+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Bakterie tlenowe i mikroaerofilne wyosobnione z przewodu pokarmowego drobnych ssakow zasiedlajacych Narwianski Park KrajobrazowyBakterie tlenowe i mikroaerofilne wyosobnione z przewodu pokarmowego drobnych ssakow zasiedlajacych Narwianski Park KrajobrazowyAnnales Universitatis: 169-177
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 020661109

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Aerobic and microaerophilic bacteria in the intestinal tract of small mammals from the Narew Landscape Park Bakterie tlenowe i mikroaerofilne wyosobnione z przewodu pokarmowego drobnych ssakow zasiedlajacych Narwianski Park Krajobrazowy. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio DD Medicina Veterinaria 50: 169-177, 1995

Niedroznosci przewodu pokarmowego u ssakow w LSdzkim Ogrodzie Zoologicznym. Medycyna wet 301: 20-21, 1974

A contribution to knowledge of small mammals of Trojmiejski Landscape Park Przyczynek do znajomosci drobnych ssakow Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przeglad Przyrodniczy 94: 100-102, 1998

Small mammal communities of the Narew National Park north eastern Poland Fauna i ekologia drobnych ssakow Narwianskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody 163: 37-61, 1997

Fleas Siphonaptera of small mammals of the Wielkopolska National Park Pchly Siphonaptera drobnych ssakow Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia Seria C Zoologia 45: 67-79, 1998

Podstawy immunologii przewodu pokarmowego. Medycyna Weterynaryjna 63(7): 768-772, 2007

Pasozyty przewodu pokarmowego psow w Lodzi. Acta Parasitologica Polonica 1: 403-410, 1953

Zarobaczenie przewodu pokarmowego bydia na Ziemiach Zachodnich. Wiadomosci Parazytologiczne, Warsaw, 2: 5, Suppl, 171-172, 1956

Motoryka przewodu pokarmowego w czasie nudnosci i wymiotow. Medycyna Weterynaryjna 62(8): 873-876, 2006

Zwalczanie pasozytow przewodu pokarmowego czlowieka w Polsce. Wiadomosci Parazytologiczne, Warsaw., 1: 53-82, 1955

Robaki pasozytnicze przewodu pokarmowego kotow w Lodzi. Acta Parasitologica Polonica, 3: 6/12, 261-268, 1956

Mechaniczne aspekty aktywnosci motorycznej przewodu pokarmowego. Medycyna Weterynaryjna 63(4): 408-411, 2007

Jaja pasozytow przewodu pokarmowego na jarzynach z rynku warszawskiego. Wiadomoaci Parazytologiczne. 6: 1, 67-69, 1960

O wzajemnem polaczeniu komorek nablonkowych przewodu pokarmowego kregowcow.. Krakow Bulletin International de l'Academie, 777-792, 1906

Wplyw pasozytow przewodu pokarmowego na uklad krazenia u dzieci. Wiad. parazyt, 15: 2, 163-169, 1969