+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Effektivnyy kompleksa promyslovo-geofizicheskikh issledovaniy dlya izucheniya treshchinovatykh karbonatnykh kollektorov azerbaydzhana (effective combination of geophysical logging investigations for the study of jointed carbonate reservoirs of azerbEffektivnyy kompleksa promyslovo-geofizicheskikh issledovaniy dlya izucheniya treshchinovatykh karbonatnykh kollektorov azerbaydzhana (effective combination of geophysical logging investigations for the study of jointed carbonate reservoirs of azerbPages 289-295 1965
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 018816263

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Vydeleniya treshchinovatykh karbonatnykh kollektorov v mestorozhdeniyakh kinzebulatovskogo tipu po dannym promyslovo-geofizicheskikh issledovaniy (distinguishing jointed carbonate reservoirs in oilfields of kinzebulatov type on the basis of geophysi. Pages 310-316 1965, 1965

Vydeleniye produktivnykh kollektorov po materialam promyslovo-geofizicheskikh issledovaniy v permskikh otlozheniyakh pechorgorodskoy zony timano-pechorskom provintsii (distinguishing productive reservoirs on the basis of data on geophysical logging. Razvedochnaya Geofizika 9: 102-107, 1965

Geologo-geofizicheskaya kharakteristika karbonatnykh kollektorov kryma i metodika ikh vydeleniya po promyslovo-geofizicheskim dannym (geologic-geophysical characteristics of carbonate reservoirs of crimea and procedure for distinguishing them on the. Pages 295-302 1965, 1965

Sostoyaniye i puti so sovershenstvovaniya kompleksa metodov geologo-geofizicheskikh issledovaniy v poiskovykh i razvedochnykh skvazhinakh (state and ways of improving the combination of geologic and geophysical investigation methods in prospecting a. Geologiya Nefti i Gaza 2: 33-40, 1968

Use of geophysical well logging and geologic data to bring out jointed-cavernous and jointed reservoirs, and estimation of their effective porosity. Razvedochnaya Geofizika 34: 101-106, 1969

Theoretical basis of the prognosis of types and features of carbonate reservoirs--Teoreticheskiye osnovy prognozirovaniya tipov i svoystv karbonatnykh kollektorov. International Geological Congress, Abstracts = Congres Geologique International, Resumes 27(Vol, 1984

Laboratory and geophysical logging studies of the middle Triassic jointed, porous carbonate reservoirs from the Dolni Dubnik oil province. Izvestiya na Geologicheski Institut, Seriya Prilozhna Geofizika 18: 95-103, 1969

Geologicheskiye rezul'taty geofizicheskikh issledovaniy v Sibiri i na Dal'nem Vostoke; geological results of geophysical investigations in Siberia and Far East. International Geology Review 11(1): 143-145, 1969

The results of geochemical and geophysical investigations in Kola superdeep hole (SG-3)--Rezul'taty geokhimicheskikh i geofizicheskikh issledovaniy (GIS) kol'skoy sverkhglubokoy skvazhiny (SG-3). International Geological Congress, Abstracts = Congres Geologique International, Resumes 27(Vol, 1984

Some problems of the study of jointed reservoirs by geophysical logging methods. Pages 277-289 1965, 1965

Ispol'zovaniye faktora vremeni pri izuchenii karbonatnykh kollektorov chirenskogo gazokondensatnogo mestorozhdeniya metodom soprotivlenii (use of the time factor in studying the carbonate reservoirs of the chiren gas condensate deposit by the resist. Moskov inst, 1966

Study of jointed reservoirs in areas of ciscarpathia by geophysical logging methods. Neftegazovaya Geologiya i Geofizika 9: 35-37, 1966

Opyt i zadachi kompleksnykh geofizicheskikh, karstologicheskikh i gidrologicheskikh issledovaniy vliyaniya karsta na poverkhnostnyy stok (experience and problems of combined geophysical, karstological, and hydrological investigations of the effect o. Akad nauk ukrain, 1965

Otsenka neftenosnosti karbonatnykh porod mestorozhdeniy tatarii po dannym kompleksa induktsionnogo, bokovogo i radiokarotazha (estimation of the oil-bearing capacity of carbonate rocks of the tatary oilfields according to data of a combination of in. Neftegazovaya Geologiya i Geofizika 7: 20-22, 1966

Some ways of bringing out jointed reservoirs by geophysical logging methods. Razvedochnaya Geofizika 34: 111-116, 1969