+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Jajowod transgenicznych ptakow - zrodlem bialek terapeutycznych?Jajowod transgenicznych ptakow - zrodlem bialek terapeutycznych?Biotechnologia (Poznan) (3): 134-144The use of transgenic mammals for the production of therapeutic proteins was developed over two decades ago, and a number of proteins have been produced in the milk of animals. Therapeutic proteins produced in eggs of transgenic hens have significant advantages over transgenic mammalian systems, including: regular high eggs production, large number of progeny, short generation times, sterile contents of the eggs produced by specific pathogen free chickens and, well characterization of the regulatory sequences of white protein genes similar to human glycosylation of chicken IgGs, etc. In this overview, recent progress in the development of chicken bioreaktors was presented.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 012869222

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Produkcja bialek terapeutycznych w nasieniu transgenicznych zwierzat. Biotechnologia (Poznan) (1): 44-52, 2006

Rola dzikich ptakow wedrownych w rozprzestrzenianiu wirusow grypy ptakow. Medycyna Weterynaryjna 64(7): 853-857, 2008

Wysoce zjadliwa grypa ptakow H5N1 u dzikich ptakow w Polsce - analiza pierwszych przypadkow. Medycyna Weterynaryjna 63(11): 1349-1352, 2007

Studies of night migrants directional preferences - orientation cage tests Badania preferencji kierunkowych ptakow wendrujacych noca - testy klatkowe wedrowki ptakow - czy wiemy juz duzo?. Kosmos (Warsaw): 551: 95-105 270, 2006

Highly pathogenic avian influenza H5N1 in wild birds in Poland - analysis of first cases FT Wysoce zjadliwa grypa ptakow H5N1 u dzikich ptakow w Polsce - analiza pierwszych przypadkow. 2007

Fortyfikowane Produkty Zbozowe Zrodlem Witamin Grupy B. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 40(3): 261-266, 2007

Truskawka (Fragaria grandiflora Duch.) zrodlem inwazji pasozytniczych dla ludzi. Wiad. parazyt, 15: 1, 63-66, 1969

Regulacja procesu apoptozy komorek w celach terapeutycznych: Dotychczasowe doswiadczenia i perspektywy rozwoju. Acta Haematologica Polonica 33(4): 393-401, 2002

Perspektywy klonowania somatycznego dla uzskiwania zwierzat transgenicznych. Medycyna Weterynaryjna 61(1): 24-28, 2005

Plemniki jako wektory DNA w uzyskiwaniu zwierzat transgenicznych. Biotechnologia (Poznan) (1): 29-43, 2006

Ekspresja transferazy S-glutationowej pi w transgenicznych mysich modelach neurodegeneracji. Medycyna Weterynaryjna 64(6): 812-814, 2008

Czy tlumienie fal sejsmicznych moze byc zrodlem informacji o stopniu nasycenia skal zbiornikowych gazem? Studium modelowe. Przeglad Geologiczny 56.7: 545-551, 2008

Wystepowanie szkodnikow i fauny pozytecznej na transgenicznych ogorkach z ekspresja genu taumatyny II. 2006

Uzyskanie transgenicznych linii fibroblastow bydla z integracja genu ludzkiego interferonu alfa. Animal Science Papers and Reports 25(4): 211-220, 2007

QnAs with William Bialek. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110(41): 16288-16288, 2013