+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Wplyw kolejnej laktacji i jej fazy na uzytkowosc mleczna krow ras jersey i polskiej holsztynsko-fryzyjskiejWplyw kolejnej laktacji i jej fazy na uzytkowosc mleczna krow ras jersey i polskiej holsztynsko-fryzyjskiejMedycyna Weterynaryjna 63(11): 1366-1369The aim of the study was to analyze the effect of a successive lactation and its stages on the yield and composition of milk in Jersey and Polish Holstein-Friesian (PHF) cows. Investigations were conducted from 1999-2005 on 117 Jersey and 408 PHF cows, kept in the same barn. Higher contents of butterfat (+1.79%), protein (+0.71%), solids (+1.95%) and urea (+7.5 mg/1) were found in the milk of Jersey cows. In turn, PHF cows were characterized by higher milk yields (+5.2 kg/day) and 4%FCM (+1.1 kg/day), as well as a higher somatic cell count (SCC) in milk (+43 thousand/ml). It was found that with age Jersey cows were more persistent in milk production than PHF cows. Contents of butterfat, protein and solids in milk increased in Jersey cows up to the third lactation, and they remained constant thereafter. Contents of butterfat and protein in the milk of PHF cows did not change with age, while that of solids decreased. The butterfat content in milk in both breeds increased at successive stages of lactation. The protein content in milk increased at individual stages of lactation in Jersey cows, while in PHIT cows it decreased and the contents of solids in milk increased with the course of lactation in both breeds. Milk urea concentration was closer to its metabolic optimum in Jersey cows. SCC increased with age and along with the course of lactation in both breeds, although changes affected by these factors were much smaller in Jersey cows than in PHIT cows.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022112243

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Effect of a successive lactation and its stages on milk performance of Jersey and Polish Holstein-Friesian cows FT Wplyw kolejnej laktacji i jej fazy na uzytkowosc mleczna krow ras jersey i polskiej holsztynsko-fryzyjskiej. 2007

Wplyw zywienia krow oraz wielkosci proudukcji mleka, stadium laktacji i kolejnych laktacji na zawartosc wybranych wskaznikow biochemicznych we krwi. 1998

Dlugosc uzytkowania, wydajnosc zyciowa i plodnosc krow rasy czarno-bialej, holsztynsko-fryzyjskiej oraz mieszancow tych ras zaleznie od wieku pierwszego ocielenia. Prace i Materialy Zootechniczne (59): 71-77, 2001

Wplyw okresu zywienia krow przed wycieleniem dawkami o zwiekszonej zawartosci energii na wydajnosc mleka we wczesnfj laktacji. Polish Journal of Natural Sciences (Suppl. 3): 211-217, 2006

Wplyw dunskiego bydla czerwonego na uzytkowosc mleczna polskiego bydla czerwonego. Wiadomosci Zootechniczne 43(2): 107, 2005

Cechy rozplodowe oraz uzytkowosc miesna i mleczna owiec rasy charolaise w regionie Warmii i Mazur. Medycyna Weterynaryjna 64(4A): 473-476, 2008

Zaleznosc miedzy wydajnoscia mleczna a wskaznikami plodnosci krow. Medycyna Weterynaryjna 63(3): 333-335, 2007

Hematologiane i metaboliczne parametry krwi u krow w czasie okoloporodowym i wzrastajacej laktacji. Medycyna Weterynaryjna 62(11): 1292-1294, 2006

Efekty zastosowania preparatu Megapro w zywieniu wysokoprodukcyjnych krow w poczatkowywm okresie trwania laktacji. Wiadomosci Zootechniczne 41(2): 31-34, 2003

Wplyw wieku i sposobu uzytkowania buhajow na wydajnosc mleczna ich corek. Medycyna Weterynaryjna 62(8): 960-962, 2006

Wplyw wieku pierwszego wykotu na cechy mlecznosci koz w pierwszej laktacji. Prace i Materialy Zootechniczne (58): 105-113, 2001

Wplyw wybranych czynnikow srodowiskowych na uzytkowosc (dzielnosc) wyscigowa polskich koni pelnej krwi oraz przydatnosc roznych miernikow do oceny tej uzytkowosci. Prace i Materialy Zootechniczne (61): 49-59, 2003

Wplyw dodatku celulazy I ksylanazy na rozklad zwaczowy tmr I wyniki prodiukcyjne krow. Polish Journal of Natural Sciences (Suppl. 3): 265-269, 2006

Sklad chemiczny siary owczej w czasie pierwszych 6 godzin laktacji oraz wplyw jej pozyskiwania na wybrane wskazniki uzytkowoski jagniat. Medycyna Weterynaryjna 63(2): 224-227, 2007

Wplyw rasy i genotypu krow oraz liczby komorek somatycznych na wybrane cechy siary. Medycyna Weterynaryjna 62(12): 1403-1406, 2006