+ Site Statistics
References:
52,654,530
Abstracts:
29,560,856
PMIDs:
28,072,755
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Translate
+ Recently Requested

Zawartosc azotanow (V) i azotanow (III) w racjach pokarmowych mlodziezy w wieku 16-20 latZawartosc azotanow (V) i azotanow (III) w racjach pokarmowych mlodziezy w wieku 16-20 latBromatologia i Chemia Toksykologiczna 33(3): 251-256Nitrate and nitrite content in the daily food rations of the 16-20-year youths receiving their meals at 3 selected boarding-school canteens in Cracow was estimated. Samples were collected during 7 consecutive days in autumn 1998. At the same time, intake of the individual products was analysed using canteen's store reports and menu data. The total number of the youths participating in the study was 758.

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 011659754

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Zawartosc azotanow (V) i azotanow (III) w racjach pokarmowych wegetarian i osob zywiacych sie tradycyjnie. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 33(4): 335-339, 2000

Ocena porownawcza zawartosci azotanow(III) i azotanow(V) w racjach pokarmowych dzieci metoda obliczeniowa i analityczna. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 36(1): 1-5, 2003

Zawartosc azotanow(III) i azotanow(V) w mleku i jego przetworach. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 36(1): 19-22, 2003

Wplyw odmiany, rodzaju czesci uzytkowej i terminu uprawy na zawartosc azotanow(V), azotanow(III) i szczawianow w koprze (Anethum graveolens). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 34(3): 213-220, 2001

Zawartosc Azotanow(V) I Azotanow(III) W Roslinach Straczkowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 40(3): 287-291, 2007

Badanie zawartosci azotanow(V) i azotanow(III) w produktach spozywczych i w wodzie pitnej. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 34(1): 59-64, 2001

Charakterystyka kwasow tluszczowych i cholesterolu w racjach pokarmowych mlodziezy szkolnej z woj. Mazowieckiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 35(4): 323-327, 2002

Zawartosc azotanow(V) w bulwach ziemniaka przechowywanych w temperaturze 4 degrees C. Polish Journal of Natural Sciences (Suppl. 4): 121-127, 2007

The content of nitrate(V) in potato tubers storage in temperature 40 degrees C FT Zawartosc azotanow(V) w bulwach ziemniaka przechowywanych w temperaturze 4 degrees C. 2007

Wiazaniie kofeiny z bialkami mleka w obecnosci azotanow(III) I (V). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 35(3): 223-230, 2002

Regionalne modelowanie migracji azotanow w zlewni rzeki karpackiej. Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego (1989) 431: 27-34, 2008

Mieso i jego przetwory jako zrodlo selenu w calodobowych racjach pokarmowych. Medycyna Weterynaryjna 58(9): 705-707, 2002

Oszacowante zawartosci tluszczu w calodziennych racjach pokarmowych w stolowkach przy internatach. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 38(3): 241-246, 2005

Wplyw czynnikow biogennych na zmiany stezenia azotanow(III) w skrzepach jogurtowych i kefirowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 34(2): 117-124, 2001

Wplyw dodatku azotanow(III) i witaminy a do diety na wybrane wskazniki biochemiczne szczurow. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (Suppl. S): 39-43, 2004