+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Zwojkowki (Lepidoptera, Tortricidae) i ich parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) wystepujace na plantacjach porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w okolicach PoznaniaZwojkowki (Lepidoptera, Tortricidae) i ich parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) wystepujace na plantacjach porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w okolicach Poznania
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022130177

Download citation: RISBibTeXText


Related references

The leaf-rollers Lepidoptera, Tortricidae and their parasitoids Hymenoptera, Ichneumonidae occurring in plantations of black currant Ribes nigrum L in the environs of Poznan Zwojkowki Lepidoptera, Tortricidae i ich parazytoidy Hymenoptera, Ichneumonidae wystepujace na plantacjach porzeczki czarnej Ribes nigrum L w okolicach Poznania. Wiadomosci Entomologiczne. 1996( ); 154: 241-247, 1997

Naturalna regulacja kwieciaka jablkowca (Anthonomus pomorum (L.)) przez parazytoidy z rodziny Ichneumonidae w okolicach Poznania. 1996

Ichneumonidae (Hymenoptera) wyhodowane z larw i poczwarek Cydia funebrana Treit. (Lepidoptera) w okolicach Poznania. 2001

Ichneumonidae Hymenoptera bred from larvae and pupae of Cydia funebrana Treit Lepidoptera in the environs of Poznan Ichneumonidae Hymenoptera wyhodowane z larw i poczwarek Cydia funebrana Treit Lepidoptera w okolicach Poznania. Wiadomosci Entomologiczne. 2000( ); 193-4: 188, 2001

A natural regulation of the apple blossom weevil Anthonomus pomorum L by parasitoid of Ichneumonidae family in the environs of Poznan Naturalna regulacja kwieciaka jablkowca Anthonomus pomorum L przez parazytoidy z rodziny Ichneumonidae w okolicach Poznania. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 288: 49-53, 1996

Materiaty do znajmosci pasoiytniczej entomofauny kompleksu motyli zwojkowatych wyslgpujacych na porzeczce czarnej - Ribes nigrum L. i czerwonej - R. rubrum L. oraz na agrescie - R. grossularia L. w okolicach Lublina. Polskie Pismo ent2(1): 211-222, 1972

Materialy do znajmosci pasozytniczej entomofauny kompleksu motyli zwojkowatych wyslapujacych na porzeczce czarnej - Ribes nigrum L. i czerwonej - R. rubrum L. oraz na agrescie - R. grossularia L. w okolicach Lublina. Polskie Pismo Entomologiczne, 421: 211-222, 1972

Materialy do znajmosci pasoiytniczej entomofauny kompleksu motyli zwojkowatych wysSmujacych na porzeczce czarnej - Ribes nigrum L. i czerwonej - R. rubrum L. oraz na agrescie - R. grossularia L. w okolicach Lublina. Polskie Pismo Entomologiczne, 421: 211-222, 1972

Pimplinae Hymenoptera, Ichneumonidae occuring in the fruit-growing environment in the environs of Poznan Pimplinae Hymenoptera, Ichneumonidae wystepujace w srodowisku sadowniczym okolic Poznania Czesc 1. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 288: 55-61, 1996

Pimplinae Hymenoptera Ichneumonidae occuring in the fruit-growing environment in the environs of Poznan Part 2 Pimplinae Hymenoptera, Ichneumonidae wystepujace w srodowisku sadowniczym okolic Poznania Czesc 2. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 296: 55-64, 1997

Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) wystepujace w srodowisku sadowniczym okolic Poznania. Czesc 1. 1996

Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) wystepujace w srodowisku sadowniczym okolic Poznania. Czesc 2. 1997

Oblot niektorych gatunkow drzew owocowych i porzeczki czarnej przez bionkowki pszczolowate (Hymenoptera, Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne, 422: 491-506, 1972

Parazytoidy mszyc (Hymenoptera: Aphidiidae) wystepujace na drzewach i krzewach lesnych. 2000

Parasitoids of aphids Hymenoptera Aphidiidae occurring on forest trees and shrubs Parazytoidy mszyc Hymenoptera Aphidiidae wystepujace na drzewach i krzewach lesnych. Wiadomosci Entomologiczne, 192: 93-103, 2000