+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Serplogiczno-alergiczne metody rozpoznawania chor6b pasozytniczych wywolanych przez bipatogenne pasozyty zwierzeceSerplogiczno-alergiczne metody rozpoznawania chor6b pasozytniczych wywolanych przez bipatogenne pasozyty zwierzeceMedycyna Weterynaryjna, 3: 11, 721-722Trawinski gives a brief account of his methods of preparing antigens for sero-allergic diagnostic tests as follows. Antigen for cysticerciasis is prepared from evaginated scolices and necks of Cysticercus cellulosae, which are well washed in saline solution, dried, powdered and dissolved in 1: 500 saline solution.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 013824691

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Prognozowanie transmisji parazytoz wywolanych przez helminty. Medycyna Weterynaryjna 60(3): 227-231, 2004

Zwierzece ustrojowe zrodla zelaza wykorzystywane in vitro przez enterokoki. Medycyna Doswiadczalna i Mikrobiologia 53(1): 9-15, 2001

O zjawiskach elektrycznych wywolanych przez oswietlinie siatkowki glowonoga (Eledone moschata). Kosmos Polski, XXV 1-35, 1902

Badania przesiewowe w kierunku zakazen wywolanych przez Chlamydophila psittaci u pacjentow z miazdzycowa niedroznoscia tetnic. Medycyna Weterynaryjna 59(7): 612-616, 2003

Wystepowanie zakazen wywolanych przez Chlamydophila sp. a wskazniki biochemiczne u chorych operowanych z powodu tetniaka aorty brzusznej. Medycyna Weterynaryjna 59(6): 525-528, 2003

Nowoczesne metody orgraniczania szerzenia sie chor6b wiru-sowych na plantacjach nasiennych ziemniaka New methods for controlling the dissemination of viral diseases in seed-potato plantations. Postepy Nauk Rol 9(3): 23-42, 1962

Wykorzystanie metody hemi-nested RT-PCR do roznicowania zakazen wywolanych klasycznym wirusem wscieklizny i EBLV 1 u zwierzat ladowych. Medycyna Weterynaryjna 64(3): 314-317, 2008

Sposoby unikania skutkow odpowiedzi immunologicznej zywiciela wykorzystywane przez pasozyty. 2005

Choroby karpi w Polsce wywolywane przez pasozyty gromady Myxosporea (Buetschli 1881). Medycyna Weterynaryjna 59(9): 762-766, 2003

Evasion of host immunity by parasites Sposoby unikania skutkow odpowiedzi immunologicznej zywiciela wykorzystywane przez pasozyty. Kosmos (Warsaw): 541: 39-48: 264, 2005

Zastosowanie metody immunochemicznej do oznaczania skazenia ziarna zboz przez wolka zbozowego (Sitophilus granarius L.). Progress in Plant Protection 45(1): 369-374, 2005

Zastosowanie metody wiazanie wirusa przez przeciwciala-RT-PCR do wykrywania krajowych szczepow wirusa krwotocznej choroby zajecy (EBHSV). Medycyna Weterynaryjna 59(6): 510-512, 2003

Pasozyty ssakow. Parasiti mammalium. Zeszyt 1. Owadozerne, nietopierze, zajeczaki i gryzonie: pasozyty wewnetrzne. Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia: Endoparasiti. Katalog Fauny Pasozytniczej Polski 5(1): 1-202, 1998

Application of immunochemical method for detection of cereal grain infestation by granary weevil Sitophilus granarius L Zastosowanie metody immunochemicznej do oznaczania skazenia ziarna zboz przez wolka zbozowego Sitophilus granarius L. Progress in Plant Protection, 451: 369-374, 2005

Badania nad wartoscia, metody trychinoskopowej i metody trawienia w wykrywaniu wloanicy u swin rzeznych. Medycyna Weterynaryjna. 15: 2, 88-92, 1959