EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,517,315
Abstracts:
29,339,501
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Breeding value of early oat varieties in the northern Zaural'eBreeding value of early oat varieties in the northern Zaural'eNauchno Tekhnicheskii Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Nauchno Issledovatel' skogo Instituta Rastenievodstva Imeni N I Vavilova (175): 28-30In selecting material for breeding early high-yielding varieties for the Zaural'e area of Siberia (just east of the central Urals), 378 relatively early varieties were studied during 1985-86. Some varieties equalled the standard, Taezhnik, in yield.

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 001767947

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Breeding value of lucerne varieties from the USA in the northern Zaural'e. Biologiya, selektsiya i semenovodstvo zernovykh i kormovykh kul' tur v Zapadnoi Sibiri: 51-55, 1988

Barleys with breeding value for the northern Zaural'e. Nauchno tekhnicheskii Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Nauchno issledovatel' skogo Instituta Rastenievodstva Imeni N I Vavilovarecd 1985; (134): 30-32, 1983

Breeding spring wheat in the northern Zaural'e. Nauch tekhn byul Sib NII rastenievod i selektsii (6/7): 17-19, 1981

Initial material for oat breeding in the northern Zaural'e. Biologiya, selektsiya i semenovodstvo zernovykh kul' tur v Zapadnoi Sibiri: 43-48, 1986

High-yielding cabbage and tomato varieties in the northern Zaural'e area. Tr NII s kh Sev Zaural' ya (28): 74-77, 1978

Short-strawed varieties of spring wheat in the northern Zaural'e area. Sib vestn s kh nauki (1): 20-27, 118, 1978

Initial material for spring wheat breeding in the northern Zaural'e. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 96: 61-65, 1985

Breeding and practical value of the varietal diversity of triticale and winter rye in northern Zaural'e. Sibirskii Vestnik Sel' skokhozyaistvennoi Nauki ( 6): 57-61, 122, 1989

Aspects of breeding spring bread wheat for earliness in the northern Zaural'e. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 127: 69-73, 1989

Source material for breeding intensive-type spring bread wheat varieties in the Zaural'e. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 111: 88-90, 1987

Initial material for breeding barley for yield and grain quality in the northern Zaural'e. Sbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 95: 112-113, 1985

Present state and future prospects of breeding spring wheat in the northern Zaural'e region. Nauch tr Tyumen un t (23): 73-77, 1976

Breeding early soyabean varieties in the northern Caucasus. Byul NTI po maslich kul' turam (1): 14-16, 1980

Breeding very early and high yielding black oat varieties for northern Sweden. Z. Pflanzenz, 30: 350-54, 1951

Forms suitable for breeding early spring bread wheat varieties in northern Kazakhstan. Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Instituta Rastenievodstva Imeni N I Vavilova (114): 4-5, 1981