+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

'N ondersoek na die ekologie van Microchaetus modestus (Oligochaeta), 'n Suid-Afrikaanse endemiese spesie'N ondersoek na die ekologie van Microchaetus modestus (Oligochaeta), 'n Suid-Afrikaanse endemiese spesieWetenskaplike Bydrefstroom. Univ. (B. Naturwet.): 1-42
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022130515

Download citation: RISBibTeXText


Related references

On the water relations of Microchaetus modestus Mich. (Microchaetidae, Oligochaeta). 1970

The upper lethal temperature of Microchaetus modestus (Oligochaeta). Revue Ecol. Revue Ecol Biol Sol, 113: 333-351, 1974

Ecological research of microchaetus modestus (oligochaeta), a Soth-Afrikan endemisch species. 1972

Designation of lectotypes for Microchaetus microchaetus (Rapp, 1849) and Microchaetus rappi Beddard, 1886, and historical perspectives on these species (Oligochaeta: Microchaetidae). Annals of the Natal Museum (40): 269-276, 1999

Variations in the morphology of Microchaetus modestus (Microchaetidae, Oligochaeta) from South Africa, with notes on its biology. Zool: 216-224, 1969

Skistosomose, 'n onderskatte en verwaarloosde probleem, selfs in die endemiese gebiede van die Republiek van Suid-Afrika. Suid Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 19(2): 31-36, 2000

N vergelykende ondersoek na die ekologie van vier akwatiese oligochete Annelida met gebruiknaking van meervondige stapsgewyse regressie-ontledings. Wetenskaplike Bydr potchefstroom Univ (B Natuurwet): 58: 1-64, 1973

Suid-Afrikaanse statistieke. 1968

Die naturel in die Suid-Afrikaanse landbou. 1954

Die Suid-Afrikaanse Thele-phoraceae. Ann Univ Stellenbosch Reeks A 7(3): 3-52, 1929

Die Suid-Afrikaanse Hyd-naceae of Stekelswamme. Ann Univ Stellenbosch 12(1): 1-9, 1934

ABA Brink - baanbreker van Suid-Afrikaanse ingenieursgeologie. Suid Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 26(2): 139-150, 2007

Die gebruik van vraelyste en parasitologiese analises om laerisikogroepe vir bilharziasebesmetting, asook die faktore wat daartoe mag bydra, in 'n gemeenskap in 'n endemiese gebied in Suid-Afrika te identifiseer. Suid Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 23(4): 99-103, 2004

Designation of lectotypes for Microchaetus microchaetus and Microchaetus rappi Beddard, 1886, and historical perspectives on these species. Annals of the Natal Museum (40): 269-276, 1999