Home
  >  
Section 23
  >  
Chapter 22,035

Trunk nervous system oligomerisation on Diptera

Korenkevich, Y.S.; Rheytskaya, NN.

Izvestiya Altaiskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Mai 65-67, 143 (Spetsialnyi vypusk)

1999


Accession: 022034499

Download citation:  
Text
  |  
BibTeX
  |  
RIS

Full Text Article emailed within 1 workday: $29.90