+ Site Statistics
References:
52,654,530
Abstracts:
29,560,856
PMIDs:
28,072,755
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Translate
+ Recently Requested

Zastosowanie cefepimu w monoterapii lub w skojarzeniu z amikacyna w empirycznym leczeniu goraczki u chorych z neutropeniaZastosowanie cefepimu w monoterapii lub w skojarzeniu z amikacyna w empirycznym leczeniu goraczki u chorych z neutropeniaActa Haematologica Polonica 32(2): 165-172The aim of the study was to compare the efficacy of cefepime in monotherapy or in combination with amikacine as the first line, empirical treatment of febrile neutropenic patients. Forty patients with neutropenia <1X109/l after chemotherapy, with fever 38degreeC were entered into the study. Patients were randomized to the group treated with cefepime in monotherapy at the dose 3X2.0 g or cefepime 3X2.0 g with amikacine 2X0.5 g.

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 011659702

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Zastosowanie rituksimabu w skojarzeniu z analogami puryn w leczeniu nowotworow ukladu chlonnego. Acta Haematologica Polonica 36(Suppl. 1): 2-11, 2005

Rituximab combined with purine analogs in the treatment of lymphoid malignancies FT Zastosowanie rituksimabu w skojarzeniu z analogami puryn w leczeniu nowotworow ukladu chlonnego. 2005

Rekombinowany aktywny czynnik VII (rVIIa) - uniwersalny lek przeciwkrwotoczny? Zastosowanie rVIIa w leczeniu krwawien u chorych ze skazami plytkowymi. Acta Haematologica Polonica 38(3): 303-309, 2007

Recombinant factor VIIa (rFVIIa) - a universal hemostatic agent? Use of rFVIIa in controlling bleeding in patients with platelet disorders FT Rekombinowany aktywny czynnik VII (rVIIa) - uniwersalny lek przeciwkrwotoczny? Zastosowanie rVIIa w leczeniu krwawien u chorych ze skazami plytkowymi. 2007

Radioimmunoterapia w leczeniu chorych na chloniaki grudkowe. Acta Haematologica Polonica 37(4): 505-518, 2006

Zastosowanie opioidow w leczeniu bolu w chorobach reumatycznych. Reumatologia (Warsaw) 45(1): 46-49, 2007

Zastosowanie diacereiny w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawow. Reumatologia (Warsaw) 41(2): 184-189, 2003

Adipinian piperazyny w leczeniu psow chorych na robaczyce. Medycyna Weterynaryjna, 14: 9, 550-553, 1958

Zastosowanie szczepionek z komoriek dendrytycznych w leczeniu chorob nowotworowych. Postepy Biologii Komorki 32(3): 571-585, 2005

Zastosowanie szczepionek z komorek dendrytycznych w leczeniu guzow litych. Acta Haematologica Polonica 37(Suppl. 1): 52-61, 2006

Zastosowanie rituximabu w leczeniu cytopenii autoimmunologicznych - przypadki kliniczne. Acta Haematologica Polonica 37(2): 255-264, 2006

Termografia i jej praktyczne zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorob koni. Medycyna Weterynaryjna 60(11): 1143-1146, 2004

Zastosowanie analogow nukleozydow purynowych w leczeniu chloniakow zlosliwych. Acta Haematologica Polonica 36(2): 143-160, 2005

Zastosowanie preparatu Sandimmun Neoral w leczeniu chorob reumatycznych. Reumatologia (Warsaw) 40(4): 307-314, 2002

Doswiadczenie wlasne w leczeniu talidomidem chorych na szpicza-ka mnogiego. Acta Haematologica Polonica 38(1, Suppl. 1): 48, 2007