+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Vydeleniya treshchinovatykh karbonatnykh kollektorov v mestorozhdeniyakh kinzebulatovskogo tipu po dannym promyslovo-geofizicheskikh issledovaniy (distinguishing jointed carbonate reservoirs in oilfields of kinzebulatov type on the basis of geophysiVydeleniya treshchinovatykh karbonatnykh kollektorov v mestorozhdeniyakh kinzebulatovskogo tipu po dannym promyslovo-geofizicheskikh issledovaniy (distinguishing jointed carbonate reservoirs in oilfields of kinzebulatov type on the basis of geophysiPages 310-316 1965
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 020599426

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Effektivnyy kompleksa promyslovo-geofizicheskikh issledovaniy dlya izucheniya treshchinovatykh karbonatnykh kollektorov azerbaydzhana (effective combination of geophysical logging investigations for the study of jointed carbonate reservoirs of azerb. Pages 289-295 1965, 1965

Geologo-geofizicheskaya kharakteristika karbonatnykh kollektorov kryma i metodika ikh vydeleniya po promyslovo-geofizicheskim dannym (geologic-geophysical characteristics of carbonate reservoirs of crimea and procedure for distinguishing them on the. Pages 295-302 1965, 1965

Vydeleniye produktivnykh kollektorov po materialam promyslovo-geofizicheskikh issledovaniy v permskikh otlozheniyakh pechorgorodskoy zony timano-pechorskom provintsii (distinguishing productive reservoirs on the basis of data on geophysical logging. Razvedochnaya Geofizika 9: 102-107, 1965

Theoretical basis of the prognosis of types and features of carbonate reservoirs--Teoreticheskiye osnovy prognozirovaniya tipov i svoystv karbonatnykh kollektorov. International Geological Congress, Abstracts = Congres Geologique International, Resumes 27(Vol, 1984

Otsenka neftenosnosti karbonatnykh porod mestorozhdeniy tatarii po dannym kompleksa induktsionnogo, bokovogo i radiokarotazha (estimation of the oil-bearing capacity of carbonate rocks of the tatary oilfields according to data of a combination of in. Neftegazovaya Geologiya i Geofizika 7: 20-22, 1966

Glubinnoye stroyeniye Zeye-Bureinskoy ravniny po dannym geofizicheskikh issledovaniy. International Geology Review 7(Pages 90-104, 1963

Osnovnyye cherty tektoniki Kaspiyskogo morya po dannym morskikh geofizicheskikh issledovaniy. International Geology Review 12(Pages 80-99, 1962

Reservoir rock forecast in carbonate masses on the basis of structural and lithogenetic analysis--Prognozirovaniye kollektorov v karbonatnykh tolshchakh na baze strukturno-litogeneticheskogo analiza. International Geological Congress, Abstracts = Congres Geologique International, Resumes: ol. IX, Part 2, Pages 238-239. 1984., 1984

Ispol'zovaniye faktora vremeni pri izuchenii karbonatnykh kollektorov chirenskogo gazokondensatnogo mestorozhdeniya metodom soprotivlenii (use of the time factor in studying the carbonate reservoirs of the chiren gas condensate deposit by the resist. Moskov inst, 1966

Glubinnoye geologicheskoye stroyeniye territorii pritashkentskogo rayona, Kyzyl-Kumov i sopredel'nykh rayonov po dannym geofizicheskikh issledovaniy. International Geology Review 2(Pages 17-28, 1962

O vozmozhnosti dokumentatsii uglerazvedochnykh skvazhin po dannym geofizicheskikh metodov issledovaniy pri beskernovom burenii (on the possibility of documentation of coal exploration boreholes according to the data of geophysical methods of investi. Razvedochnaya Geofizika 4: 138-147, 1965

On distinguishing jointed reservoirs on the basis of electrical logging data. Razvedochnaya Geofizika 4: 94-104, 1965

Prediction of reservoirs at great depths from geophysical data--Prognoz kollektorov na bol'shikh glubinakh po geofizicheskim dannym. International Geological Congress, Abstracts = Congres Geologique International, Resumes 27(Vol, 1984

K voprosu otsenki neftegazonosnosti mezozoyskikh kollektorov mestorozhdeniy zapadno-sibirskoy nizmennosti po dannym promyslovoy geofiziki (on the problem of calculating the oil and gas possibilities of mesozoic reservoirs of the fields of the west s. Razvedochnaya Geofizika 19: 51-54, 1967

Otsenka promyshlennoy neftenosnosti iz nefteotdachi peschanykh kollektorov po geofizicheskim dannym na primere glinsko-rozbyshevskogo mestorozhdeniya (estimation of the commercial petroleum possibilities and petroleum yield of sandy reservoirs from. Neftegazovaya Geologiya i Geofizika 4: 48-52, 1963