+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

11. Kwik in vogelveren11. Kwik in vogelverenTNO Nieuws(7): 410-412
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 022130916

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Kwik korn. Organic Gardening (1988) 44: 6, 1997

Kwik in het milieu. Natuur Landsch5(3-4): 125-132, 1971

Kwik in vis (l) 7. Vis uit de Nederlandse binnenwateren. TNO Nieuws(7): 390-394, 1971

Marketing. Kwik off the mark. Health Service Journal 106(5494): 35, 1996

10. Kwik in het Nederlandse kustmilieu. TNO Nieuws(7): 402-409, 1971

Witte kwik - Motacilla alba. Wielewaal(7): 222, 1975

Strategic marketing in the NHS: Kwik-health NHS Trust. Journal of Management in Medicine 9(2): 6, 1995

Kwik in vis (2) 8. (Totaal) kwikgehalte van zoetwater - en zeevis. TNO Nieuws(7): 395-399, 1971

Grote gele Kwik - Motacilla caspica. Wielewaal(10): 288, 1975

12. Onderzoek naar de contaminatie van roofvogels en uilen met kwik. TNO Nieuws(7): 413-414, 1971

An evaluation of the lyfo kwik rapid urine screen rus. Abstracts of the Annual Meeting of the American Society for Microbiology 89: 426, 1989

Veldproeven over de invloed van koper en kwik op een natuurlijk mosselbank. TNO Nieuws 279: 497-510, 1972

Clinical evaluation of lyfo kwik rapid urine system rus. Abstracts of the Annual Meeting of the American Society for Microbiology 88: 357, 1988

Beta(kwik), advisory system for the growing of sugar beet transferred to internet. 64th Congress, Institut International de Recherches Betteravieres, Bruges, Belgium, 26-27 June 2001: 115-122, 2001

Clinical comparison of lyfo kwik rus with traditional methods of detecting bacteriuria and pyuria. Abstracts of the Annual Meeting of the American Society for Microbiology 88: 357, 1988