+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Wieloogniskowe zmiany kostne jako pierwszy objaw chloniaka nieziarniczegoWieloogniskowe zmiany kostne jako pierwszy objaw chloniaka nieziarniczegoActa Haematologica Polonica 31(4): 425-428There has been an increasing incidence of extranodal lymphoma during the past two decades. Sometimes we have diagnostic troubles with them. We report the case of a 47 year old woman, who presented with mulitofocal bone lesions as first symptom of disease. We performed bone marrow biopsy and recognised B-cell non-Hodgkin's lymphoma.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 011653832

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Atopowe zapalenie skory jako objaw alergii na pokarmy u dzieci. 2013

Nawracaj?ce zapalenie op?ucnej jako wiod?cy objaw rodzinnej gor?czki ?rodziemnomorskiej. 2012

Koagulopatia ze zużycia jako wiodący objaw zatoru płynem owodniowym -opis przypadku. Ginekologia Polska 87(2): 153-156, 2016

Comment to article. Badanie PARTNER--pierwszy krok w kierunku powszechnego zastosowania przeznaczyniowej implantacji jako sposobu leczenia ciasnego zwężenia zastawki aortalnej?. Kardiologia Polska 68(12): 1415-1417, 2011

Zmiany w arachnocenozie jako wynik zniszczenia borow swierkowych. 1995

Changes in arachnocoenosis resulting from the destruction of spruce forests Zmiany w arachnocenozie jako wynik zniszczenia borow swierkowych. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 131: 47-52 (Supl), 1995

Zmiany zachowan nabywcow jako determinanta ksztaltowania strategii segmentacyjnych przedsiebiorstw przemyslu spozywczego w Polsce. 2003

Zmiany zawartosci metali ciezkich w glebach i roslinach z terenu Warszawy jako wskaznik antropogenizacji srodowiska. 1978

Zmiany fauny bezkregowcow srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego na terenie polnocno-wschodniej Polski. 1995

Zmiany fauny kornikow (Coleoptera: Scolytidae) jako element monitoringu ekologicznego na terenie polnocno-wschodniej Polski. 1995

Zmiany fauny pszczolowatych (Hymenoptera, Apoidea) srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego w polnocno-wschodniej Polsce. 1995

Zmiany fauny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego w polnocno-wschodniej Polsce. 1995

Changes of invertebrate fauna of forest environment as an element of ecological monitoring in the territory of north-eastern Poland Zmiany fauny bezkregowcow srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego na terenie polnocno-wschodniej Polski. Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa Seria A: 790-800: 7-44, 1995

Changes in bark beetles fauna Coleoptera Scolytidae on example of the ecological monitoring on the area of north-eastern Poland Zmiany fauny kornikow Coleoptera Scolytidae jako element monitoringu ekologicznego na terenie polnocno-wschodniej Polski. Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa Seria A: 790-800: 149-160, 1995

Changes in bee fauna Hymenoptera, Apoidea of forest habitat as an element of ecological monitoring in northeastern Poland Zmiany fauny pszczolowatych Hymenoptera, Apoidea srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego w polnocno-wschodniej Polsce. Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa Seria A: 790-800: 181-192, 1995