Home
  >  
Section 18
  >  
Chapter 17,066

Soils of permanent grasslands of the experimental area at Jaktorow

Czerwinski, Z.M.zurek, A.P.acz, J.

Roczniki nauk rolniczych Seria A Produkcja roslinna 02(4): 105-117

1977


Accession: 017065449

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

PDF emailed within 1 workday: $29.90