+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Uchet vliyaniya skvazhinnykh usloviy na rezul'taty issledovaniya yestestvennoy radioaktivnosti osadochnykh gornykh porod (taking into account the effect of well conditions on the results of investigations of the natural radioactivity of sedimentaryUchet vliyaniya skvazhinnykh usloviy na rezul'taty issledovaniya yestestvennoy radioaktivnosti osadochnykh gornykh porod (taking into account the effect of well conditions on the results of investigations of the natural radioactivity of sedimentaryMoskov: neftekhim. i gazov. promyshlennosti trudy. 67; 104-114
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 018250174

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Uchet vliyaniya kontaktnogo i kontrol'nogo soprotivleniy na rezul'taty izmereniy trekhelektrodnym ekranirovannym zondom (taking into account the effect of contact and control resistances on the results of measurements by a three-electrode shielded s. Moskov inst, 1967

Ustanovka svd-5000 dlya issledovaniya vliyaniya zaboynykh usloviy na mekhanicheskiye svoystva gornykh porod (the svd-5000 apparatus for investigating the effect of conditions beyond the mine face on the mechanical properties of rocks (with english summ.)). Geofizicheskiy Sbornik 23: 85-89, 1968

Uchet vliyaniya temperatury reyek na rezul'taty nivelirovaniya v gornoy mestnosti--Consideration of the temperature influence on the results of levelling in mountain area. International Union of Geodesy and Geophysics, 15th General Assembly, Moscow, 1971, Abstracts, 1971

Ispol'zovaniye dannykh o yestestvennoy radioaktivnosti porod pri postroyenii tektonicheskoy skhemy ukrainskogo shchita (use of data on the natural radioactivity of rocks in constructing the tectonic scheme of the ukrainian shield (with english summ. Akad nauk ukrain, 1966

Some results of investigations on microseisms in the USSR--Nekotoryye rezul'taty issledovaniya mikroseysm v SSSR. International Union of Geodesy and Geophysics, 15th General Assembly, Moscow, 1971, Abstracts, 1971

Uchet pomekh pri obrabotke rezul'tatov gravimetricheskikh nablyudeniy v geomorfologicheskikh usloviyakh tamanskogo poluostrova (taking into account interference in processing the results of gravimetric observations in the geomorphological conditions. Razvedochnaya Geofizika 5: 63-69, 1965

Uchet vliyaniya gorizontal'nykh neodnorodnostey razreza pri issledovaniyakh metodami dez i zs (taking into account the effect of horizontal inhomogeneities of the section in investigations by the dipole electrical sounding and buildup sounding metho. Prikladnaya Geofizika 47: 82-100, 1966

Geocryological conditions at well-cluster sites of Bovanenkovo gas field, study results--Rezul'taty issledovaniy geokriologicheskikh usloviy kustovykh ploshchadok Bovanenkovskogo mestorozhdeniya. Pages 59, 62 2004, 2004

K voprosu o vliyanii skvazhinnykh usloviy i kollektorskikh svoystv ugol'nykh plastov na pokazaniya geofizicheskikh metodov issledovaniya (on the problem of the effect of well conditions and reservoir properties of coal seams on the readings of geoph. Razvedochnaya Geofizika 13: 114-122, 1966

Nekotoryye rezul'taty issledovaniya chetvertichnykh otlozheniy termolyuminestsentnym metodom (some results of investigations of quaternary deposits by the thermoluminescence method (with english summ.)), inmaterialy po chetvertichnomu periodu ukrain. Pages 83-90 1965, 1965

O zavisimosti chastotnykh spektrov seysmicheskikh kolebaniy ot usloviy vzryva-1. rezul'taty eksperimental'nykh issledovaniy (on the dependence of frequency spectrums of seismic vibrations on the shot conditions-(pt.) 1, results of experimental inve. Akad nauk sssr izv, 1964

Rezul'taty seysmicheskikh issledovaniy v odnom iz rayonov labradorskogo okeanicheskogo basseyna (results of seismic investigations in one of the areas of the labrador ocean basin) in seysmicheskiye issledovaniya stroyeniya dna morey i okeanov. Akad: sssr inst. okeanologii trudy. 87; 76-85, 1970

O zavisimosti mezhdu plotnost'yu i obshchey poristost'yu osadochnykh gornykh porod i o metodike izucheniya stokhasticheskikh svyazey mezhdu razlichnymi parametrami gornykh porod (on the relationship between density and overall porosity of sedimentar. Prikladnaya Geofizika 43: 92-113, 1965

Results of studying geocryological conditions of the Marre-Sale area in deep boreholes--Rezul'taty izucheniya geokriologicheskikh usloviy rayona Marre-Sale v glubokikh skvazhinakh. Pages 247-251 2006, 2006

Investigation of alluvial fans hydrogeological conditions changes as a result of technogenic processes--Issledovaniye izmeneniy gidrogeologicheskikh usloviy konusov vynosa v rezul'tate vliyaniya tekhnogennykh protsessov. International Geological Congress, Abstracts = Congres Geologique International, Resumes: ol. IX, Part 2: 347-348, 1984