Home
  >  
Section 16

EurekaMag Full Text Articles Chapter 15,293References:

Kramer, W.K.amer, B.W.lliamson, M.; Fogel, S. 1989: Cloning and nucleotide sequence of DNA mismatch repair gene PMS1 from Saccharomyces cerevisiae: homology of PMS1 to procaryotic MutL and HexB. Journal of bacteriology 171(10): 5339-5346
Jorgensen, E.D.; Collins, P.L.; Lomedico, P.T. 1987: Cloning and nucleotide sequence of Newcastle disease virus hemagglutinin-neuraminidase mRNA: identification of a putative sialic acid binding site. Virology 156(1): 12-24
Ponz, F.; Paz-Ares, J.; Hernández-Lucas, C.; García-Olmedo, F.; Carbonero, P. 1986: Cloning and nucleotide sequence of a cDNA encoding the precursor of the barley toxin alpha-hordothionin. European Journal of Biochemistry 156(1): 131-135
Katayama, T.C.; Dunsmuir, P. 1988: Cloning and nucleotide sequence of a petunia gene encoding a chloroplast-localized superoxide dismutase. Plant Molecular Biology 11(6): 871-872
Hsiao, K.; Erdos, G.B.etow, D. 1988: Cloning and nucleotide sequence of a soybean gene encoding a light-harvesting chlorophyll a. Plant molecular biology: an international journal on molecular biology biochemistry and genetic engineering 5: 473-474
Akiyoshi, D.E.; Regier, D.A.; Jen, G.; Gordon, M.P. 1985: Cloning and nucleotide sequence of the tzs gene from Agrobacterium tumefaciens strain T37. Nucleic Acids Research 13(8): 2773-2788
Roy, P.; Purdy, M.A.; Petre, J.; Rao, C.D. 1985: Cloning and nucleotide sequencing of bluetongue virus genomes. Progress in Clinical and Biological Research 178: 363-370
Chen HongYing; Li XinSheng; Cui BaoAn; Xia PingAn; Zhao Li; Fang LiYun 2007: Cloning and phylogenetic analysis of the interleukin-18 gene in gushi duck. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(9): 676-679
Haselkorn, R.C.rtis, S.1; Fisher, R1; Mazur, B.1; Mevarech, M1; Rice, D1; Nagaraja, R1; Robinson, S.1; Tuli, R. 1983: Cloning and physical characterization of Anabaena genes that code for important functions in heterocyst differentiation: nitrogenase, glutamine synthetase and RuBP carboxylase ribulose-1,5 biphosphate, Algae. Photosynthetic prokaryotes: cell differentiation and function: proceedings of the Special FEBS Meeting April 25-29-1982 Athens Greece editors GC Papageorgiou L Packer: 331
Bogorad, L.G.bbins, E.1; Krebbers, E1; Larrinua, I.1; Mulligan, B. 1983: Cloning and physical mapping of maize plastid genes Zea mays, corn. Methods in enzymology: 7524-554
Sasnauskas, K.V.; Gedminene, G.K.; Markiavichius, A.I.; Naktinis, V.I.; Ianulaĭtis, A.A. 1986: Cloning and physical mapping of the ADE1 gene of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Genetika 22(4): 549-556
Liu Bo; Cui SuPing; Wang XiaoJie; Huang LiLi; Kang ZhenSheng 2007: Cloning and prodaryotic expression of a wheat beta -1, 3-glucanase gene induced by Puccinia striiformis Westend f. sp tritici Eriks in E. coli. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(6): 125-129
Zheng, B.L.; Wang, X.R.; Lu, Y.X.; Li, D.M.; Yan, Q.B.; Song, M.X. 2007: Cloning and prokaryotic expression of 49 Ku ES protein structural gene for Trichinella nativa. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao y; 29(7): 510-514
Li XinSheng; Gao FengShan; Li YunGang; Cui BaoAn; Chen HongYing; Cui Pei; Xia Chun 2006: Cloning and prokaryotic expression of CH2-CH3 gene of pig IgG heavy chain of Beijing Landrace crossbred pigs. Journal of Henan Agricultural University 40(1): 1-6
Zhang DaSheng; Cui YuDong; Zhu ZhanBo; Piao FanZe 2006: Cloning and prokaryotic expression of CHIPS (chemotaxis inhibitory protein of Staphylococcus aureus) gene. Journal of Microbiology 26(2): 63-67
Liu Hui; Chen ChuangFu; Han YaJie; Dong Ling; Xu ChengJian 2007: Cloning and prokaryotic expression of HtrA gene and GroEL gene of brucella ovis strain 80/019 isolated from Xinjiang. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(4): 290-294
Ma MiLing; Luo JianXun; Yin Hong; Guan GuiQuan; Li YouQuan; Liu ZhiJie; Gao JinLiang; Liu AiHong; Ren QiaoYun; Liu JunLong; Zhao HaiPing; Wang Fan 2007: Cloning and prokaryotic expression of MSP5 protein-enconding gene of Anaplasma marginale. Veterinary Science in China 37(7): 578-582
Sun YuLong; Liu JiXing; Wei HuLai; Li XueRui 2007: Cloning and prokaryotic expression of ORF1 sequence of mrp gene of Streptococcus suis type 2. Veterinary Science in China 37(8): 675-678
Zhang, D-yong.; Cheng, F-xue.; Cheng, J-e.; Zhang, Z-hong.; Liu, Y. 2007: Cloning and prokaryotic expression of Rhodoblastus acidophilus 5-aminolevlinate synthase gene. Wei Sheng Wu Xue Bao 47(4): 639-644
Peng LiFei; Hu JingJing; Deng Li; Yang Chen; Gan WeiQiong; Wu YaMin; Fu HanWei 2007: Cloning and prokaryotic expression of fatty acid and retinol binding protein (Ad-FAR-1) from Ancylostoma duodenale. Journal of Tropical Medicine Guangzhou 7(8): 718-721
Wang JinPing; Zhao JunLong; Jiang Tao; Zhou YanQin; Liu Qin; Fu Yuan; Yao BaoAn 2006: Cloning and prokaryotic expression of major surface antigen (SAG I) gene of Toxoplasma gondii. Journal of Huazhong Agricultural University 25(1): 9-12
Yu XuPing; Liu XiaoNing; Zheng XinTian; Wu DongDong; Liu JiangMei; Zhu Chun 2007: Cloning and prokaryotic expression of the Delta Cap gene of pigeon circovirus isolated from Zhejiang province. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(9): 680-684
Liu-Yu; Bao-Lang; Shang-Zheng-Ling; Zhong-Qi 2007: Cloning and prokaryotic expression of the LAg42 membrane protein gene of Leptospira interrogans serovar Lai. Sichuan Daxue Xuebao (Ziran Kexueban) 44(3): 702-706
Lin YanXing; Sun YanWei; Liu ZhenMing; Qi YiDa; Geng ZhongHai 2007: Cloning and prokaryotic expression of the ORF2 truncated gene of porcine circovirus type 2. Chinese Journal of Veterinary Science 27(4): 464-468
Mai Bo; Qin ZongHua; Yu SanKe; Yu JinShu; LuMinNa ; Wu CaiYan; Lin Qing; Cai JianPing 2007: Cloning and prokaryotic expression of the SAG10 gene encoding surface antigen 10 of Eimeria tenella Yangling strain. Veterinary Science in China 37(9): 751-755
Gao Feng; Yao QuanHong; Qin QiuLin; Liu JinGe; Xiong AiSheng; Peng RiHe; Hong YiHuan; Chen JianMin 2007: Cloning and prokaryotic expression of transcription factor RDREB1 in rice (Oryza sativa L.). Acta Agriculturae Shanghai 23(2): 1-6
Sun, Y.; Fan, J.; Shen, H.; Li, P.; Cattini, P.; Gong, Y. 2007: Cloning and promoter activity of rat Smad1 5'-flanking region in rat hepatic stellate cells. Molecular and Cellular Biochemistry 304(1-2): 227-234
Jiang Tao; Zhou YanQin; Liu Qin; Nie Hao; Yao BaoAn; Zhao JunLong 2007: Cloning and protokaryotic expression of the Toxoplasma gondii ROP2 gene. Chinese Journal of Veterinary Science 27(4): 527-531
Larionov, V.; Grishin, A. 1981: Cloning and restriction analysis of Saccharomyces cerevisiae 3-mu DNA. Molecular biology (pub 1981) 14(1): 1001-1005
Souciet, J.; Hubert, J.1; Lacroute, F. 1982: Cloning and restriction mapping of the yeast URA2 gene coding for the carbamyl phosphate synthetase aspartate-transcarbamylase complex Saccharomyces cerevisiae. MGG molecular and general genetics 86(3): 385-390
Lan Tao; Duan YuanLin; Wu WeiRen; Wang Bin; Zhou YuanChang; Li ShengPing; Diao ZhiJuan 2007: Cloning and sequence analysis of 3 cDNA end of Na+/H+ antiporter gene from Spartina anglica. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University Natural Science Edition 36(2): 143-146
W.X.ngQuan; Tan XiaoRong; Chen ShiHua; Xie LianHui 2006: Cloning and sequence analysis of CP gene of a potato leaf roll virus isolate from Fujian. Journal of Henan Agricultural University 40(4): 391-393
Duan Jun; Zhu Hong; Zha XingFu; Zhao Ping; Xia QingYou 2005: Cloning and sequence analysis of Caspase (cysteine-dependent aspartate-specific proteases) gene BmIce related to apoptosis in silkworm (Bombyx mori). Acta Sericologica Sinica 31(3): 261-267
Ma QiuMing; Zhang JianAn; Wang Qiang; Zhu XiaoFu; Wang WenJiang; He WeiMing 2007: Cloning and sequence analysis of E2 gene of ten CSFV strains in Shaanxi. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(5): 19-23
Zhang ZhiMing; Hua YuPing; Li XiaoBing; Zeng XiangWei 2007: Cloning and sequence analysis of F gene of a Newcastle disease virus strain isolated from wild duck. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(10): 773-779
Wang YangDong; Li Yuan; Li Peng 2007: Cloning and sequence analysis of FADX gene from Vernicia fordii. Journal of Zhejiang Forestry Science and Technology 27(2): 1-5
Liao XiaoPing; Liu WenZi; Zhou QingFeng; Ma JingYun 2007: Cloning and sequence analysis of HA gene of swine influenza H3N2 subtype virus isolated from China. Veterinary Science in China 37(7): 574-577
Chen HongYing; Cui BaoAn; Zhao Li; Cui Pei; Zheng LanLan; Wang DongFang; Guo XiaoCan 2007: Cloning and sequence analysis of IFN-gamma of Ma Duck. Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis 29(3): 413-417
Wei ZhiGang; Wei JiCheng; Yang ChuanPing; Liu GuanJun 2007: Cloning and sequence analysis of MADS of Betula platyphylla. Journal of Northeast Forestry University 35(1): 1-3
Zhang ShuXia; He XiuYuan; Cui BaoAn; Wang JianHua 2006: Cloning and sequence analysis of N gene of infectious bronchitis virus HN99 strain. Journal of Northwest Sci Tech University of Agriculture and Forestry Natural Science Edition 34(11): 42-46
Liu JianXin; Chen ChuangFu; Jian JingHua 2005: Cloning and sequence analysis of OMP25 gene of Brucella ovis in Xinjiang sheep. Chinese Journal of Animal Science 41(11): 6-8
Ma, Q.Y.; Wang, Y.; Ding, J.T.; Yue, C.; Cai, X.P. 2007: Cloning and sequence analysis of TSOL16 gene of Taenia solium oncosphere. Zhongguo Shouyi Kexue: 670-674 Sum No 360
Zhu XiaoYan; Wang YaJing; Yang ShuGuo; Bi ShiLiang; Liao Lin 2007: Cloning and sequence analysis of Trichomonas vaginalis adhesion protein 65-3. Journal of Tropical Medicine Guangzhou 7(8): 715-717
Ooi, T.; Shinmyo, A.; Okada, H.; Hara, S.; Ikenaka, T.; Murao, S.; Arai, M. 1990: Cloning and sequence analysis of a cDNA for cellulase (FI-CMCase) from Aspergillus aculeatus. Current Genetics 18(3): 217-222
Ping, F.; Ying-Wen, L.; Wei, H.; Shi-Hua, D. 2007: Cloning and sequence analysis of cDNA encoding cGNRH- II from rice field eel(Monopterus albus). Acta Hydrobiologica Sinica 31(2): 259-264
Zhang YanZi; Ma FengWang; Zhang JunKe; Liang Dong 2007: Cloning and sequence analysis of cDNA segment encoding dehydroascorbate reductase from malus. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(1): 179-183
Chen MaoHua; Lan JiaXiang; Han ZhaoJun; Qiao XianFeng; Qu MingJing 2006: Cloning and sequence analysis of carboxylesterase gene cDNA fragments from Rhopalosiphum padi. Journal of Triticeae Crops 26(4): 145-148
Tan YePing; Lu Qiang; Sun XiaoYi; Fu BaoZhong; Zhu YanLei; Fu BaoQuan 2007: Cloning and sequence analysis of common carp (Cyprinus carpio L.) proteasome activator PA28 alpha subunit genomic DNA. Journal of Fisheries of China 31(4): 545-550
Jiang XiaYun; Zou ShuMing; Zhou PeiGen 2007: Cloning and sequence analysis of complete cDNA of chitin deacetylase from Mucor racemosus. Chinese Journal of Agricultural Biotechnology 4(2): 167-172
Xiao NiNa; Ma FengWang; Zhang JunKe; Liang Dong 2007: Cloning and sequence analysis of full-length cDNA encoding L-Galactose dehydrogenase from apple. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(4): 175-178, 184
Shan Hong; Zhou GuoQin; Zhang QiZhong 2007: Cloning and sequence analysis of heat shock cognate 70 (Hsc70) from Silirus meridionalis Chen. Journal of Shanghai Fisheries University 16(4): 310-316
Chen JunHui; Wang KeJian; Zhou HongLing; Ren HongLin; Yang Ming 2007: Cloning and sequence analysis of hepcidin-like cDNA Hepc2 from liver of Lateolabrax japonicus. Zhongguo Shengtai Nongye Xuebao / Chinese Journal of Eco Agriculture 15(3): 129-132
Wang YanBin; Kang XiangTao; Cui BaoAn; Li Ming; Huang YanQun; Sun GuiRong; Han RuiLi; Li GuoXi 2006: Cloning and sequence analysis of interleukin-2 gene from Gushi chicken. Journal of Henan Agricultural University 40(5): 506-509
Qiu-Gao-Hui; Han-Zhao-Jun 2007: Cloning and sequence analysis of nicotinic acetylcholine receptor subunits from the grain aphid, Sitobion avenae (Fabricius). Acta Entomologica Sinica 50(8): 762-768
Zhu-Chao; Wang-Bao-Li; Qu-Dong 2007: Cloning and sequence analysis of partial cDNAs of ST and ATPS from maize. Xibei Zhiwu Xuebao 27(9): 1742-1746
Wang ChangKang; Li Ang; Zhong YanYan; Wang ShouKun; Wang Hong; Wang GuangYing 2007: Cloning and sequence analysis of prolactin gene from muscovy duck. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University Natural Science Edition 36(3): 264-268
Li YanHong; Pan GuoQing; Hu JunHua; Zhou ZeYang 2005: Cloning and sequence analysis of single-strand DNA-binding protein (SSB) lef -3 gene from Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus. Acta Sericologica Sinica 31(2): 150
Zhang DanDan; Yang ZhiFan; Peng Yu; Rao YanCheng; Wang YinChang 2007: Cloning and sequence analysis of sodium channel cDNA fragment in spider Ummeliata insecticeps. Acta Phytophylacica Sinica 34(2): 219-220
Peng ShuYing; LuNing ; He XiaoNing; Zhang Yong 2007: Cloning and sequence analysis of spike protein gene of swine transmissible gastroenteritis coronavirus. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(7): 1-6
Song HuiQun; Li Bin; Lin RuiQing; Zhu XingQuan 2007: Cloning and sequence analysis of the ITS and 5.8s rDNA of Ancylostoma caninum in China. Veterinary Science in China 37(9): 756-759
Lin, T.; Li, L.N.; Chang, R.L.; Zhang, Y.H. 2007: Cloning and sequence analysis of the acetylcholinesterase gene of Pseudophacopteron canarium. Journal of Jilin Agricultural University ust; 29(4): 368-370
Wang Yu; Liu ShuYing; Han Min; Li JianYun 2007: Cloning and sequence analysis of the gag gene of endogenous jaagsiekte sheep retrovirus Inner Mongolia strain. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(4): 272-276
Reed, A.P.; Klepfer, S.; Miller, T.; Jones, E. 1993: Cloning and sequence analysis of the spike gene from several feline coronaviruses. Advances in Experimental Medicine and Biology 342: 17-21
Sun-Dong-Bo; Feng-Li; Chen-Jian-Fei; Shi-Hong-Yan; Tong-You-En; Liu-Sheng-Wang; Chen-Hong-Yan 2007: Cloning and sequence analysis of the spike protein gene of porcine epidemic diarrhea virus CH/JL strain and identification of its antigenic region containing linear epitopes. Chinese Journal of Virology 23(3): 224-229
L.X.Yang; Miao Qin; Zhang HuiDong; Zhang HongYing; Zhang HaiBin 2007: Cloning and sequence analysis of the vp2 gene of canine parvovirus Nanjing isolate, CPV-GN. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(8): 596-600, 614
Zhuang Mu; Wang XiaoWu; Li YanShuang () 2006: Cloning and sequence analysis of turnip mosaic virus coat protein gene. China Vegetables 3: 6-8
Chen-Wei-Chun; Song-Jie; Pang-Yi 2007: Cloning and sequence analysis of two cecropin D genes from the common cutworm, Spodoptera litura (Lepidoptera : Noctuidae). Acta Entomologica Sinica 50(7): 745-749
Cao-Feng; Wang-Ya-Hong; Jin-Wei-Bo; Du-Guang-Yuan; Guo-Ai-Guang 2007: Cloning and sequence analysis of uroporphyrinogen III synthase gene in wheat. Xibei Zhiwu Xuebao 27(7): 1299-1304
Li MingYi; Yu ShuTao; Liu XinWen; Gong Xiao; Guo YuGuang; Sui GuoNing 2006: Cloning and sequence analysis on hemagglutinins gene of avian influenza virus A/Ostrich/Denmark/72420/96 (LPAI-H5N2). Chinese Journal of Animal Quarantine 23(10): 19-22
Van der Straeten, D.; Van Wiemeersch, L.; Goodman, H.M.; Van Montagu, M. 1990: Cloning and sequence of two different cDNAs encoding 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase in tomato. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 87(12): 4859-4863
Liu LiXia; Zhuang TianZhong; Pan ShuDe; Liu JinLing 2007: Cloning and sequences analysis on ORF3 gene of porcine reproductive and respiratory syndrome virus strain Liaoning. Journal of Shenyang Agricultural University 38(3): 353-356
Mcdowell, K.; Adams, M.; Baker, C. 1995: Cloning and sequencing equine transferrin complementary deoxyribonucleic acid: synthesis and secretion of transferrin by conceptus membranes. Equine reproduction VI 149
Yun Tao; He YongQiang; Liu GuangQing; Liang HuaLi; Ni Zheng; Hua JiongGang; Li ShuangMao 2007: Cloning and sequencing of F gene of avian paramyxovirus type 1 strain YH99V isolated from duck. Acta Agriculturae Zhejiangensis 19(1): 1-5
Yang YuMei; Huang WeiYi; Dai HuaLong; Zheng XiaoLong; Shi YunLiang; Zhang WeiYu 2007: Cloning and sequencing of Guangxi swamp type buffalo IL-4 and IL-5. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(10): 768-772
Simard, C.; Lemieux, C.; Bellemare, G. 1988: Cloning and sequencing of a cDNA encoding the small subunit precursor of ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase from Chlamydomonas moewusii. Evolution of RUBISCO SS polypeptide. Current Genetics 14(5): 461-470
Dugaiczyk, A.; Haron, J.A.; Stone, E.M.; Dennison, O.E.; Rothblum, K.N.; Schwartz, R.J. 1983: Cloning and sequencing of a deoxyribonucleic acid copy of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase messenger ribonucleic acid isolated from chicken muscle. Biochemistry 22(7): 1605-1613
Peterson, M.G.; Lazdins, I.; Danks, D.M.; Mercer, J.F. 1984: Cloning and sequencing of a sheep metallothionein cDNA. European Journal of Biochemistry 143(3): 507-511
Yoshida, H.; Iizuka, M.; Norioka, N.; Norioka, S. 2007: Cloning and sequencing of cDNA and genomic DNA encoding serine carboxypeptidase of Fusarium moniliforme that was copurified with phosphatase. Journal of Bioscience and Bioengineering 103(6): 521-528
Zheng Teng; Cheng LongFei; Li ZhiFang; Ke MeiFeng; Huang Yu; Li WenYang; Shi ShaoHua 2007: Cloning and sequencing of fusion gene of newcastle disease virus SP13 from swine. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University Natural Science Edition 36(3): 259-263
Huang Bo; Fang ZaiGuang; Liu JunLing; Zhou Zhi; Wang XiaoBing 2007: Cloning and sequencing of genes encoding Haliotis asinina 18S rRNAs. Oceanologia et Limnologia Sinica 38(3): 212-216
Long, G.L.; Belagaje, R.M.; MacGillivray, R.T. 1984: Cloning and sequencing of liver cDNA coding for bovine protein C. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 81(18): 5653-5656
Shi ShaoHua; Chen LongFei; Fu GuangHua; Chen HongMei; Peng ChunXiang; Huang Yu 2007: Cloning and sequencing of ompW gene of avian Pasteurella multocida. Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis 29(4): 675-679
Sitthiwong, K.; Matsui, T.; Okuda, N.; Kosugi, Y. 2007: Cloning and sequencing of sucrose synthase cDNA from vegetable soybean and its expression during storage at 20 degrees C. Biotechnology 6(2): 184-192
Ito, S.; Hamada, S.; Yamaguchi, K.; Umene, S.; Ito, H.; Matsui, H.; Ozawa, T.; Taguchi, H.; Watanabe, J.; Wasaki, J.; Ito, S. 2007: Cloning and sequencing of the cellobiose 2-epimerase gene from an obligatory anaerobe, Ruminococcus albus. Biochemical and Biophysical Research Communications 360(3): 640-645
Chouchani, C.; Ben-Achour, N.; M'Charek, A.; Belhadj, O. 2007: Cloning and sequencing of the class A beta-lactamase gene (blaTEM-15) located on a chromosomal Tn801 transposon. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 58(4): 459-463
Ding Ming; Fang Qi; Zhang LiZhen; Li TingTing; Dong JiaHong; Zhang ZhongKai 2006: Cloning and sequencing of the coat protein gene of Potato virus A from Yunnan. Southwest China Journal of Agricultural Sciences 19(6): 1078-1081
Hagan, I.; Hayles, J.; Nurse, P. 1988: Cloning and sequencing of the cyclin-related cdc13+ gene and a cytological study of its role in fission yeast mitosis. Journal of Cell Science 91: 587-595
Yoshigi, N.; Taniguchi, H.; Sasaki, T. 1990: Cloning and sequencing of the endo-cellulase cDNA from Robillarda sp. Y-20. Journal of Biochemistry 108(3): 388-392
Verbist, J.L.ng, F.G.bellini, N.O.sterhelt, D. 1989: Cloning and sequencing of the fbcF, B and C genes encoding the cytochrome b. M G G: Molecular and general genetics 219(3): 445-452
Quan YanPing; Zhao LiPing; Han Xiu E.; Shen Nan; Lv XiaoLing; Shen RongXian; Xiang WenHua 2007: Cloning and sequencing of the full genome of equine infectious anemia virus provirus DNA. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(7): 487-491, 518
Ohara, N.K.mura, M.W.da, N.Y.mada, T. 1993: Cloning and sequencing of the gene encoding the ribsomal L7. Nucleic acids research 21(15): 3579
Leclerc, M.; Colbeau, A.; Cauvin, B.; Vignais, P.M. 1988: Cloning and sequencing of the genes encoding the large and the small subunits of the H2 uptake hydrogenase (hup) of Rhodobacter capsulatus. Molecular and General Genetics: Mgg 214(1): 97-107
Niu-Bao-Long; Weng-Hong-Biao; He-Li-Hua; Shen-Wei-Feng; Meng-Zhi-Qi 2007: Cloning and sequencing of two molecular markers located on the sex chromosomes of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera. Acta Entomologica Sinica 50(7): 649-654
Armstrong, J.; Smeekens, S.; Spaan, W.; Rottier, P.; van der Zeijst, B. 1984: Cloning and sequencing the nucleocapsid and E1 genes of coronavirus. Advances in Experimental Medicine and Biology 173: 155-162
Liu, Y.; Niu, B-Long.; Weng, H-Biao.; Shen, W-Feng.; He, L-Hua.; Qi, X-Peng.; Meng, Z-Qi. 2007: Cloning and structural analysis of MLP in the silkworm, Bombyx mori. Yi Chuan 29(9): 1097-1102
Sharma, S.; Bhakuni, V. 2007: Cloning and structural analysis of Mycobacterium leprae serine hydroxymethyltransferase. Protein Expression and Purification 55(1): 189-197
Epishin, S.; Kotenko, S.; Zakharova, E.; Kiselev, S.; Vinetskii, Y. 1987: Cloning and structural analysis of cDNA encoding a portion of the A3B4 glycinin subunit. Soviet genetics (pub 1987) 22(7): 810-815
Na, R.-H.; Xu, R.-G. 2007: Cloning and structure analysis of sheep fertilin beta coding region. Yi Chuan 29(8): 951-956
Soliday, C.L.; Flurkey, W.H.; Okita, T.W.; Kolattukudy, P.E. 1984: Cloning and structure determination of cDNA for cutinase, an enzyme involved in fungal penetration of plants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 81(13): 3939-3943
Bouia, A.; Bringel, F.; Frey, L.; Belarbi, A.; Guyonvarch, A.; Kammerer, B.; Hubert, J.C. 1990: Cloning and structure of the pyrE gene of Lactobacillus plantarum CCM 1904. Fems Microbiology Letters 57(3): 233-238
Du, Q-Yan.; Wang, F-Yu.; Hua, H-Ying.; Chang, Z-Jie. 2007: Cloning and study of adult-tissue-specific expression of Sox9 in Cyprinus carpio. Journal of Genetics 86(2): 85-91
Kolchinskii, A.; Vashakidze, R.; Evgen'-Ev, M.; Mirzabekov, A. 1982: Cloning and study of inserted sequences in gene for 28S ribosomal RNA of Drosophila melanogaster. Molecular biology 16(1): 244-255
Bukanov, N.; Evtushenkov, A.; Strel'-Chenko, P.; Alikhanyan, S.; Fonshtein, M.; Svarinskii, M.; Yankovski, N.; Fomichev, Y.; Debabov, V. 1986: Cloning and study of the pectate lyase gene of Erwinia carotovora. Soviet genetics(pub 1986) 21(10): 1256-1261
Peng-Feng-Lan; Luo-Chen 2007: Cloning and tissue expression of insulin-like growth factor 2 gene in Carassius auratus. Hunan Shifan Daxue Ziran Kexue Xuebao 30(2): 103-107
Turner, G.B.llance, D. 1985: Cloning and transformation in Aspergillus. Gene manipulations in fungi edited by JW Bennett Linda L Lasure: 278
Lewis, I.M.; McClintock, A.E.; French, A.J.; Zuelke, K.A.; Harford, B.A.; Trounson, A.O. 2000: Cloning and transgenesis in farm animals--an Australian perspective. Australian Veterinary Journal 78(10): 694-697
Wells, D.N.; Laible, G. 2007: Cloning and transgenesis to redesign livestock. Redesigning animal agriculture: the challenge of the 21st Century: 94-120
Anonymous 1978: Cloning around with asparagus. Advance ng 15(1): 4-5
Hicks, J.; Strathern, J.1; Klar, A.1; Dellaporta, S. 1982: Cloning by complementation in yeast: the mating type genes Saccharomyces cerevisiae, genetic engineering. Genetic engineering: Principles and methods(4): 219-248
Urban-Grimal, D.; Ribes, V.; Labbe-Bois, R. 1984: Cloning by genetic complementation and restriction mapping of the yeast HEM1 gene coding for 5-aminolevulinate synthase. Current Genetics 8(5): 327-331
Norbury, C.; Moreno, S. 1997: Cloning cell cycle regulatory genes by transcomplementation in yeast. Methods in Enzymology 283: 44-59
Libby, W.J. 1982: Cloning coast redwoods Sequoia sempervirens, breeding program. California agriculture California Agricultural Experiment Station 36(8): 34-35
Bok, H. 2003: Cloning companion animals is wrong. Journal of Applied Animal Welfare Science: Jaaws 5(3): 233-238
Schultes, N.P. 1996: Cloning corn genes today for future crop improvements. Frontiers of plant scienceng 48(2): 6-8
Ahern, K. 2007: Cloning diversity. BioTechniques 42(4): 417
Ramírez, L.E.; Wells, E.A.; Hansen, H. 1979: Cloning effectivity of Trypanosoma evansi obtained from different hosts. Revista Latinoamericana de Microbiologia 21(1): 23-26
Wang Kun; Zhang YuJing; Sun ZhaoZeng; Yan RuiQing; Zhang Lei 2007: Cloning expression and antibody preparation of fused gene NS1A of H9N2 subtype avian influenza virus. Journal of Jilin Agricultural University 29(3): 318-321
Mcclean, P.; Lee, R.; Bassett, M. 2002: Cloning flavonoid. Annual report 45(45): 22-23
Zhao-Wei; Xu-Wei-Rong; Xu-Yan; He-Ming-Yang; Wang-Yue-Jin 2007: Cloning full length cDNA of Chinese wild vitis novel gene and sequence analysis. Xibei Zhiwu Xuebao 27(5): 878-884
Bégueret, J.; Razanamparany, V.; Perrot, M.; Barreau, C. 1984: Cloning gene ura5 for the orotidylic acid pyrophosphorylase of the filamentous fungus Podospora anserina: transformation of protoplasts. Gene 32(3): 487-492
O'-Gara, F.K.ely, B.O.-Regan, M.M.getrick, A. 1984: Cloning gene(s) involved in c-AMP synthesis in Rhizobium. Advances in agricultural biotechnology(4): 695
Reinprecht, Y.E.gelken, J.M.chaels, T.; Pauls, K. 2004: Cloning genes for secondary metabolites that affect seed colour, plant defense, nodulation and human health in beans. Annual report: no 47 77-78
Schoffling, H.B.nder-Berland, G. 1983: Cloning grape varieties for vats. Progres agricole et viticole 10(15-16): 396-404
Mattaj, I.W.; Mackenzie, A.; Jost, J.P. 1982: Cloning in a cosmid vector of complete 37 kb and 25 kb ribosomal DNA repeat units from the chicken. Biochimica et Biophysica Acta 698(2): 204-210
Fiser, P.S.; Jerome, F.N. 1971: Cloning in chickens. Poultry Science 50(5): 1538-1541
Mastromonaco, G.F.; King, W.Allan. 2007: Cloning in companion animal, non-domestic and endangered species: can the technology become a practical reality?. Reproduction Fertility and Development 19(6): 748-761
Hopwood, D.; Chater, K. 1982: Cloning in streptomyces: systems and strategies Genetic engineering. Genetic engineering: Principles and methods(4): 119-145
Rothstein, R. 1985: Cloning in yeast. DNA cloning: a practical approach edited by DM Glover: 6
Seidel, G.Jr 1985: Cloning mammals by microsurgery to embryos. Characterization of bovine immune system and the genes regulating expression of immunity with particular reference to their role in disease resistance: symposium May 1-5-1984 Honolulu WC Davis et al: 0
Restrepo, B.I.; Barbour, A.G. 1989: Cloning of 18S and 25S rDNAs from the pathogenic fungus Cryptococcus neoformans. Journal of Bacteriology 171(10): 5596-5600
Penttila, M.; Nevalainen, K.; Raynal, A.K.owles, J. 1984: Cloning of Aspergillus niger genes in yeast. Expression of the gene coding Aspergillus beta-glucosidase. M G G: Molecular and general genetics 94(3): 494-499
Suenaga, T.; Arase, H.; Yamasaki, S.; Kohno, M.; Yokosuka, T.; Takeuchi, A.; Hattori, T.; Saito, T. 2007: Cloning of B cell-specific membrane tetraspanning molecule BTS possessing B cell proliferation-inhibitory function. European Journal of Immunology 37(11): 3197-3207
Datta, S.; Tiwari, K.K. 2006: Cloning of Bowman-Birk type protease inhibitor gene from pulse crops. Indian Journal of Agricultural Biochemistry 19(1): 33-35
Beizheiarskaya, S.; Morozov, S.; Dolya, V.; Kozlov, Y.; Atabekov, I. 1984: Cloning of DNA copies of individual RNAs of the barley striped mosaic virus (BSMV) genome. Doklady. Biological Sciences 275(1-6): 305-307
Shestakov, S.; Elanskaya, I.; Ermakova, S.; Andrianov, V.; Ul'-Masov, T.; Koksharova, O. 1990: Cloning of DNA fragments that restore photosynthetic ability in Synechocystis 6803 mutant cells. Doklady. Biological Sciences 308(1-6): 591-593
Fukuda, Y.Y.mada, T1; Yamasaki, M1; Tamura, G1; Sakaguchi, K. 1982: Cloning of DNA replicational origins of Vinca rosea chromosomal DNA and Chlorella ellipsoidea chloroplast DNA Algae. Plant tissue culture 1982: proceedings 5th International Congress of Plant Tissue and Cell Culture held at Tokyo and Lake Yamanake Japan July 11-16-1982 edited by Akio Fujiwara: 522
Feix, G.L.ngridge, P1; Wienand, U. 1981: Cloning of DNA sequences coding for zein proteins of maize Zea mays, hybridization probes for analysis of cellular nuclear acid structures. Genetic engineering in the plant sciences edited by Nicholas J Panopoulos: 4
Vanderleyden, J.V., C.M., K.M., G.G., A.V.; Elmerich, C. 1986: Cloning of DNA sequences from Azospirillum brasilense, homologous to Rhizobium nod genes and Agrobacterium vir genes. Recognition in microbe plant symbiotic and pathogenic interactions edited by Ben Lugtenberg: 218
Li GuangCun; Jin LiPing; Wang XiaoWu; Xie KaiYun; Xie BingYan; Qu DongYu 2007: Cloning of DnaJ-like gene cDNA in diploid potato using RACE methods combined with cDNA library. Acta Horticulturae Sinica 34(3): 649-654
Krasowska, A.-; Dziadkowiec, D.-; Polinceusz, A.-; Plonka, A.-; ?ukaszewicz, M. 2007: Cloning of Flax Oleic Fatty Acid Desaturase and Its Expression in Yeast. Journal of the American Oil Chemists' Society 84(9): 809-816
Ludmerer, S.W.; Schimmel, P. 1985: Cloning of GLN4: an essential gene that encodes glutaminyl-tRNA synthetase in Saccharomyces cerevisiae. Journal of Bacteriology 163(2): 763-768
Satyajit Saha; Nandini ; Venkatesha, M.D.; Gowda, R.N.S. 2005: Cloning of Leptospira canicola serovar gene in E. coli and using as a probe in slot blot hybridization. Indian Journal of Animal Research 39(1): 63-65
Chen Lei; Jiang GuoTuo; Chang WeiShan 2007: Cloning of MxA gene from chickens and its expression in Escherichia coli. Journal of Agricultural Biotechnology 15(2): 203-206
Domanskii, N.; Gening, L.; Galkin, A.; Gazaryan, K. 1987: Cloning of Nicotiana tabacum nuclear DNA sequence that function as promotes in Escherichia coli cells. Doklady. Biochemistry 291(1-6): 377-380
M.H.ngYan; Jiang ZhiYong; Sun LiHua; Hao YongQing; Song ChangXu 2007: Cloning of ORF1 gene of porcine circovirus type 1 and its expression in Escherichia coli. Veterinary Science in China 37(8): 666-669
Overbeeke, N.; Haring, M.A.; John, H.; Nijkamp, J.; Kool, A.J. 1984: Cloning of Petunia hybrida chloroplast DNA sequences capable of autonomous replication in yeast. Plant Molecular Biology 3(4): 235-241
Lorkiewicz, Z.S.orupska, A.D.rylo, M.G.owacka, M.G.szcznski, D. 1984: Cloning of Rhizobium trifolii nodulation genes. Advances in agricultural biotechnology(4): 690
Both, G.; Mattick, J.S.egman, L.A.kinson, P.; Weiss, S. 1983: Cloning of SA11 rotavirus genes: gene structure and polypeptide assignment for the type-specific glycoprotein. Double stranded RNA viruses editor RW Compans and DHJ Bishop: 2
Yao XinLing; Wan QiaoFeng; Chen Bin; Li Jun; Ding HaiMai; Di JianJun; Guo AiGuang 2007: Cloning of SAGP gene and constructing of antisense transformation vectors. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(2): 193-197
Joshi, S.K.zlowski, M. 1987: Cloning of Serratia liquefaciens chitinase gene(s). Current plant science and biotechnology in agriculture: ) 328-330
Dong ZhiQiang; Zhang Zhi; Li XiaoCheng; Chen DeKun 2007: Cloning of VP1 gene of foot and mouth disease (FMDV) type O and its expression in Escherichia coli. Chinese Journal of Animal Quarantine 24(2): 23-25
Yang, J.; Guo, Z. 2007: Cloning of a 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase gene (SgNCED1) from Stylosanthes guianensis and its expression in response to abiotic stresses. Plant Cell Reports 26(8): 1383-1390
Prakash, L.P.lakowska, R1; Slitzky, B. 1982: Cloning of a DNA repair gene in yeast Saccharomyces cerevisiae. Berkeley Workshop on Recent Advances in Yeast Molecular Biology: Recombinant DNA: May 20-22-1982: 241
Kephart, D.D.; Price, M.P.; Burton, Z.F.; Finkelstein, A.; Greenblatt, J.; Price, D.H. 1993: Cloning of a Drosophila cDNA with sequence similarity to human transcription factor RAP74. Nucleic Acids Research 21(5): 1319
Guo, Y.; Zhu, Q.; Zheng, S.; Li, M. 2007: Cloning of a MADS box gene (GhMADS3) from cotton and analysis of its homeotic role in transgenic tobacco. Journal of Genetics and Genomics 34(6): 527-535
Jiang, H.; Yang, C.; Qu, H.; Liu, Z.; Fu, Q.S.; Qiao, C. 2007: Cloning of a novel aldo-keto reductase gene from Klebsiella sp. strain F51-1-2 and its functional expression in Escherichia coli. Applied and Environmental Microbiology 73(15): 4959-4965
Perito, B.F.ni, R.M.stromei, G. 1995: Cloning of a Streptomyces endoglucanase gene in Azospirillum brasilense. NATO ASI series Series G Ecological sciences 7(37): 148-154
Valdés-Rodríguez, S.; Guerrero-Rangel, A.; Melgoza-Villagómez, C.; Chagolla-López, A.; Delgado-Vargas, F.; Martínez-Gallardo, N.; Sánchez-Hernández, C.; Délano-Frier, J. 2007: Cloning of a cDNA encoding a cystatin from grain amaranth (Amaranthus hypochondriacus) showing a tissue-specific expression that is modified by germination and abiotic stress. Plant Physiology and Biochemistry (Paris) 45(10-11): 790-798
Mao WeiHua; Gong YaMing; Xia XiaoJian; Zhou YanHong; Yu JingQuan 2007: Cloning of a cDNA fragment of nitrate reductase (NR) gene in cucumber and its expression under nitrogen deficiency stress. Acta Agriculturae Zhejiangensis 19(3): 160-163
Ru-Lin, Z.; Jun-Sheng, H. 2007: Cloning of a carbendazim-resistant gene from Colletotrichum gloeosporioides of mango in South China. African Journal of Biotechnology 6(2): 143-147
Perry, L.L.; Zylstra, G.J. 2007: Cloning of a gene cluster involved in the catabolism of p-nitrophenol by Arthrobacter sp. strain JS443 and characterization of the p-nitrophenol monooxygenase. Journal of Bacteriology 189(21): 7563-7572
Bauer, D.; Beer, S. 1987: Cloning of a gene from Erwinia amylovora involved in induction of hypersensitivity and pathogenicity. Current plant science and biotechnology in agriculture(4): 425-429
Irisbaev, B.; Kraev, A.; Pozmogova, G.; Abdukarimov, A.; Skryabin, K. 1992: Cloning of a genus-specific DNA probe from the fungus Fusarium oxysporum. Molecular biology 25(2): 1311-1313
Fecker, L.B.ier, H.B.rlin, J. 1985: Cloning of a lysine decarboxylase gene for the genetic transformation of Lupinus plants. Advances in agricultural biotechnology: 3) 124-125
Huang TianPei; Yao Fan; Pan JieRu; Qiu SiXin; Yang Mei; Huang BiWang; Huang ZhiPeng 2007: Cloning of a new anti-bacterial gene aiiA from Bacillus subtilis. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University Natural Science Edition 36(3): 269-273
Wei, Z.; Yin, Y.; Zhang, B.; Wang, Z.; Peng, G.; Cao, Y.; Xia, Y. 2007: Cloning of a novel protease required for the molting of Locusta migratoria manilensis. Development Growth and Differentiation 49(7): 611-621
Nikaido, N.N.ganuma, T.I.o, K.I.aki, K.T.kahashi, H. 1985: Cloning of a pectate lyase gene from Erwinia carotovora and its expression in Escherichia coli. Journal of general and applied microbiology 1(3): 293-296
Kivela, J.; Kung, H.J.; Dodgson, J.; Bacon, L. 1987: Cloning of a putative chicken MHC class Ii alpha chain gene. Progress in Clinical and Biological Research 238: 199-206
Konishi, S.K.sugi, N.K.wasaki, H.T.nomura, K. 1985: Cloning of a raf operon that mediates raffinose catabolism in Escherichia coli. Agricultural and biological chemistry 49(3): 855-857
Kuhlemeier, C.J.; Teeuwsen, V.J.; Janssen, M.J.; van Arkel, G.A. 1984: Cloning of a third nitrate reductase gene from the cyanobacterium Anacystis nidulans R2 using a shuttle cosmid library. Gene 31(1-3): 109-116
Domanskii, N.; Gening, L.; Kovalenko, P.; Medvedeva, T.; Galkin, A.; Gazaryan, K. 1990: Cloning of a tobacco DNA fragment with promoter properties. Molecular biology 23(2): 1106-1113
Mazy-Servais, C.L.hahi-Lumba, F.P.nninckx, M.D.sart, J. 1991: Cloning of a xylanase gene from Streptomyces sp. EC3. Progress in biotechnology(7): 451-453
Cochet, M.; Perrin, F.; Gannon, F.; Krust, A.; Chambon, P.; McKnight, G.S.; Lee, D.C.; Mayo, K.E.; Palmiter, R. 1979: Cloning of an almost full-length chicken conalbumin double-stranded cDNA. Nucleic Acids Research 6(7): 2435-2452
Su Xia; Zhang JunKe; Ma FengWang 2007: Cloning of ascorbate peroxidase cDNA from apple. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(10): 77-80
Argentova, V.; Andrianov, V.; Piruzyan, E. 1989: Cloning of bacterial plasmid sequences from the Nicotiana debneyi genome in cells transformed with the aid of DNA microinjection. Soviet genetics 25(5): 524-531
Tao, W-xin.; Wu, J.; Deng, Z-xin.; Tao, M-feng. 2007: Cloning of bld Aa and the effect on morphological differentiation and avermectins production in Streptomyces avermitilis NRRL8165. Wei Sheng Wu Xue Bao 47(1): 34-38
Deschamps, J.B.rny, A.K.ttmann, R. 1985: Cloning of bovine leukemia virus proviral information. Recombinant DNA research and viruses: cloning and expression of viral genes edited by Yechiel Becker: 204
Miller, W.L.; Coit, D.; Baxter, J.D.; Martial, J.A. 1981: Cloning of bovine prolactin cDNA and evolutionary implications of its sequence. Dna 1(1): 37-50
Rachubinski, R.A.; Fujiki, Y.; Lazarow, P.B. 1985: Cloning of cDNA coding for peroxisomal acyl-CoA oxidase from the yeast Candida tropicalis pK233. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 82(12): 3973-3977
Kershulite, D.; Ivanov, V.; Kapelinskaya, T.; Kaledin, A.; Gorodetskii, S. 1984: Cloning of cDNA containing mRNA sequences of bovine casein alphaS1. Doklady. Biological Sciences 271(1-6): 395-398
Wong, L.M.; Siu, C.H. 1986: Cloning of cDNA for the contact site a glycoprotein of Dictyostelium discoideum. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 83(12): 4248-4252
Meldrais, Y.; Line, I.; Ivanova, M.; Vinkele, R.; Druka, A.; Gurinovich, T. 1992: Cloning of cDNA from the chrysanthemum stunt viroid in plasmid pUC19 and use of the cloned cDNA for detecting the viroid. Molecular biology 25(2): 1020-1025
Guo Li; Duan JinXiu; Liang ZhanXun; Guo ShuGuang; Li Gang; Cao ZhiZhong 2007: Cloning of cDNA in MAPK gene of Dunaliella salina. Pratacultural Science 24(1): 21-25
Rustembekov, O.; Krivtsov, G.; Bashkirov, V.; Mil'-Shina, N.; Shemyakin, M.; Sozinov, A. 1986: Cloning of cDNA of the genes of wheat storage proteins. Doklady. Biochemistry 286(1-6): 39-42
Bobek, L.; Bruenn, J.; Field, L.; Reilly, J.; Gross, K. 1983: Cloning of cDNAs homologous to a yeast viral dsRNA. Double stranded RNA viruses editor RW Compans and DHJ Bishop: 456
Theofan, G.H.ll, A.; King, M.; Norman, A. 1985: Cloning of cDNAs to the chick intestinal 28K vitamin D-induced calcium binding protein (CaBP) mRNA and their use to study the regulation of the CaBP message. Vitamin D: chemical biochemical and clinical update proceedings of the Sixth Workshop on Vitamin D Merano Italy March 1985 editors AW Norman et al: 342
Sidjanin, D.J.; McElwee, J.; Miller, B.; Aguirre, G.D. 2005: Cloning of canine galactokinase (GALK1) and evaluation as a candidate gene for hereditary cataracts in Labrador retrievers. Animal Genetics 36(3): 265-266
Kato, K.; Sasaki, N.; Matsunaga, S.; Nishimura, R.; Ogawa, H. 2007: Cloning of canine myocilin cDNA and molecular analysis of the myocilin gene in Shiba Inu dogs. Veterinary Ophthalmology 10(Suppl 1): 53-62
Sippel, A.E.; Land, H.; Lindenmaier, W.; Nguyen-Huu, M.C.; Wurtz, T.; Timmis, K.N.; Giesecke, K.; Schütz, G. 1978: Cloning of chicken lysozyme structural gene sequences synthesized in vitro. Nucleic Acids Research 5(9): 3275-3294
Behar, G.B.rnot, A.B.urlet, Y.G.illemot, F.Z.orob, R.A.ffray, C. 1988: Cloning of chicken major histocompatibility (B) complex and T cell differentiation antigen genes by using mammalian DNA probes: current status. Molecular biology of the major histocompatibility complex of domestic animal species edited by Carol M Warner Max F Rothschild Susan J Lamont: 133
Rawson, Jry; Andrews, Wh 1982: Cloning of chloroplast DNA in bacterial plasmid vectors. Methods in chloroplast molecular biology M Edelman RB Hallick and NH Chua editors: 506
Fluhr, R.H.ssner, L.E.elman, M.G.vol, D.M.ry, Y. 1982: Cloning of chloroplast DNA in lambda-phage. Methods in chloroplast molecular biology M Edelman RB Hallick and NH Chua editors: 520
Ross, R.; O'Gara, F.; Condon, S. 1989: Cloning of chromosomal genes of Lactococcus by heterologous complementation: partial characterisation of a putative lactose transport gene. Fems Microbiology Letters 52(1-2): 183-187
Thomas, L.; Crawford, D.L. 1998: Cloning of clustered Streptomyces viridosporus T7A lignocellulose catabolism genes encoding peroxidase and endoglucanase and their extracellular expression in Pichia pastoris. Canadian Journal of Microbiology 44(4): 364-372
Zheng YanLing; Tang ShuAng; Zhang Yong 2007: Cloning of control region of goat CSN2 and the detection of the promoter. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(6): 1-5
Weinand, U.; Brüschke, C.; Feix, G. 1979: Cloning of double stranded DNAs derived from polysomal mRNA of maize endosperm: isolation and characterisation of zein clones. Nucleic Acids Research 6(8): 2707-2715
Alban, L.M.torel, M.R.mero, J.G.ados, N.C.uz, G.F.lker, P. 2002: Cloning of elite, multipurpose trees of the Prosopis juliflora. Agroforestry systems 4(3): 173-182
Jeong, S-Ju.; Kwon, G-Hee.; Chun, J.; Kim, J.Sang.; Park, C-Seok.; Kwon, D.Young.; Kim, J.Hwan. 2007: Cloning of fibrinolytic enzyme gene from Bacillus subtilis isolated from Cheonggukjang and its expression in protease-deficient Bacillus subtilis strains. Journal of Microbiology and Biotechnology 17(6): 1018-1023
Luvall, V.C. 1985: Cloning of filberts by air-layering. Annual report of the Northern Nut Growers Association: 6th) 154-156
Macouzet, M.; Simpson, B.K.; Lee, B.H. 1999: Cloning of fish enzymes and other fish protein genes. Critical Reviews in Biotechnology 19(3): 179-196
Wang BaoQin; Wang XiaoLong; Zhang YongGuang; Pan Li; Wang WenXiu 2007: Cloning of foot and mouth disease virus structural gene vp1 and construction of binary expression vector in plants. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(3): 166-169
Yang, J.Eun.; Park, Y.Jin.; Chang, H.Choon. 2007: Cloning of four genes involved in limonene hydroxylation from Enterobacter cowanii 6L. Journal of Microbiology and Biotechnology 17(7): 1169-1176
Shen, Q.; Zhang, W.; Cao, X.; Mou, J.; Cui, L.; Hua, X. 2007: Cloning of full genome sequence of hepatitis E virus of Shanghai swine isolate using RACE method. Virology Journal 4: 98
Yoshii, H.; Somboonthum, P.; Takahashi, M.; Yamanishi, K.; Mori, Y. 2007: Cloning of full length genome of varicella-zoster virus vaccine strain into a bacterial artificial chromosome and reconstitution of infectious virus. Vaccine 25(27): 5006-5012
Bekri, M.A.; Desair, J.; Van Lommel, L.; Vanderleyden, J. 1996: Cloning of genes encoding pectin-degrading enzymes in Azospirillum irakense. Visser, J, Voragen, A G J Progress in Biotechnology; Pectins and pectinases: 377-384
Patil, S.; Clements, D.; Romeo, C.; Kamdar, H. 1987: Cloning of genes encoding phaseolotoxin. Current plant science and biotechnology in agriculture(4): 484-486
Fukuda, Y.S.ikusa, T.W.tanabe, K.S.imosaka, M.M.rata, K.K.mura, A. 1986: Cloning of genes enhancing the resistance of Saccharomyces cerevisiae to zinc and cadmium ions. Agricultural and biological chemistry 50(5): 1341-1343
Beppu, T.H.rinouchi, S. 1987: Cloning of genes in streptomycetes for secondary metabolism. NATO advanced Science institutes series: Series A: Life sciences 28(128): 155-166
Daniels, M.J.; Barber, C.E.; Turner, P.C.; Sawczyc, M.K.; Byrde, R.J.; Fielding, A.H. 1984: Cloning of genes involved in pathogenicity of Xanthomonas campestris pv. campestris using the broad host range cosmid pLAFR1. EMBO Journal 3(13): 3323-3328
Walsh, R.B.; Kawasaki, G.; Fraenkel, D.G. 1983: Cloning of genes that complement yeast hexokinase and glucokinase mutants. Journal of Bacteriology 154(2): 1002-1004
Sun JianGuang; Gao JunLian; Zarnekow, M.; Schaefer, S. 2006: Cloning of genome of a hepatitis B virus strain and its phylogenetic analysis. Journal of Microbiology 26(1): 14-19
Fukuda, Y.Y.maguchi, S.H.shimoto, H.S.imosaka, M.K.mura, A. 1984: Cloning of glucose phosphorylating genes in Saccharomyces cerevisiae by the KU-method and application to ATP production. Agricultural and biological chemistry 48(11): 2877-2881
Kazarian, R. 1986: Cloning of guayule may lead to expanded use of that desert rubber plant. Environmental conservationer 13(2): 168
Sunagawa, M.; Nakamura, M.; Kosugi, T. 2007: Cloning of habutobin cDNA and antithrombotic activity of recombinant protein. Biochemical and Biophysical Research Communications 362(4): 899-904
Wu ZhiMing; Zhang ChunJie; Li YinJu; Cheng XiangChao 2006: Cloning of hexon gene of egg drop syndrome virus and construction of its eukaryotic expression vector. Journal of Henan Agricultural University 40(1): 7-10
Bashkirov, V.; Glumova, E.; Poluektova, E.; Irich, V.; Prozorov, A. 1984: Cloning of higher plant DNA in Bacillus subtillis cells. Doklady. Biological Sciences 275(1-6): 233-235
Ausubel, F.; Cannon, F.; Riedel, R. 1977: Cloning of his and nif genes from Klebsiella pneumoniae. Recent Developments in Nitrogen Fixation an International Symposium: ub 1977), 2d 357-363
Ohgiya, S.; Komori, M.; Fujitani, T.; Miura, T.; Shinriki, N.; Kamataki, T. 1989: Cloning of human cytochrome P-450 cDNA and its expression in Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry International 18(2): 429-438
Love, J.N.chols, L.; Wall, J. 1985: Cloning of hydrogenase genes from Rhodopseudomonas capsulata. Current topics in plant biochemistry and physiology: Proceedings of the Plant Biochemistry and Physiology Symposium held at the University of Missouri Columbia(4): 228
Burke, D.T.; Carle, G.F.; Olson, M.V. 1987: Cloning of large segments of exogenous DNA into yeast by means of artificial chromosome vectors. Science 236(4803): 806-812
Hu-Zhong-Dong; Qiao-Yu-Shan; Wang-San-Hong; Yao-Quan-Hong; Zhang-Zhen 2007: Cloning of lipoxygenase cDNA fragment of pear (Pyrus pyrifolia) and construction of its corresponding RNAi vector. Xibei Zhiwu Xuebao 27(7): 1285-1290
Chen, H-Ping.; Huang, Q-Ming.; Wei, Y-Ming.; Zheng, Y-Liang. 2007: Cloning of low-molecular-weight glutenin subunit gene from Sichuan wheat landrace AS1643 and its secondary structure prediction. Yi Chuan 29(7): 859-866
Chen XuanYang; Yuan ZhaoNian; Zhang ZhaoJuan; Wang SongLiang; Zheng JinGui 2007: Cloning of lyc-b gene from sweetpotato (Ipomoea batatas L.) and transferring the gene into tobacco. Acta Agronomica Sinica 33(10): 1724-1728
Izumi, S.; Sakurai, H.; Fujii, T.; Ikeda, W.; Tomino, S. 1988: Cloning of mRNA sequence coding for sex-specific storage protein of Bombyx mori. Biochimica et Biophysica Acta 949(2): 181-188
Epishin, S.; Kiselev, S.; Zakharova, E.; Bolotin, A.; Ryskov, A.; Vinetskii, Y. 1985: Cloning of mRNA sequences coding for soybean seed proteins. Soviet genetics 21(3): 163-168
Riazi, G. 2007: Cloning of maize cystatin cDNA and evaluation of its protein inhibitory effect in vitro. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 11(1(B)): 367-380
Larkins, B.; Pedersen, K. 1982: Cloning of maize zein genes. Maize for biological research edited by WF Sheridan: 182
Chang WanXia; Wang YuCheng; Jiang Jing; Yang ChuanPing 2006: Cloning of metallothionein gene from Tamarix androssowii. Journal of Northeast Forestry University 34(1): 3-6
Quan, X.Q.; Shan, L.; Bi, Y.P. 2007: Cloning of metallothionein genes from Arachis hypogaea and characterization of AhMT2a. Russian journal of plant physiology a comprehensive Russian journal on modern phytophysiology 54(5): 669-675
Strunnikov, V.; Lezhenko, S.1; Stepanova, N. 1983: Cloning of mulberry silkworm Bombyx mori, genotypes. Soviet genetics 19(1): 60-70
Allred, L.E. 1978: Cloning of normal and transformed cells on plastic films. Methods in Cell Biology 20: 237-245
Holton, T.A.; Lester, D.R. 1996: Cloning of novel cytochrome P450 gene sequences via polymerase chain reaction amplification. Methods in Enzymology 272: 275-283
Porter, T.E.; Ghavam, S.; Muchow, M.; Bossis, I.; Ellestad, L. 2007: Cloning of partial cDNAs for the chicken glucocorticoid and mineralocorticoid receptors and characterization of mRNA levels in the anterior pituitary gland during chick embryonic development. Domestic Animal Endocrinology 33(2): 226-239
Yasui, A.; Chevallier, M.R. 1983: Cloning of photoreactivation repair gene and excision repair gene of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Current Genetics 7(3): 191-194
Cuellar, R.; Selker, E.; Thompson, W. 1978: Cloning of plant DNA: comparison of five host strains of Escherichia coli. Year book Carnegie Institution of Washington 79(78): 215-217
Fromm, H.C.ua, N. 1992: Cloning of plant cDNAs encoding calmodulin-binding protein using 35S-labeled recombinant calmodulin as a probe. Plant molecular biology reporter ISPMB 10(2): 199-206
Hirth, L. 1985: Cloning of plant-virus genomes other than that of cauliflower mosaic virus. Recombinant DNA research and viruses: cloning and expression of viral genes edited by Yechiel Becker: 292
Fridenshtein, A.; Deriglazova, Y.; Kulagina, N. 1973: Cloning of precursor cells for fibroblasts in monolayer cell cultures. Bulletin of experimental biology and medicine: Transl 1974, 76 (10) 1212-1215
Shi, J.; Cai, D.; Chen, X.; Sheng, H. 2007: Cloning of rabbit HPRT gene using the recombineering system. Acta Biochimica et Biophysica Sinica 39(8): 591-598
Wu, X.; Zheng, Z.; Jiang, F.; Chu, M.; Qian, X. 1982: Cloning of restriction fragmen. Sheng wu hua hsueh yu sheng wu wu li hsueh pao = Acta biochimica et biophysica sinica 4(3): 287-294
Bhargava, A.K.; Padayatty, J.D. 1985: Cloning of rice DNA in lambda Charon 4 phage and identification of the gene for a ribosomal protein. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 22(5): 261-267
Yadav, V.K.; Yadav, N.; Shono, M. 2007: Cloning of salinity tolerant gene from a soil-borne bacterium and its characterization. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 16(2): 101-107
Sanchis, V.L.reclus, D.R.bier, J.M.nou, G.M.rtouret, D.L.cadet, M. 1988: Cloning of several delta-endotoxin genes from B. thuringiensis strains active against Spodoptera littoralis. Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene, 1. Abteilung Supplemente 17: 253-254
Chen, C.; Lo, P.; Ross, J. 1979: Cloning of smooth bromegrass through callus culture. Proceedings of the North Dakota Academy of Science 33(33): 11
Ivanushkin, A.; Marchenko, G.; Pushkin, A.; Kretovich, V. 1991: Cloning of structural genes of glutamine synthetase by the nitrogen-fixing nodule bacterium Bradyrhizobium sp. (Lupinus). Doklady. Biochemistry 318(1-6): 110-112
Arnold, H.H.; Siddiqui, M.A. 1979: Cloning of synthetic deoxyribonucleic acid that codes for embryonic cardiac myosin light-chain polypeptide. Biochemistry 18(25): 5641-5647
LePage, R.W.; Barrett, M.P. 1990: Cloning of the 6-phosphogluconate dehydrogenase gene from Trypanosoma brucei by complementation in Escherichia coli. Biochemical Society Transactions 18(5): 724-727
Radice, F.; Orlandi, V.; Massa, V.; Battini, V.; Bertoni, G.; Reineke, W.; Barbieri, P. 2007: Cloning of the Arthrobacter sp. FG1 dehalogenase genes and construction of hybrid pathways in Pseudomonas putida strains. Applied Microbiology and Biotechnology 75(5): 1111-1118
Davison, A.R.xon, F. 1985: Cloning of the DNA of alphaherpesvirinae. Recombinant DNA research and viruses: cloning and expression of viral genes edited by Yechiel Becker: 124
Al-Bakri, G.; Mackay, M.; Whittaker, P.; Moseley, B. 1985: Cloning of the DNA repair genes mtcA, mtcB, uvsD, uvsD, uvsE and leuB gene from Deinococcus radiodurans. Gene 3(3): 305-311
Wilson, D.M.; Deutsch, W.A.; Kelley, M.R. 1993: Cloning of the Drosophila ribosomal protein S3: another multifunctional ribosomal protein with AP endonuclease DNA repair activity. Nucleic Acids Research 21(10): 2516
Valinger, R.; Braus, G.; Niederberger, P.; Künzler, M.; Paravicini, G.; Schmidheini, T.; Hütter, R. 1989: Cloning of the LEU2 gene of Saccharomyces cerevisiae by in vivo recombination. Archives of Microbiology 152(3): 263-268
Barrero-Gil, J.; Rodríguez-Navarro, A.; Benito, Bña. 2007: Cloning of the PpNHAD1 transporter of Physcomitrella patens, a chloroplast transporter highly conserved in photosynthetic eukaryotic organisms. Journal of experimental botany 58(11): 2839-2849
Schild, D.K.nforti, B1; Perez, C1; Gish, W1; Mortimer, R. 1982: Cloning of the RAD52 gene of Saccharomyces cerevisiae Yeasts. Berkeley Workshop on Recent Advances in Yeast Molecular Biology: Recombinant DNA: May 20-22-1982: 224
Li JianYun; Guan PingYuan; Wang Yu; Wurihan ; Su LiYa; Ma LiFeng; Temurbagen ; Yu FuLi; Ju Hua 2007: Cloning of the S3 gene of avian reovirus C-98. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(7): 515-518
Gruber, F.V.sser, J.K.bicek, C.; Graaff, L.-De 1990: Cloning of the Trichoderma reesei pyrG gene and its use as a homologous marker for a high-frequency transformation system. Current genetics 8(5): 447-451
Sasnauskas, K.; Gedminene, G.; Naktinis, V.; Chitavichyus, D.; Yanulaitis, A. 1982: Cloning of the ade2 gene of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Doklady. Biochemistry 263(1-6): 60-62
Fedoroff, N.V.; Furtek, D.B.; Nelson, O.E. 1984: Cloning of the bronze locus in maize by a simple and generalizable procedure using the transposable controlling element Activator (Ac). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 81(12): 3825-3829
Marino Ramirez, L. 1997: Cloning of the coat protein gene from a Colombian strain of CMV for its expression in plants using Agrobacterium-mediated transformation. Corpoica Ciencia y Tecnologia Agropecuarias 2(1): 58-59
Hinton, J.P.rombelon, M.; Salmond, G. 1987: Cloning of the cysB gene of Erwinia carotovora subsp. carotovora, and the identification of its product. M G G: Molecular and general genetics 207(2-3): 466-470
Arrese, M.C.rvajal, E1; Robison, S1; Sambunaris, A1; Panek, A. 1983: Cloning of the delta-aminolevulinic acid synthase structural gene in yeast Saccharomyces cerevisiae. Current genetics(3): 175-183
Emelyanova, V.P.; Baranova, L.A.; Zhornik, E.V.; Naumenko, L.V.; Birich, T.A.; Volotovskii, I.D. 2007: Cloning of the doding cDNA sequence of the gene for Csk tyrosine kinase from human lymphocytes. Molecular Biology 41(4): 589-593
Enikolopov, G.; Kuzin, B.; Evgen'-Ev, M.; Korochkin, L.; Georgiev, G. 1983: Cloning of the esterase S gene of Drosophila virilis. Doklady. Biological Sciences 267(1-6): 591-594
Schwarz, B.; Kempf, T.; Schillinger, U.; Brill, T.; Plank, C.; Kostlin, R.; Gansbacher, B.; Hirschberger, J. 2007: Cloning of the feline cytokines IL-2, IFN gamma and GM-CSF for an adjuvant nonviral gene therapy of feline fibrosarcoma. Kleintierpraxis 52(9): 569-578
Shen, X.-Yan-; Cui, J.-Zhou-; Gong, Q.-Li-; Nagahama, Y. 2007: Cloning of the full-length coding sequence and expression analysis of Sox9b in guppy (Poecilia reticulata). Fish physiology and biochemistry t 33(3): 195-202
Wei YongWei; Zheng JiangTao; Wang LianSheng; Li Long; Yu Lian 2007: Cloning of the full-length segment B of infectious bursal disease virus (ZJ2000) and prognostication of virulence related loci. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao / Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine 29(4): 252-256
Gan, Z.; Yang, J.; Tao, N.; Liang, L.; Mi, Q.; Li, J.; Zhang, K.-Q. 2007: Cloning of the gene Lecanicillium psalliotae chitinase Lpchi1 and identification of its potential role in the biocontrol of root-knot nematode Meloidogyne incognita. Applied Microbiology and Biotechnology 76(6): 1309-1317
L.H.ngMin; Hao RuiWen; Hao JianGuo; Jia JingFen 2007: Cloning of the gene coding for tumor angiogenesis inhibitor Arresten and its transference to Nicotiana tabacum. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(4): 86-90
Marks, J.; Simanis, V. 1992: Cloning of the gene for ribosomal protein S13 from the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Nucleic Acids Research 20(15): 4094
Schwabe, G.K.ingmuller, W. 1985: Cloning of the gene for the restriction enzyme AbrI from Azospirillum brasilense ATCC 29711. Azospirillum III: genetics physiology ecology: proceedings of the 3rd Bayreuth azospirillum workshop edited by Walter Klingmuller: 2
Taylor, B.V.; McNeil, J.B.; McIntosh, E.M.; Zhang, F.R.; Bognar, A.L. 1993: Cloning of the genes encoding the serine hydroxymethyltransferases from Saccharomyces cerevisiae. Advances in Experimental Medicine and Biology 338: 711-714
Mörsdorf, G.; Kaltwasser, H. 1990: Cloning of the genes encoding urease from Proteus vulgaris and sequencing of the structural genes. Fems Microbiology Letters 54(1-3): 67-73
Acerete, L.; Balasch, J.C.; Castellana, B.; Redruello, B.; Roher, N.; Canario, A.V.; Planas, J.V.; MacKenzie, S.; Tort, L. 2007: Cloning of the glucocorticoid receptor (GR) in gilthead seabream (Sparus aurata). Differential expression of GR and immune genes in gilthead seabream after an immune challenge. Comparative Biochemistry and Physiology. Part B Biochemistry and Molecular Biology 148(1): 32-43
Neveu, B.; Belzile, F.ço.; Bélanger, R.R. 2007: Cloning of the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene from Pseudozyma flocculosa and functionality of its promoter in two Pseudozyma species. Antonie van Leeuwenhoek 92(2): 245-255
Dem'-Yanov, N.; Zlochevskii, M.; Kavsan, V.; Kozlov, Y.; Petrenko, A.; Polyakova, N.; Prokopenko, I.; Rebentish, B.; Ryndich, A.; Skoblov, Y. 1981: Cloning of the insulin genes of a fish (Oncorhynchus keta) in Escherichia coli. Doklady. Biochemistry 256(1-6): 35-38
Klein, R.D.; Roof, L.L. 1988: Cloning of the orotidine 5'-phosphate decarboxylase (ODC) gene of Schwanniomyces occidentalis by complementation of the ura3 mutation in S. cerevisiae. Current Genetics 13(1): 29-35
Song, J.-Juan; Zhang, H.-Yun; Liu, Z.-Gang; Ran, P.-Xin 2007: Cloning of the panallergen profilin from lychee fruit and its cross-reactivity with birch pollen profilin Bet v 2. Food and Agricultural Immunology 18(2): 129-138
Lu BiXia; Zhang GaiSheng; Xia Mian; Ma ShouCai 2007: Cloning of the promoter of rice rbcS and its specific expression in transgenic rice. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(1): 96-100, 105
Cao Sheng; Yang ZengQi 2007: Cloning of the recombinant plasmid targeting avian influenza virus gene by RNA interfering. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(5): 43-46
Zhao ChangLing; Yang Qing; Chen JunYu 2006: Cloning of the segment of flavonoid 3-hydroxylase gene from the gDNA of Prunus mume by degenerate PCR. Guangxi Zhiwu / Guihaia 26(6): 608-616
Seman, I. 1984: Cloning of the sugarbeet (Beta vulgaris L.) in vitro. Biologia. Seria A, Botanika 39(1): 49-54
Surguchev, A.; Pipersberg, V.S.irnov, V.; Ter-Avanesyan, M.; Inge-Vechtomov, S. 1984: Cloning of the sup 1 gene of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Doklady. Biochemistry 272(1-6): 318-322
Ide, N.; Kaneko, R.; Wada, R.; Mehta, A.; Tamaki, S.; Tsuruta, T.; Fujita, Y.; Masuda, T.; Kitabatake, N. 2007: Cloning of the thaumatin I cDNA and characterization of recombinant thaumatin I secreted by Pichia pastoris. Biotechnology Progress 23(5): 1023-1030
Rasmussen, O.; Shirvan, M.; Rottem, S.C.ristiansen, C. 1990: Cloning of the unc Operon of Mycoplasma gallisepticum. Zentralblatt fur Bakteriologie: Supplement: 0) 619-621
Fasiolo, F.; Bonnet, J.; Lacroute, F. 1981: Cloning of the yeast methionyl-tRNA synthetase gene. Journal of Biological Chemistry 256(5): 2324-2328
Prakash, S.R.S.am; Jayabaskaran, C. 2007: Cloning of two chickpea cDNAs encoding calcium-dependent protein kinase isoforms. Current Science 93(1): 72-77
Zhang JiSen; Li Wei; Que YouXiong; Ruan MiaoHong; Zhang MuQing; Chen RuKai 2007: Cloning of two house-keeping genes from Erianthus arundinaceus and the application in cDNA microarray. Journal of Tropical and Subtropical Botany 15(4): 277-283
Owens, R.; Kiefer, M. 1985: Cloning of viroid cDNA. Recombinant DNA research and viruses: cloning and expression of viral genes edited by Yechiel Becker: 304
Surikov, I.M. 1972: Cloning of winter wheat-rye hybrids. Soviet genetics: (Transl 1974), 8 (6) 791-793
Croughan, T.P. 1994: Cloning plants from pollen to expedite new variety development. Louisiana agricultureer 37(3): 27-28
Ruby, S.; Szostak, J.1; Murray, A. 1983: Cloning regulated yeast genes from a pool of lacZ fusions Saccharomyces cerevisiae. Methods in enzymology: 01253-269
Marx, J.L. 1988: Cloning sheep and cattle embryos. Science 239(4839): 463-464
Xuan WeiYan; Zheng XueQin 2006: Cloning the cDNA fragments of differentially expressed genes between seeded and seedless fruit of seedless litchi. Guangxi Zhiwu / Guihaia 26(6): 597-601
Wittig, B.W.ttig, S.G.unz, H. 1979: Cloning the chicken embryo tRNA genes using single stranded nucleosomal DNA highly enriched for tRNA complementary sequences. Nucleic acids research 6(12): 3759-3772
Miller, T.; Salama, M.; Schouest, L. 1991: Cloning the gene for diapause protein in pink bollworm. Proceedings Beltwide Cotton Conferences(2): 785-786
Hombrecher, G.D.wnie, J.; Gotz, R.J.hnston, A.; Brewin, N. 1984: Cloning the genes that allow a Rhizobium leguminosarum strain to nodulate Afghan peas. Advances in agricultural biotechnology(4): 685
Baumann, P.B.umann, L.B.wditch, R. 1986: Cloning the larvicidal protein gene from Bacillus sphaericus 2362, and evidence of related proteins. Mosquito control research annual report: 4-26
Fu, Q.; Zhang, M.; Qin, W.S.; Lu, Y.Q.; Zheng, H.Y.; Meng, B.; Lu, S.S.; Lu, K.H. 2007: Cloning the swamp buffalo SRY gene for embryo sexing with multiplex-nested PCR. Theriogenology 68(9): 1211-1218
Rigby, P.W. 1983: Cloning vectors derived from animal viruses. Journal of General Virology 64: 255-266
Kozlowski, M.S.ulovicz, M.D.vies, R. 1987: Cloning vectors for Coryneform bacteria. Current plant science and biotechnology in agriculture: ) 325-327
Esser, K.K.ck, U1; Stahl, U1; Tudzynski, P. 1983: Cloning vectors of mitochondrial origin for eurkaryotes: a new concept in genetic engineering Plant genetics. Current genetics(4): 239-243
Grabko, V.; Lunin, V.; Tikhonenko, T.; Fomina, N.; Karelin, V. 1983: Cloning virion DNA fragments of adenovirus CELO containing hexone gene and oncogene. Soviet agricultural sciences: 2) 55-59
Hollenberg, C.P. 1982: Cloning with 2-m DNA vectors and the expression of foreign genes in Saccharomyces cerevisiae. Current topics in microbiology and immunology 6(96): 119-144
Muñoz, F.J.é; Baroja-Fernández, E.; Morán-Zorzano, M.ía.T.; Alonso-Casajús, N.; Pozueta-Romero, J. 2006: Cloning, expression and characterization of a Nudix hydrolase that catalyzes the hydrolytic breakdown of ADP-glucose linked to starch biosynthesis in Arabidopsis thaliana. Plant and Cell Physiology 47(7): 926-934
Ertunga, N.S.; Colak, A.; Belduz, A.O.; Canakci, S.; Karaoglu, H.; Sandalli, C. 2007: Cloning, expression, purification and characterization of fructose-1,6-bisphosphate aldolase from Anoxybacillus gonensis G2. Journal of Biochemistry 141(6): 817-825
Ren, N.-q.; Lin, H.-l.; Zhang, K.; Zheng, G.-x.; Duan, Z.-j.; Lin, M. 2007: Cloning, expression, and characterization of an acetate kinase from a high rate of biohydrogen bacterial strain Ethanoligenens sp. hit B49. Current Microbiology 55(2): 167-172
Wang, Y.; Gao, X.; Su, Q.; Wu, W.; An, L. 2007: Cloning, expression, and enzyme characterization of an acid heat-stable phytase from Aspergillus fumigatus WY-2. Current Microbiology 55(1): 65-70
Tao, K.; Yu, X.; Liu, Y.; Shi, G.; Liu, S.; Hou, T. 2007: Cloning, expression, and purification of insecticidal protein Pr596 from locust pathogen Serratia marcescens HR-3. Current Microbiology 55(3): 228-233
Heneghan, M.N.; Mcloughlin, L.; Murray, P.G.; Tuohy, M.G. 2007: Cloning, characterisation and expression analysis of alpha-glucuronidase from the thermophilic fungus Talaromyces emersonii. Enzyme and Microbial Technology 41(6-7): 677-682
Yang, C-Hui.; Wang, H-Yan. 2007: Cloning, characterization and application of the promoter of alkaline protease gene in Bacillus pumilus. Yi Chuan 29(7): 874-880
Kummasook, A.; Pongpom, P.; Vanittanakom, N. 2007: Cloning, characterization and differential expression of an hsp70 gene from the pathogenic dimorphic fungus, Penicillium marneffei. Dna Sequence: the Journal of Dna Sequencing and Mapping 18(5): 385-394
Liu, Y.; Chen, S.-L.; Meng, L.; Zhang, Y.-X. 2007: Cloning, characterization and expression analysis of a novel CXC chemokine from turbot (Scophthalmus maximus). Fish and Shellfish Immunology 23(4): 711-720
Fan, W.; Li, C.; Wang, X.; Gong, N.; Xie, L.; Zhang, R. 2007: Cloning, characterization and expression analysis of calcium channel beta subunit from pearl oyster (Pinctada fucata). Journal of Bioscience and Bioengineering 104(1): 47-54
Montenegro, E.; Barredo, J.L.; Gutiérrez, S.; Díez, B.; Alvarez, E.; Martín, J.F. 1990: Cloning, characterization of the acyl-CoA:6-amino penicillanic acid acyltransferase gene of Aspergillus nidulans and linkage to the isopenicillin N synthase gene. Molecular and General Genetics: Mgg 221(3): 322-330
Fan, W.; Li, C.; Li, S.; Feng, Q.; Xie, L.; Zhang, R. 2007: Cloning, characterization, and expression patterns of three sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase isoforms from pearl oyster (Pinctada fucata). Acta Biochimica et Biophysica Sinica 39(9): 722-730
Sullivan, R.; Zhao, H. 2007: Cloning, characterization, and mutational analysis of a highly active and stable L-arabinitol 4-dehydrogenase from Neurospora crassa. Applied Microbiology and Biotechnology 77(4): 845-852
Wu, S.; Yu, Z.; Wang, F.; Li, W.; Ye, C.; Li, J.; Tang, J.; Ding, J.; Zhao, J.; Wang, B. 2007: Cloning, characterization, and transformation of the phosphoethanolamine N-methyltransferase gene (ZmPEAMT1) in maize (Zea mays L.). Molecular Biotechnology 36(2): 102-112
Rehdorf, J.; Kirschner, A.; Bornscheuer, U.T. 2007: Cloning, expression and characterization of a Baeyer-Villiger monooxygenase from Pseudomonas putida KT2440. Biotechnology Letters 29(9): 1393-1398
Sen, S.E.; Trobaugh, C.; Béliveau, C.; Richard, T.; Cusson, M. 2007: Cloning, expression and characterization of a dipteran farnesyl diphosphate synthase. Insect Biochemistry and Molecular Biology 37(11): 1198-1206
Li, G-ping.; Chen, Y-ben. 2007: Cloning, expression and characterization of a new hybrid AMP gene of Hex-Mag. Wei Sheng Wu Xue Bao 47(1): 115-120
Zhu, D.; Li, A.; Wang, J.; Li, M.; Cai, T. 2007: Cloning, expression and characterization of aerolysin from Aeromonas hydrophila in Escherichia coli. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 44(4): 204-208
Hou Lei; Li JiaBao; Luo XiaoYing; Wang WenFeng; Xiao YueHua; Luo Ming; Pei Yan 2007: Cloning, expression and characterization of an ADP-ribosylation factor gene from cotton (Gossypium hirsutum L.). Acta Agronomica Sinica 33(8): 1226-1231
Chen-Shu-Jie; Diao-Zhen-Yu; Zhang-Chao; Zhang-Shuang-Quan 2007: Cloning, expression and characterization of soluble BAFF in Chinese 3-yellow chicken. Acta Zoologica Sinica 53(3): 531-536
Lin, L.-P.; Lin, Q.; Wang, Y.-Q. 2007: Cloning, expression and characterization of two C-type lectins from the venom gland of Bungarus multicinctus. Toxicon: Official Journal of the International Society on Toxinology 50(3): 411-419
W.X.aoSong; Huang FuShen; Hao ZhiYou; Yuan Xin; Qiu Yuan; Chen ErMan 2007: Cloning, expression and immunization of the antigen gene SjIR3 of Schistosoma japonicum. Journal of Agricultural Biotechnology 15(3): 393-397
Liu XiaoYu; Wu YuLan; Liu ZhiGang; Meng Guang; Zhang HongYun 2007: Cloning, expression and immunocharacterization of panallergen profilin from Caryota mitis pollen. Journal of Tropical Medicine Guangzhou 7(7): 618-621, 632
Liu-Zhi-Gang; He-Yi-Hua; Wu-Hai-Qiang; Zhu-Yong-Feng 2007: Cloning, expression and immunological identification of Per a7 gene of the American cockroach, Periplaneta americana. Acta Entomologica Sinica 50(4): 330-334
Zhong Yi; Dong Ke; Yang Yang; Feng ChunYan; Picardeau, M.; Guo XiaoKui 2007: Cloning, expression and preliminary characterization of a hemolysin gene tlyA from Leptospira biflexa serovar Patoc. Chinese Journal of Zoonoses 23(8): 739-744
Schneider, A.; Hawkesford, M.J. 1997: Cloning, expression and purification of fragments of the plant sulphate transporter. Cram, W J, De Kok, L J, Stulen, I, Brunold, C, Rennenberg, H Sulphur metabolism in higher plants: Molecular, ecophysiological and nutrition aspects 169-172
Yao RuiYu; He QiGai; Zhou Rui; Chen HuanChun 2007: Cloning, expression of Mycoplasma hyopneumoniae LDH gene and development of indirect ELISA for antibody detection. Chinese Journal of Veterinary Science 27(4): 511-515, 531
Ji YongFeng; Zhang RenLi; Geng YiJie; Gao ShiTong; Huang DaNa; Hu ZhangLi 2007: Cloning, expression of staphylococcal enterotoxins B and the application of its anti-sera in rapid detection of food poisoning. Journal of Tropical Medicine Guangzhou 7(5): 421-425
Lan, X.; Zhang, X.; Hu, J.; Shimosaka, M. 2006: Cloning, expression, and characterization of a chitinase from the chitinolytic bacterium Aeromonas hydrophila strain SUWA-9. Bioscience Biotechnology and Biochemistry 70(10): 2437-2442
Hoshino, K.; Itoh, K.; Masubuchi, A.; Adachi, M.; Asakawa, T.; Watanabe, N.; Kosaka, T.; Tanaka, Y. 2007: Cloning, expression, and characterization of male cynomolgus monkey liver aldehyde oxidase. Biological and Pharmaceutical Bulletin 30(7): 1191-1198
Panda, H.; Pandey, R.S.; Debata, P.R.; Supakar, P.C. 2007: Cloning, expression, and functional analysis of rat liver cytosolic inorganic pyrophosphatase gene and characterization of its functional promoter. Gene Expression 14(1): 13-22
Guo, X.; Cheng, L.; Liu, Y.; Fan, W.; Lu, D. 2007: Cloning, expression, and functional characterization of zebrafish Mist1. Biochemical and Biophysical Research Communications 359(1): 20-26
Rupesh, K.R.; Padma, K.R.; Saravanan, P.; Jayachandran, S. 2007: Cloning, expression, and sequence analysis of diaminopropionate ammonia lyase gene from a nonvirulent Salmonella typhimurium PU011. Applied Biochemistry and Biotechnology 141(2-3): 161-174
Ruanglek, V.; Sriprang, R.; Ratanaphan, N.; Tirawongsaroj, P.; Chantasigh, D.; Tanapongpipat, S.; Pootanakit, K.; Eurwilaichitr, L. 2007: Cloning, expression, characterization, and high cell-density production of recombinant endo-1,4-beta-xylanase from Aspergillus niger in Pichia pastoris. Enzyme and Microbial Technology 41(1-2): 19-25
McCarthy, A.A.; Biget, L.; Lin, C.; Petiard, V.; Tanksley, S.D.; McCarthy, J.G. 2007: Cloning, expression, crystallization and preliminary X-ray analysis of the XMT and DXMT N-methyltransferases from Coffea canephora (robusta). Acta Crystallographica. Section F Structural Biology and Crystallization Communications 63(Part 4): 304-307
Morlot, C.; Hemrika, W.; Romijn, R.A.; Gros, P.; Cusack, S.; McCarthy, A.A. 2007: Cloning, expression, crystallization and preliminary X-ray analysis of the first two Ig domains from human roundabout 1 (Robo1). Acta Crystallographica. Section F Structural Biology and Crystallization Communications 63(Part 8): 689-691
Huang, L.; Song, M.; Yang, H-shuo.; Zhang, Y-gang.; Hu, H-zhen. 2007: Cloning, expression, distribution and subcellular localization of AK078438 gene. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 24(3): 271-274
Garde, S.; Fraser, J.E.; Nematpoor, N.; Pollex, R.; Morin, C.; Forté, A.é; Rabbani, S.; Panchal, C.; Gupta, M.B. 2007: Cloning, expression, purification and functional characterization of recombinant human PSP94. Protein Expression and Purification 54(2): 193-203
Harmer, N.J.; King, J.D.; Palmer, C.M.; Preston, A.; Maskell, D.J.; Blundell, T.L. 2007: Cloning, expression, purification and preliminary crystallographic analysis of the short-chain dehydrogenase enzymes WbmF, WbmG and WbmH from Bordetella bronchiseptica. Acta Crystallographica. Section F Structural Biology and Crystallization Communications 63(Part 8): 711-715
Joyce, M.A.; Brownie, E.R.; Hayakawa, K.; Fraser, M.E. 2007: Cloning, expression, purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of Thermus aquaticus succinyl-CoA synthetase. Acta Crystallographica. Section F Structural Biology and Crystallization Communications 63(Part 5): 399-402
Kanaujia, S.P.; Ranjani, C.V.; Jeyakanthan, J.; Ohmori, M.; Agari, K.; Kitamura, Y.; Baba, S.; Ebihara, A.; Shinkai, A.; Kuramitsu, S.; Shiro, Y.; Sekar, K.; Yokoyama, S. 2007: Cloning, expression, purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic study of molybdopterin synthase from Thermus thermophilus HB8. Acta Crystallographica. Section F Structural Biology and Crystallization Communications 63(Part 4): 324-326
Ming, H.; Miyazono, K.-i.; Tanokura, M. 2007: Cloning, expression, purification, crystallization and preliminary crystallographic analysis of selenomethionine-labelled KaiC-like protein PH0186 from Pyrococcus horikoshii OT3. Acta Crystallographica. Section F Structural Biology and Crystallization Communications 63(Part 4): 327-329
Tassoni, A.; Franceschetti, M.; Tasco, G.; Casadio, R.; Bagni, N. 2007: Cloning, functional identification and structural modelling of Vitis vinifera S-adenosylmethionine decarboxylase. Journal of Plant Physiology 164(9): 1208-1219
Fourrat, L.; Iddar, A.; Valverde, F.; Serrano, A.; Soukri, A. 2007: Cloning, gene expression and characterization of a novel bacterial NAD-dependent non-phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Neisseria meningitidis strain Z2491. Molecular and Cellular Biochemistry 305(1-2): 209-219
Lothier, J.ér.ém.; Lasseur, B.; Le Roy, K.; Van Laere, A.é; Prud'homme, M.-P.; Barre, P.; Van den Ende, W.; Morvan-Bertrand, A. 2007: Cloning, gene mapping, and functional analysis of a fructan 1-exohydrolase (1-FEH) from Lolium perenne implicated in fructan synthesis rather than in fructan mobilization. Journal of Experimental Botany 58(8): 1969-1983
Stolle, K.; Schnoor, M.; Fuellen, G.; Spitzer, M.; Cullen, P.; Lorkowski, S. 2007: Cloning, genomic organization, and tissue-specific expression of the RASL11B gene. Biochimica et Biophysica Acta 1769(7-8): 514-524
Erion, J.L.; Tarnowski, J.; Weissbach, H.; Brot, N. 1981: Cloning, mapping, and in vitro transcription-translation of the gene for the large subunit of ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase from spinach chloroplasts. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 78(6): 3459-3463
Jeong, M.Suk.; Park, J.Soon.; Jang, S.Bok. 2007: Cloning, overexpression, purification, and characterization of receptor-interacting protein 3 truncation in Escherichia coli. Applied Biochemistry and Biotechnology 141(2-3): 175-186
Martín, Mía.; Gutiérrez, J.; Criado, R.; Herranz, C.; Cintas, L.M.; Hernández, P.E. 2007: Cloning, production and expression of the bacteriocin enterocin A produced by Enterococcus faecium PLBC21 in Lactococcus lactis. Applied Microbiology and Biotechnology 76(3): 667-675
Gao Rui; Liu JinLiang; Lan YuFei; Wang Jie; Li XiangDong 2007: Cloning, prokaryotic expression of Cucumber mosaic virus coat protein gene and antiserum preparation. Acta Phytophylacica Sinica 34(3): 335-336
Kim, Y.Jae.; Lee, H.Sook.; Bae, S.Seob.; Jeon, J.Ho.; Lim, J.Kyu.; Cho, Y.; Nam, K.Hoon.; Kang, S.Gyun.; Kim, S-Jin.; Kwon, S-Tae.; Lee, J-Hyun. 2007: Cloning, purification, and characterization of a new DNA polymerase from a hyperthermophilic archaeon, Thermococcus sp. NA1. Journal of Microbiology and Biotechnology 17(7): 1090-1097
Lee, Y.-S.; Park, I.-H.; Yoo, J.-S.; Chung, S.-Y.; Lee, Y.-C.; Cho, Y.-S.; Ahn, S.-C.; Kim, C.-M.; Choi, Y.-L. 2007: Cloning, purification, and characterization of chitinase from Bacillus sp. DAU101. Bioresource Technology 98(14): 2734-2741
Lin YiYuan; Liu GuoPing; Wu Bin; Zhao ZhanQin; Chen HuanChun 2006: Cloning, sequence analysis and expression of B subunit of shiga-like toxin IIe (SLT-IIeB) gene from Escherichia coli. Journal of Huazhong Agricultural University 25(5): 474-478
Mang-Tao; An-Shi-Heng; Yin-Xin-Ming 2007: Cloning, sequence analysis and expression of a fatty-acid binding protein gene of Helicoverpa assulta (Lepidoptera : Noctuidae). Acta Entomologica Sinica 50(5): 528-533
Chen, X-fang.; Zhao, Z.; Zhang, Y-zi.; Wang, Y.; Ding, J-yuan. 2007: Cloning, sequence analysis and expression of anthranilate synthetase gene in Corynebacterium pekinense. Wei Sheng Wu Xue Bao 47(1): 48-53
Huang, J.; Xiong, Y.; Deng, C.; Zuo, B.; Xu, D.; Lei, M.; Jiang, S. 2007: Cloning, sequence analysis and identification of a nonsense mutation-mediated mRNA decay of porcine GSTM2 gene. Acta Biochimica et Biophysica Sinica 39(8): 560-566
Van Der Heyden, M.A.G.; Kok, B.; Kouwenhoven, E.N.; Tøien, Øivind.; Barnes, B.M.; Fedorov, V.G.; Efimov, I.R.; Opthof, T. 2007: Cloning, sequence analysis and phylogeny of connexin43 isolated from American black bear heart. DNA sequence: the journal of DNA sequencing and mapping 18(5): 380-384
Zhang-Ba-Sheng; Cao-Yue-Qing; Zhang-Wei; Yin-You-Ping; Wang-Zhong-Kang; Peng-Guo-Xiong; Xia-Yu-Xian 2007: Cloning, sequence analysis and tissue expression of chitinase gene from the midgut of Locusta migratoria mandensis (Meyen). Acta Entomologica Sinica 50(6): 555-559
Suykerbuyk, M.; Schaap, P.; Stam, H.M.sters, W.V.sser, J. 1996: Cloning, sequence and expression of the gene coding for rhamnogalacturonase (RHG) of Aspergillus aculeatus; a novel pectinolytic enzyme. Pectins and pectinases: proceedings of an international symposium Wageningen the Netherlands December 3-7-1995 914
Foster, J.L.; Higgins, G.C.; Jackson, F.R. 1988: Cloning, sequence, and expression of the Drosophila cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit gene. Journal of Biological Chemistry 263(4): 1676-1681
Chu XiuLing; Su JianQing; Jin ShuGang; Chen AoDi; Wang Lu; Wang Xin; Guo ZhiTing; Wang ChunYuan; Yi PengFei; Wei XuBin 2007: Cloning, sequencing and B cell epitopes prediction of pp38 gene of Mareks disease virus. Chinese Journal of Veterinary Science 27(4): 451-454
Lin, L.L.; Rumbak, E.; Zappe, H.; Thomson, J.A.; Woods, D.R. 1990: Cloning, sequencing and analysis of expression of a Butyrivibrio fibrisolvens gene encoding a beta-glucosidase. Journal of General Microbiology 136(8): 1567-1576
Kakinuma, Y.; Iida, H.; Sekizuka, T.; Usui, K.; Murayama, O.; Takamiya, S.; Millar, B.C.; Moore, J.E.; Matsuda, M. 2007: Cloning, sequencing and characterization of a urease gene operon from urease-positive thermophilic Campylobacter (UPTC). Journal of Applied Microbiology 103(1): 252-260
Lu, J.-p.; Duan, Z.-b.; Liu, T.-b.; Lin, F.-c. 2007: Cloning, sequencing and expression analysis of the NAR promoter activated during hyphal stage of Magnaporthe grisea. Journal of Zhejiang University. Science. B 8(9): 661-665
Leng Xue; Cui XiaoHua; Huang HaiLong; Hu GuiXue 2007: Cloning, sequencing and expression of ORF2 gene of porcine circovirus type 2 isolated from Jilin province of JL01 isolate. Chinese Journal of Veterinary Science 27(4): 469-472
Shin SungJae; Cho YoungWook; Yoo HanSang 2003: Cloning, sequencing and expression of apxIA, IIA, IIIA of Actinobacillus pleuropneumoniae isolated in Korea. Korean Journal of Veterinary Research 43(2): 247-253
Qiao XianFeng; Tang QingHai; Zheng XinMin; Xiong ZhongLiang; Liu XiMei; Hua WenJun; Zhou JingRong; He WeiMing 2007: Cloning, sequencing and expression of nonstructural protein NS1 of Japanese encephalitis virus strain WHe. Journal of Northwest A and F University Natural Science Edition 35(4): 23-26, 31
Yang, W-feng.; Chen, L.; Liu, H-xia.; Hu, B-shi.; Liu, F-quan. 2007: Cloning, sequencing and fuctional study of gacA gene from Xanthomonas oryzae pv. oryzicola. Wei Sheng Wu Xue Bao 47(2): 208-212
Ito, T.; Sekizuka, T.; Murayama, O.; Moore, J.E.; Millar, B.C.; Taneike, I.; Matsuda, M. 2007: Cloning, sequencing and molecular characterisation of a cryptic plasmid from a urease-positive thermophilic Campylobacter (UPTC) isolate. British Journal of Biomedical Science 64(2): 70-73
Fikri, Y.; Nyabenda, J.; Content, J.; Huygen, K. 2007: Cloning, sequencing, and cell surface expression pattern of bovine immunoreceptor NKG2D and adaptor molecules DAP10 and DAP12. Immunogenetics 59(8): 653-659
Simoes, R. de C.; Kobayashi, R.K.T.; Gaziri, L.C.J.; Vidotto, M.C. 2006: Cloning, sequencing, expression, and characterization of the tsh gene from an avian pathogenic Escherichia coli strain. Semina: Ciencias Agrarias Londrina 27(2): 253-260
Poonperm, W.; Takata, G.; Okada, H.; Morimoto, K.; Granström, T.B.; Izumori, K. 2007: Cloning, sequencing, overexpression and characterization of L-rhamnose isomerase from Bacillus pallidus Y25 for rare sugar production. Applied Microbiology and Biotechnology 76(6): 1297-1307
Tsaftaris, A.S.; Polidoros, A.N.; Pasentsis, K.; Kalivas, A. 2007: Cloning, structural characterization, and phylogenetic analysis of flower MADS-box genes from crocus (Crocus sativus L.). Thescientificworldjournal 7: 1047-1062
Strathern, J.N. 1981: Cloning, transformation, and analysis of yeast genes. Genetic engineering in the plant sciences edited by Nicholas J Panopoulos: 202
Seidel, G.E. 2002: Cloning, transgenesis, and genetic variance in animals. Cloning and Stem Cells 3(4): 251-256
Alder, G.; Wochok, Z. 1979: Cloning--a prescription approach to revegetation. Papers Symposium on Surface Coal Mining and Reclamation: th) 160-164
Schmickle, S. 1991: Cloning: opens the barn door for the 1990s. San Francisco chronicle: A6
Ryningen, A.; Stapnes, C.; Bruserud, Øy. 2007: Clonogenic acute myelogenous leukemia cells are heterogeneous with regard to regulation of differentiation and effect of epigenetic pharmacological targeting. Leukemia Research 31(9): 1303-1313
Metcalf, D.; Majewski, I.; Mifsud, S.; Di-Rago, L.; Alexander, W., S. 2007: Clonogenic mast cell progenitors and their excess numbers in chimeric BALB. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 20 104(47): 18642-18647
Rim, H.J. 1982: Clonorchiasis Oriental liver fluke infection. Parasitic zoonoses the editors Leon Jacobs et al: 2
Hu, F.; Yu, X.; Ma, C.; Zhou, H.; Zhou, Z.; Li, Y.; Lu, F.; Xu, J.; Wu, Z.; Hu, X. 2007: Clonorchis sinensis: expression, characterization, immunolocalization and serological reactivity of one excretory/secretory antigen-LPAP homologue. Experimental Parasitology 117(2): 157-164
Vigliotta, G.; Nutricati, E.; Carata, E.; Tredici, S.-M.D.-Stefano, M.; Pontieri, P.; Massardo, D.-Rita; Prati, M.-Vittoria; De-Bellis, L.; Alifano, P. 2007: Clonothrix fusca Roze 1896, a Filamentous, Sheathed, Methanotrophic d-Proteobacterium. Applied and environmental microbiology AEM 1 73(11): 3556-3565
Ziegelstein 2007: Clopidogrel in patients with acute coronary syndromes: Learning from clinical practice (vol 166, pg 2292, 2006). Archives of Internal Medicine 167(3): 308
Weerakkody, G.J.; Brandt, J.T.; Payne, C.D.; Jakubowski, J.A.; Naganuma, H.; Winters, K.J. 2007: Clopidogrel poor responders: an objective definition based on Bayesian classification. Platelets 18(6): 428-435
Feher, G.; Koltai, K.; Alkonyi, B.; Papp, E.; Keszthelyi, Z.; Kesmarky, G.; Toth, K. 2007: Clopidogrel resistance: role of body mass and concomitant medications. International Journal of Cardiology 120(2): 188-192
Sung, J.Hoon.; Hong, J.Taek.; Son, B.Chul.; Lee, S.Won. 2007: Clopidogrel-induced spontaneous spinal epidural hematoma. Journal of Korean Medical Science 22(3): 577-579
Niculescu, A.L.ngu, T.D.aghici, C. 1979: Clopidol in cecal coccidiosis of chickens. Lucrari stiintifice Seria C: Medicina veterinara: 78 (pub 1979) 20 21 147-149
Sevcik, B.H.abeta, P. 1970: Clopidol in corn feeding mixture. Drubeznictvi 18 118-120
Stoleida, J. 1974: Clopidol in mixed feed. Biologizace a Chemizace Vyzivy Zvirat Biological and Chemical Factors in Animal Nutrition 1974(4): 355-360
Cooper, M.J. 1981: Cloprostenol as a tool in the management of dairy cattle. Acta Veterinaria Scandinavica. Supplementum 77: 171-179
Barr, D.A. 1977: Cloprostenol for treatment of silent heat. New Zealand Veterinary Journal 25(12): 402
Wollen, T.S. 1984: Cloprostenol may be the needed ingredient to reduce calving intervals. Veterinary Medicine-Small Animal Clinician 79(10): 1312-1316
Salerno, G.C.la, M.G.assi, F. 1979: Cloprostenol, PMSG and estrus synchronisation in cows. Annali della Facolta di medicina veterinaria di Pisaub 1979) 31(31): 133-138
Cox, C. 1998: Clopyralid. Journal of pesticide reform: a ication of the Northwest Coalition for Alternatives to Pesticideser 18(4): 15-19
Wrysinski, J.R.bins, P.D.tomaso, J.V.serat, G. 1999: Clopyralid (Dow Elanco) demonstration trial Yolo County, California. Proceedings annual California Weed Science Society 1(51): 114-119
Funt, R.; Scaife, K.; Deweese, K. 1993: Clopyralid herbicide for strawberry fruit production. Advances in strawberry research 2(12): 65-68
Heitter, E.F. 1975: Clor Chil. Proceedings 1-32
Richards, T.L.; Pazdernik, T.L.; Levant, B. 2007: Clorgyline-induced modification of behavioral sensitization to quinpirole: effects on local cerebral glucose utilization. Brain Research 1160: 124-133
Castrillo, M. 1983: Clorophyll content in altitudinal populations of Espeletia schultzii. Photosynthetica 7(2): 256-258
Goux, D.; Maurin, E. 2007: Close Neighbours Matter: Neighbourhood Effects on Early Performance at School. Economic journal the journal of the British Economic Association 117(523): 1193-1215
Honda, M.; Hashimoto, H. 2007: Close association of centrosomes to the distal ends of the microbody during its growth, division and partitioning in the green alga Klebsormidium flaccidum. Protoplasma 231(3-4): 127-135
Aliev, I.; Zeinalov, E. 1980: Close attention to land reclamation. Khlopkovodstvo (8) 32-34
Polivko, N.A. 1981: Close contact with farms Drainage-irrigation systems, crop farming, Byelorussian SSR.1. Zemledelie (11) 33-35
Winzek, H. 1977: Close cooperation between industry and distribution in the Federal Institute for Agricultural Market Regulation. Zucker 30(6): 291-292
Jung, K.H. 1975: Close cooperation between the trading and production sectors in organizing efficient marketing for better fruit supply to the consumers. Gartenbau 22 (1) 21-23
Bollmann, J. 1977: Close cooperation during cereal harvest. Getreidewirtschaft 11 (3) 60-61
Muller, H.; Chudojerko, W. 1978: Close cooperation in breeding winter rye. Internationale Zeitschrift der Landwirtschaft: ) 411-412
Haack, E.K.ttner, M. 1977: Close cooperation with trade in the dairy and meat industry. Kooperation 11 (10) 459-461
Anonymous 1977: Close coordination between the departments of horticulture and processing in selecting and breeding tomato varieties for canning. Yichuan yu yuzhong: 1 30-31
Von Jagow, G.; Klingenberg, M. 1972: Close correlation between antimycin titer and cytochrome b(T) content in mitochondria of chloramphenicol treated Neurospora crassa. Febs Letters 24(3): 278-282
Ryder, E.J. 1983: Close encounter with an artichoke. HortScience 18(5): 636
Delind, L.B. 1999: Close encounters with a CSA: the reflections of a bruised and somewhat wiser anthropologist. Agriculture and human values 16(1): 3-9
Seiffge-Krenke, I. 1993: Close friendship and imaginary companions in adolescence. New Directions for Child Development 60: 73-87
Schneider, B.H.; Tessier, N.G. 2007: Close friendship as understood by socially withdrawn, anxious early adolescents. Child Psychiatry and Human Development 38(4): 339-351
Shulman, S. 1993: Close friendships in early and middle adolescence: typology and friendship reasoning. New Directions for Child Development 1993(60): 55-71
Lou YunDong 2007: Close hybridization of fish and its application in aquaculture. Journal of Fisheries of China 31(4): 532-538
Wilding, L.; Williams, D.M.ller, W.C.ok, T.E.waran, H. 1991: Close interval spatial variability of Vertisols: a case study in Texas. Proceedings of the International Soil Correlation Meeting ISCOM: 232-247
Dickinson, M.; Jones, D.; Jones, J. 1993: Close linkage between the Cf-2. Molecular plant microbe interactions: MPMI 6(3): 341-347
Surikov, I.; Romanova, N. 1982: Close linkage of brittle culm gene and the gene of self-incompatibility in rye. Biulleten' Vsesoiuznyi institut rastenievodstva: 22) 67-71
Marinchuk, G.E. 1981: Close linkage of casein loci in Red Steppe cattle. Geneticheskie osnovy selektsii krupnogo rugatogo skota redaktsionnaia kollegiia VE Nedava i dr: 127
Patch, F.W. 1981: Close out: the lessons of going out of business. Florists' review 168(4356): 11
Thompson, W.K. 1979: Close planting of apple trees. Agnotes Melbourne Dept of Agriculture: 79 (885 79)
Stolz, W. 1971: Close planting of tomatoes in greenhouses. Gemuse 7 (2) 27-28
Chiaverini, I.I.polito, L. 1981: Close range photogrammetry of Garcia dAvilas Casa da Torre in the State of Bahia (Brazil): operative method and interpretation of the results Housing, history, buildings.1. Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale 75(4): 457-469
Pucovský, Vír.; Harhun, M.I.; Povstyan, O.V.; Gordienko, D.V.; Moss, R.F.; Bolton, T.B. 2007: Close relation of arterial ICC-like cells to the contractile phenotype of vascular smooth muscle cell. Journal of Cellular and Molecular Medicine 11(4): 764-775
Fassmann, K.H.mmel, K.B.oda, R.S.uer, R. 1976: Close relations between plant and livestock producers. Kooperation 10 (11) 505-508
Kas'-Ko, Sv 1978: Close relationship. Vinodelie i vinogradarstvo SSSR: ) 34-36
Wu, M-Han.; Wongcharoen, W.; Tsao, H-Ming.; Tai, C-Tai.; Chang, S-Lin.; Lin, Y-Jiang.; Sheu, M-Huei.; Chang, C-Yen.; Chen, S-Ann. 2007: Close relationship between the bronchi and pulmonary veins: implications for the prevention of atriobronchial fistula after atrial fibrillation ablation. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 18(10): 1056-1059
Wang Yuyi; Tian Bing; Liu ShuZhen 2007: Close relationship between the frangibility of mountain eco-environment and mountain disasters: a case study of Dongchuan, Kunming in Yunnan Province. Wuhan University Journal of Natural Sciences 12(4): 721-728
Kugimiya, W.; Ikenaga, H.; Saigo, K. 1983: Close relationship between the long terminal repeats of avian leukosis-sarcoma virus and copia-like movable genetic elements of Drosophila. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 80(11): 3193-3197
Shulman, S. 1993: Close relationships and coping behavior in adolescence. Journal of Adolescence 16(3): 267-283
Sharabany, R.W.seman, H. 1993: Close relationships in adolescence: the case of the kibbutz. Journal of youth and adolescence 22(6): 671-695
Endress, P.K. 1975: Close relationships in sheath function during inflorescence and flowering. Botanische Jahrbucher für Systematik Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 6(1-4): 1-44
Guderley, H.H.mel, L.L.fond, J. 1983: Close resemblance between muscle pyruvate kinase from a primitive vertebrate, the river sturgeon Acipenser fluvenscens, and the ancestral type K isozyme. Journal of comparative physiology A: Sensory neural and behavioral physiology B: Biochemical systemic and environmental physiology 53(2): 247-256
Kenny, G.; Newton, R. 1973: Close serological relationship between glycolipids of Mycoplasma pneumoniae and glycolipids of spinach. Annals of the New York Academy of Sciences 225(none): 54-61
Lumme, J.; Lankinen, P. 1981: Close to equal crossing-over frequencies in males and females in Drosophila littoralis. Hereditas 94(2): 285-286
Rossoll, A. 1980: Close to natural water engineering. Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Heute 1: Vortrages des Seminars Wien 8-9111979 Herausgeber: W Biffel
Fahser, L. 1984: Close to nature forest economy in the technical industry age--expensive play or economically ecological necessity?. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen = Journal Forestier Suisse 135(3): 189-205
Pokorny, J.F.r, F. 1978: Close to the city recreational forests of the capital Prague. Lesnictvi 24(10): 911-918
Whigham, J.J. 1977: Close up microscopic multiple exposure techniques for horticultural photography. Proceedings of the annual meeting: 0 92-93
Bader, B. 1983: Close up of Colombia. Florists' review 172(4457): 97-101
Keys, M.J. 1976: Close up those sheds!. Poultry notes: 20-24
Anonymous 1997: Close up: Hillsborough district boosts productivity. FoodService director 1(6): 96
Dodd, B.C. 1977: Close versus wide spacing of apples. Queensland agricultural journal 103(8): 269-273
Davey, M.; Mathias, R. 1979: Close-packing of plasma membrane particles during wall regeneration by isolated higher plant protoplasts--fact or artefact?. Protoplasma 00(1): 85-99
Whitmill, L.D. 1986: Close-range photogrammetry. Engineering field notes United States Forest Service Engineering Staff 18(18): 1-2
Valentine, W.; Crystal, R.S.lig, G.S.ewart, J. 1985: Close-range photogrammetry at work on tough measuring. Engineering field notes United States Forest Service Engineering Staff 17(17): 23-33
Reemtsma, J.B. 1983: Close-to-nature or conventional silviculture under imission load. Forstwissenschaftliche Forschungen: Beihefte zum Forstwissenschaftlichen Centralblatt: 8) 66-70
Grummer, R. 1996: Close-up dry period: feeding management for a smooth transition. Advances in dairy technology: proceedings of the Western Canadian Dairy Seminar(8): 23-38
Birch, H., M.; Clayton, J. 2007: Close-up on cell biology. Nature (London) 446(7138): 937-942
Brousse, N. 1979: Close-up on duty-free shops. Revue vinicole internationale 100(10): 53-56
Bromssen, U.Von 1988: Close-up on soil--weathering cant keep pace. Acid magazine: (6) 30-31
Clark, J.K. 1997: Close-up photography-techniques for everybody. Proceedings of the Western Society of Weed Science 50: 93-96
Koehler, C.; Cramer, G.; Irons, S.; Schepers, J.; Burnside, O. 1980: Close-up--roller herbicide applicator. Farm ranch and home quarterlyng 27(1): 12-14
Stroud, C. 1976: Close-ups for connoisseurs. Pacific horticulture 37(1): 49-51
Wheeler, J.L.; Lewis, D.D.; Cross, A.R.; Sereda, C.W. 2007: Closed fluoroscopic-assisted spinal arch external skeletal fixation for the stabilization of vertebral column injuries in five dogs. Veterinary Surgery: Vs 36(5): 442-448
Shi, W.; Giannotti, M.I.; Zhang, X.; Hempenius, M.A.; Schönherr, H.; Vancso, G.J. 2007: Closed mechanoelectrochemical cycles of individual single-chain macromolecular motors by AFM. Angewandte Chemie 46(44): 8400-8404
Wykes, P.; Withrow, S.; Powers, B.; Park, R. 1985: Closed biopsy for diagnosis of long bone tumors: accuracy and results. Journal of the American Animal Hospital Association 21(4): 489-494
Feldman, E.; Edwards, D. 1983: Closed biopsy techniques of the liver. Current techniques in small animal surgery: nd ed) 225-232
Withrow, S.; Fenner, W.; Wilkins, R. 1975: Closed chest drainage and lavage for treatment of pyothorax in the cat. Journal of the American Animal Hospital Association 11(1): 90-94
Peterson, D. 1976: Closed chest lavage for the treatment of feline pyothorax. Western veterinarian: ng 14 (2) 10-14
Ferrer-Gimenez, M.C.otet-Ballus, R. 1981: Closed circuit fermentation operation. Quimica e industria 27(2): 107-108
Zeman, L.L.sena, C. 1974: Closed circular DNA associated with yeast mitochondria. FEBS Letters 38(2): 0-174
Pensel, S. 1975: Closed condensate returns in the brewery. Brauwelt 5, 115 (39) 1285-1286
Balzariavichius, P.L.kianas, A.I.shkauskas, I. 1978: Closed drainage in conditions of intensive farm production. Vestnik sel'skokhoziaistvennoi nauki: (3) 103-111
Taub, F.B. 1974: Closed ecological systems. Annual review of ecology and systematics: 139-160
Sventitskii, I.I. 1980: Closed ecological systems and bioenergetic aspects of crop production. Prigotovlenie otsenka i skarmlivanie kormov Ministerstvo sel'skogo khoziaistva Latviiskoi SSR Latviiskii nauchno issledovatel'skii institut zhivotnovodstva i veterinarii otvetstvennyi redaktor K IA Kiaune: 202
Pereda, C.V. 1976: Closed economy: the case of Argentina. Anales 110(4-6) 14-19
Kedrov-Zikhman, O.; Poniatovskaia, L. 1977: Closed flowering of some self-pollinated lines of winter rye. Izvestiia Seriia biologicheskikh nauk: ) 102-105
Gahlot, T.; Choudhary, R.; Ranka, A.; Chouhan, D. 1989: Closed frontal sinusitis in a cow: a case report. Indian Veterinary Medical Journal 13(1): 59-60
Frank, A.; Lindgren, N.O.; Petersson, L. 1979: Closed glass cage for metabolism studies in birds using labelled compounds. Laboratory Animals 13(2): 107-110
Pomian, G. 1978: Closed growing areas--once before and now. Kartoffelbau 29(9): 302-303
Kiseleva, I.; Shadmanov, K.A.dukarimov, A.M.rzazhanov, A. 1981: Closed horizontal drainage in heavy loamy soils subsoils of the Fergana Region. Gidrotekhnika i melioratsiia: (4) 77-80
Ziulikov, G.; Shalina, G. 1973: Closed irrigation systems in the cotton-growing zone. Khlopkovodsto 10 31-34
Kolomaznik, K.M.adek, M.L.ngmaier, F.S.elly, D.; Taylor, M. 2003: Closed loop for chromium in tannery operation. Journal of the American Leather Chemists Association 98(12): 487-490
Noyes, R.; Clary, B.; Stringer, M. 1989: Closed loop fumigation. Circular E Oklahoma State University Cooperative Extension Service: (888) 106-117
Groves, G.; Bindoff, A. 1985: Closed loop recycle and treatment of bleaching effluents. Symposium on forest products research international achievements and the future: 22-26 Apr 1985 Pretoria org National Timber Research Institute of the South African Council for Scientific and Industrial Research
Webster, G.; Olson, P. 1976: Closed loop recycle system for chlorination demagging in the secondary aluminum smelting and refining industry. Progress in water technology: (2-3) 127-131
Lamb, F. 1977: Closed loop system for woodwaste energy production. Modern sawmill techniques proceedings: 148-156
Spencer, R. 2007: Closed loop system takes manure and methane to ethanol and compost. BioCycle 48(10): 54-56
Jacobs, W.W. 1982: Closed mixing and loading systems and pesticide containers. Pesticide tank mix applications first conference: symposium sponsored by ASTM Committee E 35 on Pesticides Philadelphia Pa 7 Oct 1980 JF Wright and AD Lindsay and E Sawyer editors: 7
Jackson, W.F. 1978: Closed parotid duct transplant in KCS. Scientific presentations of the annual meeting: 5th) 489-496
Tako, Y. 1997: Closed plant experiment facility (CPEF) in closed ecology experiment facilities (CEEF) and preliminary studies on CPEF operation. Plant production in closed ecosystems: the International Symposium on Plant Production in Closed Ecosystems held in Narita Japan August 26-29-1996 338
Page, R.J.; Laidlaw, H.J.o 1982: Closed population honeybee breeding. 1. Population genetics of sex determination Apis mellifera. Journal of apicultural research 1(1): 30-37
Page, R.J.; Laidlaw, H.J.o 1982: Closed population honeybee breeding. 2. Comparative methods of stock maintenance and selective breeding Apis mellifera. Journal of apicultural research 1(1): 39-44
Johnson, C. 1989: Closed range was milestone for forestry. Georgia forestry 2(2): 6-7
Juzwiak, J.S.; Milton, J.L. 1985: Closed reduction and blind cross-pinning for repair of a proximal tibial fracture in a foal. Journal of the American Veterinary Medical Association 187(7): 743-745
Berzon, J.L. 1980: Closed reduction and plaster cast immobilization of distal tibial fractures (Salter II-type) in the cat. Veterinary surgery 9(1): 34-38
Jones, D. 1995: Closed reduction of a radiohumeral luxation in a mule. Equine Practice 17(4): 33-36
Hughes, H.; Lang, C. 1982: Closed reduction of a transverse femoral fracture by intramedullary pinning. Animal physiologic surgery 2nd ed edited by C Max Lang: 130
Licka, T. 2002: Closed reduction of an atlanto-occipital and atlantoaxial dislocation in a foal. Veterinary Record 151(12): 356-357
Khol, J.L.; Licka, T.F. 2007: Closed reduction of coxofemoral luxation in a goat: case report. Acta Veterinaria Hungarica 55(3): 301-308
Onishchenko, A.I. 1972: Closed regions as high-yield producers of healthy seed potatoes in the Ukraine. Selektsiia i Semenovodstvo Kartofelia Ovoshchnykh Plodovykh Kul'tur i Vinograda: 8-62
Harari, J.S.guin, B.B.bchuk, T.L.ncoln, J. 1996: Closed repair of tibial and radial fractures with external skeletal fixation. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 18(6): 651-654
Hooper, A.; Cormack, A. 1980: Closed screening lowers capital, energy costs for TMP, kraft pulp. Pulp and paper 54(7): 132-136
Rutz, R. 1987: Closed system acceptance and use in California. Pesticide formulations and application systems: seventh volume: a symposium sponsored by ASTM Committee E 35 on Pesticides Phoenix Ariz 5-6 Nov 1986 GB Beestman and DIB Vander Hooven editors: 4
Edens, T.; Haynes, D. 1982: Closed system agriculture: resource constraints, management options, and design alternatives Includes pests and diseases. Annual review of phytopathology 20: 363-395
Ukhov, S.N. 1981: Closed system of using washing solutions Cleaning farm machinery prior to repair.1. Tekhnika v sel'skom khoziaistve: (9) 55-56
Burnham, T.J. 1997: Closed system technology offers health, safety and cost benefits. Modern agriculture 1998 1(5): 22-23
Jacobs, W.W. 1984: Closed systems for mixing and loading. Studies in environmental Science 4(24): 155-169
Southcombe, E. 1994: Closed transfer of pesticides. Agricultural engineerng 49(1): 32
Punzet, G. 1971: Closed traumatic injuries of the small intestine and mesenterium in the dog. Wiener Tierärztliche Monatsschrift 58(10): 339-347
Vedeneev, L.; Golubev, S.; Danilkina, V.; Krotkov, A. 1972: Closed type of manure storage. Zhivotnovodstvo 2 79-81
Hedstrom, W.E. 1993: Closed water control system design for cranberry plantations. Paper er 1993 (932581)
Nelson, M.; Rousselle, M.; Ramey, H.J.; Barker, G. 1980: Closed-boll cotton. I. Properties of never-dried cotton fibers before and after aqueous formaldehyde treatment. Textile research journal 50(8): 491-499
Rousselle, M.; Nelson, M.; Barker, G.; Colwick, R. 1980: Closed-boll cotton. II. Restoration of the never-dried state by treatment with propylene oxide. Textile research journal 50(2): 103-107
Henderson, S.M.; Hansen, R.C. 1971: Closed-circuit grinding of farm products: a pilot model study. Transactions of the ASAE 14(1): 25-28
Langmach, I. 1975: Closed-circuit television for agriculture. 12Mandsbladet 47 (8) 381-382
O'-Connor, R.; Mcarthur, C.; Clark-Walker, G. 1975: Closed-circular DNA from mitochondrial-enriched fractions of four petite-negative yeasts. European journal of biochemistry 53(1): 137-144
Zedler, P.H. 1986: Closed-cone conifers of the Chaparral. Fremontia 14(3): 14-17
Brawn, D.; Upton, G. 2007: Closed-form parameter estimates for a truncated gamma distribution. Environmetrics 18(6): 633-645
Broadbridge, P.E.wards, M.; Kearton, J. 1996: Closed-form solutions for unsaturated flow under variable flux boundary conditions. Advances in water resources 19(4): 207-213
Humphries, E.; Fleming, H. 1983: Closed-top fermentation tanks. Paper American Society of Agricultural Engineers Microfiche collection: (fiche no 83-6502)
Ferrari, B.C.; Power, M.L.; Bergquist, P.L. 2007: Closed-tube DNA extraction using a thermostable proteinase is highly sensitive, capable of single parasite detection. Biotechnology Letters 29(12): 1831-1837
Poulson, M.Dean.; Wittwer, C.T. 2007: Closed-tube genotyping of apolipoprotein E by isolated-probe PCR with multiple unlabeled probes and high-resolution DNA melting analysis. Biotechniques 43(1): 87-91
Ennis, S.; Murray, A.; Brightwell, G.; Morton, N.E.; Jacobs, P.A. 2007: Closely linked cis-acting modifier of expansion of the CGG repeat in high risk FMR1 haplotypes. Human Mutation 28(12): 1216-1224
Ferguson, M.P. 1985: Closely related and supporting programs: IR-4 and pesticide impact assessment. Pesticide registration procedures and requirements: proceedings of a seminar held May 8-1984 at Davis California May 10-1984 at Fresno California edited by Harold G Alford and Mary P Ferguson: 7
Polak, J.; Novick, R.P. 1982: Closely related plasmids from Staphylococcus aureus and soil bacilli. Plasmid 7(2): 152-162
Crouse, J.; Cundiff, L.; Koch, R.; Dikeman, M. 1988: Closely vs. totally trimmed retail product yields of carcass beef. Journal of animal Science 6(1): 125
Dunlap, J.C. 1990: Closely watched clocks: molecular analysis of circadian rhythms in Neurospora and Drosophila. Trends in Genetics: Tig 6(5): 159-165
Iakovleva, L.; Kuznetsov, S. 1974: Closely-related and remote graftings of conifers on Cedrus atlantica in the Crimean mountains. Bulletin 27-31
Repshis, I.; Girinas, I. 1976: Closeness of stands and its measurement. Lesnoe khoziaistvo: 7 49-50
Boker, W. 1977: Closer cooperation with agriculture. Ernahrungswirtschaft 4 71-A74
Bonstedt, P.J.schke, K.B.assat, H.W.hlleben, W. 1978: Closer cooperation, more effective improvement. Suggestions for better cooperation of project managers, builders and users of land improvement units. Kooperation 12(11): 511-513
Steinbach, G. 1983: Closer follow-up of course of infection for more information from infection experiments. Archiv fur experimentelle Veterinarmedizin 7(2): 251-257
Oosten, Hj-Van 1981: Closer inspection of virus-free material. 7. Remaining apple varieties (including the Jonagold). Fruitteelt 71(45): 1283-1285
Gajendran, K. 1979: Closer look at hatchery sanitation. Poultry guide 16(5): 23-26
Poulette, A. 2006: Closer look: Mistletoe. Organic gardening 2054(1): 64
Meyer, S. 2006: Closer look: lawns. Organic gardening 53(3): 64
Buroni, N. 1972: Closer relations between the European Economic Community and Argentina. Agri forvm 13(7-8): 15-16
Doyle, R. 1988: Closer spaced crop rows and type of farm machinery. Journal of agriculture Western Australia 9(1): 17-19
Dabrowski, J. 1975: Closer to the customer. Budownictwo wiejskie 27(6): 10-11
Bourdette, V.R. 1976: Closer to the dream. Agricultural research 25 (3) 8-10
Krezdorn, A.H. 1980: Closer tree spacing is it the answer?. Florida grower and rancher 73(8): 26
Kilback, D.B.rrett, G. 1997: Closing a landfill: a case study. Pulp and paper Canada 98(6): 72-75
Sher, J.P. 1986: Closing address. SRDC series Southern Rural Development Center: (81) 145-149
Taylor, C.E. 1977: Closing address and summing up. Proceedings of a Symposium on Problems of Pest and Disease Control in Northern Britain: 3-85
Kimmins, J.P. 1995: Closing address: ecology, environmentalism and green religion--challenges and opportunities and the management of larch forests. Ecology and management of larix forests: a look ahead: proceedings of an international symposium Whitefish Montana USA October 5-9-1992 466
Falk, W.W. 1983: Closing comments. SRDC series Southern Rural Development Center: (54) 18-21
Gingerich, D.A. 1995: Closing comments--Where do we go from here?. Journal of the American Veterinary Medical Association 207(7): 911-912
Bruns, G.W. 1979: Closing down greenhouses--effects of possible winter damage. Gemuse 15(12): 376-380
Labowsky, H.J. 1979: Closing down greenhouses. Technical possibilities and problems. Gemuse 15(12): 373-374
Sobocinski, J.Z.wadzki, A. 1977: Closing food cans with a double seam. Gospodarka miesna 29(4): 5-7
Huck, M. 2001: Closing for maintenance. USGA Green Section record 39(1): 21
Nixon, W. 1995: Closing in on sustainable forestry: Can we make our forests last?. American forests 101(5-6): 14-15
Keene, R. 1995: Closing in on sustainable forestry: a dirt foresters perspective. American forests 101(5-6): 17
Fox, R.W. 1995: Closing in on sustainable forestry: certification: pinpointing good wood. American forests 101(5-6): 16-17
Van Weeren, P.R.; Nixon, A.J. 2005: Closing in on the equine joint. Equine Veterinary Journal 37(6): 493-494
Kranemann, H.; Schumann, G.A.lberg, K.B.rgmann, W.J.st, W. 1983: Closing mechanization gaps with the E 940 A 03 implement carrier with tool system. Gartenbau 30(3): 71-73
Piruzyan, E.; Stekhin, I.; Andrianov, V. 1984: Closing of DNA fragments of Agrobacterium tumefaciens Ti-plasmid in Escherichia coli and identification of the replication initiation site of Ti-Plasmid. Doklady. Biological Sciences: 680-682
Silny, P. 1981: Closing of beehive during chemical treatment of crops. Vcelar 55(6): 125
Kosek, Z. 1977: Closing of beehives. Vcelarstvi 30 (5) 108-109
Lokvenc, T. 1979: Closing of forest plantations in different site conditions. Lesnicka prace 8(4): 152-155
Fageras, E. 1975: Closing of the Rindal Dairy--economic consequences for the municipality. Meieriposten 64 (20) 701-706
Castle, E.; Tubbs, A.; Sims, D.; Beery, K.W.rren, G. 1997: Closing panel: improving rural capital markets. Financing rural America 77-191
Ortavant, R. 1980: Closing remarks on Physiology of Reproduction and Adaptation to the Environment section. Conferencia Mundial de Produccion Animal = World Conference on Animal Productionub 1980) 2(2): 599-601
Graham, R.; Jain, T. 1995: Closing remarks: a visit to Dr. Stouts and Dr. Murphys forest health clinic. Forest health through silviculture: proceedings of the 1995 National Silviculture Workshop Mescalero New Mexico May 8-11-1995 243
Ehrendorfer, F. 1976: Closing remarks: systematics and evolution of centrospermous families. Plant Systematics and Evolution 126(1): 99-106
Overaa, P. 1974: Closing statement (Tetrazolium). Forest trees, field crops, seed testing. Seed science and technology: (2) 240-241
Kahre, L. 1974: Closing statement (germination). Seed science and technology: (2) 235-239
Johnson, T. 1988: Closing the Canadian border to bees. American Bee Journal 128(1): 14
Lindeberg, M.; Cartinhour, S.; Myers, C.R.; Schechter, L.M.; Schneider, D.J.; Collmer, A. 2006: Closing the circle on the discovery of genes encoding Hrp regulon members and type III secretion system effectors in the genomes of three model Pseudomonas syringae strains. Molecular Plant-Microbe Interactions: Mpmi 19(11): 1151-1158
Cockerell, G.L.; Patterson, D.Reid. 2005: Closing the supply vs. demand gap for veterinary pathologists: a multifaceted problem in need of a multifaceted solution. Toxicologic Pathology 33(5): 621-622
Kelly, D. 1987: Closing the barn door--before its too late. Sun diamond growerer 6(4): 22-23
Mersereau, S. 2003: Closing the business strategy. Pulp and paper 77(9): 23