+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Przeciwdzialanie hypokalcemii u krow mlecznych na drodze zywieniowej i farmakologicznejPrzeciwdzialanie hypokalcemii u krow mlecznych na drodze zywieniowej i farmakologicznejMedycyna Weterynaryjna 62(8): 877-882The sensitivity of a cow in the puerperal period to the occurrence of hypocalcaemia and paralyses is related to its breed and age. Positively correlated to the disease are DCAB balance, calcium and potassium contents; negatively correlated are fiber and sulfur contents.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 012466391

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Wrzod trawienca typu III i IV u krow mlecznych. Medycyna Weterynaryjna 63(12): 1587-1590, 2007

Plynny dodatek paszowy dla krow mlecznych. Polish Journal of Natural Sciences (Suppl. 3): 179-184, 2006

Niektore przyczyny obnizajacej sie plodnosci u krow mlecznych. Medycyna Weterynaryjna 62(4): 385-389, 2006

Program weterynaryjnej opieki nad stanem zdrowia w stadach krow mlecznych. Medycyna Weterynaryjna 61(1): 14-18, 2005

Wplyw rasy i laktacji krow mlecznych na wybrane cechy mleka. Medycyna Weterynaryjna 58(8): 628-631, 2002

Ekstensywnosc inwazji wszolow u krow mlecznych w okresie chowu alkierzowego. Medycyna Weterynaryjna 59(5): 396-397, 2003

Wplyw nadmiaru bialka w dawce pokarmowej na plodnosc krow mlecznych. Medycyna Weterynaryjna 59(8): 682-685, 2003

Skutecznosc inseminacji krow mlecznych w zaleznosci od miejsca zdeponowania nasienia. Medycyna Weterynaryjna 64(7): 912-914, 2008

Patofizjologiczne uwarunkowania profilaktyki i leczenia zespolu stluszczenia watroby u krow mlecznych. Medycyna Weterynaryjna 57(8): 543-546, 2001

Zywienie i utrzymanie a wydajnosc rozrodcza krow mlecznych w stadach o wysokiej wydajnosci. Wiadomosci Zootechniczne 41(2): 3-10, 2003

Systemy utrzymania jalowic przeznaczonych na remont stada krow mlecznych, ich zalety i wady. Wiadomosci Zootechniczne 41(1): 29-38, 2003

Type III and IV abomasal ulcer in dairy cattle FT Wrzod trawienca typu III i IV u krow mlecznych. 2007

Analiza zmiennosci cech mlecznych krow-corek buhajow rasy holsztynsko-fryzyjskiej RF. Medycyna Weterynaryjna 57(10): 764-767, 2001

Klinizne i biochemiczne efekty podazy Energomagu-200 w wybranych zaburzeniach metabolicznych krow mlecznych. Medycyna Weterynaryjna 60(7): 732-735, 2004

Ksztaltowanie sie wskaznikow funkcji narzadow miaszowych i energii w hipokalcemli klinicznej u krow mlecznych. Medycyna Weterynaryjna 60(10): 1084-1088, 2004