+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Zwiazki parazytologii z ornitologia. 2. Przeglad systematyczny pasozytow i mozliwosci diagnozowania inwazjiZwiazki parazytologii z ornitologia. 2. Przeglad systematyczny pasozytow i mozliwosci diagnozowania inwazji
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022130097

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Relations between parasitology and ornithology Part 2 Systematic review of parasites and possibilities of infestation diagnosis Zwiazki parazytologii z ornitologia 2 Przeglad systematyczny pasozytow i mozliwosci diagnozowania inwazji. Notatki Ornitologiczne, 361-2: 141-150, 1995

Przeglad pozostatych prac z parazytologii weterynaryjnej oraz parazytologii rybackiej i ogolnej. Wiadomosci Parazytologiczne, Warsaw., 1: 117-140, 1955

Badania nad metodami diagnozowania inwazji nicieni z rodziny Protostrongylidae u owiec. Wiadomosci parazyt1(1): 49-52, 1975

Materyaly do Fauny ichthyologiczej Polski. II. Systematyczny przeglad ryb Krajowych. Unknown, 1864

Mozliwosci wykorzystania mikroskopu elektronowego skaningo wego w parazytologii. Wiadomosci Parazytologiczne, 221: 115-119, 1976

Przeglad pozostalych, aktualnych w Polsce zagadnien parazytologii lekarskiej. Wiadomosci Parazytologiczne, Warsaw., 1: 83-103, 1955

Mechanizmy inwazji i wedrowki pasozytow w organizmie zywiciela. Wiadomosci Parazytologiczne, 7: 3, 541-559; 558-559, 1961

Przeglad dorobku polskiej parazytologii weterynaryjnej za ostatnie dwulecie (1956-1958). Wiadomosci Parazytologiczne. 5: 2/3, 117-139, 1959

Przeglad dorobku polskiej parazytologii ogolnej i rybackiej za ostatnie dwulecie (1956-1958). Wiadomosci Parazytologiczne. 5: 2/3, 141-156, 1959

Dynamika inwazji pasozytow wewnetrznych w tabunie konikow polskich z chowu lesnego. Medycyna Weterynaryjna 63(1): 87-89, 2007

Aktualne mozliwosci ujednolicenia metod diagnostycznych sposobnych dla porownywalnego oznaczania intensywnosci i ekstensywnosci inwazji zwierzat uzytkowych. Wiadomosci parazyt1(2): 323-328, 1975

Disease and trauma in Jurassic invertebrate animals of Poland - an updated review Chore i okaleczone zwierzeta jako ofiary pasozytow i drapiezcow w jurze Polski - przeglad stanu wiedzy. Tomy Jurajskie, 2: 99-111, 2004

Guidelines from the Sociedade Brasileira de Ornitologia for birds taken from poaching and captivity Diretrizes da Sociedade Brasileira de Ornitologia para a destinacao de aves silvestres provenientes do trafico e cativeiro. Revista Brasileira de Ornitologia. March; 141: 67-72, 2006

Katalog systematyczny zbiorow paleontologicznych Museum im Dzieduszyckich we Lwowie. Rozhr I Wiadom Muz Dziedusz Lwowie, 9: 2-16, 1924

Katalog systematyczny zbiorow paleontologicznych Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Rozprawy I Wiadomosci z Muzeum im Dzieduszyckich Lwowie, 3: 5-13, 1919