EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Current aspects of breeding vegetable and cucurbit cropsCurrent aspects of breeding vegetable and cucurbit cropsSbornik Nauchnykh Trudov po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsii 100: 114-120From a study of the world collection of the Vavilov Institute of Plant Industry (VIR), with over 40 000 forms of vegetable/cucurbit crops belonging to 274 species and collected from 82 countries, donors of important economic characters in the main crops of this type are listed, particularly donors of disease resistance. Use of these resources in Soviet breeding is outlined.

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 001790456

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Cucurbit breeding for diversification of vegetable crops in New Zealand. Acta Horticulturae ( 242): 135-138, 1989

The breeding of vegetable and cucurbit crops and potatoes in the USSR. Dostizheniya otechestv. selektsii, Moscow, USSR, Kolos, 337-345, 1967

The gene pool for breeding vegetable and cucurbit crops. Vestnik Sel' skokhozyaistvennoi Nauki, Moscow, USSR (2): 79-82, 1987

World collection of vegetable and cucurbit crops and its utilization in breeding in the USSR. Selektsiia i Semenovodstvo Kartofelia Ovoshchnykh Plodovykh Kul'tur i Vinograda: 26-135, 1972

Breeding and seed culture of heterotic hybrids of vegetable and cucurbit crops. Selektsiia i Semenovodstvo Kartofelia Ovoshchnykh Plodovykh Kul'tur i Vinograda: 47-152, 1972

On the history of breeding and seed culutre of vegetable and cucurbit crops of the Crimea. 1972

Development of the world collection of vegetable and cucurbit crops, its study and its use in breeding. Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Nauchno issledovatel' skogo Instituta Rastenievodstva Imeni N I Vavilova (120): 3-8, 1982

Breeding and seed culture operations with vegetable and cucurbit crops in Uzbekistan. Selektsiia i Semenovodstvo Kartofelia Ovoshchnykh Plodovykh Kul'tur i Vinograda: 75-179, 1972

World diversity of vegetable and cucurbit crops (collection, study and use in breeding). Trudy po prikladnoi botanike genetike i selektsii: 6 (1) 92-102, 1975

Main results and objectives in breeding heterotic hybrids of vegetable and cucurbit crops. Kerteszeti Kutato Intezet Kozlemenyei (3): 32-45, 1973

Current aspects of the study and use of the vegetable and cucurbit crop collections. Trudy po Prikladnoi Botanike, Genetike i Selektsiirecd 1985; 80: 90-95, 1983

Some current problems of breeding vegetable crops. Kartofel' i Ovoshchi ( 6): 9-11, 1991

The main results of research in seed breeding of vegetable crops at the department of breeding and seed breeding of vegetable and fruit crops. Izvestiya Timiryazevskoi Sel'skokhozyaistvennoi Akademii (6): 96-103, 1989

Aspects of heterosis breeding in vegetable crops. Selektsiya ovoshchnykh kul' tur: 38-42, 1984

Vegetable and cucurbit crops. Sbornik Nauch Trudov VNII Oroshaem Ovoshchevodstva i Bakhchevodstva (5): 162, 1976