+ Site Statistics
References:
52,654,530
Abstracts:
29,560,856
PMIDs:
28,072,755
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Translate
+ Recently Requested

Zaleznosc miedzy formami polimorficznymi beta-laktoglobuliny i kappa-kazeiny oraz rodzajem paszy objetosciowej w dietach a wydajnoscia, cechami fizykochemicznymi i parametrami technologicznymi mleka krow cbZaleznosc miedzy formami polimorficznymi beta-laktoglobuliny i kappa-kazeiny oraz rodzajem paszy objetosciowej w dietach a wydajnoscia, cechami fizykochemicznymi i parametrami technologicznymi mleka krow cbPrace i Materialy Zootechniczne (59): 79-92Sixty Black-and-White lactating cows (50-87% share of Holstein Friesian blood) were divided into three genetic groups according to polymorphic form of LGB and CSN3: LGB-BB/CSN3-AB, LGB-BB/CSN3-AA and LGB-AA/CSN3-AB - combination (1), (2) and (3), respectively. The animals of each genotype combination were subdivided into two feeding groups (30 cows in each), fed corn silage with meadow hay or wilted grass silage (group I and II, respectively).

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 011659636

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Zaleznosc miedzy poziomem mocznika w surowicy krwi a wydajnoscia i skladem mleka krow. Medycyna Weterynaryjna 58(11): 871-873, 2002

Zaleznosc miedzy wydajnoscia mleczna a wskaznikami plodnosci krow. Medycyna Weterynaryjna 63(3): 333-335, 2007

Zaleznosc miedzy liczba komorek somatycznych a poziomem GSH, wydajnoscia i skladem chemicznym mleka. Medycyna Weterynaryjna 60(11): 1215-1217, 2004

Zaleznosc miedzy polimorfizmem w genie leptyny a liczba komorek somatycznych i cechami uzytkowosci mlecznej krow. Medycyna Weterynaryjna 64(7): 915-917, 2008

Zaleznosc miedzy dlugoscia okresu miedzyocieleniowego a cechami uzytkowosci mlecznej krow rasy czarno-bialej. Medycyna Weterynaryjna 59(9): 792-796, 2003

Zaleznosc miedzy wymuszonym wydtuzeniem okresu miedzyciazowego a wybranymi wskaznikami reprodukcji i skorygowana wydajnoscia mieczna krow. Medycyna Weterynaryjna 60(12): 1312-1316, 2004

Genetyczny polimorfizm beta-laktoglobuliny a sklad i wlasciwosci siary krow oraz poziom immunoglobulin w surowicy krwi cielat. Medycyna Weterynaryjna 58(12): 989-991, 2002

Zaleznosc miedzy liczba komorrek somatycznych w mleku a wskaznikami plodnosci krow. Medycyna Weterynaryjna 63(10): 1247-1250, 2007

Effect of somatic cell counts in milk an cow fertility FT Zaleznosc miedzy liczba komorrek somatycznych w mleku a wskaznikami plodnosci krow. 2007

Kinetyka wzrostu bakterii oraz intensywnosc wybuchu oddechowego neutrofilow izolowanych z mleka krow. Medycyna Weterynaryjna 58(10): 780-783, 2002

Wydajnosc i sklad mleka oraz poziom lipidow surowicy krwi krow otrzymujacych dodatki mineralno-witaminowe. Medycyna Weterynaryjna 62(2): 179-184, 2006

Wplyw dlugosci okresow miedzyciazowych u krow rasy hf na wydajnosc, sklad chemiczny mleka oraz wybrane wskazniki reprodukcji. Medycyna Weterynaryjna 60(1): 76-79, 2004

Wybrane cechy chorobotworczosci oraz zroznicowanie genomowe szczepow Staphylococcus aureus wyizolowanych z mleka krow z zapaleniem gruczalu mlekowego w regionie polnocno-wschodniej Polski. Medycyna Weterynaryjna 64(8): 1012-1015, 2008

Wplyw zywienia krow oraz wielkosci proudukcji mleka, stadium laktacji i kolejnych laktacji na zawartosc wybranych wskaznikow biochemicznych we krwi. 1998

Uzytkowosc krow rasy czarno-bialej importowanych z Holandii i niemiec oraz krow wyhodowanych w Polsce. Medycyna Weterynaryjna 62(2): 197-200, 2006