+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Zmiany w arachnocenozie jako wynik zniszczenia borow swierkowychZmiany w arachnocenozie jako wynik zniszczenia borow swierkowych
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022116857

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Changes in arachnocoenosis resulting from the destruction of spruce forests Zmiany w arachnocenozie jako wynik zniszczenia borow swierkowych. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody 131: 47-52 (Supl), 1995

Wgrowki ptakow jako wynik dziatania doboru naturalnego. Kosmos Warsz Ser A: 212: 139-144, 1973

Ocena stanu odzywienia jako wynik indywidualnego sposobu zywienia. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (Suppl. S): 183-187, 2004

Wieloogniskowe zmiany kostne jako pierwszy objaw chloniaka nieziarniczego. Acta Haematologica Polonica 31(4): 425-428, 2000

Zgrupowania zadrowatych (Diptera: Phoridae) upraw sosnowych borow swiezych Puszczy Bialowieskiej i Borow Tucholskich. 2004

Zmiany zawartosci metali ciezkich w glebach i roslinach z terenu Warszawy jako wskaznik antropogenizacji srodowiska. 1978

Zmiany zachowan nabywcow jako determinanta ksztaltowania strategii segmentacyjnych przedsiebiorstw przemyslu spozywczego w Polsce. 2003

Zmiany fauny bezkregowcow srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego na terenie polnocno-wschodniej Polski. 1995

Zmiany fauny kornikow (Coleoptera: Scolytidae) jako element monitoringu ekologicznego na terenie polnocno-wschodniej Polski. 1995

Zmiany fauny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego w polnocno-wschodniej Polsce. 1995

Zmiany fauny pszczolowatych (Hymenoptera, Apoidea) srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego w polnocno-wschodniej Polsce. 1995

Changes of invertebrate fauna of forest environment as an element of ecological monitoring in the territory of north-eastern Poland Zmiany fauny bezkregowcow srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego na terenie polnocno-wschodniej Polski. Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa Seria A: 790-800: 7-44, 1995

Groupings of scuttle flies Diptera Phoridae of new pine forest cultivations in the Bialowieza and Tucholski Pine Forests Zgrupowania zadrowatych Diptera Phoridae upraw sosnowych borow swiezych Puszczy Bialowieskiej i Borow Tucholskich. Dipteron - Wroclaw. Maj; 20: 10-13, 2004

Changes in bark beetles fauna Coleoptera Scolytidae on example of the ecological monitoring on the area of north-eastern Poland Zmiany fauny kornikow Coleoptera Scolytidae jako element monitoringu ekologicznego na terenie polnocno-wschodniej Polski. Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa Seria A: 790-800: 149-160, 1995

Changes in bee fauna Hymenoptera, Apoidea of forest habitat as an element of ecological monitoring in northeastern Poland Zmiany fauny pszczolowatych Hymenoptera, Apoidea srodowiska lesnego jako element monitoringu ekologicznego w polnocno-wschodniej Polsce. Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa Seria A: 790-800: 181-192, 1995