+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

Zywienie i genetyczne aspekty marmurkowatosci miesa wolowegoZywienie i genetyczne aspekty marmurkowatosci miesa wolowegoWiadomosci Zootechniczne 44(1): 51-54Breeders who fatten cattle make efforts to produce best quality animals characterized by uniform carcasses of appropriate weight and fatness, and especially beef marbling that suits the tastes of consumers.Quality traits of beef can be shaped genetically, which is a long-term process despite the choice of appropriate feeding, or by choosing appropriate nutrition. Beef breeders should learn how to influence meat quality traits to satisfy the demands of consumers who want tender, delicate and juicy beef. Increasing beef prices in Poland after accession to the European Union have increased the profitability of breeding beef cattle, but it must be remembered that the meat should meet the expectations of consumers.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022130324

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Nutritional and genetic aspects of beef marbling FT Zywienie i genetyczne aspekty marmurkowatosci miesa wolowego. 2006

Mozliwosci wykorzystania bydla rasy polskiej czerwonej do produkcji miesa wolowego. Wiadomosci Zootechniczne 43(2): 73, 2005

Genetyczne aspekty scrapie u owiec. Medycyna Weterynaryjna 62(12): 1344-1347, 2006

Racjonalne zywienie zwierzat domowych. 1947

Zywienie i utrzymanie a wydajnosc rozrodcza krow mlecznych w stadach o wysokiej wydajnosci. Wiadomosci Zootechniczne 41(2): 3-10, 2003

Zywienie jako wazny czynnik stanu racic wysoko wydajnych krow rasy hf. Medycyna Weterynaryjna 64(6): 753-758, 2008

Genetyczne wyznaczniki osteoporozy. Postepy Biologii Komorki 34(3): 495-509, 2007

Genetyczne podstawy doboru hodowlanego. 1948

Genetyczne podstawy determinacji plci u ssakow. 1996

Genetyczne uwarunkowania chodow koni polkrwi. Prace i Materialy Zootechniczne (58): 47-64, 2001

Parametry genetyczne cech uzytkowosci mlecznej koz. Prace i Materialy Zootechniczne (58): 75-86, 2001

Modyfikacje genetyczne komorek zarodkowych ptakow. Medycyna Weterynaryjna 63(9): 1030-1033, 2007

Zanieczynczenia nitrozoaminami miesa zwierzat lownych. Medycyna Weterynaryjna 63(6): 738-741, 2007

Zagadnienie wyjalawiania wagrowatego miesa wieprzowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin., Sectio DD, 8: 2, 17-31, 1953

Genetic markers of osteoporosis FT GENETYCZNE WYZNACZNIKI OSTEOPOROZY. 2007