): 701-703
Nample, M.R.; Evans, D.R. 1988: Successful treatment of a native California horse with rising titers to Ehrlichia risticii. Equine Practice 10(3): 22-23
Wolf, A.M. 1988: Successful treatment of disseminated histoplasmosis with osseous involvement in two cats. Journal of the American Animal Hospital Association 24(5): 511-516
Radovancevic, B.; Frazier, O.H.; Gentry, L.O.; Okereke, O.U.; Cooley, D.A. 1985: Successful treatment of invasive aspergillosis in a heart transplant patient. Texas Heart Institute Journal 12(3): 233-237
Kohno, K.; Sakaki, S.; Shigesawa, T.; Nakamura, H.; Matsuoka, K.; Kagawa, Y. 1987: Successful treatment of serious cryptococcal meningitis by intraventricular administration of amphotericin B. Japanese Journal of Medical Mycology 28(3): 316-323
Hansen, B.L. 1987: Successful treatment of severe feline cryptococcosis with long-term high doses of ketoconazole. Journal of the American Animal Hospital Association 23(2): 193-196
Strote, G. 1987: Successful use of a simple anaerobic system for the in vitro cultivation of infective larvae of Onchocerca volvulus. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 81(1): 174-175
Mulley, R.C.; Moore, N.W.; English, A.W. 1988: Successful uterine insemination of fallow deer with fresh and frozen semen. Theriogenology 29(5): 1149-1153
Rollins, D.G. 1984: Successful utilization of whey solids in animal feeds. Proceedings, 1984 whey products conference held at Chicago, Illinois, October 25-26, 1984: 40-43
Bukharovich, A.M.; Tretyak, N.I. 1987: Successfully treated multifocal microsporosis of glabrous skin. Vestnik Dermatologii i Venerologii 2: 72-73
Lee, W.G.; Allen, R.B.; Johnson, P.N. 1986: Succession and dynamics of gorse (Ulex europaeus L.) communities in the Dunedin ecological district, South Island, New Zealand. New Zealand Journal of Botany 24(2): 279-292
O.Neill, T.B. 1986: Succession and interrelationships of microorganisms on painted surfaces. Journal of Coatings Technology 58(734): 51-56
Uhl, C.; Jordan, C.F. 1984: Succession and nutrient dynamics following forest cutting and burning in Amazonia. Ecology, USA 65(5): 1476-1490
Michailides, T.J.; Rice, R.E.; Ogawa, J.M. 1987: Succession and significance of several hemipterans attacking a pistachio orchard. Journal of Economic Entomology 80(2): 398-406
Foin, T.C. 1986: Succession climax and range evaluation in the California coastal prairie ecosystem. Rangelands: a resource under siege Proceedings of the 2nd International Rangeland congress, Adelaide, Australia, 13-18 May 1984: 5-7
Klimes, L. 1987: Succession in road bank vegetation. Folia Geobotanica and Phytotaxonomica 22(4): 435-440
Geden, CJ.; Stoffolano, J.G.; Jr. 1987: Succession of manure arthropods at a poultry farm in Massachusetts, USA, with observations on Carcinops pumilio (Coleoptera: Histeridae) sex ratios, ovarian condition, and body size. Journal of Medical Entomology 242: 212-220
Ten Khak Mun; Pimenov, E.P.; Imranova, E.L. 1988: Succession of microbial complexes in wood composting. Mikrobiologiya 57(3): 472-475
Hallas, TE.; Gravesen, S. 1987: Succession of mites and microfungi in stored hay in Iceland. Entomologisk Tidskrift, 1081-2: 23-27
Schott, M.R.; Pieper, R.D. 1987: Succession of pinyon-juniper communities after mechanical disturbance in southcentral New Mexico. Journal of Range Management 40(1): 88-94
Blazkova, D. 1988: Succession on Nardus pastures in eastern Slovakia with invasion by woody plants. Preslia 60(2): 127-132
Thomasius, H. 1988: Succession, productivity and stability of natural and artificial forest ecosystems. Archiv fur Naturschutz und Landschaftsforschung 28(1): 3-20
Souza Filho, B.F. de; Fernandes, G.M.B.; Yujra, P.R.R. 1987: Successional bean crops in rice fields. Comunicado Tecnico, Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Estado do Rio de Janeiro, EMPRAPA, Brazil 179: 4
Li, J.D. 1986: Successional changes in the Aneurolepidium chinense grassland of China. Rangelands: a resource under siege Proceedings of the 2nd International Rangeland Congress, Adelaide, Australia, 13 May 1984: 52
Lukasheva, N.V. 1986: Successional changes in the complex of xylophilous Diptera on pine. Trudy Vsesouznogo Entomologiceskogo Obsestva 68: 89-92
Smith, T.M.; Goodman, P.S. 1987: Successional dynamics in an Acacia nilotica-Euclea divinorum savannah in southern Africa. Journal of Ecology, UK 75(3): 603-610
Youtie, B.A.; Griffith, B.; Peek, J.M. 1988: Successional patterns in bitterbrush habitat types in north-central Washington. Journal of Range Management 41(2): 122-126
Turner, D.P. 1985: Successional relationships and a comparison of biological characteristics among six northwestern conifers. Bulletin of the Torrey Botanical Club 112(4): 421-428
Menges, E.S.; Armentano, T.V. 1984: Successional relationships of pine stands at Indiana Dunes. Proceedings of the Indiana Academy of Science 94: 269-287
Nucifora, A. 1985: Successive cultivation and systems of integrated control in protected crops of the Mediterranean area. Tecnica Agricola 37(3-4): 223-241
Clark, D.P.; Alam, K.Y.; Abdulrashid, N.; Klubek, B. 1988: Successive mutation of E. coli for improved thiophene degradation. Scientific note. Applied Biochemistry and Biotechnology 18: 393-401
Vamling, G. 1987: Successive updating at the Karlstadmejeriet. Nordisk Mejeriindustri 14(4): 174-176
Bangarayya, M.; Narasimhamurthy, Y.C.; Babu, D.P. ____: Sucker control with fatty alcohols on northern light soil tobacco. Souvenir VI national symposium on tobacco, February 13-17, 1986: 57
Arkhipov, G.E. 1985: Sucking pests of crucifers. Zashchita Rastenii, Moscow 9: 50-51
Wright, I.A. 1988: Suckler beef production. Occasional Symposium, British Grassland Society 22: 51-63
Julla, B. 1988: Suckler herd production systems: features and sources of variation. Recueil de Medecine Veterinaire 164(6-7): 437-449
Day, M.L.; Imakawa, K.; Clutter, A.C.; Wolfe, P.L.; Zalesky, D.D.; Nielsen, M.K.; Kinder, J.E. 1987: Suckling behavior of calves with dams varying in milk production. Journal of Animal Science 65(5): 1207-1212
Tsujii, H. 1986: Suckling behaviour of Kiso horses. Journal of the Faculty of Agriculture, Shinshu University 23(2): 57-64
Fraser, D. 1987: Suckling behaviour of artificially-reared lambs: what kind of teat elicits spontaneous sucking?. Applied Animal Behaviour Science 19(1-2): 99-109
Eriksson, M.; Lindén, A.; Uvnäs-Moberg, K. 1987: Suckling increases insulin and glucagon levels in peripheral venous blood of lactating dogs. Acta Physiologica Scandinavica 131(3): 391-396
Ravindra, R.; Grosvenor, C.E. 1987: Suckling influences the in vitro assembly of anterior pituitary gland tubulin into microtubules in the lactating rat. Molecular and Cellular Endocrinology 54(2-3): 231-237
Olcott, B.M.; Strain, G.M.; Hugh Jones, M.E.; Aldridge, B.M.; Cho, D.Y.; Kim, H.N. 1987: Suckling problem calves. Irish Veterinary News 9(11): 13, 15-17
Steiner, K.; Sailer, H. 1987: Sucralfate: a cytoprotective agent for treating vomiting and diarrhoea in dogs and cats. Kleintierpraxis 32(1): 35-38
Chee, R.; Pool, R.M. 1988: Sucrose and NAA influence growth of subcultured shoots and in vitro production of roots in Vitis. HortScience 23(4): 776
Gauszka, H.; Czekonska, K. 1985: Sucrose content in honey-type products in relation to the amount and type of sugar syrup fed to bees. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 29: 125-132
Deifel, A.; Gierschner, K.; Vorwohl, G. 1985: Sucrose in honey. Sucrose and its transglucosidation products in natural honey and honey from sugar-fed bees. Deutsche Lebensmittel Rundschau 81(11): 356-362
Deifel, A.; Gierschner, K.; Vorwohl, G. 1985: Sucrose in honey: tranglucosidation properties of honey sucrase. Deutsche Lebensmittel Rundschau 81(9): 280-285
Cooper, P.L.; Wahlqvist, M.L.; Simpson, R.W. 1986: Sucrose in the diabetic diet. Recent Advances in Clinical Nutrition 2: 271-283
Holl, M.G.; Allen, L.H. 1987: Sucrose ingestion, insulin response and mineral metabolism in humans. Journal of Nutrition 117(7): 1229-1233
Lingle, S.E. 1987: Sucrose metabolism in the primary culm of sweet sorghum during development. Crop Science 27(6): 1214-1219
Bornet, F.; Haardt, M.J.; Costagliola, D.; Blayo, A.; Slama, G. 1985: Sucrose or honey at breakfast have no additional acute hyperglycaemic effect over an isoglucidic amount of bread in type 2 diabetic patients. Diabetologia 28(4): 213-217
Webster, P.L.; Henry, M. 1987: Sucrose regulation of protein synthesis in pea root meristem cells. Environmental and Experimental Botany 27(3): 253-262
Hendler, R.G.; Walesky, M.; Sherwin, R.S. 1986: Sucrose substitution in prevention and reversal of the fall in metabolic rate accompanying hypocaloric diets. American Journal of Medicine 81(2): 280-284
Dale, E.M.; Housley, T.L. 1986: Sucrose synthase activity in developing wheat endosperms differing in maximum weight. Plant Physiology 82(1): 7-10
Hisajima, S.; Arai, Y.; Thorpe, T.A. 1985: Sucrose synthesis in callus cultures. Biologia Plantarum 27(1): 74-77
Daie, J. 1987: Sucrose uptake in isolated phloem of celery is a single saturable transport system. Planta 171(4): 474-482
Morris, D.L.; Lamont, G. 1987: Suction curette in the management of hydatid cysts. British Journal of Surgery 74(4): 323
Anderson, M.G.; Kemp, M.J. 1987: Suction-controlled triaxial testing: laboratory procedures in relation to resistance envelope methods. Earth Surface Processes and Landforms 12(6): 649-654
Clark, C.S. 1987: Sudan. The vanishing famine. Africa Report 32(1): 68-71
Wohlmuth, K.; Hansohm, D. 1987: Sudan: a case for structural adjustment policies. Development and Peace 8(2): 206-225
Lusis, M.A.; Tang, A.J.S.; Chan, W.H.; Yap, D.; Kurtz, J.; Misra, P.K.; Ellenton, G. 1986: Sudbury smelter impact on atmospheric deposition of acidic substances in Ontario. Water, Air, and Soil Pollution 30(3-4): 897-908
Wanke, R. 1988: Sudden and unexpected death in the dog. A review of more than 330 cases based on post-mortem findings. Kleintierpraxis 33(1): 5-10
Prior, C. 1986: Sudden death of cocoa in Papua New Guinea associated with Phytophthora palmivora cankers invaded by bark beetles. Annals of Applied Biology 1093: 535-543
Summers, J.D.; Bedford, M.; Spratt, D. 1987: Sudden death syndrome: is it a metabolic disease?. Feedstuffs 59(4): 20, 59, 62-63
Saul, R.F.; Gallagher, J.G.; Mateer, J.E. 1986: Sudden hemiparesis as the presenting sign in cryptococcal meningoencephalitis. Stroke 17(4): 753-754
Drynan, R.G. 1987: Sufficient conditions for dominance of simply related prospects. Review of Marketing and Agricultural Economics 55(1): 25-36
Valk, G.G.M. van der; Bruin, P.N.A. 1987: Sufficient transpiration prevents topple. Bloembollencultuur 98(47): 12-14
Noble, J. 1988: Sugar. Agra Europe Special Report, UK 44: 1-25
Picha, D.H. 1987: Sugar and organic acid content of cherry tomato fruit at different ripening stages. HortScience 22(1): 94-96
Atanassov, A.I. (Atanasov, A.I) 1986: Sugar beet (Beta vulgaris L.). Biotechnology in agriculture and forestry 2 Crops I: 462-470, 485-519
Buchter Larsen, A.; Jensen, C.J. 1986: Sugar beet (Beta vulgaris L.) pollen quality assessment and effect of irradiation as measured by fluorochromatic reaction and in vitro germination. Genetic manipulation in plant breeding Proceedings international symposium organized by Eucarpia, September 8-13, 1985, Berlin West, Germany: 283-285
Karamitros, D. 1987: Sugar beet molasses for growing and fattening pigs. Animal Feed Science and Technology 18(2): 131-142
Britton, J. 1986: Sugar beet transplant seedling propagation. The experience in Ireland to date. 49th Winter Congress, International Institute for Sugar Beet Research: 129-144
Heijbroek, W.; Roelands, A.J.; Jong, J.H. de; Hulst, C. van; Schoone, A.H.L.; Munning, R.G. 1988: Sugar beets homozygous for resistance to beet cyst nematode (Heterodera schachtii Schm.), developed from monosomic additions of Beta procumbens to B. vulgaris. Euphytica 38(2): 121-131
Bassereau, D. 1987: Sugar cane. Plant analysis as a guide to the nutrient requirements of temperate and tropical crops: 513-525
Olivier, S.P.; du Toit, P.J. 1986: Sugar cane bagasse as a possible source of fermentable carbohydrates. II. Optimization of the xylose isomerase reaction for isomerization of xylose as well as sugar cane bagasse hydrolyzate to xylulose in laboratory-scale units. Biotechnology and Bioengineering 28(5): 684-699
Balastreire, L.A. 1987: Sugar cane harvesting optimization using microcomputers. Proceedings of the 1st international conference on agricultural systems engineering, 11-14 August 1987, Changchun, China: 557-566
Anonymous 1987: Sugar cane molasses and dried ground cassava root in rations containing urea for beef heifers. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia 39(1): 151-157
Schlink, A.C.; Lindsay, J.A. 1988: Sugar cane products as potential energy supplements for cattle fed low quality roughage. Proceedings of the Australian Society of Animal Production 17: 330-333
Shand, C.R.; Cooper, B.R. 1985: Sugar cane response to applications of rock phosphorus in a tropical Inceptisol (Cunupia series). Proceedings, West Indies Sugar Technologists 2: 601-616
Orr, P.H.; Sowokinos, J.R.; Varns, J.L. 1986: Sugar changes and chipping responses of Norchip tubers after handling from storage. Transactions of the ASAE 29(4): 1180-1185
Tadeo, J.L.; Ortiz, J.M.; Estelles, A. 1987: Sugar changes in clementine and orange fruit during ripening. Journal of Horticultural Science 62(4): 531-538
Mcfeeters, R.F.; Lovdal, L.A. 1987: Sugar composition of cucumber cell walls during fruit development. Journal of Food Science 52(4): 996-1001
Malinovskii, B.N.; Smilovenko, L.A. 1986: Sugar content and quality in high-sugar sorghum forms. Intensif tekhnol vozdel i ispol' z sorgo: 57-65
Stanislawek, S.D.; Long, P.G.; Davis, L.K. 1987: Sugar content of xylem sap and susceptibility of willow to Chondrostereum purpureum. New Zealand Journal of Botany 25(2): 263-269
Roy, A.K.; Nilam Choubey 1985: Sugar contents of karela fruits at different relative humidities under pathogenesis. Indian Phytopathology 38(1): 156-158
Putz, B. 1986: Sugar contents of potatoes during storage in relation to degree of physiological ripeness. Kartoffelbau 37(12): 437-438
Peterson, R.D.; Mackley, J.W.; Candido, A.O. 1987: Sugar feeding by adult screwworms (Diptera: Calliphoridae) and its effect on longevity and oocyte maturation. Annals of the Entomological Society of America 80(2): 130-135
Nourse, A.D. 1987: Sugar industry reviewed at Agrocon '87. The prospects for sugar. South African Sugar Journal 71(3): 87-91
McLaughlin, D.L.; Linzon, S.N.; Dimma, D.E.; McIlveen, W.D. 1987: Sugar maple decline in Ontario. Effects of atmospheric pollutants on forests, wetlands and agricultural ecosystems: 101-116
Withey, R. 1987: Sugar snap pea trial at Somersby. Rural Newsletter 101: 24-27
Ingram, GA.; Molyneux, DH. 1988: Sugar specificities of anti-human ABO(H) blood group erythrocyte agglutinins (lectins) and haemolytic activity in the haemolymph and gut extracts of three Glossina species. Insect Biochemistry 183: 269-279
Fernandes, A.C.; Benda, G.T.A. 1986: Sugar storage in sugar cane stalks. Sugar Cane 2: 10-14
Jakinovich, W.J.; Sugarman, D. 1988: Sugar taste reception in mammals. Chemical Senses 13(1): 13-31
Haraksingh, K. 1988: Sugar, labour and livelihood in Trinidad, 1940-1970. Social and Economic Studies 37(1&2): 271-291
Mena, A. 1987: Sugar-cane juice as a substitute for cereal-based feeds for monogastric animals. World Animal Review 62: 51-56
Kusova, T.M.; Gerasimova, G.G.; Anokhina, A.V.; Ivonin, A.N.; Tkachuk, V.N. 1984: Sugar-protein ratio in diets for young beef cattle. Rezervy uvelicheniya proizvodstva govyadiny: 78-82
Cernic, B. 1985: Sugar. International control of production and trade. Sugar International control of production and trade: 37
Coote, B. 1988: Sugar: the case of Jamaica. IDS Bulletin, Institute of Development Studies, University of Sussex 19(2): 54-58
Santos, H.P. dos; Lhamby, J.C.B. 1985: Sugarbeet and fodder beet cultivar trials in 1983. Anais, III Reuniao Tecnica Anual da Beterraba Acucareira: 37-41
Porto, M.P.; Sobral, L.S.; Ribeiro, A.S. 1985: Sugarbeet and fodder beet cultivar trials in Pelotas, RS - 1983. Anais, III Reuniao Tecnica Anual da Beterraba Acucareira: 19-27
Porto, M.P.; Sobral, L.S.; Alquati, P.H.; Zonta, E.P. 1985: Sugarbeet and fodder beet trial in Pedro Osorio, RS-1983. Anais, III Reuniao Tecnica Anual da Beterraba Acucareira: 43-51
Bhattacharyya, R.K. 1986: Sugarbeet as a crop for salt affected soils of India. Indian Sugar Crops Journal 12(2): 13-15
Bertram, H.H. 1987: Sugarbeet cleaning without breakage losses. Landtechnik 42(9): 352-354
Chielle, Z.G.; Chielle, M.C.P.; Soares, G.J. dos S.; Braum, J. 1985: Sugarbeet cultivar trials in the central depression of Rio Grande do Sul. Anais, III Reuniao Tecnica Anual da Beterraba Acucareira: 53-56
Kremer, K.A. 1987: Sugarbeet cultivation in the Red River Valley. Berichte uber Landwirtschaft 65(1): 77-98
Popescu, V. 1986: Sugarbeet in rotation. Productia Vegetala, Cereale si Plante Tehnice 38(9): 28-35
Karlsson, B. 1987: Sugarbeet prices in 1987/88. Jordbruksekonomiska Meddelanden 49(2): 62-65
Kortum, G. 1986: Sugarbeet production and development of rural areas in Turkey. Diffusion and socioeconomic impact of an industrial crop with special reference to Beypazari District, Ankara Province. Kieler Geographische Schriften 63: 392
Giordano, I.; Biancardi, E.; Casarini, B.; Marzi, V.; Zuffrano, M.; Beltrami, G.; Zocca, A.; Tugnoli, V.; Andriani, M.; Caro, A. de; Gatto, L.; Rosso, F.; Cerato, C.; Ranalli, P.; Burchi, G.; Grassi, G.; Faeti, V. 1988: Sugarbeet production in different environments in S. Italy. Informatore Agrario 44(8): 61-77
Gallarate, G. 1987: Sugarbeet seed: progress, prospects and concerns. Informatore Agrario 43(41): 51-57
Dubich, A.V.; Erokhin, V.A.; Cherepovskii, A.S. 1985: Sugarbeet seeds for industrial technology. Sakharnaya Svekla 2: 19-21
Wiesner, K. 1987: Sugarbeet yellowing caused by downy mildew (Peronospora farinosa f.sp. betae). Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutzdienst in der DDR 41(6): 124-126
Nikitin, V.V. 1985: Sugarbeet yield in relation to fertilizers. Sakharnaya Svekla 10: 33-34
Oien, S. 1985: Sugarbeet, the seedbed and field germination. Nordisk Jordbrugsforskning 67(2): 191
Anonymous 1987: Sugarbeet: 1986 better than expected. Cultivar 2000 (206): C-9
Sverzut, C.B.; Verma, L.R.; French, A.D. 1987: Sugarcane analysis using near infrared spectroscopy. Transactions of the ASAE 30(1): 255-258
Pacola, L.J.; Caielli, E.L.; Mattos, J.C.A. de 1984: Sugarcane bagasse in the fattening of cattle reared in confinement. Boletim de Industria Animal 41(1): 57-61
Jian, L.C.; Sun, D.L.; Sun, L.H. 1987: Sugarcane callus cryopreservation. Plant cold hardiness Proceedings of an international seminar held at Shanghai Institute of Plant Physiology, Academia Sinica, Shanghai, China, 4-7 September 1986: 323-337
Chabalier, P.F.; Hellmann, M.; Pichot, J. 1984: Sugarcane nutrition in several ecological zones in Reunion: different performance of some varieties. Revue Agricole et Sucriere de l'Ile Maurice 63(2-3): 178-186
Kumar, K.; Gupta, S.C.; Mishra, U.K.; Dwivedi, G.P.; Sharma, N.N. 1987: Sugarcane pests in Bihar: retrospect and prospect - a review. Agricultural Reviews 8(2): 59-66
Sanchez Loria, R.; Lazarte, A.; Scandaliaris, J.; Alonso, J.; Muro, E. 1985: Sugarcane planting dates and systems. Revista Industrial y Agricola de Tucuman 62(1): 139-146
Jakeway, L.A.; Hewetson, W.F. 1987: Sugarcane transplanting - an alternative planting method. Paper, American Society of Agricultural Engineers (87-1613): 13
Shih, S.F. 1988: Sugarcane yield, biomass and water-use efficiency. Transactions of the ASAE 31(1): 142-148
Shih, S.F. 1987: Sugarcane yield, biomass, leaf area, and water-use efficiency. Paper, American Society of Agricultural Engineers (87-2083): 18
Serpelloni, M.; Bussiere, G. (France) 1987: Sugarless ice cream and process for producing it. United States Patent (US 4 675 200): 7
Hackett, A.F.; Rugg-Gunn, A.J.; Appleton, D.R. 1987: Sugars consumption of Northumbrian children aged 11-14 years. Nutrition and Health 5(1-2): 19-23
White, J.W.; Meloy, R.; Probst, J.; Huser, W. 1986: Sugars containing galactose occur in honey. Journal of Apicultural Research 25(3): 182-185
Vazquez, G.; Parajo, J.C.; Antorrena, G.; Thonart, P.; Paquot, M. 1987: Sugars from pine bark by enzymatic hydrolysis. Effect of sodium chlorite treatments. Wood Science and Technology 21(2): 167-178
Coelho, R.R.R.; Linhares, L.F.; Martin, J.P. 1988: Sugars in hydrolysates of fungal melanins and soil humic acids. Plant and Soil 106(1): 127-134
Romanov, V.I.; Chermenskaya, I.E.; Fedulova, N.G.; Kretovich, V.L. 1985: Sugars of lupine nodules in the course of plant development. Soviet Plant Physiology 32(2(2)): 292-296
Pavlova, S. 1987: Sugars of the plasma membrane of bull spermatozoa during maturation, studied with the agglutination reaction using lectins. Sel' skokhozyaistvennaya Biologiya 10: 112-114
Juvik, J.A.; D'Arcy, C.J. 1988: Sugary (su) and sugary enhancer (se) sweet corn inbreds with resistance to maize dwarf mosaic virus. HortScience 23(2): 412-413
Rajkule, P.N.; Raja, K.R.V.; Desai, K.B. 1985: Sugary disease evaluation in preliminary sorghum varieties and hybrids. Sorghum Newsletter 28: 91
Pisar, E. 1987: Suggested measurements of soil compaction caused by tyre action. Acta Technologica Agriculturae 28: 249-259
Hawkes, J.G.; Engels, J.M.M.; Tadesse, D. 1986: Suggested sampling and conservation system for coffee in Ethiopia. PGRC/EILCA Germplasm Newsletter 11: 25-28
Michalska, B. 1984: Suggested sowing dates for main crop maize in Poland depending on soil temperature and frosts. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Rolnictwo 33: 97-102
Azzini, M.; Viale, P.; Quaglia, V.; Orani, A.M. 1986: Suggestion for a protocol in the management of an index case of amoebiasis in a community. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 38(3): 338-342
Karp, L.S. 1987: Suggestions for a research agenda in modeling trade policy. Staff Report, Economic Research Service, US Department of Agriculture (AGES861215): 117-127
Savant, N.K.; Stangel, P.J. 1985: Suggestions for efficient use of urea supergranules for wetland rice. Special Publication, International Fertilizer Development Center (SP-6): 133-143
Zhang, Z.Y.; Han, Y.W. 1985: Suggestions for estimating metabolizable energy of poultry feeds. Chinese Journal of Animal Science Zhongguo Xumu Zashi 5: 3-7
Iglisch, I. 1986: Suggestions for the development of test methods for detecting subacute effects of chemicals. Zeitschrift für Angewandte Zoologie 73(2): 199-218
Basek, V.; Jambor, V. 1988: Suggestions for the improvement of organizational and managerial structures of the food industry in Czechoslovakia. Zemedelska Ekonomika 34(3): 177-186
Fryer, P.J.; Slater, N.K.; Duddridge, J.E. 1985: Suggestions for the operation of radial flow cells in cell adhesion and biofouling studies. Biotechnology and Bioengineering 27(4): 434-438
Assmann, G.; Schulte, H.; Wahrburg, U. 1988: Suggestions for the prevention of atherosclerosis. Münchener Medizinische Wochenschrift 130(14): 260-267
Zeeb, K. 1986: Suggestions on the housing of suckler cows. Tierarztliche Umschau 41(2): 99-105
Feyereisen, R.; Farnsworth, D.E.; Prickett, K.S.; Montellano, P.R.O.tiz de 1985: Suicidal destruction of cytochrome P-450 in the design of inhibitors of insect juvenile hormone biosynthesis. Bioregulators for pest control: 255-266
Smith, R.A.; Lewis, D. 1987: Suicide by ingestion of 2,4-D: a case history demonstrating the prudence of using GC/MS as an investigative rather than a confirmatory tool. Veterinary and Human Toxicology 29(3): 259-261
Lekholoane, L. 1987: Suitability classification of soils and climate for specific land uses in Lesotho. FAO World Soil Resources Reports 62: 54-61
Knotek, S.; Zilakova, J. 1988: Suitability for ensilage of selected species of grasses and legumes and their simple mixtures. Rostlinna Vyroba 34(3): 319-328
Zilakova, J.; Knotek, S. 1986: Suitability for silage making of selected grass species. Pol' nohospodarstvo 32(4): 312-321
Dellacecca, V.; Mancini, L.; Sbarra, A. 1985: Suitability in the greenhouse of several celery cultivars. Colture Protette 14(1): 53-58
Wilson, GB.; Lambdin, PL. 1987: Suitability of Brevicoryne brassicae and Myzus persicae (Homoptera: Aphididae) as hosts of Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Aphidiidae). Entomological News 98(3): 140-146
Rajput, S.S.; Gulati, A.S. 1984: Suitability of Eucalyptus hybrid for tool handles. Journal of the Indian Academy of Wood Science 15(2): 73-76
Rooy, J. de; Laurijsen, H.A.J.; Oldenbroek, J.K. 1987: Suitability of Jersey X MRY calves for veal production. Rapport, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (B-292): 31
Buchholzer, P.; Harbs, C. 1986: Suitability of Norway spruce wood from forest dieback areas for particleboard manufacture. Holz als Roh und Werkstoff 44(8): 281-285
Kavvouras, P.K. 1987: Suitability of Quercus conferta wood for the manufacture of cement-bonded flakeboards. Holzforschung 41(3): 159-163
Zdunczyk, Z.; Lewicki, C. 1987: Suitability of a fat-protein yeast preparation for feeding calves. 2. Biological assessment of rations containing the preparation. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis, Zootechnica 30(299): 13-19
Pavel, G.; Andresen, U. 1987: Suitability of a new filter system in the context of bovine embryo transfer. Der Praktische Tierarzt 68(2): 49-51
Straub, O.C. 1986: Suitability of a skin test as a diagnostic aid in the control of diseases due to bovine herpesvirus 1. Der Praktische Tierarzt 67(12): 1043-1048
Winkler, F.; Dressel, B. 1985: Suitability of a wire strain gauge sensor for stress determination in wood during drying. Holztechnologie 26(6): 288-291
Haasemann, W.; Tzschacksch, O. 1986: Suitability of alpine larch for establishment in southern East Germany. Beitrage fur die Forstwirtschaft 20(3): 111-116
Schneider, C. 1986: Suitability of blood culture for detecting septicaemic and bacteraemic processes in the horse. Die Eignung der Blutkultur fur die Ermittlung septikamischer und bacteriamischer Vorgange beim Pferd: 102
Turabov, T.M.; Khalilov, R.T.; Zeinalov, G.Z. 1987: Suitability of buffaloes for machine milking. Zhivotnovodstvo 12: 27-31
Dandnaik, B.P.; Garud, T.B.; Zote, K.K. 1986: Suitability of different grains as medium for mass culturing of sorghum charcoal rot organism. Indian Journal of Mycology and Plant Pathology 16(3): 293-294
Barcsak, Z.; Kertesz, I. 1987: Suitability of different grasslands for cattle grazing in Hungary. Acta Fytotechnica 43: 187-198
Skowronek, W.; Marcinkowski, J. 1984: Suitability of different methods of brood area measurement for evaluating the development of honeybee colonies. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 28: 5-14
Wahrburg, U.; Bender, F. 1985: Suitability of different methods of dietary survey for epidemiological studies, for example on arteriosclerosis. Aktuelle Ernahrungsmedizin 10(3): 133-139
Niazi, Z.M.; Refai, M.; El Sawah, H. 1987: Suitability of different plasmas for detection of free and bound coagulase in correlation with some enzymatic activities and enterotoxigenicity of Staphylococcus aureus. Journal of the Egyptian Veterinary Medical Association 47(1/2): 171-182
Vermorel, M.; Hocquette, J.F.; Bouix, J. 1985: Suitability of different sheep breeds to transhumance: resistance to inclement weather. 10emes Journees de la Recherche Ovine et Caprine: 292-306
Buczkowska, H.; Kossowski, M. 1987: Suitability of different substrates for capsicum (Capsicum annuum L.) growing in unheated structures. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im Hugona Koataja w Krakowie, Ogrodnictwo (211 (16)): 23-40
Zaeski, A. 1986: Suitability of different types of planting stock of Betula pendula and Larix decidua for establishing plantations. Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa, Poland (644-649): 51-102
Svihra, P. 1987: Suitability of elm firewood to bark beetle attack stored under polythylene sheeting. Journal of Arboriculture 13(6): 164-166
Pfeffer, C.; Effmert, M. 1986: Suitability of field and greenhouse tests to assess resistance to potato scab caused by Streptomyces scabies. Archiv fur Zuchtungsforschung 16(5): 253-262
Zoebisch, TG.; Schuster, DJ. 1987: Suitability of foliage of tomatoes and three weed hosts for oviposition and development of Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae). Journal of Economic Entomology 804: 758-762
Parii, F.N.; Dolotii, L.A.; Lyal' ko, I.I. 1987: Suitability of forms of sugarbeet with cytoplasmic male sterility (CMS) of different origin for the production of hybrid seeds. Selektsiya i Semenovodstvo, Kiev 63: 41-43
Haseeb, A.; Alam, M.M.; Khan, A.M. 1986: Suitability of fruit trees to certain plant parasitic nematodes. Indian Journal of Nematology 16(1): 124-126
Davide, C.L.; Peralta, C.N.; Sarmago, I.C.; Sarmago, L.E. 1986: Suitability of goat's milk in Cheddar and Edam cheese production. Philippine Agriculturist 69(2): 131-142
Fabian, P.; Farkas, J. 1985: Suitability of green beech chips for kraft pulping. Papir a Celuloza 40(10): 207-210
Bush, P.B.; Neary, D.G.; McMahon, C.K.; Taylor, J.W. 1987: Suitability of hardwoods treated with phenoxy and pyridine herbicides for use as firewood. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 16(3): 333-341
Ciota, G. 1984: Suitability of herbicides for weed control in hop-gardens during the hop growing season. Pamietnik Puawski 83: 131-139
Bittner, H.; Schenk, G.; Schuster, G. 1986: Suitability of in vitro potato plantlets for testing the antiphytoviral effect of 2,4-dioxohexahydro-1,3,5-triazine (DHT) in combination with N-cyanoguanidine. Journal of Phytopathology 117(4): 367-372
Beecroft, F.G.; Smith, S.M.; Griffiths, E. 1986: Suitability of land for irrigation in the Manuherikia Valley, Central Otago, New Zealand. New Zealand Soil Bureau Soil Survey Report 90: 28
Panova, V. 1986: Suitability of milk-coagulating enzyme preparations of animal origin for cheesemaking. Khranitelnopromishlena Nauka 2(4): 26-29
Singh, G.; Gangwar, B. 1986: Suitability of phosphatic fertilizers for rice in Andamans. Seeds and Farms 12(7): 27-29
Brecka, J. 1987: Suitability of potato tubers for sorting. Agrartechnik, German Democratic Re ic 37(8): 368-370
Tomchuk, N.G.; Borisenok, V.A.; Maksimenko, M.G. 1985: Suitability of potato varieties for making potato products. Kartofelevodstvo 6: 160-163
Suss, R.; Konig, K.H. 1987: Suitability of prolific crossbred sheep for fattening lamb production. 2. Fertility and rearing performance. Archiv fur Tierzucht 30(2): 155-169
Bhattacharjee, A.K.; Mukerjee, N.; Datta, A.N.; Goswami, K.K. 1987: Suitability of rainfed kenaf (Hibiscus cannabinus L.) as the source of raw materials for newsprints. Jute Development Journal 7(2): 27-29
Cruz-Reyes, A.; Malek, E.A. 1987: Suitability of six lymnaeid snails for infection with Fasciola hepatica. Veterinary Parasitology 24(3-4): 203-210
Wilczek, M. 1987: Suitability of soils and aspects for red clover seed production. Roczniki Gleboznawcze 37(4): 201-218
Rajput, S.S.; Gulati, A.S.; Bali, B.I.; Mohan Lal 1986: Suitability of some Karnataka timbers for railway sleepers. Journal of the Indian Academy of Wood Science 17(2): 101-105
Gautam, D.R.; Sharma, T.R.; Chauhan, J.S. 1986: Suitability of some low- and high-chilling apple cultivars for juice processing and pectin extraction. Advances in research on temperate fruits Proceedings of the national symposium on temperate fruits, 15-18 March, 1984, Himachal Pradesh Agricultural University, Solan, India: 339-343
Barbulescu, A.; Burtea, O.; Ghita, O.; Fugel, S.; Bibicu, M. 1988: Suitability of some seedless table grape varieties for production of dried fruit. Productia Vegetala, Horticultura 37(8): 43-45
Bajaj, J.C.; Singh, D.; Kumar, J.L.; Hasan, R. 1986: Suitability of some soil test procedures for potassium and phosphorus for potato and onion. Journal of Potassium Research 2(4): 118-125
Osipova, Z.F. 1985: Suitability of some strawberry varieties for jams. Selektsiya, sortoizuch, agrotekhn plod i yagod kul' tur: 56-60
Kmiecik, W.; Domagaa, F. 1986: Suitability of some varieties of Brussels sprouts for the production of canned and frozen products. Biuletyn Warzywniczy 29: 231-246
Bakowski, J.; Michalik, H. 1986: Suitability of some vegetable species for drying. Biuletyn Warzywniczy 29: 191-211
Samsijah 1988: Suitability of species of mulberry leaves for pure silkworm races (Ax, Bx, N1 and N2) in Payakumbuh District, Sumatra. Buletin Penelitian Hutan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan 496: 43-53
Boll, E.; Isensee, E. 1987: Suitability of speed sensors. Landtechnik 42(2): 57-60
Stepien, E.; Borecki, T. 1986: Suitability of stratification of stands for use in periodic forest inventories based on Jedwabna management unit in Wocawek forest district. Sylwan 130(8): 29-39
Beyer, E.; Roser, I. 1987: Suitability of strawberries for deep freezing. Obstbau 12(9): 417-418
Stanley, R. 1987: Suitability of strawberry cultivars for freezing. Journal of Horticultural Science 62(4): 501-506
Dzheneeva, E.L. 1987: Suitability of strawberry varieties for freezing. Sadovodstvo, Moscow 5: 21-22
Krajewski, A. 1983: Suitability of tensiometer measurements for deciding the timing of irrigation in forest nurseries. Las Polski 12: 15-16
Pronczuk, M.; Pronczuk, S. 1987: Suitability of the 'cooling method' for evaluating the resistance of perennial ryegrass to Fusarium nivale (Fr.) Ces. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roslin 162: 27-32
Seeland, G.; Reinecke, P. 1987: Suitability of the effective thyroxin ratio and of the triiodothyronine content as auxilary traits in the selection for growth. Performance testing of AI bulls for efficiency and beef production in dairy and dual purpose breeds Proceedings, EAAP seminar Study commissions on cattle production and animal genetics, Wageningen, Netherlands, 27-29 April 1987: 130-135
Rangadhamaiah, K.; Thontadarya, T.S.; Rao, K.J. 1987: Suitability of the eggs of the pigeon pea pod borer of various ages for parasitisation by Chelonus blackburni Cameron (Hym: Braconidae). Current Research, University of Agricultural Sciences, Bangalore 16(6): 80
Iliev, P. 1986: Suitability of the fruits of some introduced plum varieties for making compotes. Khranitelno promishlena Nauka 2(8): 33-37
Lenartowicz, W.; Pocharski, W. 1986: Suitability of the fruits of some strawberry varieties and clones for freezing and for stewing. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, A Prace Doswiadczalne z Zakresu Sadownictwa 26: 137-144
Lenartowicz, W.; Pocharski, W.; Zurawicz, E. 1986: Suitability of the fruits of some strawberry varieties for freezing. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, A Prace Doswiadczalne z Zakresu Sadownictwa 26: 145-154
Baab, U. 1986: Suitability of the imidazolidone derivative STH213o-Cl, an experimental preparation from Boehringer, as a neuroleptic in swine. Untersuchungen uber die Eignung des Imidazolidinabkommlings STH213o Cl, einem Versuchspraparat der Fa Boehringer Ingelheim, als Neuroleptikum beim Schwein: 113
Chen, T.Y. 1988: Suitability of the manufacture of structural particleboard from wood of fast growing tree species. II-1. Flakeboard and waferboard made from Cryptomeria, Taiwan Paulownia and wood oil tree. Forest Products Industries 7(2): 13-22
Vianen, A. van; Budai, C.; Lenteren, J.C. van 1987: Suitability of two strains of sweet pepper, Capsicum annuum L., for the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Westwood), in Hungary. Bulletin SROP 10(2): 174-179
Simatupang, M.H. 1988: Suitability of various forms of magnesia for manufacture of magnesia-bonded wood particle board. Holz als Roh und Werkstoff 46(6): 223-229
Jones, W.A.; Jr.; Brewer, FD. 1987: Suitability of various host plant seeds and artificial diets for rearing Nezara viridula (L.). Journal of Agricultural Entomology 43: 223-232
Teischinger, A.; Vanek, M. 1987: Suitability of various sample preparation methods for determination of moisture gradient in wood using the oven-drying method. Holzforschung und Holzverwertung 39(1): 5-8
Huss, J.; Scherer, A. 1988: Suitability of various types of planting stock for Scots pine plantations. Forstwissenschaftliches Centralblatt 107(1): 46-59
Scherphof, W. 1987: Suitable dimensions for racks and lying boxes. Landbouwmechanisatie 38(3): 273-275
Abo Habaga, M.; Eichhorn, H. 1987: Suitable tillage systems for small irrigated fields in Egypt. Proceedings of the 3rd International Symposium on Mechanization and Energy in Agriculture, held in Izmir, Turkey, 26-29 October 1987: 415-424
Bohle, F.; Janitschke, K. 1986: Suitability of Echinococcus antigens of selected intermediate host-final host cycles for the detection of cystic echinococcosis in humans. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 93(9): 424-426
Benfield, P.; Clissold, S.P. 1988: Sulconazole. A review of its antimicrobial activity and therapeutic use in superficial dermatomycoses. Drugs 35(2): 143-153
Gubler, J. 1988: Sulfadoxine-pyrimethamine resistant malaria from west or central Africa. British Medical Journal 296(6619): 433
Skarie, R.L.; Arndt, J.L.; Richardson, J.L. 1987: Sulfate and gypsum determination in saline soils. Soil Science Society of America Journal 51(4): 901-905
Bal Ram Singh; Johnson, D.W. 1986: Sulfate content and adsorption in soils of two forest watersheds in southern Norway. Water, Air, and Soil Pollution 31(3-4): 847-856
Spratt, H.G.; Morgan, M.D.; Good, R.E. 1987: Sulfate reduction in peat from a new jersey pinelands cedar swamp. Applied and Environmental Microbiology 53(7): 1406-1411
Melis, P.; Manunza, B.; Premoli, A.; Gessa, C. 1987: Sulfate-zinc interaction on aluminium hydroxide surfaces. Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde 150(2): 99-102
Johnson, G.V. 1987: Sulfate: sampling, testing, and calibration. SSSA Special Publication, Soil Science Society of America 21: 89-96
Petry, K.; Nudelman, E.; Eisen, H.; Hakomori, S. 1988: Sulfated lipids represent common antigens on the surface of Trypanosoma cruzi and mammalian tissues. Molecular and Biochemical Parasitology 30(2): 113-121
Karhadkar, P.P.; Audic J M.; Faup, G.M.; Khanna, P. 1987: Sulfide and sulfate inhibition of methanogenesis. Water Research 21(9): 1061-1066
Anonymous 1986: Sulfites as food ingredients. Food Technology 40(6): 47-52
Heisel, M.P.; Marold, F.J. 1987: SulfolinReg. process for oxidative H2S scrubbing successfully operated in commercial plants. Sulphur 87, International Conference held Houston, TX, April 5-8, Preprints: 517-526
Lym, R.G.; Messersmith, C.G. 1987: Sulfometuron-a sulfonylurea herbicide phytotoxic to leafy spurge. Proceedings of the Western Society of Weed Science (Vol. 40): 70
Jarp, J.; Odegaard, S.A.; Falk, K. 1988: Sulfonamide MIC-values of microorganisms isolated from cases of mastitis. Norsk Veterinaertidsskrift 100(3): 201-206
Beyer, E.M.; Brown, H.M.; Duffy, M.J. 1987: Sulfonylurea herbicide soils relations. Proceedings 1987 British Crop Protection Conference, Weeds (Vol. 2): 531-540
Bassi, A. 1987: Sulfonylurea herbicides. Informatore Fitopatologico 10: 19-30
Rudfeldt, P. 1988: Sulfonylurea herbicides - dissipation, assays and plant sensitivity. Weeds and weed control 29th Swedish Weed Conference, Uppsala 27-28 January 1988 Vol 1 Reports (Vol.1): 102-107
Stahlman, P.W. 1987: Sulfonylurea herbicides on two soils in Kansas. Proceedings of the Western Society of Weed Science (Vol. 40): 74
Heidler, G. 1988: Sulfonylureas - a new class of herbicide. Gesunde Pflanzen 40(9): 357-362
Makeeva Gur' yanova, L.T.; Spiridonov, Y.Y.; Shestakov, V.G. 1987: Sulfonylureas - new promising herbicides. Agrokhimiya (2): 115-128
Krause, C.R.; Dochinger, L.S. 1987: Sulfur accumulation in red maple leaves exposed to sulfur dioxide. Phytopathology 77(10): 1438-1441
Mårtensson, J.; Bolin, T. 1986: Sulfur amino acid metabolism in chronic relapsing pancreatitis. American Journal of Gastroenterology 81(12): 1179-1184
Laidlaw, S.A.; Smolin, L.A.; Davidson, W.D.; Kopple, J.D. 1987: Sulfur amino acids in maintenance hemodialysis patients. Kidney International. Supplement 22: S191-S196
Rendig, V.V. 1986: Sulfur and crop quality. Sulfur in agriculture: 635-652
Plummer, M.A. 1987: Sulfur and hydrogen from H2S. Hydrocarbon Processing 66(4): 38-40
Jones, M.B. 1986: Sulfur availability indexes. Sulfur in agriculture: 549-566
Johnson, D.W.; Richter, D.D.; Miegroet, H. van; Gale, D.W.; Kelly, J.M. 1986: Sulfur cycling in five forest ecosystems. Water, Air, and Soil Pollution 30(3-4): 965-979
Furst, A. 1987: Sulfur determination in Norway spruce needle samples: a comparison of methods of analysis. Fresenius' Zeitschrift fur Analytische Chemie 328(1-2): 89-92
Harvey, J.M.; Harris, C.M.; Hanke, T.A.; Hartsell, P.L. 1988: Sulfur dioxide fumigation of table grapes: relative sorption of SO2 by fruit and packages, SO2 residues, decay, and bleaching. American Journal of Enology and Viticulture 39(2): 132-136
Lizana, L.A.; Berger, H.; Galletti, L.; Silva, C.; Zapata, G. 1987: Sulfur dioxide residues in 5 table grape varieties. Simiente 57(3): 100
Eys, J.E. van; Ginting, S.; Rangkuti, M.; Johnson, W.L. 1985: Sulfur fertilization of five tropical forages. I. Dry matter production and chemical composition. Proceedings of the XV International Grassland Congress, August 24-31, 1985, Kyoto, Japan: 1294-1295
Eys, J.E. van; Ginting, S.; Pulungan, H.; Johnson, W.L. 1985: Sulfur fertilization of five tropical forages. II. Digestibility of dry matter and cell wall constituents. Proceedings of the XV International Grassland Congress, August 24-31, 1985, Kyoto, Japan: 1296-1297
Mahler, R.J.; Maples, R.L. 1987: Sulfur fertilization of wheat grown in Arkansas. Bulletin, Arkansas Agricultural Experiment Station, Arkansas University 906: 23
Muller Wegener, U. 1987: Sulfur in organic matter. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 55(I): 397-400
Semple, K.M.; Westlake, D.W.S.; Krouse, H.R. 1987: Sulfur isotope fractionation by strains of Alteromonas putrefaciens isolated from oil field fluids. Canadian Journal of Microbiology 33(5): 372-376
Thompson, J.F.; Smith, I.K.; Madison, J.T. 1986: Sulfur metabolism in plants. Sulfur in agriculture: 57-121
Pirela, H.J.; Tabatabai, M.A. 1988: Sulfur mineralization rates and potentials of soils. Biology and Fertility of Soils 6(1): 26-32
Gilbert, M.A. 1986: Sulfur nutrition of subterranean clover (Trifolium subterraneum cv. Trikkala) and ryegrass (Lolium rigidum cv. Wimmera). Journal of the Australian Institute of Agricultural Science 52(2): 106-107
Weston, C.W.; Wen, J.W. 1988: Sulfur recovery process. United States Patent (US 4,722,832): 8
Rochelle, B.P.; Church, M.R.; David, M.B. 1987: Sulfur retention at intensively studied sites in the U.S. and Canada. Water, Air, and Soil Pollution 33(1-2): 73-83
Thomson, B.D.; Robson, A.D.; Abbott, L.K. 1985: Sulfur supply and the formation of vesicular-arbuscular mycorrhizas by Glomus fasciculatum on subterranean clover. Soil Biology and Biochemistry 17(6): 877-879
Timmons, R.J. 1987: Sulfur-based encapsulants for fertilizers. United States Patent (4,636,242): 10
Hill, S.D.; Richter, R.L.; Dill, C.W. 1988: Sulfur-based method to detect adulteration of nonfat dry milk with whey. Cultured Dairy Products Journal 23(1): 14, 16-18
Laisk, A.; Pfanz, H.; Heber, U. 1988: Sulfur-dioxide fluxes into different cellular compartments of leaves photosynthesizing in a polluted atmosphere : II. Consequences of SO2 uptake as revealed by computer analysis. Planta 173(2): 241-252
Boswell, C.C.; Owers, W.R.; Swanney, B.; Rothbaum, H.P. 1988: Sulfur/sodium bentonite mixtures as sulfur fertilizers. 1. The effects of S/Na-bentonite ratios on the rate of dispersion and particle size distribution of elemental sulfur dispersed from laboratory-produced prills. Fertilizer Research 15(1): 13-31
Boswell, C.C.; Swanney, B.; Owers, W.R. 1988: Sulfur/sodium bentonite prills as sulfur fertilizers. 2. Effect of sulfur-sodium bentonite ratios on the availability of sulfur to pasture plants in the field. Fertilizer Research 15(1): 33-45
Boswell, C.C.; Swanney, B.; Owers, W.R. 1988: Sulfur/sodium bentonite prills fertilizers. 2. Effect of sulfur-sodium bentonite ratios on the availability of sulfur to pasture plants in the field. Fertilizer Research 15(1): 33-46
Anonymous 1986: Sulfuric acid-based partially acidulated phosphate rock. Technical Bulletin, IFDC (T-31): 30
Guyonnet, J.P. 1987: Sully reinvents UHT milk. Revue Laitiere Francaise 459: 13-16
Esbjörner, E.; Järnerot, G.; Wranne, L. 1987: Sulphasalazine and sulphapyridine serum levels in children to mothers treated with sulphasalazine during pregnancy and lactation. Acta Paediatrica Scandinavica 76(1): 137-142
Mohd Nor, M.Y.; Khoo, K.C.; Lee, T.W.; Peh, T.B. 1986: Sulphate pulping of Acacia auriculiformis from Peninsular Malaysia. Malaysian Forester 49(1-2): 23-34
Arnold, D.M. 1985: Sulphate reducing bacteria. Corrosion a cause for concern. Water and Waste Treatment Journal 28(1): 20-21
Hamilton, W.A. 1985: Sulphate-reducing bacteria and anaerobic corrosion. Annual Review of Microbiology 39: 195-217
Ryan, J.; McKillen, M.; Mason, J. 1987: Sulphate/molybdate interactions: in vivo and in vitro studies on the group VI oxyanion transport system in ovine renal tubule epithelial cells. Annales de Recherches Veterinaires. Annals of Veterinary Research 18(1): 47-55
Banks, J.G.; Nychas, G.J.; Board, R.G. 1987: Sulphite preservation of meat products. Preservatives in the food, pharmaceutical and environmental industries: 17-33
Vishnevskaya, S.S.; Romanenko, Z.K.; Grosheva, I.G.; Isakov, S.P.; Koryazhkina, G.I.; Kislitsyna, N.F. 1986: Sulphite pulp from Sakhalin larchwood. Bumazhnaya Promyshlennost' (5): 9-11
Gadir, A.G.M.A. 1981: Sulphite reducing anaerobes as quality index for milk powder. Sudan Journal of Food Science and Technology 13: 12-19
Tay, C.H.; Fairchild, R.S.; Manchester, D.F. 1984: Sulphite/quinone pulping for production of chemimechanical pulp from jack pine. JPPS Journal of Pulp and Paper Science 10(5): 134-139
Ferner, R.E.; Neil, H.A. 1988: Sulphonylureas and hypoglycaemia. British Medical Journal 296(6627): 949-950
López-Tejero, D.; Pastor-Anglada, M.; Remesar, X. 1987: Sulphur amino acid levels in some tissues of the rat during pregnancy and lactation. Annals of Nutrition and Metabolism 31(1): 47-54
Schutte, J.B.; Weerden, E.J. van; Bertram, H.L. 1986: Sulphur amino acid requirement of young turkeys. Seventh European Poultry Conference, Paris 1986 Volume 1 General, genetics, nutrition, posters: 369-372
Arora, S.P. 1986: Sulphur and animal nutrition. Fertiliser News 31(9): 51, 53
Lambert, M.J. 1986: Sulphur and nitrogen nutrition and their interactive effects on Dothistroma infection in Pinus radiata. Canadian Journal of Forest Research 16(5): 1055-1062
Meyer, J.H. 1985: Sulphur availability in soils of the South African sugar industry. Proceedings of the Annual Congress, South Africa Sugar Technologists' Association 59: 190-194
Kumar, V.; Singh, M. 1981: Sulphur availability under submerged conditions in soils of Haryana. Agrochimica 25(2): 192-197
Malavolta, E.; Paulino, V.T. 1987: Sulphur balance in Central and South America. Sulphur 87, International Conference held Houston, TX, April 5-8, Preprints: 69-88
Saleem, M.T.; Davide, J.G. 1987: Sulphur balance in Pakistani soils. Sulphur in Agriculture 11: 6-11
Anonymous 1987: Sulphur bentonite. Sulphur 192: 15-16
Tandon, H.L.S. 1987: Sulphur containing fertilizers. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 95-100
Lopez, C.A.; Marvez, R.T. 1985: Sulphur content and seasonal variation in six coffee (Coffea arabica L.) cultivars. Agronomia Costarricense 9(2): 235-240
Blair, G.J.; Lefroy, R.D.B. 1987: Sulphur cycling in tropical soils and the agronomic impact of increasing use of S free fertilizers, increased crop production and burning of crop residues. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 12-17
Buttrey, S.A.; Allen, V.G.; Fontenot, J.P.; Reneau, R.B.J. 1987: Sulphur fertilization improves corn silage yield, chemical composition and utilization by sheep. Sulphur in Agriculture 11: 12-14
Dev, G.; Sharma, P.K. 1988: Sulphur fertilization of cereals for yield and quality. Sulphur in Indian Agriculture: SII/1-1-SII/1-11
Hazra, C.R. 1988: Sulphur fertilization of forages for yield and quality. Sulphur in Indian Agriculture: SII/4-1-SII/4-13
Aulakh, M.S.; Pasricha, N.S. 1988: Sulphur fertilization of oilseeds for yield and quality. Sulphur in Indian Agriculture: SII/3-1-SII/3-14
Saraf, C.S. 1988: Sulphur fertilization of pulses for yield and quality. Sulphur in Indian Agriculture: SII/2-1-SII/2-7
Vitti, C.G.; Novaes, N.J. 1986: Sulphur fertilizer application. Simposio sobre Calagem e Adubacao de Pastagens 1: 191-231
Maene, L.M. 1988: Sulphur fertilizer requirements and availability in Asia. Sulphur in Indian Agriculture: SIV/1-1-SIV/1-20
Morrison, R.J.; Naidu, R.; Upendra Singh 1987: Sulphur fertilizer requirements of Papua New Guinea and the South Pacific. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 57-66
Tandon, H.L.S. 1988: Sulphur fertilizers for the tropics. Sulphur in Indian Agriculture: SIV/2-1-SIV/2-12
Tucque, A. 1987: Sulphur handling and dust control. Sulphur 87, International Conference held Houston, TX, April 5-8, Preprints: 433-441
Stuart, W.M.; Boillat, R.E. 1987: Sulphur handling and processing facilities for the Jorf Lasfar phosphate complex. Sulphur 87, International Conference held Houston, TX, April 5-8, Preprints: 443-456
Islam, M.S.; Portch, S. 1987: Sulphur in Bangladesh agriculture. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 18-25
Shin, J.S. 1987: Sulphur in Korean Agriculture. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 76-82
Liu, Q. 1987: Sulphur in the agriculture of China. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 26-30
Singh, M. 1988: Sulphur management in coarse textured alluvial soils. Sulphur in Indian Agriculture: SII/1-1-SII/1-19
Singh, H.G. 1988: Sulphur management in fine textured calcareous soils. Sulphur in Indian Agriculture: SIII/2-1-SIII/2-9
Singh, M. 1986: Sulphur nutrition in oilseeds and pulses and its relevance to Haryana. Fertiliser News 31(9): 55-57, 77
Natesan, S.; Ranganathan, V. 1986: Sulphur nutrition in plantation crops. Fertiliser News 31(9): 43-49
Morrison, M.; Liang, Z.J.; Murray, R.M.; Kennedy, P.M.; Hogan, J.P. 1986: Sulphur nutrition of fibre fermenting rumen microbes. Proceedings of the Nutrition Society of Australia 11: 106-109
Shanmugam, K.S. 1985: Sulphur nutrition of sugarcane. Indian Sugar Crops Journal 11(1/4): 33-36
Hocking, P.J.; Randall, P.J.; Pinkerton, A. 1987: Sulphur nutrition of sunflower (Helianthus annuus) as affected by nitrogen supply: effects on vegetative growth, the development of yield components, and seed yield and quality. Field Crops Research 16(2): 157-175
Wainwright, M.; Skiba, U.; Betts, R.P. 1984: Sulphur oxidation by a Streptomyces sp. growing in a carbon-deficient medium and autoclaved soil. Archives of Microbiology 139(2-3): 272-276
Fauconnier, D.; Leymonie, J.P. 1987: Sulphur requirements in West-European fertilization. Sulphur 87, International Conference held Houston, TX, April 5-8, Preprints: 89-99
Multani, A.S.; Ahuja, A.K. 1985: Sulphur requirements of growing buffalo calves through different sources of sulphur. Indian Journal of Animal Nutrition 2(1): 7-10
Tandon, H.L.S. 1986: Sulphur research and development in Indian agriculture. Fertiliser News 31(9): 9-16
Malavolta, E.; Vitti, G.C.; Rosolem, C.A.; Fageria, N.K.; Guimaraes, P.T.G. 1987: Sulphur responses of Brazilian crops. Journal of Plant Nutrition 10(9/16): 2153-2158
Chaiwanakupt, S.; Parkpian, P.; Pongsakul, P.; Phetchawee, S. 1987: Sulphur status and requirements in Thailand. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 89-94
Mamaril, C.P.; Gonzalez, P.B. 1987: Sulphur status and requirements of the Philippines. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 67-75
Takkar, P.N. 1988: Sulphur status of Indian soils. Sulphur in Indian Agriculture: SI/2-1-SI/2-31
Bailey, L.D. 1987: Sulphur status of eastern Canadian prairie soils. Sulphur in Agriculture 11: 20-24
Ng, S.K. 1987: Sulphur status of soils and requirements in Malaysia. Proceedings of the Symposium on fertilizer sulphur requirements and sources in developing countries of Asia and the Pacific, Bangkok, 26-30 January 1987: 38-41
Anonymous 1987: Sulphur supply and demand prospects in Indonesia. Sulphur 189: 25, 27-28
Lee, R.; Blakemore, L.C.; Daly, B.K.; Gibson, E.J.; Speir, T.W.; Orchard, V.A. 1985: Sulphur supply to ryegrass during a pot trial and correlations with soil biological activity: the influence of two different methods of determining the adsorbed sulphate status of soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis 16(1): 97-117
Anonymous 1986: Sulphur trade 1986. Fertilizer Focus 3(10): 19-20, 22
Wieder, R.K.; Lang, G.E.; Granus, V.A. 1987: Sulphur transformations in Sphagnum-derived peat during incubation. Soil Biology and Biochemistry 19(1): 101-106
Cameron, G.M. 1988: Sulphur trioxide absorption apparatus and process. Canadian Patent (CA 1 233 313): 20
Rao, W.K. 1988: Sulphur usage in coffee and other plantation crops. Sulphur in Indian Agriculture: SII/5-1-SII/5-9
Anonymous 1987: Sulphur's steady slide. Fertilizer Focus 4(3): 33-36
Skrivan, M.; Tumova, E.; Mandak, K. 1988: Sulphur-containing amino acids and vitamin E in feed mixtures for fattening chickens. Sbornik Vysoke Skoly Zemedelske v Praze, Fakulta Agronomicka, B Zivocisna Vyroba 48: 163-173
Anonymous 1986: Sulphuric acid transportation: a question of economics. Sulphur 186: 19-22
Hunt, P.; Bennett, C.P.A.; Syamsu, H.; Nurwenda, E. 1987: Sumatra disease in cloves induced by a xylem-limited bacterium following mechanical inoculation. Plant Pathology 36(2): 154-163
Eden Green, S.J.; Adhi, E.M. 1986: Sumatra disease of cloves and Pseudomonas solanacearum. Bacterial Wilt Newsletter, ACIAR 1: 2-3
Koster, A.T.J.; Vreeburg, P.J.M.; Hof, N.A.A. 1987: Sumisclex controls black snot in narcissus. Bloembollencultuur 98(42): 15
Shah, C.H. (chairman) 1987: Summaries of group discussion. Sub-theme 2: policies pertaining to agrarian structure and agrarian institutions. Indian Journal of Agricultural Economics 42(1): 27-36
Anonymous 1986: Summaries of scientific publications of teaching and research staff of ENSAR and the INRA research centre at Rennes. Sciences Agronomiques Rennes 1: 96
Anonymous 1987: Summaries of the papers to be presented at the plant protection days in 1987. Gewasbescherming 18(1): 3-17
Anonymous 1987: Summary and conclusions of the mid-term evaluation of the pilot project for strengthening credit delivery system in Aurangabad, Hoshangabad and Sabarkantha Districts, conducted by the National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank News Review, Bombay 3(8): 36-39
Guangshu, W. 1985: Summary of CA storage in China. Controlled atmospheres for storage and transport of perishable agricultural commodities 4th National Controlled Atmosphere Research Conference, July 1985: 290-294
Anonymous 1986: Summary of a survey into sociocultural context as a factor in tourism. Estudios Turisticos 91: 75-80
Martinek, G. 1985: Summary of clinical studies with vaginal formulations of terconazole. Gynakologische Rundschau 25(Suppl): 105-113
O.Donnell, J.A. 1987: Summary of dairy food research priorities identified at the National Workshop on Research Opportunities. Journal of Dairy Science 70(12): 2685-2687
Bolland, M.D.A.; Bowden, J.W. 1986: Summary of long-term rock phosphate experiments in south-western Australia. Journal of the Australian Institute of Agricultural Science 52(4): 227-236
Bozo, S. 1985: Summary of new research results in formation of dairy populations. Allattenyesztes es Takarmanyozas 34(6): 481-488
Sell, W.E.; Campbell, W.P.; Field, W.E. 1985: Summary of on-farm PTO related accidents. Paper, American Society of Agricultural Engineers (85-5513): 13
Anonymous 1985: Summary of principal work at the Department of Building Technology in Agriculture, 1985. IBT Rapport, Norges Landbrukshogskole 221: 59
Boyles, M.C.; Fenderson, J.M.; Bowe, S.J. 1986: Summary of prodiamine trials in dormant stands of established alfalfa. Proceedings, Southern Weed Science Society, 39th annual meeting: 21
Anonymous 1987: Summary of ratoon rice cultivation in Zhejiang in 1986. Zhejiang Agricultural Science 4: 151-156
Anonymous 1987: Summary of research project, conservation, evaluation and adapation of trees valuable to honeybees in Languedoc-Roussilon, for apicultural-silvicultural-pastoral management in the forested Mediterranean area. Sante de L' Abeille 97: 37-39
Anonymous 1987: Summary of results of long-term trials, 1986. Zusammenfassung mehrjahriger Versuchsergebnisse 1986: 75
Anonymous 1988: Summary of results of long-term trials, 1987. Zusammenfassung mehrjahriger Versuchsergebnisse, 1987: 73
Alley, H.P.; Ferrell, M.A.; Whitson, T.D. 1987: Summary of seven years research for the control of leafy spurge. Down to Earth 43(2): 5-9
Turpin, R.D. 1985: Summary of standard operating safety guides, November 1984. Contaminated soil: 565-571
Parent, P. 1987: Summary of statistics on greenhouse heating. Bulletin Technique du Machinisme et de l' Equipement Agricoles 18: 53-59
Anonymous 1988: Summary of tested forest cranes. Skogen 1: 46-47
Anonymous 1985: Summary of the activities of the Institute during 1985. Arquivos do Instituto Bacteriologico Camara Pestana 13: 51-53
Staubli, A.; Baillod, M.; Charmillot, P.J.; Guignard, E. 1988: Summary of the control of some important pests in orchards. Revue Suisse de Viticulture, d' Arboriculture et d' Horticulture 20(1): 21-29
Alderink, F.J. 1986: Summary of the economic studies of the pseudorabies pilot projects. Proceedings of the United States Animal Health Association 90: 311-329
Bedlan, G. 1987: Summary of the fungicides approved for use in vegetable crops in 1987. Pflanzenschutz 3(3-4): 18-23
Bedlan, G. 1988: Summary of the fungicides approved for use in vegetable crops in 1988. Pflanzenschutz 1: 9-15
Acuna Gonzalez, M. 1986: Summary of the study on Bioenergetic potential of agroindustrial and agricultural wastes. Seminario taller sobre biogas y otras fuentes alternas de energia en el medio rural Proceedings of a conference held in Cali, Colombia, 14-17 October 1986: 28
Anonymous 1987: Summary of theses in the Department of Building Technology in Agriculture, 1986. Rapport, Institutt for Bygningsteknikk, Norges Landbrukshogskole 239: 26
Anonymous 1988: Summary of toxicity studies on paraquat. Journal of Pesticide Science 13(1): 157-162
Johnson, R.W. 1986: Summary paper on the economic impacts of Colorado river salinity. The off site costs of soil erosion: 237-247
Thawley, D.; Beran, G.; Hogg, A.; Gustafson, D.; Vinson, R. 1987: Summary report of pilot projects for eradication of pseudorabies in swine. Journal of the American Veterinary Medical Association 191(11): 1386-1390
Ferraz, S. 1985: Summary report on the current status, progress and needs for Meloidogyne research in Brazil (region III). An advanced treatise on Meloidogyne Volume 1: Biology and control: 351-352
Cabanillas, E. 1985: Summary report on the current status, progress and needs for Meloidogyne research in South America. An advanced treatise on Meloidogyne Volume 1: Biology and control: 347-350
Davide, R.G. 1985: Summary report on the current status, progress and needs for Meloidogyne research in region VI. An advanced treatise on Meloidogyne Volume 1: Biology and control: 369-372
Pyo, S.; Cook, R.; Howell, R. 1988: Summer Olympic tourist market - learning from the past. Tourism Management 9(2): 137-144
Wilson, R.G. 1985: Summer annual grass control in established alfalfa. Proceedings, North Central Weed Control Conference (Vol.40): 58
Whitwell, J.D.; Senior, D. 1987: Summer cabbage - evaluation of new herbicide programmes for field drilled crops. Proceedings, Crop Protection in Northern Britain 1987, Dundee University, 15-17 March 1987: 411-416
Silva Junior, A.A.; Miura, L.; Yokoyama, S. 1987: Summer cabbage cultivars in Santa Catarina. Comunicado Tecnico, Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria, EMPASC, Brazil 111: 20
Leaver, J.D. 1988: Summer calving - a profitable alternative?. Milk Producer 35(7): 13-14
Schapira, A.; Perus, M. 1987: Summer cauliflower plants in miniblocks. The first results of C.E.D.R.E. Revue Horticole 282: 63-65
Lemaire, G.; Denoix, A. 1987: Summer dry matter accumulation in Festuca arundinacea and Dactylis glomerata populations in Western France. I. Studies under non-limiting conditions of nitrogen nutrition and moisture supply. Agronomie 7(6): 373-380
Lemaire, G.; Denoix, A. 1987: Summer dry matter accumulation in Festuca arundinacea and Dactylis glomerata populations in Western France. II. Interaction between moisture level and nitrogen nutrition. Agronomie 7(6): 381-389
Benoit, M. 1986: Summer feeding of livestock. Conditions for the adoption of various solutions and consequences for work organization. Example of dairy enterprises in Lorraine (Neufchateau region). Bulletin Technique d' Information (412/413): 773-780
Asztalos, Z. 1986: Summer fluctuations in Balaton. Turizmus 25(9): 12-13
Butler, CE. 1986: Summer food utilization and observations of a tame moose, Alces alces. Canadian Field-Naturalist 1001: 85-88
Espil, A.G.; Vertiz, R.R. 1986: Summer forage. Revista de los CREA 121: 42-44
Bell, C.E. 1987: Summer grass control in alfalfa. Proceedings of the Western Society of Weed Science (Vol. 40): 83-87
Seren, E.; Mattioli, M. 1988: Summer infertility in pigs: causes and possible remedies. Selezione Veterinaria 24(4): 763-772
Perez, F.; Perez, Y.; Perez Gutierrez, Y.F. 1987: Summer infertility of swine stock in Spain. Pig Veterinary Society Proceedings 19: 25-28
Ahmed, J.; Sikder, F.S.; Elias, S.M. 1987: Summer maize in Bangladesh - an agro-economic analysis. Economic Affairs 32(1): 25-30
Hillerton, J.E. 1988: Summer mastitis - the current position. In Practice 10(4): 131, 133-134, 136-137
Egan, J. 1986: Summer mastitis prevalence in selected herds in the Irish Republic. Veterinary Record 119(23): 577-578
Hillerton, J.E. 1987: Summer mastitis: vector transmission or not?. Parasitology Today 3(4): 121-123
Tarry, D.W.; Carroll, P.J. 1988: Summer mastitis: transmission by blood feeding flies. Veterinary Record 123(11): 304
Biddle, A. 1987: Summer pest and disease control in peas. Vegetable Grower (Summer): 8-9
Miller, S.S. 1987: Summer pruning affects fruit quality and light penetration in young peach trees. HortScience 22(3): 390-393
Saure, M.C. 1987: Summer pruning effects in apple - a review. Scientia Horticulturae 30(4): 253-282
Murav' ev, A.A. 1987: Summer pruning of apples. Sadovodstvo 2: 9-10
Standardi, A. 1987: Summer pruning of kiwifruits. The effect of pruning time on fruit size. Informatore Agrario 43(27): 69-70
Cosslett, B.J. 1986: Summer release spraying of black walnut. Proceedings, New Zealand Weed and Pest Control Conference: 104-105
Fontenot, J.P.; Allen, V.G.; Gerken, H.J.J.; White, H.E. 1986: Summer syndrome by cattle grazing fescue. Animal Science Research Report, Virginia Agricultural Experiment Station, Virginia Polytechnic Institute and State University 6: 145-149
Mckeand, S.E.; Jett, J.B.; Sprague, J.R.; Todhunter, M.N. 1987: Summer wax grafting of loblolly pine. Southern Journal of Applied Forestry 11(2): 96-99
Benoit, F.; Ceustermans, N. 1986: Summer- and winter-culture of broccoli. Boer en de Tuinder 92(16): 25
Okamoto, M.; Robinson, J.B.; Christopherson, R.J.; Young, B.A. 1986: Summit metabolism of newborn calves with and without colostrum feeding. Canadian Journal of Animal Science 66(4): 937-944
Anonymous 1988: Sun and sand. Economist, UK 308(7562): 14-15 (survey)
Gertsson, B.; Jonsson, R. 1986: Sunflower breeding. Sveriges Utsadesforenings Tidskrift 96(3): 251-261
Skoric, D. 1985: Sunflower breeding for resistance to Diaporthe/Phomopsis helianthi Munt.-Cvet. et al. Helia 8: 21-24
Losavio, N.; Mastrorilli, M.; Scarascia, M.E.V. 1985: Sunflower canopy structure in the Mediterranean region. Annali dell' Istituto Sperimentale Agronomico, Italy 16: 83-87
He, S.Q.; Gu, G.B.; Yao, L.S.; Gao, H.G.; Yang, L.B.; Li, N. 1987: Sunflower cultivars Liaokuiza No. 1 and No. 2 suitable for oil production in the Yanmei area. Jiangsu Nongye Kexue 1: 13-14
Etz, H. 1986: Sunflower cultivation on the increase. Forderungsdienst 34(10): 253-255
Milam, M.R.; Hickingbottom, K. 1987: Sunflower hybrid test. Annual Progress Report, Northeast Research Station and Macon Ridge Research Station: 81
Anonymous 1988: Sunflower hybrids resistant to Phomopsis. Selektsiya i Semenovodstvo, Moscow 1: 61
Spear, J. 1988: Sunflower meal resists drought price rally more than substitutes. Feedstuffs 60(37): p.5
Bianchi, A.A.; Ciriciofolo, E. 1986: Sunflower on the Rieti plain and on the high plain of Leonessa (RI). II. Results of the variety trial 1984. Sementi Elette 32(5): 15-22
Deibert, E.J. 1987: Sunflower production comparisons with conventional and reduced tillage systems. North Dakota Farm Research 44(5): 25-29
Sediari, T. 1986: Sunflower production costs in dry areas of central Italy. Informatore Agrario 42(12): p.49
Perniola, M.; Caro, A. de; Amaducci, M.T. 1988: Sunflower production potential in a productive environment in Basilicata. Informatore Agrario 42(13): 105-106
Pirani, V. 1988: Sunflower production potential in new areas of Marche. Informatore Agrario 42(13): 99-101
Aslam, M.M.; Akhtar, M.R. 1986: Sunflower production technology in a rice-based farming system of the Punjab. Pakistan Journal of Agricultural Social Sciences 1(1): 29-53
Hickman, M.V.; Thorsness, K.B.; Messersmith, C.G. 1985: Sunflower response to picloram and clopyralid. Proceedings, North Central Weed Control Conference (Vol.40): 101
Gimeno, V.; Fernandez Martinez, J.; Fereres, E. 1985: Sunflower response to winter plantings in a Mediterranean environment. Helia 8: 63-67
Bauchot, A.D.; Merrien, A. 1988: Sunflower seed protein content and leaf protein status: bibliographic review. Informations Techniques, CETIOM 102: 18-28
Theuri, J.M.; Bock, K.R. 1986: Sunflower yellow blotch virus. Record of research Annual report 1982, Kenya Agricultural Research Institute: 101-103
Cazenove, J. 1987: Sunflower, rape: the end of the attraction. Economie and Finances Agricoles (July-August): 37-40
Gupta, S.K. 1986: Sunflower: a promising oil crop. Seeds and Farms 12(6): 57-61
Lindemann, K.; Hunger, A.; Weickel, J. 1988: Sunflowers. KTBL Schrift, Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft eV German Federal Re ic 325: 93
Rapparini, G. 1987: Sunflowers 1987. Chemical weed control in sunflowers: how, when and why. Informatore Agrario 43(13): 99-103
Anonymous 1987: Sunflowers and chrysanthemums. Economist, UK 303(7496): 92-93
Pouzet, A. 1987: Sunflowers, stand structure. Cultivar 2000 (207): 29
Losavio, N.; Mastrorilli, M.; Andriani, M. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Apulia. Informatore Agrario 42(13): 55-56
D.Amato, A. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Campania. Informatore Agrario 42(13): 63-64
Abbate, V.; Tuttobene, R. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Eastern Sicily. Informatore Agrario 42(13): 65-66
Mannini, P.; Gallina, D. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Emilia-Romagna. Informatore Agrario 42(13): 57-59
Danuso, F.; Vedove, G. delle 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Friuli. Informatore Agrario 42(13): 33-34
Leto, C.; Poma, I. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Inland Sicily. Informatore Agrario 42(13): 67-68
Monotti, M. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Results of cultivar comparison trials - irrigated and with limited irrigation. Informatore Agrario 42(13): 29-30
Marras, G.F.; Attene, G. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Sardinia. Informatore Agrario 42(13): 71-72
Paradisi, U. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. The coastal area of the Marches. Informatore Agrario 42(13): 43-44
Pirani, V. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. The inland area of the Marches. Informatore Agrario 42(13): 45-46
Vannozzi, G.P.; Salera, E.; Giannini, A.; Talluri, P. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Tuscany. Informatore Agrario 42(13): 37-39
Monotti, M. 1986: Sunflowers: cultivar comparison trials in 1985. Umbria. Informatore Agrario 42(13): 49-51
Charlet, L.D.; Kopp, D.P.; Oseto, C.Y. 1987: Sunflowers: their history and associated insect community in the northern Great Plains. Bulletin of the Entomological Society of America 33(2): 69-75
Sherman, W.B.; Lyrene, P.M.; Andersen, P.C.; Crocker, T.E.; Sharpe, R.H. 1986: Sungem, a nectarine for north central and north Florida. Circular, Agricultural Experiment Stations, University of Florida (S-337): 4
Barbeni, M.; Morello, M.; Pramauro, E.; Pelizzetti, E.; Vincenti, M.; Borgarello, E.; Serpone, N. 1987: Sunlight photodegradation of 2,4,5-trichlorophenoxy-acetic acid and 2,4,5-trichlorophenol on TiO2. Identification of intermediates and degradation pathway. Chemosphere 16(6): 1165-1179
MacKenzie, D. 1988: Sunshine brings a bonus to Chinese biogas. New Scientist 118(1615): 37
Verstraeten, C. 1987: Supella longipalpa (F.) in Belgium (Dictyoptera, Blattidae). Bulletin et Annales de la Societe Royale Belge d'Entomologie 123(1-3): 21-22
Hyne, J.B. 1987: Super sour gas - a new sulphur source for exploitation. Sulphur 87, International Conference held Houston, TX, April 5-8, Preprints: 25-37
Hansen, R. 1985: Super-premium ice cream from Haagen Dazs. North European Dairy Journal 51(4): 87-90
Quinn, J.J.; Pritchard, J.F. 1985: Superabsorbents, a new tool for mine reclamation - an introduction to a valuable technology. Proceedings 1985 Symposium on Surface Mining, Hydrology, Sedimentology, and Reclamation: 295-301
O'Doherty, R.; Ring, RA. 1987: Supercooling ability of aphid populations from British Columbia and the Canadian Arctic. Canadian Journal of Zoology 653: 763-765
Raynor, M.W.; Kithinji, J.P.; Barker, I.K.; Bartle, K.D.; Wilson, I.D. 1988: Supercritical fluid chromatography of ecdysteroids. Journal of Chromatography 436(3): 497-502
Rizvi, S.S.H. 1987: Supercritical fluid extraction of dairy foods. New York' s Food and Life Sciences Quarterly 17(3): 23-26
Schnitzer, M.; Preston, C.M. 1987: Supercritical gas extraction of a soil with solvents of increasing polarities. Soil Science Society of America Journal 51(3): 639-646
Vismer, H.F.; Findlay, G.H. 1988: Superficial fungal infections in the Transvaal. A contemporary analysis of dermatophytoses in this region. South African Medical Journal 73(10): 587-592
Vargas, J. 1985: Superficial mycoses in schoolchildren in the rural zone of Santa Cruz district. Boletin Cientifico del CENETROP 11: 1-12
Nardin, C.; Trevisani, G. 1986: Superficial scald of apples - DPA or ethoxyquin?. Obstbau Weinbau 23(9): 202-206
Lurie, S.; Maier, S.; Ben Arie, R. 1987: Superficial scald on Granny Smith apples: The effect of preharvest ethephon sprays. Alon Hanotea 42(1): 53-57