+ Site Statistics
References:
54,258,434
Abstracts:
29,560,870
PMIDs:
28,072,757
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

0 chrong zwierzat Tatrzanskiego Parku Narodowego0 chrong zwierzat Tatrzanskiego Parku NarodowegoChrorimy Przyr: 53-60
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022130829

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Chrong zwierzat Tatrzanskiego Parku Narodowego. Chronmy Przyrojcz, 311: 53-60, 1975

Materialy do flory Tatrzanskiego Parku Narodowego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 7: 345-347, 2000

Uwagi o niektorych gatunkach zadlowek (Hymenoptera: Aculeata) otuliny Tatrzanskiego Parku Narodowego. Wiadomosci Entomologiczne 16(1): 54, 1997

Plazy bezogoniaste w biotopie 'Stawkow pod Capkami ' przy granicy Tatrzanskiego Parku Narodowego. Chronmy Przyrode Ojczysta, 292: 56-59, 1973

Liczebnosc i rozmieszczenie zimowych nor swistaka Marmota marmota L. we wschodniej czesci Tatrzanskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21(3): 327-339, 2002

Remarks on some wasp species Hymenoptera Aculeata in the protective zone of the Tatra National Park Uwagi o niektorych gatunkach zadlowek Hymenoptera Aculeata otuliny Tatrzanskiego Parku Narodowego. Wiadomosci Entomologiczne, 161: 54, 1997

Census and distribution of winter burrows of marmot Marmota marmota L in eastern part of the Tatra National Park Liczebnosc i rozmieszczenie zimowych nor swistaka Marmota marmota L we wschodniej czesci Tatrzanskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 213: 327-339, 2002

Zagrozone ginace i wymarle gatunki zwierzat kregowych na terenie Polski w zbiorach Muzeum Tatrzanskiego im. Dra Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem. Chronmy Przyrode OjczystaLipiec-Sierpien; 59(4): 8, 2003

Ptaki Biafowieskiego Parku Narodowego. Notatki Ornitologiczne 44(1): 1-31, 2003

Ssaki Swietokrzyskiego Parku Narodowego. 1996

Ssaki Magurskiego Parku Narodowego. 2000

Projekt nadmorskiego Parku Narodowego. Wiadomosci Muzeum Ziemi = Polish Geological Magazine = Revue Geologique Polonaise 3(Pages 77-91, 1947

Pajki (Araneae) Biebrzanskiego Parku narodowego. 2005

Sieciarki (Neuroptera) Wielkopolskiego parku narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia Seria C Zoologia, 27: 117-124, 1974

Lepidoptera w zbiorach Gorczanskiego Parku Narodowego. 1997