Home
  >  
Section 23

EurekaMag Full Text Articles Chapter 22,271References:

Sucin, IH.; Panu, M. 1972: Contributii la cunoasterea la unei din frunzarul padurillor din birsei si zonele limitrofe. Buletinul Univ Brasov (Ser C): 14: 245-249
Tabacaru, I. 1968: Contributii la cunoasterea originii si istoriei raspindirii diplopodelor cavernicole din Romania. Lucrarile Institutului de Speologie Emil Racovita 7: 149-161
Manolache, L. 1963: Contributii la cunoasterea raspindire berzei negre (Ciconia nigra L.) in R.P.R. Natur Bucuresti Ser Biol, 154: 84
Straton, A. 1973: Contributii la cunoasterea rispindirii grivanulin cenulin (Cricetulus migratorius Pallas 1773, Fam. Cricetidae) in Moldova. Studii Comunjud. Suceava: 467-471
Almasan, H.A. 1964: Contributii la cunoasterea situatiei gospodaririi vinatului in RPR. Natura Bucuresti Ser Biol 163: 12-22
Nastasescu, G.; Nitescu, E. 1972: Contributii la cunoasterea valorii metabolismului standard la citera specii de pasari salbatice. Studii Cerc Biol Ser Zool 244: 337-340
Voicu, M.C. 1971: Contributii la cunoatterea Anoplurelor (Ord. Anaplura Leach, 1817) din fauna romaniei. Studii Comunjud. Suceava: 219-226
Kalaber, L. 1973: Contributii la cunoatterea biologiei reproducerii Si dezvoltarii postembrionare a puilor de cius (Otus scops L.). Studii Commun Muz Stiint Nat Bacau (Biol Anim): 6: 345-354
Kalaber, L.; Szombath, Z. 1975: Contributii la cunoatterea nidobiologiei 1i a dezvoltarii postembrionare la soimul rindunelelor (Falco subbuteo L. 1785). Studii Commun Muz Stiint Nat Bacau (Biol Anim): 8: 237-252
Floru, S.; Pollzu, A.; Manolache, L. 1975: Contributii la cunoatterea nivelului reziduurilor de pesticide organoclorurate la iepurele Salbatic. Studii si Cercetari de Biologie. Seria Biologie Animalia 27(4): 353-355
Papadopol, A. 1956: Contributii la cuonasterea faunei ornitologia a litoralului marii negre si a lacurilor dui lungal litoralului. Natura Bucuresti 8: 116-125
Voicu, MC.; Paduraru, V. 1974: Contributii la eunoasterea vertebratelor din rezervatia floristica Ponoare, judetul Suceava. Studii Comun Muz jud Suceava 3: 439-445
Molnar, B. 1973: Contributii la histofiziologia 'sferelor nucleare' ale neuronilor hipotalamici la pestii ososi. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Biologia 18: 119-125
Voicu, MC. 1973: Contributii la raspindirea malofagelor (Mallophaga Nitzch) din Romania. Studii Commun Muz Stiint Nat Bacau (Biol Anim), 6: 73-76
Filipascu, A. 1965: Contributii la recunoasterea unor daunatori cu pene al vinatului. Vinatorul si Pescarul Sportiv 1711: 14-15
Zane, E.; Gombosiu, V. 1965: Contributii la stabilirea terminologiei piscicole Romanesti (1). Buletinul Institutului de Cercetari Piscicole 24(1): 83-92
Fillpescu, C. 1970: Contributii la studiul Braconidelor (Hymenoptera) din rezervatiei naturale 'Valea lui David' Ja si. Studii Comunjud. Suceava: 53-60
Radu, V.; Gh.; Domocos, M. 1967: Contributii la studiul acarienilor din sol (Mesostigmata-Parasitoidea). Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Biologia 12(1): 91-96
Szasz, L.; Lacatusu, A. 1973: Contributii la studiul amonitilor din Neocretacicul bazinului Babadag (Dobrogea de N). Dari de Seama ale Sedintelor Institutul Geologic al Romaniei 603: 205-215: 1972-
Ureche, L. 1969: Contributii la studiul anatomiei microscopice a diverticulului la porc. Lucrt. Inst. agron. Cluj (Ser. Med. Vet.): 49-54
Lacatusu, M.; Istrate, G. 1972: Contributii la studiul biologic al insectelor parazite ale d aunatorilor muolidului. Bulletin Br arachnol Soc 245: 479-488
Papadopol, M. 1967: Contributii la studiul biologiei cresterii caracudei Carassius carassius L. din dunarea inferioara. Buletinul Institutului de Cercetari Piscicole 26(1): 22-35
Udrescu, M. 1968: Contributii la studiul cercarilor din lacul Mogosoaia Studii Cerc. Biol (Ser Zool): 20(5): 471-475
Giurca, R. 1972: Contributii la studiul comparativ al bioritmului sezonier al acizilor nucleici gonado-hipofizari la Ctenopharyngodon idella (Val), in conditii naturale si dirijate. Buletinul Cerc pisc 31(1-2): 45-54
Sorescu, C. 1970: Contributii la studiul comparativ al craniuluiunor gobionine in legitur~ cu filogenia lor. Studii Cerc. Biol. Acad. R.P.R. (Ser. Zool.): 22: 437-441,6 pis
Fuhrmann, H. 1972: Contributii la studiul cresterii artificiale a puietului de cega (Acipenser ruthenus ruthenus L.) 1. Zooplanctonul dulcicol-hrana pentru alevinii si puii de cega. Buletinul Cerc pisc 31(1-2): 95-99
Fuhrmann, H.; Fuhrmann, E.; Dragaganu, S.; Cristea, A. 1972: Contributii la studiul cresterii artificiale a puietului de cega (Acipenser ruthenus ruthenus L.) 2. Hranirea alevinilor si puilor in bazine cu curent de apa circular. Buletinul Cerc pisc 31(1-2): 101-122
Vasiliu, G. 1971: Contributii la studiul cunoasternii numarului vertebrelor la Salmo gairdneri Richardson, 1836 (Pisces, Osteichthyes, Salmonidae) din Unele Crescatorii ale romaniei. Studii CommunStiinl. nat. Bacau (Zool.): 187-195
Todirita-Mihailescu, V. 1973: Contributii la studiul depozitelor Cretacice de pe flancul nord-estic al culmii Vinturarita. Analele Univ Bucuresti (Geol): 22: 89-98
Teodoreanu, M. 1971: Contributii la studiul ecologiei bizamului (Ondatra zibethicus L.) in cimpia Transilvaniei (2). Studia Univ-Bolyai (Ser. Biol.): 93-100
Scripcariu, D.; Meter, R.; Tesio, C.; Torcea, S.; Scripcariu, AI. 1971: Contributii la studiul electrophoretic al hemoglobinelor la Mesocricetus brandti, Mesocricetus auratus, Mesocricetus newtoni si Spalax leucodon. Studii Cerc Biol Ser Zool 235: 445-449
Bobirnac, B. 1974: Contributii la studiul fam. Crysomelidae (Ord. Coleoptera) in Ottenia. Studii Commun Muz Stiint nat Bacau 7: 23-30
Lubenescu, V. 1973: Contributii la studiul faunei Badeniene din sud-vestul Transilvaniei (zone Sebes Alba-Cut). Dari Seama Sed. Inst geol Rom 594: 121-125: 1972
Peiu, M. 1974: Contributii la studiul faunei Lepidopterelor din masivul paduros Dealul Mare (nota 1-a). Botosani 1972: 169-177
Niculescu-Burlacu, F. 1968: Contributii la studiul faunei de aranee din Padurea Branesti. Studii si Cercetari de Biologie (Ser Zool) Bucuresti 20: 89-94
Manoliu, E. 1972: Contributii la studiul faunei de macroforaminifere Eocene de la Tohanu Nou (Tara Birsei). Studii Cerc. Geol Geofiz Geograf (Ser Geol): 171: 109-123
Turculet, I. 1972: Contributii la studiul genului Daonella, en privire specials asupra faunei de halobiide ladiniene din regiunea Rarau (Bucovina). Analele Stiint Univ Al I Cuza NS (Geol): 18: 115-123
Chiriac, E.; Manolache, L.; Constantinescu, Z. 1972: Contributii la studiul helmintofaunei potirnichii (Perdix perdix L.) din Romania. Studii Cerc Biol Ser Zool 242: 101-104
Chiriac, E.; Manolache, L.; Constantinescu, Z. 1972: Contributii la studiul helmintofaunei potirnichii (Perdix perdix L.) din Romania. Studii Cerc. Biol (Ser Zool): 242: 101-104
Manea, V. 1972: Contributii la studiul hidroidelor (Coelenterata) din Marea Neagra. Studii Cerc Biol Ser Zool 245: 409-417
Georgescu, M. 1968: Contributii la studiul ixodidelor din pesterile Romaniei. Lucrarile Institutului de Speologie Emil Racovita 7: 187-195
Elian, L. 1969: Contributii la studiul larvelor de polichete din dreptul litoralului Romanesc al Marii Nogre. Studii si Cercetari de Biologie Academia RPR Seria Zool 21(1): 3-10
Pop, V.V. 1972: Contributii la studiul lumbricidelor (Oligochaeta) din parcul national retezat. Ocrotirea Nat 6(1): 33-41
Pisica, C.; Andriescu, C. 1974: Contributii la studiul malofagelor (Mallophaga Nitzsch) parazite de Corvide din Judelul Boto sani. Botosani 1972: 131-134
Picos, CA. 1972: Contributii la studiul metabolismului energetic al poikilotermelor. Comunicari Fiziol anim 2: 27-38
Picos, C.A.; Chenzbraun, E. 1968: Contributii la studiul metabolismului la Anodonta cygnea, L. Studii si Cercetari de Biologie Academia RPR Seria Zool 20: 493-499
Dumitresco, M.; Orghidan, T.; Tanasachi, J.; Georgescu, M. 1965: Contributii la studiul monografic al Pesterii de la Limanu. Lucrarile Institutului de Speologie Emil Racovita 4: 21-58
Petcu, IP. 1973: Contributii la studiul morfologiei aparatului genital extern mascul de la Campopleginae, Pristomerinae Si Cremastinae (Hym.Ichneumonidae). 2. Analele Stiint Univ Al I Cuza (Biol): 19: 373-384
Petcu, IP.; Honciuc, V. 1974: Contributii la studiul morfologiei aparatului genital extern mascul de la citeva specii de Ophionoidae (Hymenoptera, ichneumonidae). 3. Analele S tiint. Univ Al I Cuza ( Biol): 202: 275-282
Hasan, G. 1951: Contributii la studiul musculaturii laterale la Stavrid (Trachurus trachurus trachurus L.). Buletin Stiintific Academia Republicii Romane Sect Biol 3: 703-714
Cirdei, F.; Bulimar, F.; Malcod, E. 1967: Contributii la studiul pseudoscorpionidelor (ord. Pseudoscorpionidea) din Moldova (Masivul Repedea). Analele stiint Univ 'Al I Cuza (ser noua) 2 Biol 13: 237-242
Rogoz, I.; Bognescn, M. 1972: Contributii la studiul r aspindirii larvelor de Efemeroptere in apele curgatoare din Cimpia Olteniei. Studii Cerc Biol Ser Zool 244: 377-379
Berbece, V.I. 1961: Contributii la studiul raspindirii scorpionului (Euscorpius Carpathians L.) in imprejurimile orasului calimanesti. Natura, Bucuresti Biol 3: 52-54
Megter, L. 1973: Contributii la studiul respirajiei intestinale a cobitidelor. Revue Roum Biol (Ser Zool): 252: 131-136
Godeanu, S. 1969: Contributii la studiul rotiferelor din unele ape ale muntilor Bucegi (2) Stud. Cercet. Biol Acad RPR Ser Zool 21(2): 119-124
Adascalitei, E. 1974: Contributii la studiul structurii retinei la Odontogadus merlangus euxinus Nordmann. Analele Stiint Univ Al I Cuza NS (Biol): 202: 269-274
Georoceanu, P. 1969: Contributii la studiul tigamentelor lojii renale stnga la cal. Lucrarile Stiintifice Institutul Agronomic Cluj (Ser Med Vet). 1968- ; 23-24: 55-59
Gyurko, S.; Eobert, A. 1959: Contributii la studiul traicc-tului digestiv si al nutritiei la scobar (Chondrostoma nasus (L.)). Buletinul de Cercetari Piscicole Roman 18(3): 61-70
Goaga, A. 1974: Contributii la studiul unor insecte polenizatoare (Hymenoptera, Apoidae) din judejul Bacau. Studii Commun Muz Stiint Nat Bacau (Biol Anim): 7: 37-42
Teodorescu, A.C. 1970: Contributii la studiul variabilit6tii morfologice a cavitdtii buco-faringiene la Gobiide. Studii Cerc. Biol. Acad. R.P.R. (Ser. Zool.): 22: 197-201
Kessler, E. 1974: Contributii noi la studiul avifaunei fosile de la Betfia (jnd. Bihor). Nymphaea 3: 53-69
Maties, M. 1974: Contributii privind cunoasterea situatiei actuale a pasarilor rapitoare de zi ord. Falconiformes din judetul Arge. Nymphaea 2: 129-136
Simionescu, V. 1971: Contributii privind sistematica si variabilitatea cirtilelor din romlinia (genus Talpa Linnaeus, 1758). Analele itiint, Univ. Al I Cuza NS ( Biol): 172: 461-472,7 pls
Simionescu, V. 1971: Contributii privind sistematica sobolanului de cimp (Apodemus agrarius Pallas, 1778) din Romania. Studii CommunStiint. nat. Bacau (Zool.): 395-402
Htin Zaw Soe; Ye Hla; Win Maung; Thanda Lwin; Thin ThinYee; Saw Thein 2007: Contributing factors to treatment interruption in patients with tuberculosis in the selected townships with high default rates. Myanmar Health Sciences Research Journal 19(3): 155-160
Levy, J. 1948: Contributio ad cognitionem Lepidopteorum Bohemiae meridionalis. Acta Societatis Entomologicae Cechoslovenicae 45: 78-89, 156-161
Sadil, J. 1953: Contributio ad cognoscendam Formicarum Pragae (Hym., Formicoidea). Acta Societatis Entomologicae Cechoslovenicae. ; 50: 203-205
Celli, G. 1965: Contributio allo studio degli Imenotteri parassiti di insetti minatori. III. Bollettino dell'Istituto di Entomologia della Universita di Bologna 27(1964): 49-70
Romero, G. 1901: Contributio allo studio dei Parassiti Malarici negli Uccelli. Bollettino della Societa Zoologica Italiana Ser 2: II 226-235
Gortler, A. 1948: Contributio nova ad faunam. Orthopterorum CSR.. Acta Societatis Entomologicae Cechoslovenicae 45: 56-58
Tavares, J.S. 1909: Contributio prima ad cognitionem cecidologiac. Braziliaeria Lisboa: 1-30
Tavares, J.S. 1908: Contributio prima ad cognitionem cecidologiac regionis Zambeziae (MoYambique, Africa orientalis). Broteria Lisboa: 133-171
Santschi, F. 1931: Contribution & l'etude des fourmis de l'Argentine. Anales de la Sociedad Cientifica Argentina 112: 273-282
Schodduyn, R. 1925: Contribution & l'etude du Plancton du Lac de Lourdes (Hautes-Pyrenees). Annales de Biologie Lacustre 13: 141-204
Baer, J.G. 1945: Contribution & letude experimentale des cycles evo-lutif des cestodes. Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Naturelles 69: 181-183
Laubier, L. 1959: Contribution ' la faunistique du Coralligene. Vie et Milieu 10: 350-352
Leraut, P. 2005: Contribution a l'etude de quelques genres et especes de Pyraustinae (Lepidoptera, Crambidae). Nouvelle Revue d'Entomologie 22(2): 123-139
Leonide, J.; Leonide, JC. 1977: Contribution 11 Biotaxonomie de Blaesoxipha litoralis Villeneuve, 1911 (Diptera, Sarcophagidae). Annales de la Societe Entomologique de France 13(2): 297-314
Boltovskoy, E.; Lena, H. 1971: Contribution 6 l'etude des thecam- oebiens de la Province de Buenos Aires. Hydrobiologia 38: 441-451
Bomans, H.E.; Ratti, P. 1976: Contribution A 1'etude des coleopteres lucanides. Description d'une nouvelle espbce de Neolucanus du Laos. Bulletin Annls Soc r BeIg Ent, 1127-9: 176-180
Lakkis, S. 1971: Contribution A 1'etude du zooplancton des eaux libanaises. Mar Biol Berlin 11: 138-148
Gautier, J.Y. 1966: Contribution A 1'etude histochimique de l'appareil disgestif de Rhagium bifasciatum (Col. Cerambycidae). Annales de la Societe Entomologique de France 2: 457-467
Delmas, S.; Deschamps, P. 2007: Contribution A I'etude des Lepidopteres de la Dordogne inventaire commente des Rhopaloceres (Lepidoptera, Rhopalocera). Bulletin de la Societe Linneenne de Bordeaux 35(4): 369-399
Reeb, F. 1977: Contribution A l'etude de 1'avifaune et des migrations en Afghanistan. Alauda 454: 293-333
Girard, C. 1966: Contribution A l'etude du genre Tentyria Latreille (Col. Tenebrionidae) 2e note). Bulletin de la Societe Entomologique de France 71: 84-86
Dorst, J. 1951: Contribution A l'etude du plumage des coucous metalliques du genre Chrysococcyx Boie. Bull Mus Hist nat Paris 2: 23: 173-180
Hallet, C. 1977: Contribution A l'etude du regime alimentaire du martin-pecheur (Alcedo atthis) darts la vallae de la lesse. Feuille de Contact de la Societe d'Etudes Ornithologiques "Aves" 14(2): 128-144
Gahery, Y.; Boistel, J. 1965: Contribution A l'etude electro-physiologique des voies afferentes et efferentes empruntant les nerfs cercaux chez la Blatte, Periplaneta americana. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 159: 2487-2492
Babinot, J.F.; Gervais, J.; Masse, J-P.; Tronchetti, G. 1971: Contribution A l'etude micropaleontologique et sedimentologique de la formation des 'Marnes vertes infracretacees de la Basse-Provence occidentale (Sud-Est de la France). Annls Univ Provence 46: 189-208
Capape, C. 1977: Contribution A la biologie des Rajidae des cote tunisiennes. 4. Raja asterias Delaroche, 1809: repartition peographique et bathymetnque, sexualite, reproduction et fecondite. Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, Zoologie 305: 305-326
Capape, C. 1977: Contribution A la biologie des Rajidae des cotes tunisiennes. 10. Raja clavata Linne, 1758: Etude complementaire de la fecondite. Bulletin Off natn Pech Tunisie 12: 169-172
Capape, C.; Quignard, J.P. 1977: Contribution A la biologie des Triakidae des cotes tunisiennes. 1. Mustelus mediterraneus Quignard et Capape, 1972: repartition geographique et bathymetnque, migrations et deplacements, reproduction, fecondite. Bulletin Off natn Pech Tunisie 11: 103-122
Capape, C.; Quignard, J.P. 1977: Contribution A la biologie des Triakidae des cotes tunisiennes. 2. Mustelus mediterraneus Quignard et Capape, 1972: Regime alimentaire. Bulletin Off natn Pech Tunisie 12: 173-179
Altherr, E. 1977: Contribution A la connaissance des nematodes de l'estuaire de 1'Amazone.(2 me panic). Amazoniana 62: 145-159
Chevalier, J.P. 1954: Contribution A la revision des polypiers du genre Heliastraea. Annales Hebert et Haug 8: 105-190
Charousoet, F. 1970: Contribution A. 1'etude des Blenniides de la Mer Ligurienne. Natura, Milano 60: 1969: 23-31
Privat, F. 1970: Contribution A. l'etude du mode de nutrition du Tilapia rendalli. Revue suisse Zool.: 77: 61-72
Kunkel, I.; Kunkel, P. 1970: Contribution A. la connaissance de 1'avifaune du Mutara (Nord-est du Rwanda). Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 81: 303-329
Gherasim, V. 1971: Contribution A. la connaissance de salticide de Roumanie. Comunicari Zool Bucuresti, 9,1970: 33-39
Gamulin-Brida, H.; Ilijanie, V. 1973: Contribution A. la connaissance des cephalopodes de 1'Adriatique. Acta Adriatica 6: 1-12
Hoffmann, J.A. 1967: Contribution U l'etude de la cellule pericardiale de Locusta migratoria (Orthoptere). Bulletin Biologique de la France et de la Belgique 101: 3-12
Beaucournu, JC.; Gasalbez, J. 1975: Contribution a. Vie et Milieu (C): 251: 69-86
Moueza, M. 1972: Contribution a 'etude de la biologie de Donax trunculus (mollusque, lamellibranche) dans l'Algerois. Ethologie en baie de Bou-Ismail. Tethys 43: 745-756
Bomans, H.E. 1970: Contribution a 'etude des coleopteres lucanides, Discription d'une nouvelle espece du Laos: Cyclommatus laoticus. Bull. Annls Soc. r. ent. Belg.: 106: 133-135
Pichon, M. 1970: Contribution a 'etude des peuplements de la zone intertidale sur sables fins et sables vaseux non fixes dans la region de Tulear. Recl Trav. Stn mar. Endoume-Marseille, 7,1967: 57-100
Anthouard, M. 1970: Contribution a 'etude du comportement de groupe chez les poissons: le groupement experimental chez Xiphophorus, Rhodeus, Gasterosteus. Revue Comp: 34-58
Maillet, P.L. 1970: Contribution a 'etude du cycle des mycoplasmes, a propos des 'poches a mycoplasmes' dans les glandes salivaires d'Euscelis lineolatus Brulle, vecteur de la phyllodie du trefle. C. r. hebd. Seanc. Acad. Sci., Paris, 270D 731-733
Cassier, P.; Fain-Maurel, M.A. 1970: Contribution a 'etude infrastructurale du systeme neurosecreteur retrocerebral chez Locusta migratoria migratorioides (R. et F.) 1. Les corpora cardiaca. Z. Zellforsch. mikrosk. Anat.: 111: 471-482
Casanova, J-P.; Ducret, F. 1971: Contribution a 'etude morphologique du chaetognathe Sagitta lyra (Krohn 1853). Rapp. P.-v. Reun. Commn int. Explor. scient. Rapport et Proces-Verbaux des Reunions Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Mediterranee 20: 359-361
Dil, N.; Termier, G.; Termier, H.; Vachard, D. 1977: Contribution a 'etude stratigraphique et paleontologique du Viseen superieur et du Namurien inferieur du bassin houiller de Zonguldak (nord-ouest de la Turquie). Annales Society geol Belg 992: 401-449 1976
Hulselmans, J.L.J.; Verheyen, W.N. 1970: Contribution a 'herpdtologic de la Republique du Togo. 2. List prdliminaire des serpents recoltds par la deuxieme Mission zoologique beige au Togo. Revue. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 82: 200-203
Deblock, S. 1973: Contribution a ( ' etude des Microphallidae Travassos, 1920 (Trematoda). 27. A propos d ' especes decrites au Japon par S.Yamaguti. A. - Invalidation du genre Maritreminioides Rankin. Creation de genres satellites du genre Maritrema: Quasimaritrema. Maritremopsis et Quasimaritremopsis. Annales Parasit hum comp 484: 543-557
Vintejoux, M. 1974: Contribution a ( ' etude des lepidopteres de Correze. Alexanor 5: 202
Courtessole, R.; Pillet, J. 1975: Contribution a ( ' etude des trilobites de l'Ordovicien inferieur de la Montagne Noire. Les Eulominae et les Nileidae. Annales Society geol Nord 954: 251-272
Ghiot, C. 1976: Contribution a ( ' etude du comportement territorial chez le bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus. Gerfaut 66(3-4): 267-305
Auriault, M. 1977: Contribution a ('etude biologique et ecologique de Culicoides grahamii (Austen), 1909, (Diptera, Ceratopogonidae). 1. Rythme d'activite des femelles. Cahiers Off Rech Sci Tech Outre- Mer Ent Med Parasit 152: 171-176
de Sallier Dupin, F. 1976: Contribution a ('etude d'une collection d'heteropteres hydrocorises africains. Monitore Zoologico Italiano (NS): 88: 213-221 Suppl
Dumitrescu, D. 1974: Contribution a ('etude de l'appareil digestif (intestin moyen) des opilions (Arachnida). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 14: 95-107
Bachvarov, G. 1972: Contribution a ('etude de l'helmintho faune des amphibies sans queue (Amphibia-Eucaudata) chez nous. Nauchni Trud Plovdiv Univ Paisii Khil 103: 139-144
Buttner, A.; N'Gore, F. 1970: Contribution a ('etude de la Fasciolase en France. (A propos de quelques foyers apparus en Touraine). Annls Parasit. hum. comp.: 45: 267-277
Plantevin, G. 1975: Contribution a ('etude de la biologie de Galleria mellonella. Action de ('hormone juvenile et de certains de ses mimetiques au niveau de l'organisme entier. Annales Zool Ecol anim 74: 441-476
Pichard, S. 1973: Contribution a ('etude de la biologie de Podura aquatica (Linne) collembole. Bulletin biol Fr Belg 1074: 291-299
Ramanankasina, RE. 1973: Contribution a ('etude de la biologie de deux especes d'Ephemere: Elassoneuria insulicola Demoulin, Pro boscidoplociasikorai Vayssiere, de la rivere Andriandrano (Mandraka) sous prefecture de Manjakandriana '(Madagascar). Compte r hebd Seanc Acad Sci Paris (D): 27715: 1513-1515
Demar-Gervais, C.; Genermont, J. 1973: Contribution a ('etude de la conjugaison et de ses consequences genetiques chez Blepharisma sp. Protistologica 94: 487-493
Sevo, S. 1972: Contribution a ('etude de la faune malacologique dans le 'westhoek'. Bulletin Soc Ecol 32: 192-207
Cazaux, C.; Labourg, P-J. 1973: Contribution a ('etude de la faune marine de la region d'Arcachon. Bulletin Soc linn Bordeaux 36: 133-143
Cazaux, C.; Gantes, H.; Labourg, P-J. 1976: Contribution a ('etude de la faune marine de la region d'Arcachon. 8. Bulletin Soc linn Bordeaux, 57-8: 53-62
Brusle, J.; Brusle, S. 1975: Contribution a ('etude de la reproduction de deux especes de merous E. aeneus G. Saint-Hilaire, 1809 (Line, 1758) et E. guaza des cotes de Tunisie. Revue Trav Inst Peches Marit 393: 313-320
Brusle, J. 1975: Contribution a ('etude de la sexualite de la saupe Boops salpa Linnaeus 1758 (tele Ssteen Sparidae) des cotes de Tunisie. Vie Mil ; 25(2): 261-275
Rannou, M.; Gaborit-Rezzouk, M. 1976: Contribution a ('etude des Bathypteroidae (Pisces, Iniomi) de l'Atlantique et de la Mediterranee. Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, Zoologie 263: 453-466
Leonide, J.; Leonide, J-C. 1973: Contribution a ('etude des Dipteres Sarcophagides Acridiophages, 7. Description de Blaesoxipha dupuisi n. sp. Bulletin Soc Ent France 78(7-8): 277-289
Hatzakis, A. 1977: Contribution a ('etude des Gastrosaccinae (Crustacea, Mysidacea) de la mediterranee. Description de Haplostylus bacescui n. sp. et revision de la nomenclature des Haplostylus et Gastrosaccus mediterraneens. Biologia Gallo-Hellen 62: 271-287
Deblock, S. 1975: Contribution a ('etude des Microphallidae Travassos 1920 (Trematoda). 30. A propos d'especes decrites au Japon par S. Yamagnti. C. Maritrema eroliae et le Pseudospelotrema. Annales Parasit hum comp 501: 45-54
Deblock, S. 1975: Contribution a ('etude des Microphallidae Travassos 1920 (Trematoda). 33. A propos de ouze especes decrites ou recoltees par P. Oschmarin en Extreme-Orient. Annales Parasit hum comp 506: 714-730
Prevot, G. 1973: Contribution a ('etude des Microphallidae Travassos, 1920 (Trematoda). Cycle evolutif de Microphallus bittli n. sp. parasite du goeland a pieds jaunes Larus argentatus michaellis Nauman. Annales Parasit hum comp 475: 687-700
Gurevitz, E. 1975: Contribution a ('etude des Scolytidae. l. Comportement de differents stades du scolyte mediterraneen, Scolytus (Ruguloscolytus) mediterraneus Eggers en israel. Annales Zool Ecol anim 74: 477-489
Tranier, M. 1975: Contribution a ('etude des Thamnomys du groupe dolichurus (rongeurs, murides). Systematique et caryologie. Mammalia(3): 405-414
Gassmann, M. 1975: Contribution a ('etude des Trematodes d'Amphibiens du Cameroun. Annales Parasit hum comp 505: 559-577
Lescure, J. 1976: Contribution a ('etude des amphibiens de Guyane fran Yaise. 6. Liste preliminaire des anoures. Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, Zoologie 265: 475-524
Groliere, C.A. 1977: Contribution a ('etude des cilies des Sphaignes et des etendues d'eau acides. 1. Description de quelques especes de gymnostomes, hypostomes, hymenostomes et heterotriches. Annales Stn. Biol Besse-en-Chandesse 10: 265-297
Frenkiel, L. 1975: Contribution a ('etude des cycles de reproduction des Patellidae en Algerie. Pubblicazioni della Stazione Zoologica di Napoli 39(1 Suppl): 153-189
Deres, F.; Acheriteguy, J. 1972: Contribution a ('etude des nannoconides dans le Cretace inferieur du Bassin d'Aquitaine. Memoires Bur. Memoires Bur Rech geol minier 771: 153-164
Cappetta, H.; Case, GR. 1975: Contribution a ('etude des selaciens du Groupe Monmouth (Campanien-Maestrichtien) du New Jersey. Palaeontographica, A Paläozoologie, Stratigraphie 151(1-3): 1-46
Negrea, A. 1975: Contribution a ('etude des zonitidae (Gastropoda) cavernicoles et endoges de Raemanie. International J Speleol 64: 303-324
Beugnies, A. 1973: Contribution a ('etude du Famennien du bord sud du synclinorum de Namur. Annales Society geol Nord 932: 147-155
Coz, J. 1973: Contribution a ('etude du complexe A. gambiae. Repartition geographique et saisonniere en Afrique de l'Ouest. Cahiers Off Rech Sci Tech Outre-Mer (Ent Med Parasit): 111: 3-31
Badie, A. 1977: Contribution a ('etude du cycle biologique de Cionella lubricata Muller, h6te intermediaire de Dicrocoelium lanceolatum (Rudolphi 1803) en Limousin. Annales Parasit hum comp 522: 141-150
Poty, E. 1976: Contribution a ('etude du genre Dorlodotia et sa repartition stratigraphique dans le Viseen du bord oriental du Bassin de Namur. Annales Society geol Belg 981: 91-110: 1975
Gasc, C.; Bouix, G. 1976: Contribution a ('etude du parasitisme des myriapodes diplopodes du Benin: les gregarines intestinales. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 38(2): 241-265
Sautet, J. 1935: Contribution a -l'etude du tube digestif des larves d' Anopheles et de Theobaldia (Note preliminaire). Annales de Parasitologie Humaine et Comparee 13: 97-108
Leonide, J.; Leonide, J-C. 1973: Contribution a 1 ' . etude des Dipteres Sarcophagides Acridophages, 8. Biologie de Blaesoxipha dupuisi J. et J.-C. Leonide. Bulletin Soc Ent France, 789-10: 301-307
Horn, W. 1909: Contribution a 1 etude des Cicindelinae. Bruxelles Annent. Belgique: 443-447
Clavert, J. 1948: Contribution a 1' etude de la formation des oeufs telole-cithiques des oiseaux. Bulletin Biologique de la France et de la Belgique 82: 289-330
Huber, J. 1947: Contribution a 1' etude des nids du Grand Tetras dans le canton de Lucerne. Nos Oiseaux Neuchatel 19: 66-70
Enay, E. 1963: Contribution a 1' etude paleontologique de I'Oxfordien superieur de Trept (Isere). 1. Stratigraphie et ammonites. Travaux du Laboratoire de Geologie de la Faculte des Sciences Lyon 8: 9-81
Bachvarov, G. 1972: Contribution a 1'6tude de 1'helminthofaune des amphibies a queues (Amphibia-Caudata) en Bulgarie. Nauchni Trud Plovdiv Univ Paisii Khil 101: 163-165
Bertrand, H.; Verrier, M.L. 1954: Contribution a 1'ecologie des Ephe-meropteres des Pyrenees espagnoles. Bulletin Biol Paris 88: 146-153
Bhaud, M. 1967: Contribution a 1'ecologie des larves pelagiques d'Annelids Polychetes a Banyuls-sur-Mer. Cornparaison avec les regions septentrionales. Vie et Milieu 18: 273-315
Voss, J. 1970: Contribution a 1'ethologie des poissons cichlides: Pelmatochromis thomasi (Boulenger, 1916). Revue Comport. Anim.: 4(3): 17-29
Poisson, R.A. 1970: Contribution a 1'etude biologique du Senegal septentrional. 3. Heteropteres aquatiques. Bull fond. Afr.(ire (A).): 832-841.
Mocquard, J.P. 1963: Contribution a 1'etude biometrique de la differenciation sexuelle d'Oniscus asellus L. (Crustace Isopode terrestre). Croissance des pereiopodes dans les deux sexes. CR Acad Sci Paris 257: 772-774
Mocquard, J.P. 1963: Contribution a 1'etude biometrique de la differenciation sexuelle d'Oniscus asellus L. (Crustace, Isopode terrestre). Croissance relative de l'appareil copulateur. CR Acad Sci Paris 2576: 1386-1388
Legrand, J.J. 1961: Contribution a 1'etude d'un gene nouveau, ligia, de l'Isopode terrestre Porcellio dilatatus (Brandt). CR Acad Sci Paris 252: 345-346
Picbon, M. 1964: Contribution a 1'etude de 1'ecologie et des methodes de Peche des Palinuridae dans la region de Nosy-Be (Madagascar). Cab, OO.M. (Oceanogr.): 71-101
Wuest, J.; Turian, G. 1971: Contribution a 1'etude de Tarichium ganvnae Weiser, Entomophthoracee parasite d'un Lepidoptere Arctiide. Cr hebd Seanc Acad Sci Paris, 272D 396-398
Grolle, A. 1964: Contribution a 1'etude de ia systematique et de l'ecologie d'Ophiothrix quinquemaculatus d. Ch Vie et Milieu 15: 243-308
Frete, P. 1959: Contribution a 1'etude de l'avifaune de Daya Xidi Bou Rhaba (Lac de Mehdia). Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc 39: 229-239
Roux, P. 1934: Contribution a 1'etude de l'epiphyse ou glande pineale. Bulletin de la Societe Scientifique de Bretagne 10: 158-165
Houssay, B.A. 1916: Contribution a 1'etude de l'hemolysine des araignees. Paris Cc. biol: 658-660
Kraentzel, F. 1933: Contribution a 1'etude de la Lamproie fluviatile Lam-petra (Petromyzon) fluviatilis, L. I. La transformation de l'endostyle en glande thyroide. II. La formation de l'oesophage de la Lamproie. Archives de Biologie Liege 44: 469-517
Nakata, G. 1944: Contribution a 1'etude de la biologic de St. fasciata et St. albopicta de l'Indoohine meridionale. Revue Medicale Francaise d'Extreme-Orient 22: 224-234
Clement, G. 1954: Contribution a 1'etude de la biologie d'Anacanthotermes ochraceus Burm. Insectes Sociaux Paris 1: 194-198
Moueza, M.; Frenkiel .; Renault, L. 1973: Contribution a 1'etude de la biologie de Donax trunculus L.(mollusques lamellibranches) Bans I'Algerois: la reproduction. Cahiers Biol Mar 143: 261-283
Heldt, J.H. 1955: Contribution a 1'etude de la biologie des crevettes peneides Aristeomorpha foliacea (Risso) et Aristeus antennattus (Risso) (formes larvaires). Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles de Tunisie, 81-2: 9-32
Pornmb, I.I. 1968: Contribution a 1'etude de la biotogie des alases du littoral roumain de la mer Noire, particuli8rement de leur nourriture. Revue roum. Biol. (Zool.): 13: 447-452
Bertrand, H. 1954: Contribution a 1'etude de la faune d'eau douce de Corse. Coleopteres (imagos et larves). Vie et Milieu Paris 5: 145-158
Sokolowaki, J. 1925: Contribution a 1'etude de la faune des Orthopteres de la Grand Pologne. Bull Soc Amis Sci Poznan (B): 1: 11-13
Deleplne, G. 1935: Contribution a 1'etude de la faune du Dinantien des Pyrenees. Bulletin de la Societe Geologique de France Ser 5: 5: 171-191
Blancou, E. 1933: Contribution a 1'etude de la faune sauvage de l'Oubangui-Chari. Maramiferes ct Oiseaux des bassins de la Ouaka et de la Kandjia (circonscription de la Ouaka). Bulletin de la Societe des Recherches Congolaises 18: 13-35
Paulus, M.; Paulus, N. 1948: Contribution a 1'etude de la faunule malacologique de la Casamance (Afrique Occidentale Fran Yaise). Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle de Marseille, 82-3: 74-93
Imreh, G. 1961: Contribution a 1'etude de la genese de la celestine sedimentaire. Studii Cerc: 351-379
van Mol, J.J.; Bouillon, J.; Sheridan, R. 1970: Contribution a 1'etude de la glande caudale des pulmones stylommatophores 1. Arion rufus (L.): morphologic, histologic, histochimie. Annls Soc. r. zool. Belg.: 100: 61-83
Rysselberge, L.; NVan. 1937: Contribution a 1'etude de la mue, de la croissancc et de la regeneration chez les crustaeis Natantin. Recueil de l'Institut Zoologique Torley-Rousseau, 6: 1-l61
Santucci, J. 1971: Contribution a 1'etude de la repartition des hydracariens (Hydrachnellae) des eaux superficielles d'un torrent de Corse Le Porto. Annls Fac Sci Marseille 45: 81-99
Borelli, V.Filho, A.F. 1971: Contribution a 1'etude de la topographic, la morphologie et 1'irrigation arterielle du noeud sinusal du coeur du furet, Mustela putorius furo. Mammalia 35: 501-508
Wery-Paskoff, S.; Gatti, F.; Halsen, H.; Maertens, K. 1970: Contribution a 1'etude de la toxoplasmose a Kinshasa. Annales de la Societe Belge de Medecine Tropicale 50: 703-710
Vidal, A. 1963: Contribution a 1'etude de la zone des Ouillals (Mer Catalane). Vie et Milieu: 275-283
Dubois, G. 1964: Contribution a 1'etude de trema-todes de Chiropteres. Les genres Limatulum Travassos1921et Limatuloides gen. nov. Revue Suisse de Zoologie 71: 371-381
Andre, M. 1926: Contribution a 1'etude des Acariens libres. Thrombidiidae de la faune Fran Yaise. BulZool. Paris: 175-228
Balachowsky, A. 1932: Contribution a 1'etude des Coccides de l'Afrique mineure. Bullent. Fr., Paris: 18-20
Vasiliu, G.D.; Carausu, A. 1948: Contribution a 1'etude des Cymo-tho?nae (Isopodes parasites) de la Mer Noire. Ann Sci Univ Jassy 2: 31: 175-186
Deleve, J. 1970: Contribution a 1'etude des Dryopoidea. 21. Elmin-thidae (Coleoptera) peu ou mal connus de 1'Indonesie et du Vietnam. Bull. Annls Soc. r. ent. Belg.: 106: 235-273
Chopard, L. 1951: Contribution a 1'etude des Gryllides du Congo beige. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 44: 297-312
Viette, P. 1948: Contribution a 1'etude des Hepialidae (Lepid.) (5eme note). Quelques Hepialidae d'Indo-Chine. Notes Ent, Shanghai: 83-86
Legrand, J.J. 1944: Contribution a 1'etude des Isopodes terrestres du Sud-Ouest de la France. Bull Mus Hist nat Paris 2: 162: 100-110
Senevet, G.; Rossi, P. 1924: Contribution a 1'etude des Ixodides (xii. Note). Etude saisonniere des Ixodides de la region de Bouira (Algerie). Archives de l'Institut Pasteur d'Algerie 2: 223-231
Lucas, D. 1939: Contribution a 1'etude des Lepidopteres du Nord de l'Afrique. Lambillionea 39: 206-210
Laborel, J. 1966: Contribution a 1'etude des Madreporaires de Bermudes (systematique et repartition). Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle 38: 281-300
Prevot, G. 1971: Contribution a 1'etude des Microphallidae Travassos 1920 (Trematoda). Cycle evolutif de Microphallus pachygrapsi Deblock et Prevot, 1969, parasite du goeland a pieds jaunes (Larus argentatus). Annls. Annls Parasit hum comp 46: 453-461
Deblock, S.; Pearson, J.C. 1969: Contribution a 1'etude des Microphallidae Travassos, 1920 (Trematoda). 18. De cinq Microphallus d'Australie dont deux nouveaux. Essai de de diagnostique des especes du genre. Annls Parasit. hum. comp.: 44: 391-414
Deblock, S.; Heard, R.W. 1969: Contribution a 1'etude des Microphallidae Travassos, 1920 (Trematoda). 21. Description de Maritrema prosthometra n. sp. et de Longiductotrema nov. gen. parasites d'oiseaux Ralliformes d'Amerique du Nord. Annls Parasit. hum. comp.: 44: 415-424
Deblock, S.; Rose, F. 1964: Contribution a 1'etude des Microphallidae Travassos,1920 (Trematoda) des oiseaux de France. VIII. Creation du genre Atrio-pfiallophonis parasite de canards sauvage. Bulletin de la Societe Zoologique de France 89: 225-232
Deblock, S.; Rose, F. 1964: Contribution a 1'etude des Microphallidae Travassos,1920(Trematoda) des oiseaux de France. IX. Description d'Anacetabulitrema surname n. gen., n. sp., de Maritrema, macracetabulum n. sp. et de Microphallus somateriae (Kulatsch.) n. comb., paras. Bulletin de la Societe Zoologique de France 89: 429-443
Elkaim, B. 1971: Contribution a 1'etude des Moerisiidae (Hydroida). BullSci. nat. phys: 189-194
Alvira, MP.; Hovasse, R. 1975: Contribution a 1'etude des Protistes a squelette siliceux des Moronitas du sud de l'Espagne. Estudios geol Inst Invest geol Lucas Mallada 31(5-6): 705-725
Ball, A. 1937: Contribution a 1'etude des Psocoteres, i. Bulletin du Musee d'Histoire Naturelle de Belgique 13(42): 11
Taufflieb, E. 1960: Contribution a 1'etude des Trombiculidae marocains. Description de nouvelles especes et etude d'une population de Neotrombicula. Arch Inst Pasteur Maroc 6: 27-48
Radu, V.G.; Domocos, M. 1963: Contribution a 1'etude des acariens du sol. Studii si Cercetari de Biologie Cluj 14: 265-274
Naudo, M.H. 1967: Contribution a 1'etude des acariens parasites d'orthopteres Malgaches. 1. Le genre Podapolipus (Podapolipidae): diagnoses preliminaires d'especes nouvelles. Acarologia 9: 30-54
Razarihelisoa, M. 1973: Contribution a 1'etude des batraciens de Madagascar. Utilisation de la resine vinilyque V.Y.H.H. Annales Univ Madagascar (Sci): 10: 127-142
Dejoux, C. 1973: Contribution a 1'etude des chironomides du Tchad. Description de Tan ytarsus (Rheotanytarsus) ceratophylli n. sp. (6. Cahiers Off Rech Sci Tech Outre-Mer (Ser Hydrobiol): 72: 65-75
Bomans, H.E.; Lacroix, J.P. 1970: Contribution a 1'etude des coleopteres lucanides. Description d'une nouvelle espece du Laos: Prosopocoelus rondoni. Bull. Annls Soc. r. ent. Belg.: 106: 118-120
Bomans, H.E. 1977: Contribution a 1'etude des coleopteres lucanides. Description d'une nouvelle espece du Zaire. Bulletin Annls Soc r ent Belg, 1131-3: 40-43
Chomkovic, G.; Krizenecky, J. 1928: Contribution a 1'etude des conditions internes de la formation du jaune de l 'oeuf chez le Canard. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 98: 1036-1037
Senevet, G. 1946: Contribution a 1'etude des larves de Culicides. La structure du prementum. Archives de l'Institut Pasteur d'Algerie 24: 315-329
Essayan, R.; Gibeaux, C.; Leraut, P. 1977: Contribution a 1'etude des lepidopteres de la region parisienne. Bulletin Soc Lepid fr 12: 133-140
Jurgenson, P.B. 1938: Contribution a 1'etude des mammiferes de la region du lac Teletzky de la Reserve d'Etat d'Altai. Travaux de la Reserve d'Etat d'Altai Moscow 1: 92-170
Alexa, E. 1956: Contribution a 1'etude des mecanismes glycoregulateurs chez Carcinus moenas. AnUniv. Iasi N.S. St. nat: 39-44
Tardy, J. 1970: Contribution a 1'etude des metamorphoses chez les nudibranches. Annls Sci. nat. (Zool.): 12: 299-370
Heim de Balsac, H. de Beaufort, F. 1969: Contribution a 1'etude des micromammiferes du nord-ouest de l'Espagne. (Santander, Asturies, Galice, Leon). Mammalia 33: 630-658
Mello, I.F.De 1954: Contribution a 1'etude des microparasites des termites Bresiliens. HI. Encore les flagelles de Rugitermes rugosus (Hagen, 1858), recolte a Mont' Alegre do Sul (Etat de Sao Paulo). Revl. Biol: 167-176
Carausa, A. 1957: Contribution a 1'etude des mollusques de la Mer Noire. Liste des mollusques marins habitant les eaux roumaines. Analele Stiintifice de Universitatii Iasi NS 2: 31-2: 131-150
Cirdei, P. 1960: Contribution a 1'etude des opilionides du nord-est de la R.P.R. et du bassin superieur du Pruth. Anniv. lasi N.S. (2): 77-95
Sergejeva, Z. 1928: Contribution a 1'etude des organes respiratoires des Isopodes. CR Acad Sci Leningrad, A 167-170
Gauthier, H. 1929: Contribution a 1'etude des populations animales : la notion de bicoenose en limnologie. C. Biogeographie Paris: 65-72
Arambourg, Y. 1977: Contribution a 1'etude des possibilites d'utilisation d'une methode de piegeage sexuel chez Prays oleae Bern. (lepidoptere 'Hyponomeutidae'). Revue Zool. Path. veg: 63-69
Dejoux, C. 1970: Contribution a 1'etude des premiers etats des chironomides du Tchad. (Quatrieme note). CahRech. Sci. Tech. Outre-Mer (Hydrobiol.): 39 51
Sacchi, C.F. 1963: Contribution a 1'etude des rapports ecologie/polychromatisme chez un Prosobranche intercotidal, Littorina obtusata (L.). III. Donnees experimentales et diverses. Cahiers de Biologie Marine 4: 299-313
Weyers, M. 1970: Contribution a 1'etude des regulations temporelles chez quelques invertebres de la faune endogee et hypo*. 'activite locomotrice. Annls Speleol.: 25: 611-620
Sakellariou, H. 1961: Contribution a 1'etude des rudistes de la Grece. Praktika tes Akademias Athenon 36: 156-163
Deschamps, P. 1956: Contribution a 1'etude des xylophages marins. Revues des Travaux Inst Peches Marit 20: 185-201
Pillet, J. 1962: Contribution a 1'etude du Devonien Armoricain. III. Note preliminaire sur la faune des calcaires d'Angers-Erbray. Buil Soc Etud scient Anjou N S: 3: 46-61
Maire, V. 1935: Contribution a 1'etude du Neocomien des environs de Gray. Compte Rendu du Congres des Societes Savantes de Paris 1933: 168-169
Charezienx, B. 1961: Contribution a 1'etude du comportement sexuel de l'argiopide Nephila madagascariensis observe dans son pays d'origine (Note preliminaire). Bull Soc zool Br 86: 371-379
Legrand, J.J.Johnson, G. 1961: Contribution a 1'etude du controle des changements de coloration chez Ligia oceanica L. CR Acad Sci Paris 253: 1358-1360
Pinturean, B. 1977: Contribution a 1'etude du genre Arethusana H. de Lesse resume des parties 2 et 3 (1) et complements. (Lep. Satyridae). Alexanor 103: 98-104
Beauchamp, P. de. 1932: Contribution a 1'etude du genre Ascomorpha et des processus digestifs chez les Rotiferes. Bulletin de la Societe Zoologique de France 57: 428-449
Germans, G.; Luc, M. 1973: Contribution a 1'etude du genre Hemlcycliophora De Man, 1921 (Nematoda: Tylenchida) comportant la description de cinq nouvelles especes. Cahiers Off Rech Sci Tech Outre-Mer (Ser Biol), 21: 67-84
Stempffer, H. 1934: Contribution a 1'etude du genre Zizula Chapman (Lep. Lycaenidae). Bulletin de la Societe Entomologique de France Paris 38(1933): 325-328
Cardot, J. 1963: Contribution a 1'etude du metabolisme de la 5-hydroxytryptamine chez les Mollusques. Etude sur Helix pomatia. Ann Sei Univ Besancon 2 Zool 18: 17-33
Aubert, M-F-A. 1976: Contribution a 1'etude du parasitisme du renard (Vulpes vulpes L.) par les Ixodidae (Acarina) dans le nord-est de la France. Acarologia 173: 452-479
Giudicelli, J.; Nicoli, R.M. 1962: Contribution a 1'etude du peuplement de la Corse (lOe note). Un Gordionus nouveau Gordionus cymensis n. sp. (Gordioidae). Annales de Parasitologie Humaine et Comparee 37: 616-622
Seguy, E. 1951: Contribution a 1'etude du peuplement do la Mauri-tanie. Dipteres. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A Sciences Naturelles 13: 317-318
Rondelaud, D.; Juchault, P. 1970: Contribution a 1'etude du role de 1'hormone androgen clans la spermatogenese d'Helleria brevicornis Ebner et de Porcellio dilatatus Brandt (crustaces oniscoides). C. r. hebd. Seanc. Acad. Sci., Paris, 270D 2575-2578,4 pis
d'Aldin, A. 1932: Contribution a 1'etude dus Cirphis sicula Tr. et sea varietes (Littoral Ouest-Atlantique). Lambillionea 32: 77-80
Demaison, A. 1977: Contribution a 1'etude ecologique du peuplement arthropodien frondicole des landes a genet purgatif (Cytisus purgans (L.) Benth.) dans les Cevennes. Revue Arachnol 13: 119-120
Yasconcelos Frazao, J. 1957: Contribution a 1'etude eytologique et histochimique de certaines granulations et corpuscles secretaires specifiques de la celiule hepato-pancreatique de quelques mollusques et crustaces. CR Ass Anat 43(96): 832-840
Doguet, S.; Tempere, G. 1975: Contribution a 1'etude faunistique et systematique des Alticinae de la faune de France (Col. Chrysomelidae). Entomologiste 31(6): 220-226
Cousin, M. 1964: Contribution a 1'etude geologique des Prealpes carniques orientales. (Alpes meridionales, province d'Udine, Italie). Bulletin de la Societe Geologique de France Ser 7: 5: 809-820
Tue, V.T. 1970: Contribution a 1'etude histologique du pancreas de Chimaera monstrosa Linne. Vie Milieu 21(1-A)): 103-135
Pana, I. 1963: Contribution a 1'etude paleo-ecologique de la faune Meotienne et Pontienne (region de Buzau). Studii si Cercetari de Geologie 8: 35-44
Pauca, M.; Patrulius, D. 1960: Contribution a 1'etude paleontologique des depots albiens de Giurgiu (vallee du Danube). Studii si Cercetari de Geologie 5: 85-100
Caralp, M.; Klingebiel, A.; Latouche, C.; Moyes, J.; Puechmaille, C.; Veillon, M.; Villatte, J. 1964: Contribution a 1'etude sedimentologique et paleontoiogique du gisement du Four a Chaux Saint-Andre, a Villefort (Aude). Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulouse 99(1-2): 7-35
Stchepinsky, A. 1964: Contribution a 1'etude stratigraphique et paleoecologique des Ostracodes du Sannoisien et du Stampien d'Alsace. Mem Bur Rech Geol Minier 28: 499-502
Dil, N.; Termier, G.; Termier, H.; Vachard, D. 1977: Contribution a 1'etude stratigraphique et paleontologique du Viseen superieur et du Namunen infeneur du bassin houiller de Zonguldak (nord-ouest de la Turquie). Annales Society geol Belg 992: 401-449 1976
Verheyen, W.N. 1965: Contribution a 1'etude systematique de Mus sorella (TThomas, 1909). Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 71: 194-212
Mayaud, N. 1933: Contribution a 1'etude systematique de Parus palustris. Alauda 5: 101-109
Anglada, R.; Randrianasolo, A.J.O. 1971: Contribution a 1'etude systematique du sous-ordre des Miliolina (Foraminiferida). Annls Univ Provence (Phys Sci-nat): 46: 161-176
Hulselmans, J.L.J. de Roo, A. de Vree, F. 1970: Contribution a 1'herpdtologie de la Republique du Togo. 1. Liste prdliminaire des serpents rdcoltes par la premiere Mission zoologique beige au Togo. Revue. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 81: 193-196
Wong, M. 1965: Contribution a 1'histoire de la biologie marine chinoise. Vie et Milieu Suppl 19: 21-34
Lecoq, M. 1977: Contribution a 1'inventaire faunistique des acridiens de Haute Volta. Notes Docum Volta 10: 1-9
Benson, CW.; Colebrook-Robjent, JFR.; Williams, A. 1977: Contribution a 1'ornithologie de Madagascar. Suite et fin. Oiseau 472: 167-191
Schrevel, J. 1964: Contribution a 1'tude de trois Gregarines parasites d'Annelides Polychetes : Lecudina elongata Mingazzini,1891 ; Lecudina tuzetae Schrevel, 1963 ; Gonospora varia Leger, 1892. Archives de Zoologie Experimentale et Generale 104: 125-142
Zalanyi, B. 1962: Contribution a 1a connaissance de 1a faune d'ostracodes Pleistocenes de 1a Grande Plaine Hongroise. Jbergeol. Anst: 397-414
Picard, J.Y. 1962: Contribution a 1a connaissance de 1a faune psammique de Lorraine. Vie et Milieu 13: 471-505
Noury, E. 1967: Contribution a 1a connaissance des Aphidiidae (Hymenopteres) de 1a Haute-Normandie orientale (Deuxieme Note). Revue des Societes Savantes de Haute Normandie 45: 41-43
Vanschuytbroeck, P. 1967: Contribution a 1a connaissance des Celyphidae (Diptera) des Philippines et du Sud-Est asiatique. Entomologiske Meddelelser 35: 283-290
Lepiney, L. de. 1962: Contribution a 1a connaissance des Copepodes de la Region Parisienne. Hydrobiologia 203: 213-216
Schaefer, L. 1966: Contribution a 1a connaissance des coleopteres des Pyrenees-Orientaies (6e note). Bulletin Mensuel de la Societe Linneenne de Lyon 35: 115-118
Roy, R. 1967: Contribution a 1a connaissance des genres Mantis Linne et Paramantis, nov.. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 29: 126-149
Lys, M.; Serre, B.; Mauvier, A.; Grekoff, N. 1961: Contribution a 1a connaissance des microfaunes du Paleozoique. Etudes micropalfontologiques (Conodontes, Ostracodes) dans le Devonien superieur du Morvan. Revue de l'Institut Francais du Petrole 16: 538-567
Ratidriamamonjy, F. 1967: Contribution a la connaissance du Psychidae Malgache Deborrea malgassa Heylaerts (Lep.) (Morphologie et biologie). Annales de la Societe Entomologique de France 3: 206
Seguin, G. 1965: Contribution a 1a connaissance du plancton des eaux cotieres du Bresil (Copepodes et Amphipodes exceptes) et comparison avec celui du Senegal. (Compagne de 1a 'Calypso' Janvier-Fevrier 1962). Pelagos 23: 5-44
Peterfi, F. 1967: Contribution a 1a connaissanoe des especes de Meromyza (Diptera, Coloropidae) de 1a faune du territoire roumain. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Biologia 12: 101-109
Villiers, A. 1967: Contribution a 1a faune de l'Iran. 1. Coleopteres Cerambycidae. Annales de la Societe Entomologique de France 3: 327-379
Wittmer, W. 1967: Contribution a 1a faune de l'Iran. 3. Coleopteres Drilidae, Cantharidae et Maiachiidae (1). Annales de la Societe Entomologique de France 3: 1087-1091
Rivalier, E. 1967: Contribution a 1a faune de l'lran. 5. Coleopteres Cicindelidae. Annales de la Societe Entomologique de France 3: 1099-1102
Villiers, A. 1967: Contribution a 1a faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries 67. Hemipteres Pentatomidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 29: 1784-1811
Rougeot, P.C. 1967: Contribution a 1a faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries. 46. Lepidopteres Attacidae (2 note). Bull fond Afr.(ire.): 345-346
Synave, H. 1967: Contribution a 1a faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries. 47. Homopteres Cercopidae et Fulgoroidea. Bull fond. Afr.(ire.): 347-369
Vulcano, M.A.; Pereira, P.F.S. 1967: Contribution a 1a faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries. 58. Coleopteres Passalidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 29: 1287-1290
PoissoB.R.A. 1967: Contribution a 1a faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries. 63. Hemipteres Heteropteres Hydrocorises. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 29: 1321-1333
Barbulescu, A. 1963: Contribution a 1etude de la faune de lamellibranches jurassiques de Dobrogea. Studii si Cercetari de Geologie 8: 45-63
Gastaud, J.M. 1961: Contribution a 3a biochimie des elements planctoniques. Etude de Pinsaponifiable des lipides et de la fraction steroloque. Rapp Comm Int Mer Medit 16(2): 251-254
Capuse, I. 1971: Contribution a ?'etude des Tineidae (Lepidoptera) africains. Nouvelle Revue d'Entomologie 2: 215-242
Kantor, S. 1937: Contribution a ?etude experimental de la teratogenese des Cyolocephales et des Arhinencephales. Arch Anat Hist Embryol 24: 113-165
Gendrot, C. 1964: Contribution a F'etude de quelques Foraminiferes du Senonien des Martigues (Bouehes du Rhone, France). Eclogae Geologicae Helvetiae 57: 529-535
Demoulin, G. 1967: Contribution a F'etude morphologique systematique et phylogenique des Ephemeropteres jurassiques d'Europe Centrale. Bull Inst r Sci nat Belg 43(21): 1-9
Karpinski, J.J.; Kaminska, L. 1948: Contribution a Fecologie de Trichinella spiralis Oven et autres endoparasites des micromammiferes du Parc National de Bialowieza. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 3C15: 427-437
Seguin, G. 1966: Contribution a Fetude de la biologie du plancton de surface de la baie de Dakar (Senegal). Etude quantitative, qualitative et observations ecologiques au cours dun cycle annual. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A Sciences Naturelles 28: 1-90
Chapot, D. 1963: Contribution a Fetude de la faune des sables de Montchenu (Drome) de l'Helvetien superieur. DocGeol. Fac. Sci. Lyon: 59-60
Bolsius, H. 1901: Contribution a Fetude de la fecondation de l'Hoementeria costata. Zoologischer Anzeiger: 198
le Calvez, Y. 1966: Contribution a Fetude des Foramini-feres de roiigocene inferieur (Sannoisien) dans le Bassin de Paris. Eclogae Geologicae Helvetiae 59: 401-419
Gaudray, A.; Rey, P. 1968: Contribution a Fetude des cellules de Stilling chez Rana esculenta L. Journal de Physiologie Paris 60((Suppl 2): 447
Vaucher, C. 1968: Contribution a Fetude des endoparasites des Micromammiferes de Suisse. 2. Paraleyogonimus baeri n.gen. n.sp. (Trematoda, Lecithodendriidae). Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Naturelles 91: 21-30
Wyers, M. 1965: Contribution a Fetude des lesions histologiques de la toxoplasmose chez les animaux. These Doct Vet Alfort, 1-69
Estienne, G. 1910: Contribution a Fetude des ophiures. Faculte des Sciences de l'Univ Paris 78: 1-17
Sakellarion, H. 1961: Contribution a Fetude des rudistes de la Grece. Praktika tes Akademias Athenon 36: 156-163
Vachon, M.; Stockmann, R. 1968: Contribution a Fetude des scorpions africains appartenant au genre Buthotus Vachon, 1949 etude de la variabilite. Monitore Zoologico Italiano (NS) (Suppl): 2: 81-149
Peneau, J. 1950: Contribution a Fetude du Paleozoique de l'Anjou. Bull Soc Etud sci Angers NS Annee, 11-18
Reyss, D. 1964: Contribution a Fetude du rech Lacaze-Duthiers, vallee sous-marine des cotes du Roussillon. Vie et Milieu 15: 1-46
Arvy, L. 1961: Contribution a Fhistoenzymologie des glandes sudoripares du sac interdigital chez Ovis aries L. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 196; 154: 2216-2217
Breta, F. 1939: Contribution a I'e'tude des poissons venedneux. Bulletin du Laboratoire Maritime de Dinard Fasc 21: 5-52
Daguzan, J. 1976: Contribution a I'ecologie des Littorinidae (mollusques gasteropodes prosobranches). 2. -Littorina littorea (L.) et Littorina littoralis (L.). Cahiers Biol Mar 173: 275-293
Maire, M.V. 1934: Contribution a I'eiude du N6ocomien des environs de Gray. Compte Rendu du Congres des Societes Savantes de Paris 1932: 181-190
Damerdjii, A.; Adjlani, M. 2004: Contribution a I'etude bio-ecologique de la formation a Ampelodesma maritanicum Poiret, Durd et Schinz, 1895 (Diss) dans la region de Tlemcen (Algerie). Mesogee 2004); 60: 53-60
Delattre, P. 1971: Contribution a I'etude biologique de Zetzellia mall Ewing (Acarina: Stigmaeidae). Annls Zool Ecol anim 3: 297-303
Labitte, A. 1947: Contribution a I'etude biologique des oiscaux du Pays Drouaia et calendrier ornithologiques pour les annees 1940 a 1944. Oiseau Paris 17: 102-121
Straneo, SL. 1973: Contribution a I'etude biologique du Senegal septentrional. 26. Coleopteres Carabidae Pterostichinae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 35(4): 909-916
Martini, J. 1970: Contribution a I'etude de !'Eocene superieur et de !'Oligocene subalpin de la Savoie. Archs Sci. Geneve 23: 197-276
Petit, J. 1974: Contribution a I'etude de I'appareil genital male et de la spermatogenese chez Polydesmus angustus Latzel, myriapode diplopode. Symposia Zool Soc Lond 32: 249-259
Marechal, Corinne; Hernandez, Jose Francisco 2005: Contribution a Ietude de Iavifaune de file Santay, Equateur. Cahiers d'Ethologie 22(1): 31-42
Hage, N.; Hanna, C. 1975: Contribution a I'etude de la biologie et de la polygynie de la Fourmi Tapinoma simrothi phoenicium Emery. Compte r Hebd Seanc Acad Sci Paris (Ser D): 28114: 1003- I (x)5
Charmillot, P J. 1976: Contribution a I'etude de la localisation des sites d'hibernation et de la mortalite hivernale du carpocapse ( Laspeyresia pomonella L.) en vergers de pommiers et d'abricotiers. Mitteilungen schweizGes: 202
Bordage, E. 1901: Contribution a I'etude de la regeneration des appendices chez les Arthropodes. Bulletin de la Societe Entomologique de France, 304-307
Arcier, J.M. 1976: Contribution a I'etude de la regulation ionique du milieu interieur chez deux crevettes: Palaemon adspersus (Rathke, 1837) et Palaemon (Palaeander) elegans (Rathke, 1837) (crustaces, decapodes, Natantia). Bulletin Soc Fr: 503-509
Caruel, M. 1945: Contribution a I'etude de quelques aberrations de Melitaea parthenoides Keferstein = parlhenie des auteurs du groupe connu sous les noms de rhoio Obth. et molpadia Obth. et des formes qui en soit voisines. Revue Francaise de Lepidopterologie Toulouse 10: 74-79
Marchal, J. 1943: Contribution a I'etude de quelques formes epizoiques des isopodes terrestres du N.-E. de la France. Annitol. Paris: 151-156
Breuning, S. 1975: Contribution a I'etude des Cerambycidae Lamiinae du massif de l'Andringitra, Madagascar Centre (Col.). Bulletin Soc Ent France, 809-10: 258-265
Frennet, L. 1945: Contribution a I'etude des Coleopteres de Belgique. Bulletin et Annales de la Societe Entomologique de Belgique 81: 79-80
Ferragu, M. 1967: Contribution a I'etude des Curculionides de la Guadeloupe . Description de deux Apions nouveaux. Bulletin de la Societe Entomologique de France 72: 255-258
Dubois, G. 1937: Contribution a I'etude des Diplostomes d'oiseaux (Trematoda: Diplostomidae Poirier, 1886) du Musee de Vienne. Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Naturelles 62: 99-128
Deblock, S.; Maillard, C. 1975: Contribution a I'etude des Microphallidae Travassos, 1920 (Trematoda). 32. - Microphallus breviatus n. sp., espece a cycle evolutif abrege originaire d'un etang mediterraneen du Languedoc. Acta Tropica 324: 317-326
Deblock, S. 1972: Contribution a I'etude des Microphallidae Travassos. 1920 (Trematoda). 25. Caracteres differentiels des genres Odhneria Travassos, 1921 et Pseu dospelotrema Yamaguti. 1939. Annales Parasit hum comp 474: 481-497
Paillot, A. 1929: Contribution a I'etude des Microporidies parasites de Pieris brassicae. Archives d'Anatomie Microscopique 25: 212-230
Lezaud, L. 1967: Contribution a I'etude des Nannofossiles calcaires de l'Eocene (Coccolithophorides). Leur rdle stratigraphique en Aquitaine sud-ouest (Chalosse, Bearn, Bas-Adour). Revue de Micropaleontologie 10: 66
Sowa, R. 1973: Contribution a I'etude des Oligoneuriella Ulm. europeennes (Ephemeroptera. Oligoneuriella). Bulletin Acad pol Sci 2110: 657-665
Roudier, A. 1964: Contribution a I'etude des Polydrusus du groupe de Polydrusus chrysomela (Ol.) (Col. Curculionidae). Bulletin de la Societe Entomologique de France Paris 68(1963): 192-200
Bouvier, G. 1940: Contribution a I'etude des Tabanides de la Suisse. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 18: 15-47
Ardoin, P. 1973: Contribution a I'etude des Tenebrionidae (Coleoptera) de Sardaigne. Annales de la Societe Entomologique de France 9(2): 257-307
Dussart, BH. 1974: Contribution a I'etude des copepodes des eaux douces d'Ethiopie. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 36(1): 92-116
Delhaye, W. 1974: Contribution a I'etude des glandes pedieuses de Pomatias elegans (mollusque, gasteropode, prosobranche). Annales Sci nat (Zool Biol anim): 162: 97-110
Goetghebuer, M. 1925: Contribution a I'etude des premandibules chez les larves des Dipteres nemoeeres. Encyclopedie Entomologique Ser B II Dipt 1(924): 143-157
Ramalho, A. 1929: Contribution a I'etude des races dele la sardine (Sardina pilchardus Walb.) an Portugal, a Madeira et aux AYores. Rapport Conseil Exploration Mer Copenhague 54: 40-55
Poinsot, H. 1939: Contribution a I'etude du Callovien et de I'Oxfordien des environs do Dijon. Bulletin Scientifique de Bourgogne, 8 pp, 5-47
Hoffmann, T.; Puschmann, H. 1967: Contribution a I'etude du Devonien inferieur des monts de Cabrieres (Montagne Noire, Herault). Comptes r hebd Seanc Acad Sci Paris, 264D25: 2873-2875
Maire, V. 1935: Contribution a I'etude du Neocomien des environs de Gray. Compte Rendu du Congres des Societes Savantes de Paris 1933: 168-169
Cherfills, R. 1953: Contribution a I'etude du bourgeonnement chez Tethya lyncurium. Recueil des Travaux de la Station Marine de l'Endoume 11: 1-37
Tisseuil, J. 1936: Contribution a I'etude etiologique de la lymphangite endemique et de l'elephantiasis. Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique Paris 29: 374-377
Cousin, M. 1964: Contribution a I'etude geologique des Prealpes carniques orientales. (Alpes meridionales, province d'TTdine, Italie). Buil Society geol Fr 7: 5: 809-820
Magne, J. 1966: Contribution a I'etude micropaleontologique du Dogger de Muret-Ie-Chateau (Causse du Comtal, Aveyron). Eclogae Geologicae Helvetiae 59: 65-71
Zaharesco, V. 1933: Contribution a I'etude morphologique du pterion chez le chat domestique et quelques autres Felides. Ann sci Univ Jassy 18: 468-478
Graner, L. 1968: Contribution a I'etudes de l'pvogenese d'un dynastide, Phyllognathus silenus F. Essais preliminaries de chimiosterilization. Annales des Epiphyties 19: 267-304
Pontier, G. 1926: Contribution a I'etudo du Mastodon turicensis Schintz. Annales de la Societe Geologique Lille 51: 149-164
Gabe, M.; Dragesco, J. 1971: Contribution a I'histologie des glandes cutanees des hyracoides. Annales Fac Sci Univ fed Cameroun, 7-8, 173-191
Beaucournu, J.G.; Matile, L. 1963: Contribution a I'inventaire faunistique des cavites souterraines de l'ouest de la France. 3. Liste des especes : bibliographic. Annales de Speleologie 18: 519-531
Geroudet, P. 1972: Contribution a I'ornithologie du Grand Paradis. Nos Oiseaux 31(345): 269-296
Raileanu, G.; Nastaseanu, A. 1960: Contribution a Ia connaissance de la faune d'Ammonites du Jurassique superieur de Svinija (Banat). Studii si Cercetari de Geologie 5: 7-38
Meunier, F. 1901: Contribution a Ia faune des Mymaridae ou atomes ailes de l'ambre. Ann Soc Bruxelles, XXV 282-292
Maillieux, E. 1920: Contribution a Ietude du Massif de Philippeville. Bulletin Society Geol Paleont Hydr Bruxelles 36: 86-112
Fischer-Piette, E. 1950: Contribution a L'Etude de L'Air (Mission L. Chopard et A. Villiers). Mollusques Mem Inst franc Afr noire 10: 89
Monod, T. 1954: Contribution a L'Etude de L'Air (Mission L. Chopard et A. Villiers) Crustaces phyllopodes. Memoires de l'Institut Francais d'Afrique Noire. No. 10: 90-92
Chopard, L.; Villiers, A. 1950: Contribution a L'Etude de L'Air (Mission L. Chopard et A. Villiers) Introduction et biogeographie. Memoires de l'Institut Francais d'Afrique Noire 10: 11-28
Vachon, M. 1950: Contribution a L'Etude de L'Air (Mission L. Chopard et A. Villiers). Scorpions, Pseudoscorpions et Solifuges. Memoires de l'Institut Francais d'Afrique Noire 10: 93-107
Brouin, G. 1950: Contribution a L'Etude de L'Air. Notes sur les Ongules du Cercle d'Agadez et leur chasse. Memoires de l'Institut Francais d'Afrique Noire 10: 425-455
Dumitrescu, L. 1976: Contribution a L'etude anatomique, histologique et histochimique de la glande orbitaire externe chez Spalax leucodon (Nordman, 1840) (Rodentia, Spalacidae). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 17: 445-449
Chapot, D. 1963: Contribution a L'etude de la faune des sables de Montchenu (Drome) de l'Helvetien superieur. Documents du Laboratoire de Geologie de la Faculte des Sciences de Lyon 3: 59-60
Corin, G.; Berard, E. 1889: Contribution a PEtude des Matieres Albuminoides du Blanc d'OEuf. Arch Biol, IX 1-16
Henneguy, L.F. 1892: Contribution a Pembryogenie des Chalcidiens. C cxiv: 133-136
Henneguy, L.F. 1891: Contribution a Pembryogenie des Chalcidiens. (Note preliminaire.). Bulletin de la Societe Philomathique 8(iii): 164-167
Balbiani, E.G. 1885: Contribution a Petudc de la formation des organes sexuels chez les insectes. Recisse: 527-588
Panijel, J. 1948: Contribution a Petude biochimique de la fecondation chez Ascaris megalocephala. II. Le probleme general pose par la methode de Gram. Bulletin de la Societe de Chimie Biologiques 3012: 116-120
Jullien, A.; Morin, G. 1931: Contribution a Petude de Pautomatisme oardiaque chez les Mollusques. Mise en liberte de substances activea au oours du fonctionnement du coeur ohez Murex trunculus. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 108: 464-466
Bruntz, L. 1903: Contribution a Petude de Pexcretion chez les Arthropodea. Arch Biol, XX 217-422
Lignieres, J. 1919: Contribution a Petude de l'anaplasmose bovine. Experiettees d'inoeulation de Anaplasma argentinum a plusieurs especes animales. Les moutons et les chevres sont nettement receptifs. Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique Paris, 12 641-651
Rouget, J. 1903: Contribution a Petude de la Dourine. Recueil de Medecine Veterinaire 8: X 81-90
Bruyne, C.De 1895: Contribution a Petude de la Phagocytose. Arch: 161-241
Cirdei, F.; Husanu, O.; Bulimar, F. 1963: Contribution a Petude de la faune des Coccinellides de Moldavie. Analele Stiintifice de Universitatii Iasi NS 2: 9: 87-92
Baer, J.G. 1933: Contribution a Petude de la faune helminthologique africaine. Revue Suisse de Zoologie 40: 31-84
Fol, H. 1891: Contribution a Petude de la fecondation. C cxii: 877-879
Weber, A. 1900: Contribution a Petude de la metamerie du cerveau anterieur chez quelques oiseaux. Archives d'Anatomie Microscopique 3: 369-423
Garnault, P. 1888: Contribution a Petude de la morphologie de l'oeuf et du follicule. Gazette Hebdomadaire des Sciences Medicales de Bordeaux, IX 392-394
Amaudrut, A. 1896: Contribution a Petude de la region anterieur de J'appareil digestif chez les Stenoglosses superieurs. Compte Rendu de l'Academie des Sciences Paris, cxxii 1424-1427
Nuel, J.P. 1890: Contribution a Petude de la structure fibrillaire des protoplasmes cellulaires. Verhandlungen X Internat Med Kongr Berlin. ; II 1-4
Pic, M. 1900: Contribution a Petude des Cerambycidae de Chine et du Japon. Annales de la Societe Entomologique de Belgique: 16-19
Bonnier, J. 1900: Contribution a Petude des Epicarides. Les Bopyridae. Travaux de la Station Zoologique de Wimereux. ; VIII 475
Filhol, H. 1902: Contribution a Petude des Felides fossiles dont on a decouvert les restes dans les cavernes des Pyrenees. Bulletin de la Societe Philomathique 9(iv): 104-120
Joleaud, L. 1921: Contribution a Petude des Hippopotames fossiles. Compte Rendu Sommaire des Seances de la Societe Geologique de France: 22-23
Korotnev, A. 1888: Contribution a Petude des Hydraires. Archper: 21-31
Stempffer, H. 1967: Contribution a Petude des Lycaenidae d'Afrique tropicale et equatoriale. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 29: 978-1000
Cassagnau, P.; Raynal, G. 1964: Contribution a Petude des ecomorphoses: I. Developpment compare de deux races d'ffypogastmra tullhergi (Collembole Poduromorphe). Revue Ecol Biol Sol Paris 1: 1-20
Hovasse, R. 1943: Contribution a Petude des flagelles libres : Oicomonas beauchampi sp. n. Archives de Zoologie Experimentale et Generale (Notes et Rev ) Paris 83: 47-53
Negrea, A. 1963: Contribution a Petude des mollusques des grottes de la R.P. Roumaine. III. Studii si Cercetari de Biologie Academia RPR Seria Biologie Animalia 15: 333-342
Vallee, L. 1947: Contribution a Petude des races sexuelles Francaises de Rana temporaria L. Bulletin de la Societe Zoologique de France 72: 97-100
Szczawinska, V. 1891: Contribution a Petude des yeux des quelques Crustaces et recherches sur le mouvement du pigment granuleux et des cellules pigmentaires sous Pinfluence de la lumiere. et de l'obscurite dans les yeux des Crustaces et des Arachnides. Arch Biol, X 523-566
Mieg, M.Bleicher,. Fliche,. 1890: Contribution a Petude du Terrain Tertiare d'Alsace et des environs de Mulhouse. BullGeol: 392-416
Robert, H. 1921: Contribution a Petude du Zooplanoton du lac de Neuchatel. Bul Soc Sci Nat Neuchatel 1919-20; 45: 75
Delepine, G. 1903: Contribution a Petude du calcaire carbonifere dans le Tournaisis. Bulletin de la Societe Geologique de France Ser 4: 4(ii): 434-438
Frederic, J. 1961: Contribution a Petude du caryotype chez le poulet. Archives de Biologie Paris 72: 185-209
Cantuel, P. 1943: Contribution a Petude du genre Arvicola (Lacepede). Mammalia Paris 7: 116-117
Hollande, A. 1942: Contribution a Petude morphologique et cytologique des genres Biomyxa et Cercobodo. Description de deux especes coprophiles nouvelles. Archives de Zoologie Experimentale et Generale (Notes et Rev ) Paris 82: 119-128
Tixier, R. 1945: Contribution a Petudo de quelques pigments pyrroliques naturels de . . . Poeuf d'emue . . . etc. Ann Inst oceanogr Paris NS: 224: 343-397
Fol, H. 1891: Contribution a Phistoire de la fecondation. C cxii(16): 877-879
Goll, H. 1883: Contribution a Phistoire naturelle des Coregones du lac de Neuchatel. Archnat: 341-343
Beaucournu, J.C.; Matile, L. 1963: Contribution a Pinventaire faunistique des cavites souterraines de l'ouest de la France. 1. Grottes de la Mayenne. Annales de Speleologie 18: 117-135
Samal, J. 1940: Contribution a Poecologie de la tordeuso Acatta ferru gana Tr. V?stn. ? zool. SpoloY. Praze 8: 131-148
Jullien, A. 1960: Contribution a T'etude de la survie de poissons d'eau douce dans les solutions salines simples ou equilibrees. BullHist. nat. Doubs: 131-172
Brien, P.; Blanjean, F. 1939: Contribution a Tembryogenesie des Tuniciers. Formation des cavites peribranchiales du pericarde et de l'epicarde chez les Polyclinidae (Morchellium argus). Annales de la Societe Zoologique de Belgique 69: 247-271
Roubal, J. 1928: Contribution a a faune coleopterologique de l'acacia (Robinia pseudacacia L.) in Slovaquie. Lesnika Prace Psek 7: 452-456
Chaine, J. 1928: Contribution a al morphologie des otolithes des poissons. CR Ass franc Av Sci 52: 407-408
Hellmich, W. 1953: Contribution a conocimiento de la sistematica y evolucion del genero Liolaemus. Invest geol chil 10: 16
Dreyfuss, M. 1926: Contribution a d'etude de l'Oligocene inferieur de la Haute-Saone. Bulletin de la Societe Geologique de France 26: 351-369
Minig, A. 1975: Contribution a des Charaxes du groupe etheocles (Lepid. - Nymphalidae). Lambillionea 75(Special Issue): 25-35
Guibe, J. 1939: Contribution a etude d'une espece: Apterina pedettris Meigen (Diptere). Bull biol Paris Suppl 26: 112
Nagy, C.G. 1967: Contribution a etude de la fam. Dryinidae (Hym.) dans la faune de la Roumanie. TravHist. nat. Gr. Antipa: 331-337
Remy, P. 1932: Contribution a etude de la faune cavernicole de Lor-raine. Lea grottes de Sainte-Reine. Bull Soc Hist nat Moselle St Armand 49: 55-71
Cayrol, J.C. 1967: Contribution a etude de la faune nematologiquede quelques grottes du such de la France. Annls Speleol 22: 297-309
Jitariu, M. 1966: Contribution a etude du processus hemostatique chez certains crustaces marins et d'eau douce. Revue roum (Zool.): 385-390
Dil, N.; Termier, G.; Termier, H.; Vachard, D. 1977: Contribution a etude stratigraphique et paleontologique du Viseen superieur et du Namunen inferieur du basset houiller de Zonguldak (nord-ouest de la Turquie). Annales Society geol Belg 992: 401-449 1976
Athias-Henriot, C. 1966: Contribution a f'etude des Amblyseius palearctiques (Acaraens, Anatinotriches, Phytoseiidae). Bulletin Scientifique de Bourgogne 24: 181-230
FranYois, F.J.J. 1968: Contribution a faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries. 76. Dipteres Bombyliidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 30: 787-789
Parat, M. 1924: Contribution a histo-physiologie des organs digestifs de l'embryon. L'apparition correlative de la cellule de Kultschitzky et de la secretine chez l'embryon. C. Biol. Paris: 1023-1024
Levy, A. 1967: Contribution a i'etude des Foraminiferes des rechs du Roussilon et du plateau continental de bordure. Vie et Milieu, 18B 63-102
Capuse, I.; Gognov, D. 1966: Contribution a i'etude des Tineidae (Lepidoptera) en Bulgarie. Izvestiya na Zoologicheskiya lnstitut Sofiya 21: 81-86
Passama, M. 1962: Contribution a i'etude des pigments de 1a Mante religieuse. Naturalia Monspeliensa Zool 4: 153-157
Nesic, L. 1959: Contribution a i'etude du ganglion Ovarien de poule au cours du cycle sexuel. Acta Anatomica 38: 168-169
Suster, P.; Zilberman, S. 1958: Contribution a ia connaissance des Syrphides (Dipteres) de la Republique Populaire Roumaine. Studii si Cercetari st Biol St agric Iasi Jassy 9: 321-333
Granger, C. 1967: Contribution a ia faune du Congo (Brazza-ville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries 66. Hymenopteres Braconidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 29: 1782-1783
Herberts, C. 1972: Contribution a l ' etude biologique de quelques zoanthaires temperes et tropicaux. l. - Reproduction, croissance somatique, bourgeonnement. Tethys 3: 711-728
Faure, G. 1972: Contribution a l ' etude bionomique et ecologique des peuplements des plages de l'Ile de Re (Cote Atlantique fran Yaise). Tethys 33: 619-637
Brousse-Gaury, P.; Cassier, P. 1975: Contribution a l ' etude de la dynamique des corpora allata chez Blabera fusca. lnfluence du jeune, du groupement et du regime photoperiodique. Bulletin biol Fr Belg, 1093-4: 253-277
Verbeke, J. 1964: Contribution a l ' etude des dipteres malacophages. 3. Revision du genre Knutsonia nom. nov. (= Elgiva auct.). Bulletin Inst r Sci nat Belg 409: 1-44
Raymond, G. 1928: Contribution a l 'etude des Cecidomyes attaquant les violettes cultivees. Annales de la Societe Linneenne de Lyon 73: 87-101
D'orchymont, A. 1929: Contribution a l etude des Palpicornia. VII. BullSoc. ent. Belg., Brussels: 79-90
Lestage, J.A. 1930: Contribution a l etude des larves des Ephemeropteres V-VI. Bulletin et Annales de la Societe Entomologique de Belgique 69: 433-440
Rungs. 1930: Contribution a l etude des. phases chez le criquet pelerin (Schisto cerca gregaria Forsk). C R Acad Sci France Paris 191: 874-875
Radu, V.G. 1938: Contribution a l etude du systeme arteriel chez les Sauriens. Cd. Sci. Roumanie Bucuresti: 656-660
Dareste de la Chavanne, J. 1909: Contribution a l' Etude de l'lnfralias de la region du Nivernais comprise entre la Loire et l'Allier. Annales de la Societe Linneenne de Lyon, 55 69-82
Mansuy, H. 1915: Contribution a l' Etude des faunes de l' Ordovician et du Gothlandien du Tonkin. Memoires du Service Geologique de l'Indo-Chine 43: 1-22
Bataillon, E. 1910: Contribution a l' analyse experimentale des pheno-menes karyokinetiques chez Ascaris megalocephala. Archech. Leipzig: 24-44
Pora, E.A.; Nitu, S. 1948: Contribution a l' etude de l'excitabilite et du rythme d'activite chez: Actinia equina, Nereis diversicolor et Portunus holsatus de la mer Noire. Ann Sci Univ Jassy 2: 31: 101-118
Porte. 1937: Contribution a l' etude de la faune du resif de May-sur-Orne. Premier note-Les Ostreides du Charmontien de St. Martin-de-Fontenay. Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie Caen 8: 9: 55-88
Kaneva-Abadjieva, V. 1961: Contribution a l' etude des Cumacees de la Mer Noire devant le littoral bulgare. Izvestiya tsentr nauchn-izsled Inst Ribov Varna 1: 221-228
Nitzulescu, V. 1929: Contribution a l' etude des Phlebotomes europeens. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 102: 161-162
Nitzulescu, V. 1929: Contribution a l' etude des Phleebotomes de Yougoslavie. Annales de Parasitologie Humaine et Comparee 7: 494-505
Theodor, J. 1964: Contribution a l' etude des gorgones. II. Ecologie : la faune et la flore continues dans des excroissances de l'axe d'Eunicella stricto (sensu Rossi). Vie et Milieu Supplo 17: 157-163
de Brito, W.J. 1964: Contribution a l' etude des voies de drainage des ganglions lymphatiques tracheobronchiques inferieurs. Acta Anatomica 56: 313-330
Ducros, C. 1965: Contribution a l' etude histologique et histochimique des glandes salivaires de Pomatias elegans (M), Gasteropode prosobranche. Bullzool. Fr: 338-340
Botnariuc, N.; Damian, A.; Anastasiu, C.; Spataru, P. 1957: Contribution a l' etude hydrobiologique du lac Cilescu. Buletin Stiintific Academia Republicii Romane Sect Biol 92: 185-194
Cloarec, A. 1966: Contribution a l' etude structurale du corps pedoncule de Mantis religiosa (L.). Bulletin de la Societe Scientifique de Bretagne 39: 209-220
d'Aguilar, J. 1944: Contribution a l'&ude des Phalaoridae. Note sur Phalacrus caricis Sturm. Annales des Epiphyties Paris 10: 85-91
Carpentier, C.J. 1933: Contribution a l'6tude de l'ornithologie marocaine. Les oiseaux du pays Zaian. Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles du Maroc 13: 23-68
Husson, R. 1936: Contribution a l'6tude do la faune des cavites souterraines artificicllcs. Annales des Sciences Naturelles Paris 10: 19: 6-30
Paulian, R. 1938: Contribution a l'6tude quantitative de la regeneration chez les Arthropodes. Proceedings Soc. Lond: 297-383
Fischer, P. 1887: Contribution a l'Actinologie Fran Yaise. Arch Z Exper, v(3): 381-432
Chudzinski, T. 1873: Contribution a l'Anatomie du Negre. Rev Anthropol, II 398-415
L.Lannic, J. 1975: Contribution a l'Ctude du developpement et de la maturation de l'appareil reproducteur de Limnephilus rhombicus L. Bulletin de la Societe Zoologique de France 1004: 539-551
Freon, G. 1965: Contribution a l'Eetude de la neurosecretion dans la chaine nerveuse ventrale du criquet migrateur, Locusta migratoria L. Bullzool. Fr., Paris: 819-830
Voukassovitch, P. 1939: Contribution a l'Etude biologique de Pediculoides ventricosus New., Acarien parasite. VII internat Kongr f Entom Berlin 3: 1685-1714
Schodduyn, R. 1925: Contribution a l'Etude biologique du Canal de Roubaix. (NorJ de la France) d'apres les materiaux recoltes par M. M. P. et J. Surbayrole. Annales de Biologie Lacustre Bruxelles 14(1-2): 89-110
Beauregard, H. 1893: Contribution a l'Etude de Orthagoriscus truncatus (Flem.). BullOuest France: 229-246
Villiers, A. 1950: Contribution a l'Etude de l'Air. (Mission L. Chopard et A. Villiers). Reptiles ophidiens et cheloniens. Memoires de l'Institut Francais d'Afrique Noire 10: 337-344
Kunstler, J. 1887: Contribution a l'Etude de l'Appareil Masticateur chez les Eongeurs. AnnNat. (Zool.): 150-166
Joleaud, A. 1901: Contribution a l'Etude de l'Infracretacee a facies vaseux pelagique en Algerie et en Tunisie. Bulletin de la Societe Geologique de France S: 4(i): 113-146
Foley, H. 1922: Contribution a l'Etude de la Faune Saharienne (Premiere Note). Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle Alger 13: 70-76
Voitesti, I.P. 1911: Contribution a l'Etude de la Faune du Calcaire nummulitique d'Albesti (Muscel). An Inst Geol Romaniei 4: 121-156
Vaillant, L. 1893: Contribution a l'Etude de la Faune ichthyologique de Borneo. Nouvelles Archives Mus Paris 3(v): 23-114
Fleury, J. 1950: Contribution a l'Etude de la Nourriture de la Sardine du Golfe de Gascogne. Rapport Conseil Exploration Mer Copenhague 126: 53-56
Menegaux, A. 1889: Contribution a l'Etude de la Turgescence chez les Bivalves siphones et asiphones. Bulletin de la Societe Zoologique de France, XIV 40-45
Contejean, C. 1893: Contribution a l'Etude de la physiologie de l'estomac. Journal of Anatomy and Physiology, XXIX 94-136 & 370-423
Moreaux, R. 1946: Contribution a l'Etude de la vision chez les insectes. Bulletin de la Societe des Sciences de Nancy NS 5: no. 9: 5-7
Dartevelle, E. 1932: Contribution a l'Etude des Bryozoaires fossiles de l'Eocene de la Belgique. Annales de la Societe Zoologique de Belgique 68: 55-116
Jeannet, A. 1929: Contribution a l'Etude des Echinides tertiaires de la Trinite et du Venezuela. Abhandlungen der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft 48(1): 1-49
Pilliet, A. 1889: Contribution a l'Etude des Espaces Portes du Foie chez quelques Vertebres. Journal of Anatomy and Physiology, XXV 264-276
Pelseneer, P. 1891: Contribution a l'Etude des Lamellibranches. Arch Biol, XI 147-312
Corin, G.; Berard, E. 1889: Contribution a l'Etude des Matieres Albuminoides du Blanc d'OEuf. Arch Biol, IX 1-16
Leriche, M. 1938: Contribution a l'Etude des Poissons fossiles des pays riverains de la Mediterranee americaine (Venezuela, Trinite, Antilles, Mexique). Mem Soc Pal Suisse Bale 61: 1-42
Leriche, M. 1902: Contribution a l'Etude des Silurides fossiles. Annales de la Societe Geologique du Nord, XXX 165-175
Negris, P. 1907: Contribution a l'Etude des dernieres Regressions. Bulletin de la Societe Geologique Ser 4: 6 519-537
Negris, P. 1907: Contribution a l'Etude des dernieres Regresssions. Bulletin de la Societe Geologique Ser 4: 6 519-537
Mansuy, H. 1915: Contribution a l'Etude des faunes de l'Ordovicien et du Gothlandien du Tonkin. Memoires du Service Geologique de l'Indo-Chine 43: 1-22
Belon, M.J. 1890: Contribution a l'Etude du genre Anoplomerus, Th. Annales de la Societe Linneenne de Lyon N S: XXXVI 291-304
Pfender, J. 1937: Contribution a l'Etude geologique de la Cote libanosyrienne. Notes et Memoires Haut-Commissariat de la Republic Francaise en Syrie et au Liban 2: 125-136
Hirsch, F. 1969: Contribution a l'Etude micropaleontologique du trias: La succession des faunes de Conodontes dans les couches de passage de l'Anisien superieur au Ladinien inferieur des Alpes orientales et meridionales. Archives des Sciences Geneve 22((I)): 83-89
Deb, S. 1938: Contribution a l'Etude stratigraphique et petrographique des Roches tertiaires des Alpes-Maritimes. Memoires de la Societe Geologique de France Paleontologie NS: 36: 22
Vellard, J. 1926: Contribution a l'Etudedes Araignees, Nouvelles especes d'Argiopidae. Memorias do Instituto Butantan 31: 327-331
Roux-Esteve, R.; Guibe, J. 1965: Contribution a l'Getude du genre Boaedon (Serpentes, Colubridae). Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle 36: 761-774
Magalhaes, P.S. de. 1910: Contribution a l'Histoire naturelle des Phlees. Memoires de la Societe Zoologique Paris, 22 235-260
Gabe, M.; Prenant, M. 1949: Contribution a l'Histologie de l'ovo-genese chez les Polyplacopnorcs. Cellule Louvain 53: 97-116
Pellegrin, J. 1936: Contribution a l'Ichthyologie de l'Angola. Arquivos do Museu Bocage Lisboa 7: 45-62
Ranson, G. 1935: Contribution a l'Interpretation objective des Formes et de leurs rapports dans la classe Hydrozoa (suite). Bull Mus Hist nat Paris 2: 75: 288-292
Thibaud, J.M. 1969: Contribution a l'Itude du development postembryonnaire chez les Collemboles Hypogastruridae epiges et cavernicoles. (suite). Revue Ecol Biol Sol 6: 209-220
Pouchet, G.Chabry, L. 1884: Contribution a l'Odontologic des Mammiferes. JAnat. Phys: 149
Urech, E. 1890: Contribution a l'Ontogenie des Insectea. Archives des Sciences Naturelles, XXIV 526
Pantel, S.J. 1886: Contribution a l'Orlhopterologie de l'Espagne centrale. An Soc Espana, XV 237-287
Stolzmann, J. 1892: Contribution a l'Ornithologie de la Transcaspie, d'apres recherches faites par M. Thomas Bary (1888-1891). Bulletin Societe Moscou, 382-487
Laurent, R. 1941: Contribution a l'Osteologie et a la systematique des Ranides africains, 2me note. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 34: 192-234
Laurent, R. 1940: Contribution a l'Osteologie et a la systematique des Ranides africains. lre note. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines: 74-96
Bruynoghe, R. 1926: Contribution a l'action du radium dans le domaine de la biologie. Archives Internationale de Medecine Experimentale Liege 2: 801-833
Bataillon, E. 1909: Contribution a l'ana-lyse experimentale des processus de fecondation chez les Amphibiens. Compte Rendu de l'Academie des Sciences Paris, 148 1551-1553
Oxner, M. 1912: Contribution a l'analyse biologique du phenomene de la regeneration chez les Nemertiens. Bul ocean. Monaco: 1-12
Zupanovic, x. 1956: Contribution a l'analyse de la peche a la tartane dans la dalmatic septentrionale 1951-1953. Acta Adriatica, 8: 1-l6
Caulet, J. 1969: Contribution a l'analyse des sediments organogenes du precontinent algerien: variations regionales de composition des accumulations de lamellibrancb.es et bryozoaires. Bullnatn. Hist, nat., Paris: 801-816
Caulet, J. 1969: Contribution a l'analyse des sediments organogenes du precontinent algerien: variations regionales de composition des accumulations de lamellibranches et bryozoaires. Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle 41: 801-816
Legrand, J-J.; Juchault, P. 1972: Contribution a l'analyse du controle de l'hermaphrodisme protandrique rudimentaire de l'Oniscoide. Porcellio dilatatus Br., et de la monogenie occasionnelle liee a cette forme d'intersexualite. Comptes r hebd Seanc Acad Sci Paris, 274D15: 2232-2235
Mocquard, J-P.; Besse, G.; Juchault, P.; Legrand, J-J.; Maissiat, J.; Noulin, G. 1971: Contribution a l'analyse du controle neurohumoral de la croissance, de la mue et de la physiologie sexuelle male et femelle chez 'oniscoide Ligia oceanica L. (Crustace, Isopode). Annls Embryol Morphogen 4: 45-63
Rondneva, L.M. 1970: Contribution a l'analyse du mecanisme de la phase refractaire des gonads chez les oiseaux. Annls Endocr.: 31: 1065-1069
Andre, F. 1963: Contribution a l'analyse experi-mentale de la reproduction des Lombriciens. Bull Biol 47: 3-101
Ducasse, O.; Klingebiel, M.A.; Labracherie, M.; Prud'homme, J.; Pueschmaille, C.; Veillon, M. 1963: Contribution a l'analyse sedimentologique et paleontologique de la coupe de la citadelle de Blaye (Gironde). Proces-Verbaux de la Societe Linneenne de Bordeaux 100: 130-140
Dueasse, O.; Klingebiel, M.A.; Labraeherie, M.; Prud'homme, J.; Puechmaille, C.; Veillon, M. 1964: Contribution a l'analyse sedimentologique et paleontologique de la coupe de la eitadelle de Blaye (Gironde). Proces-Verbaux de la Societe Linneenne de Bordeaux 100: 130-140
Tusques, J.; Senelar, R.; Vaugien, M. 1966: Contribution a l'analyse ultrastructurale de l'epithelium cholecystique. C R Ass Anat 50: 881-889
Verheyen, R. 1958: Contribution a l'anatomic de base et a la systematique des Alaudidae (Passeriformes). Alauda 26: 1-25
Aburel, E. 1929: Contribution a l'anatomic du bassin de la Talpa europaea L. Bull Mus Hist nat Paris 2: 1: 292-297
Winckler, G. 1931: Contribution a l'anatomie comparative des muscles du voile du palais. Archives d'Anatomie d'Histologie et d'Embryologie Strasbourg 13: 431-478
Gadd, G. 1914: Contribution a l'anatomie comparee des cigales. Revue Russe d'Entomologie, 14 85-89
Acolat, L. 1936: Contribution a l'anatomie comparee du cceur, en particulier du ventricule, des Batraciens et des Reptiles. Bull Soc Hist nat Doubs 46: 71-81
Orts, S. 1967: Contribution a l'anatomie comparee et la sys-tematique des Mormyroides. Mem Acad r Sci outr-mer (Cl Sci nat med 8degree) (NS): 17(3): 1-90
Mottl, M.T. 1923: Contribution a l'anatomie de l'encephale du Rhodeus amarus.. Biologicke Spisy Acad Veterin Brno 2: 129-142
Bernard, A. 1973: Contribution a l'anatomie de quelques voies photo-neuro endocriniennes cephaliques chez deux blattes: Periplaneta americana (L.) et Blabera craniifer (Burm.). Bulletin de la Societe Zoologique de France 982: 263-282
Jourdan, E. 1886: Contribution a l'anatomie des Chloremiens. Compte Rendu, cii 270-272
Francois, J. 1971: Contribution a l'anatomie des Collemboles: lesformations endosquelettiques cephaliques. Revue Ecol Biol Sol 8: 45-48
Blagoveshchenskii, D.I. 1931: Contribution a l'anatomie du Gyropus ovalis N. (Mallophaga) du Cobaye. Magazin de Parasitologie Leningrad 2: 181-228
Reznicek, V. 1934: Contribution a l'anatomie du cervelet chez les rongeurs. Biologicke Spisy Veterin Brno 13(184): 1-28
Andre, E. 1893: Contribution a l'anatomie et a la physiologie des Ancylus lacustris et fluviatilis. Revue Suisse de Zoologie, I 427-461
Verheyen, R. 1959: Contribution a l'anatomie et a la systematique de base des Ciconiiformes (Parker 1868). Bull Sci. nat. belg: 1-34
Chabanaud, P. 1950: Contribution a l'anatomie et a la systematique de la famille des Bothidae, s. str. Bulletin de la Societe Zoologique de France 74: 246-253
Verheyen, R. 1956: Contribution a l'anatomie et a la systematique des touracos (Musophagi) et des coucous (Cuculiformes). Bull Inst Sci nat Belg 32(23): 1-28
Verheyen, R. 1956: Contribution a l'anatomie et la systematique des Galliformes. Bull Inst Sci Nat Belg 32(42): 1-24
Pesson, P.; Hararas, C. 1955: Contribution a l'anatomie microscopique du tube digestif de Rhyncolus porcatus Germ, et Rhyncolus elongatus Gyll. (Coleoptera, Curculionidae, Cossoninae). Revue de Pathologie Vegetale Paris 34: 217-228
Meinert, F. 1889: Contribution a l'anatoraie des Fourmilions. Ofversigt Danske Selsk, 43-66
Friese, H. 1935: Contribution a l'apifaune des Coelioxys de Chine. Notes d'Entomologie Chinoise 2: 141-160
Poisson, R.; Richard, G.; Richard, G. 1958: Contribution a l'atude de l'essaimage des Corixidae (Hemipteres Heteropteres aquatiques). Vie et Milieu Paris 8(1957): 243-252
Pettit, A. 1909: Contribution a l'atude des hemograparines de Lacerta ocellata Daud. Paris Bulpath. exot: 295-298
Salvan, J. 1969: Contribution a l'atude des oiseaux du Tchad. Oiseau et la Revue Francaise d'Ornithologie 39: 38-69
Montreuil, O. 2005: Contribution a l'atude du genre Helictopleurus d'Orbigny, 1915 (Coleoptera, Scarabaeidae). Bulletin de la Societe Entomologique de France ober- 110(4-5): 373-376
Dementieff, GP. 1935: Contribution a l'avifaune de l'extreme nord de la Siberie (Presqu'ile de Taimyr). Alauda Paris 7: 485-493
Dementieff, G.P. 1935: Contribution a l'avifaune de la Siberie N.E. (Liste des oiseaux recueillis par N. P. Sokolnikow dans la region du fleuve Anadyr. Alauda 7: 153-169
Dementiew, G. 1935: Contribution a l'avifaune do la region d'Okhotsk. Arch Mub zool Moscou 2: 56-60
Spangenberg, E.; Demen tieff, G. 1935: Contribution a l'avifaune du Thian-ohan occidental (Monts Alexan drowski). Alauda 7: 336-366
Faucheux, MJ. 1977: Contribution a l'btude de la respiration et de la nutrition chez quelques insectes aquatiques des marais salants: Stratiomyia, Nemotelus, Ephydra. Aedes (dipteres), Berosus (coleoptere), Sigara (heteroptere); importance des soies hydrofuges et des appareils filtrants. Bulletin Soc Sci nat Ouest Fr 75(2-3): 56-68
Varin, G. 1948: Contribution a l'dtudo dea Satyridae de Franco ot du Nord do l'Afrique. Revue Francaise de Lepidopterologie Paris 11: 395-398
Dumont, C. 1921: Contribution a l'e'tude de la faune des Microlepido-pteres de l'ile d'Oleron (Charente-inferieure). Bulletin de la Societe Entomologique de France Paris, 51-56
Zoja, R. 1894: Contribution a l'e'tude des substances chromatophiles nucleaires d'Auerbach. I. Chez quelques Cilies; II. Dans l'ovo-genese, &c, de l'Ascaris megalocephala; III. Dans les oeufs parthenogenetiques de l'Aphis rosoe. Archives Italiennes de Biologie, XXI 140-143
Verniory, R. 1944: Contribution a l'e'tude du Cretace superieur des Prealpes medianes: le Cenomanien, le Turonien et le Senonien dans le massif de Miribel (Haute-Savoie).. Archives des Sciences Physiques et Naturelles Geneve 25(5): 184-186
Paillot, A. 1940: Contribution a l'e'tude du developpement polyembryonnaire d'Amicroplus collaris Spin., Braconide parasite d'Euxoa segetum Schiff. Annales des Epiphyties et de Phytogenetique Paris (NS): 6: 67-102
Matthey, W. 1974: Contribution a l'ecologie de Gerris remigis Say sur deux etangs des Montagnes Rocheuses. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 47(1-2): 85-95
Ruzic, A. 1967: Contribution a l'ecologie de Spermophilopsis leptodactylus Licht. dans le desert au sud de Buchara Mammalia 31: 173-185
Petter, F.; Mostachfi, P. 1957: Contribution a l'ecologie de l'Ecureuil terrestre a doigts greles (Spermophilopsis lepto-daclylus bactrianus Scully). Terre et la Vie 104: 283-296
Jeuniaux, C. 1957: Contribution a l'ecologie de quelques Coleopteres necrophages dans la vallee de l'Ourthe. Bulletin et Annales de la Societe R Entomologique de Belgique 93: 32-41
Binet, D. 1976: Contribution a l'ecologie de quelques taxons du zooplancton de Cote d'Ivoire. 2. Dolioles - salpes - appendiculaires. Documents scient Cent Rech oceanogr Abidjan 71: 45-61
Binet, D. 1976: Contribution a l'ecologie de quelques taxons du zooplancton de Cote d'lvoire 3. Larves de decapodes et Lucifer. Documents scient Cent Rech oceanogr Abidjan 71: 63-84
Binet, D. 1976: Contribution a l'ecologie de quelques taxons du zooplancton de Cote d'lvoire 4. Euphausiaces. Documents scient Cent Rech oceanogr Abidjan 71: 85-90
Jacquemart, S. 1960: Contribution a l'ecologie des Trichopteres hygropetricoles. Bull Inst Sci nat Belg Brussels 36(5): 1-10
Verschuren, J. 1965: Contribution a l'ecologie des grands mammiferes. Exploration du Parc National de la Kagera 1(2): 3-62
Jacquemart, S. 1973: Contribution a l'ecologie des milieux arides (2). A propos d'un collembole nouveau de Jordanie: Seira petrae sp. n. Bulletin Inst R Sci Nat BeIg (Entom): 491: 1-16
Alause, P. 1970: Contribution a l'ecologie des planaires d'eaux courantes: observations en Languedoc Mediterraneen, le facteur acidite carbonique. Bull Soc zool Fr 94: 223-228
Masse, H. 1966: Contribution a l'ecologie du genre Astropecten Linck. Reel Travar. Endoume: 187-191
Bouchet, J.M. 1961: Contribution a l'ecologie et a la biologie de Brachydontes minimus (P.). Rec Sta. mar. Endoume: 65-98
Genest-Villard, H. 1972: Contribution a l'ecologie et l'ethologie d'un petit rongeur arboricole, Thamnomys rutilans, en Republique Centrafricaine. Mammalia 364: 534-578
Fischer-Piette, E. 1959: Contribution a l'ecologie inter-cotidale du Detroit de Gibralter. Bulletin de l'Institut Oceanographique Monaco 1145: 1-32
Kiener, A. 1972: Contribution a l'ecologie, la physiologie et l'ethologie de l'actinie Diadumene luciae (Verrill). Bulletin de la Societe Zoologique de France 964: 581-603
Verrier, M.L. 1956: Contribution a l'ecologie, la repartition geographique et la systematique des Habrophlebia (Ephemeropteres) de la faune fran Yaise. Bulletin Biol Paris 90: 184-197
Vaschide, N.; Vurpas, C. 1901: Contribution a l'ede psycho-physiologique des actes vitaux en l'absence totale du cerveau chez un enfant. CR Ac Sci, cxxxii 641-643
Brunhes, J.; Rambelo, J. 1968: Contribution a l'eetude des Culicides de Madagascar. Description des adultes, nymphe et larve de Culex (Neoculex) chauveti sp. n. Cahiers Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer Ent Med 6: 113-118
Dajoz, R. 1967: Contribution a l'eetude des coleeopteeres Lathridiidae du Chili. Biologie de l'Amerique Australe 3: 587-609
Simond, P.L. 1901: Contribution a l'eiude des Hematozoaires des Reptiles. Ann Inst Pasteur, XV 319-351
Bruneau de Mire, P. 1955: Contribution a l'elude des Reicheia du nord de l'Afrique (Col. Scaritidae). Revue Francaise d'Entomologie 22: 247-253
Beraneck, E. 1893: Contribution a l'embryogenie de la glande pineale des Amphibiens. Revue Suisse de Zoologie, I 255-288
Schedl, KE. 1972: Contribution a l'entomologie foriestiere du Congo. Publications Inst natn Etude agron Congo Belge (Ser Scient), 114, 1-68
Hoof, L. van.; Henrard, C.; Peel, E. 1938: Contribution a l'epidemiologie de la maladie du sommeil au Congo beige. Annales de la Societe Belge de Medecine Tropicale 18: 143-201
Fleckinger, R.; Besse, P.; Solacroup, J.; Bru, C. 1966: Contribution a l'etablissement d'une liste provisqire des principales maladies des poissons. Bulletin Office International des Epizooties 65: 1173-1177
Bousseau, J. 1972: Contribution a l'etablissement de l'atlas des Rhopaloceres fran Yais. Alexanor 75: 207-212
Meszaros, N.; Nicorici, E. 1962: Contribution a l'etablissement de la limite entre le Tortonien et le Sarmatien, entre Cluj et Turda et vue generale sur le contenu et la position stratigraphique du Buglovien. Studii si Cercetari de Geologie 7: 7-31
Verheyen, R. 1954: Contribution a l'ethologic du buffle noir Bubalus caffer (Sparrman). Mammalia Paris 18: 364-370
Baudoin, R. 1946: Contribution a l'ethologie d' AEpophilus bonnairei Sig-noret et a celle de quelques autres Arthropodes a respiration aerienne de la zone intercotidale. Bulletin de la Societe Zoologique de France 712: 109-113
Hoffmann, A. 1944: Contribution a l'ethologie de Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsham (Col. Curculionidae). Bulletin de la Societe Entomologique de France Paris 49: 68-70
Godet, R. 1951: Contribution a l'ethologie de la Taupe. (Talpa euro-paea L.). Bulletin de la Societe Zoologique de France 76: 107-128
Voss, J. 1969: Contribution a l'ethologie des poissons Cichlides: Tilapia zillii (Gervais 1848). Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 79: 99-109
Bertin, L. 1936: Contribution a l'ethologie des poissons abyssaux. Bull Mus Hist nat Paris 2: 81: 506-511
Danthinne, G.; Voss, J. 1972: Contribution a l'ethologie des poissons cichlides: Nanochromis dimidiatus (Pellegrin 1900). Annales Soc r zool Belg, 1021-2: 83-104
Danthinne, G.; Vass, J. 1972: Contribution a l'ethologie des poissons cichlides: Pelvicachromis pulcher Boulenger 1901. Acta Zool Path Antwerp 55: 103-120
Voss, J. 1972: Contribution a l'ethologie des poissons cichlides: Tilapia sparrmanii, Smith 1840. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 85(3-4): 369-388
Monfort-Braham, N.; Voss, J. 1970: Contribution a l'ethologie des poissons cichlides: Tilapia tholloni (Sauvage, 1884). Annls Soc. r. zool. Belg.: 991969: 59-68
Moczar, L. 1952: Contribution a l'ethologie du Palarus variegatus F. (Hym.). Annales Historico-Naturales Musei Hungarici 2: 119-124
Verheyen, R. 1955: Contribution a l'ethologie du Waterbuck Kobus defassa ugandae Neumann et de l'antilope harnachee Tragelaphus scriptus (Pallas). Mammalia Paris 19: 309-319
Isenmann, P. 1971: Contribution a l'ethologie et a l'ecologie du manchot empereur (Aptenodytes forsteri Gray) a la colonie de Pointe Geologie (Terre Adelie). L'. Oiseau 41((Spec.No.)): 9-64
Chambon, J-P. 1973: Contribution a l'etiologie de la recente pullulation de Cnephasia pumicana Zell. (Lep. Tortricidae) a la suite de ('extension des cultures cerealieres dans le gatinais. Annales Zool Ecol anim 52: 207-230
Schmitz, H.; Villeneuve, J. 1932: Contribution a l'etnde de la faune Nepenthicole. Natuurhistorisch Maandblad Maastricht 21: 116-117, 160
Reizer, CMattei'X.; Reizer, CMattei'X.; Chevalier, JL. 1973: Contribution a l'etude Je la faune ichthyologique a du bassin du fleure Senegal. 3. Mormyridae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 35(3): 665-704
Besairie, H. 1930: Contribution a l'etude Stratigraphique de la Mon tagne des fran Yais (Nord de Mada gascar). Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulouse 60(1): 338-342
Moriceau-Hay, D. 1968: Contribution a l'etude anatomique de Plalymischus Westwood (Hymenoptere Diapriidae). Bulletin de la Societe Zoologique de France 93: 269-280
Bounhiol, J.J. 1927: Contribution a l'etude anatomique de la larve du Leptinotarsa decemlineata (Say). Revue de Zoologie Agricole Bordeaux 26: 163-183
Risbec, J. 1928: Contribution a l'etude anatomique de quelques especes de mitres de la Presqu'ile de Noumea. Bull Mus Hist Nat Paris 1: 105-112, 173-180, 225-227
Lamberton, C. 1931: Contribution a l'etude anatomique des AEpyornis. Bulletin de l'Academie Malgache Tananarive 13: 151-174
Ody, M. 1969: Contribution a l'etude anatomique du you de San Jose: Aspidiotus perniciosus Comst. (Cochenilles Diaspines),. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 42: 38-45
Prunesco, C. 1965: Contribution a l'etude anatomique et anatomo-microscopique du Systeme genital femelle de I'ordre Lithobiomorphia. Revue Roumaine de Biologie Serie de Zoologie 10: 11-16
Souche, G. 1932: Contribution a l'etude anatomique et comparative du muscle pterygo-maxillaire chez les poissons osseux. Bull Sta Biol Arcachon 29(1): 41-82
Moniez, R. 1878: Contribution a l'etude anatomique et embryogenique des Taenias. Bulletin Scientifique du Nord, X 220-226
Vandewalle, P. 1974: Contribution a l'etude anatomique et fonctionelle de la region cephalique de Gobio gobio (L.) (Pisces, Cyprinidae). 2. La chambre trigemino-faciale et quelques structures voisines. Forma et Functio 7(2): 119-124
Vandewalle, P. 1974: Contribution a l'etude anatomique et fonctionnelle de la region cephalique de Gobio gobio (L.) (Pisces, Cyprinidae). 1. L'appareil de Weber et les structures connexes. Forma et Functio 7(1): 47-54
Yu, S.C. 1936: Contribution a l'etude anatomique et hiatologique d'une Crevette chinoise (Palaemon asperulus Mart.). Chinese Journal of Zoology 2: 101-132
Rzymowska, T. 1914: Contribution a l'etude anatomique et histologique d'Helix barbara. Revue Suisse de Zoologie, 22 277-319
Alaphilippe, F. 1959: Contribution a l'etude anatomique et histologiques des voies genitales de Planorbis (Planorbarius) corneus L. (Gasteropode Pnlmone). Bull Mol 93: 260-287
Busnel, R.G. 1937: Contribution a l'etude anatomique et pbysiologiquo de la chenille d'Ephestia kuehniella Z. (teigne de la farine). Revue de Pathologie Vegetale et d'Entomologie Agricole de France Paris, 24 pp, 137-162
Guyenot, E. 1905: Contribution a l'etude anatomique et physiologique de la vessie natatoire des Cyprinides. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 58: 794-795
Pellegrin, J. 1904: Contribution a l'etude anatomique, biologique et taxinomique des Poissons de la famille des Cichlides. Memoires de la Societe Zoologique de France, XVI 41-402
Bruneteau, J. 1928: Contribution a l'etude anatomise du Doryphore (Leptinotarsa decemlineata Say) a l'etat d'insecte parfait. Revue de Zoologie Agricole Bordeaux 27: 101-110, 125-128
Payan, H.; Sautet, J.; Aldighieri, J.; Aldighieri, R. 1960: Contribution a l'etude anatomo-pathologique de l'infection a Plasmodium berghei, chez les souris blanches sonmises a divers regimes. Annales de Parasitologie Humaine et Comparee 35: 209-220
Lombard, C. 1937: Contribution a l'etude anatomopathologique de la Strongylose cardio-pulmonairo chez le chien. Revista de Medicina Veterinaria 89: 525-530
Voy, A. 1949: Contribution a l'etude anutomique et histologique des organes accessoires de l'appareil genital femelle chez quelques especes. d'Orthopteroides. Annales des Sciences Naturelles Paris 11: 11: 269-345
Dadoune, J.P. 1964: Contribution a l'etude au microscope-electronique de la differentiation de Ia cellule hepatique chez le rat. Arch Anat micr Morph exp 52: 513-571
Bigot, L.; Bodot, P. 1974: Contribution a l'etude bio coenotique de la garrigue a Quercus coccifera. 1. - Etude descriptive de l'habitat et de la faune des invertebres inventories. Vie et Milieu (C): 231: 15-43
Bonavita, D. 1963: Contribution a l'etude bio-metrique de la sousespece carmaguaise d'Eobania vermiculata Muller. Bulletin de la Societe Zoologique de France 88: 644-650
Bodot, P. 1974: Contribution a l'etude biocenotique de la garrigue a Quercus coccifera. 2. - Compostion biotique du peuplement des invertebres. Vie Milieu (C)(2): 229-249
Seguin, G. 1968: Contribution a l'etude biochimique de Praunus flexuosus Muller (mysidace). Pelagos 9: 21-28
Neuzil, E.; Masseyeff, R.; Gombert, J.; Tanguy, U. 1963: Contribution a l'etude biochimique de l'hemocyanine de Cjmbium neptune. I. Preparation proprietes physiques, composition chimique. Bulletin de la Societe de Chimie Biologiques 45: 1125-1132
Masseyeff, R.; Gombert, J.; Tanguy, U.; Neuzil, E. 1963: Contribution a l'etude biochimique de l'hemocyanine de Cymbium neptuni. II. Etude electro-horetique et immuno-electrophoretique. Bulletin de la Societe de Chimie Biologiques 45: 1133-1144
Panijel, J. 1947: Contribution a l'etude biochimique de la fecondation chez Ascaris megalocephala. Bulletin de la Societe de Chimie Biologiques 291011: 1098-1106
Bouchilloux, S.; Roche, J. 1955: Contribution a l'etude biochimique de la pourpre des Murex. Bulletin de l'Institut Oceanographique Monaco 1054: 1-23
Bussereau, F. 1969: Contribution a l'etude biochimique de la sensibilite au CO2 presentee par des drosophiles hebergeant le virus 1. Etude de l'acetylcholinesterase. Cr hebd Seanc Acad Sci Paris, 269D 2620-2623
Mazza, J. 1966: Contribution a l'etude biochimique du plancton. I. Premiers resultats d'analyses quantitatives sur le zooplancton du golfe de Marseille. 1. Sucres et proteines. Bullzool. Fr: 413-422
Bascheri, M.C.; Mazza, J. 1968: Contribution a l'etude biochimique du plancton: 2. variation des teneurs en glucides et en proteines des copepodes du golfe de Marseille. Rapp P-v Reun Commn int Explor scient Mer Mediterr 19: 547-549
Bodot, P. 1974: Contribution a l'etude biocoenotique de la garrigue a Quercus coccifera. 3. Dynamique de la zoocoenose d'invertebres. Vie Milieu (C)(2): 251-267
Bode, P. 1934: Contribution a l'etude biogeographique de Cochlicella acuta Muller (Mollusque gasteropode) dans le Poitou. Bulletin Biologique de la France et de la Belgique 681: 85-96
Mazel, R. 1971: Contribution a l'etude biogeographique de Cupido sebrus Hubner (Lepidoptera Lycaenidae). Alexanor 1: 46-48
Berlioz, J. 1934: Contribution a l'etude biogeographique des Trochilides du Bresil oriental. Oiseau Paris 4: 414-424
Goux, I. 1959: Contribution a l'etude biogeographique ecologique et biologique de l'Euprocte de Corse (Savi). Vie et Milieu Suppl 8: 223-258
Goux, L. 1953: Contribution a l'etude biogeographique, ecologique et biologique de l'euprocte de Corse .. Vie et Milieu 41: 1-36
Faure, J.C.; Zolotarewsky, B. 1925: Contribution a l'etude biolgique de Dibrachys boucheanus Ratz. Revue de Pathologie Vegetale et d'Entomologie Agricole Paris 12: 144-161
Adam, J.P.; Vattier, G. 1965: Contribution a l'etude biologique d'Anopheles hamoni Adam, 1962 (Diptera, Culicidae). Cahiers Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer Ent Med 21964: 55-71
Labitte, A. 1946: Contribution a l'etude biologique dans oiseaux du pays Drouais (partie Nord du departement d'Euro-et-Loir) et calendrier ornithologique pour lea annees1940a 1944, pp. 133-152. Apparition de Jaseurs de Boheme Bombycilla garrulus en Eure-et-Loir. Oiseau Paris 16: 171
Chaboussou, F. 1939: Contribution a l'etude biologique de Lebia grandis Hcntz., predateur americain du dory-phore. Annales des Epiphytiest Paris NS: 5: 387-433
Eisentraut, M. 1952: Contribution a l'etude biologique de Paraechinus aethiopicus Ehrenb. Mammalia Paris 16: 232-252
Voukassovitch, P.; Dojmi, L. 1937: Contribution a l'etude biologique de Pediculoides ventricoauB. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 126: 549-552
Couturier, A. 1938: Contribution a l'etude biologique de Podisus maculi-ventris Say predateur americain du Doryphore. Annales des Epiphyties et de Phytogenetique Paris (NS): 4: 95-165
Roy, R. 1971: Contribution a l'etude biologique de Senegal sept-entrional. 7. Orthopteres Ensiferes (Tettigonioidea et Grylloidea). Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 33: 87-101
Popovici-Baznosanu, A. 1911: Contribution a l'etude biologique de Sphegiens (Tryptoxylon et Psenulus). Archives de Zoologie Paris (Ser 5: 6
Nival, S. 1966: Contribution a l'etude biologique de Symphodus rost rat us Bl. (Pisces: Labridae) en rade de Villefranche-sur-Mer. Vie et Milieu, 17A 1273-1315
Lyon, J.P. 1968: Contribution a l'etude biologique de Xanthandrus comtus Harr. (Diptera, Syrphidae). Annales des Epiphyties 19: 683-693
Hion, A. 1965: Contribution a l'etude biologique de hamster dore (Mesocricetus auratus W.). BullSci. Bretagne: 99-107
Trouche, L. 1946: Contribution a l'etude biologique de la Bouscarle de Cetti. Alauda Paris 1941-45; 13: 27-71
Petit, G.; Schachter, D. 1946: Contribution a l'etude biologique de la Camargue notes sur le reflexe d'enfouissement chez paludestrina acuta. Drap. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 140: 628-629
Schachter, D.; Duboul, C. 1949: Contribution a l'etude biologique de la Camargue. Oecologie d'une eau temporaire. Compte Rendu 13e Congr Int Zool Paris 566-567
Schodduyn, Ren Xe 1910: Contribution a l'etude biologique de la Colme (Nord). Paris Cs. franY, avanc. Sci: 713-717
Vivien, J.H. 1937: Contribution a l'etude biologique de la moucho de la betterave (Pegomyia betae). Bulletin Biol Paris 71: 322-356
Bolder, S. 1962: Contribution a l'etude biologique de la reproduction de la sandre dans Ie complexe razelm. An Bucuresti. Ser. Sci. Nat: 201-207
Herberts, C. 1972: Contribution a l'etude biologique de quelques zoanthaires temperes et tropicaux. 2. Relations entre la reproduction sexuee, la croissance somatique et le bourgeonnement. Tethys 44: 961-968
Marchal, P. 1910: Contribution a l'etude biologique des Chermes. Compte Rendu de l'Academie des Sciences Paris, 151 652-654: 732-734: 832-834
Marchal, P. 1907: Contribution a l'etude biologique des Chermes. 3e note : nouvelles observations sur le Chermes pini Koch. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 63: 340-342
Leonide, J.; Leonide, J.C. 1969: Contribution a l'etude biologique des Dipteres Sarcophagides parasites d'Acridiens. 4. Blaesoxipha paolii Villeneuve. Bulletin de la Societe Entomologique de France 74: 105-110
Leonide, J. 1967: Contribution a l'etude biologique des Dipteres Sarcophagides, parasites d'Acridiens. Cycle biologique de Blaesoxipha rossica Vill., injection de larves dans le corps de l'hote par les femelies de Sarcophagides. Cr hebd Seeanc Acad Sci Paris, 265D 232-234
Ghesquiere, J. 1932: Contribution a l'etude biologique des Lepidopteres du Congo belge (lre note). Annales de Gembloux Brussels 88: 297-314
Vattier, G. 1966: Contribution a l'etude biologique des Phlebotomes troglobies des grottes du Congo-Brazza-ville. Cd. Seanc. Acad. Sci., Paris: 1725-1727
Hollande, A.; Enjumet, M. 1954: Contribution a l'etude biologique des Sphaerocollides (Radiolaires collo-daires et Radiolaires polycyttaires) et de leurs parasites. Annales des Sciences Naturelles (Zoologie) Ser 11. 15: 99-183
Steiner, A. 1958: Contribution a l'etude biologique des Sphegides (Hy-menopteres). La paralysie des proies par Liris nigra V. d. L. (= Notogonia pompiliformis Pz.). C R Acad Sci Paris 246: 3526-3528
Steiner, A. 1958: Contribution a l'etude biologique des Sphegides (Hymenopteres). L'influence des piqures de Liris nigra V. d. L. (= Notogonia pompiliformis Pz.) sur sa proie. C R Acad Sci Paris 247: 150-152
Steiner, A. 1957: Contribution a l'etude biologique des Sphegides (Hymenopteres). Les activites en relation avec la proie, chez Liris nigra V. d. L. (= Notogonia pompiliformis Panz.). C R Acad Sci Paris 244: 2105-2107
Marchal, P. 1908: Contribution a l'etude biologique des chermes (5e Note), Les ailes non gallicoles du Chermes pini. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 65: 229-230
Mars, P. 1951: Contribution a l'etude biologique des etangs Mediterraneens. Evolution et faunes malacologiques des etangs de l'Olivier, de Lavalduc, d'Engrenier et de l'Estomac. Vie et Milieu 2: 433-440
Mars, P. 1952: Contribution a l'etude biologique des etangs Mediterraneens. Faune malacologique de l'etang de Salses (Pyr.-Or.). Vie et Milieu 3: 148-150
Rossignol, M. 1959: Contribution a l'etude biologique des sardinelles. Revue des Travaux de l'Office des Peches Maritimes 23: 211-223
Schodduyn, R. 1925: Contribution a l'etude biologique du Canal de Roubaix. Annales de Biologie Lacustre Bruxelles 14: 89-110
Cligny, A. 1914: Contribution a l'etude biologique du Hareng. Boulogne-sur-Mer Annales de la Station Aquicole (nouv ser): 1 31-67
Leonide, J.C. 1964: Contribution a l'etude biologique du Neorhynchocephalus tauscheri (Fisch.) (Diptera Nemestrinidae) et commentaires sur la biologie imaginale des Nemestrinides. Bulletin de la Societe Zoologique de France 89: 210-218
Ruter, G. 1975: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional 28. Coleopteres Cetoniidae. Bulletin Inst fond Mr noire (Sci nat): 373: 661-668
Ardoin, P. 1971: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional 8. Coleopteres Tenebrionidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 33: 102-124
Fursch, H. 1971: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 11. Coleoptbres Coccinellidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 33: 651-654
Medvedev, L. 1971: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 12. Coleopteres Chrysomelidae Clytrinae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 33: 655-658
Therond, J. 1971: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 13. Coleopteres Histeridae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 33: 687-709
Pinhey, E. 1972: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 15. Odonata. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 34(1): 26-34
Durand, H. 1972: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 16. Coleopteres Scarabaeidae Scarabaeinae et Chironinae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 34(1): 78-90
Synave, H. 1972: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 17. Homopteres Cercopidae et Fulgoroidea (sauf Delphacidae). Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 34(1): 104-110
Damoiseau, R. 1972: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 18. Coleopteres Bostrichidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 34(2): 334-338
Breuning, S.; Villiers, A. 1972: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 19. Coleopteres Cerambycidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 34(2): 352-362
Petrovitz, R. 1972: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 20. Coleopteres Aphodiidae et Hybosoridae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 34(2): 363-377
Legros, C. 1972: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 21. Coleopteres Hydrocanthares. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 34(2): 457-471
Slater, JA.; Wilcox, DB. 1972: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 22. Hemipteres Lygaeidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 34(4): 943-965
Descamps, M.; L.B.eton, J. 1973: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 23. Orthopteres Acridoidea. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 35(1): 104-129
Perrin, H. 1973: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 25.Coleopteres Curculionidae et Brenthidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 35(2): 346-360
Matile, L. 1973: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 26. Dipteres Mycetophilidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 35(1): 151-153
Villiers, A. 1970: Contribution a l'etude biologique du Senegal septentrional. 6. Heteropteres Henicocephalidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 32: 1088-1089
Villiers, A. 1971: Contribution a l'etude biologique du Senegalseptentrional. 14. Hemipteres Reduviidae et Pachynomidae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 33: 969-986
Roy, R. 1970: Contribution a l'etude biologique du Senegalseptentrional. 4. Dictyopteres Mantodea. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 32: 1019-1033
Charpentier, R. 1971: Contribution a l'etude biologique du Senegaseptentrional. 9. Coleopteres Heteroceridae. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, A 33: 125-128
Fagniez, G. 1936: Contribution a l'etude biologique du Sitaris solieri Pecchioli (Col. Meloidae). Bulletin de la Societe Entomologique de France Paris 41: 181-185
Podamo, J. 1972: Contribution a l'etude biologique et chimique du port d'Ostende. Annales Soc r zool Belg 1022: 104-127
Braconnot, J.C. 1971: Contribution a l'etude biologique et ecolo-gique des tuniciers pelagiques salpides et doliolides. 1. Hydrologic et ecologic des Salpides. Vie Milieu (B): 257-286
Auriault, M. 1977: Contribution a l'etude biologique et ecologique de Culicoides grahamii (Austen), 1909, (Diptera, Ceratopogonidae). 2. Cycle gonotrophique. Cahiers Off Rech Sci Tech Outre- Mer Ent Med Parasit 152: 177-184
Braconnot, J C. 1971: Contribution a l'etude biologique et ecologique des tuniciers pelagiques, salpides et doliolides. 2 - Ecologie des doliolides, biologie des deux groupes. Vie Milieu (B)(3): 437-467
Hibraoui, M. 1930: Contribution a l'etude biologique et systematique de Eurygaster integriceps Put. en Syrie. Revue de Pathologie Vegetale et d'Entomologie Agricole Paris 17: 97-160
Legay, J.M. 1949: Contribution a l'etude biometrique de la crois-sanco des glandes sericigenes chez Bombyx mori. Revue du Ver a Soie Arles 1: 59-64
Lecher, P. 1963: Contribution a l'etude chromosomique de Faera marina syei Bocquet (Isopode Asellote). CR Acad Sci Paris 257: 521-523
Rhasis Arazi, R.A. 1940: Contribution a l'etude chromosomique des Mantidae europeens. Istanbul Univ Fak Mecumuasi Rev Fac Sci Univ Istanbul 5: 50-73
Gothie, S. 1967: Contribution a l'etude cinetique de l'ovulation chez la souris prepubere. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 161: 554-556
Azevedo, J.F. de.; Medeiros, L. de. 1957: Contribution a l'etude comparative de Biomphalaria adowensis Bourg. (Bailundo, Angola) et de Biomphalaria pfeifferi (Krauss) (Sul do Save, MoYambique), par l'anatomie des organes genitaux, considerant les deux especes du point de vue des caract. Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique Paris 49: 815-823
Papadopol, M. 1972: Contribution a l'etude comparative de la morphologic et de la biologic de deux formes de rotengle: Scardinius erythrophthalmus racovitzai de l'etang thermal Petea et S. e. erythrophthalmus du Danube inferieur. Analele Univ Bucuresti (Biol Anim): 21: 49-60
Dehorne, A. 1920: Contribution a l'etude comparee de l'appareil nucleaire des Infusoires cilies (Paramoecium caudatum et Colpidium truncatum), des Euglenes et des Cyanophycees. Archives de Zoologie Experimentale Paris, 60 47-176
Atai, A. 1940: Contribution a l'etude comparee des leishmanioses humaines et animales. Leur repartition geographique. Thesis Alfort, 1938: 235
Verheyen, W.N. 1959: Contribution a l'etude cranio -logique de Colobus badins (Kerr, 1792). Proceedings International Congress of Zoology 15: 1055-1057
Gratia, J.P. 1960: Contribution a l'etude cytochemique de la croissance de Paramecium trichium (Stokes). Effet d'un abaissement prolonge de la temperature. Annales de la Societe Zoologique de Belgique 1959-60; 90: 127-146
Vaissiere, R.; Hanine, M.E. 1963: Contribution a l'etude cytochimique des yeux de copepodes (Diaptomus cyaneus Gurney, Megacyclops gigas Claus). Bulletin de l'Institut Oceanographique Monaco 1262: 1-12
Cavier, R.; Georges, P.; Savel, J. 1965: Contribution a l'etude cytologique de Trichomonas vaginalis Donne 1836. Annales de Parasitologie Humaine et Comparee 40: 407-420
Yung.; K.C.ing, M. 1930: Contribution a l'etude cytologique de l'ovogenese, du developpement et de quelques organer chez les Cephalopodes. Ann Inst Oceanogr Paris NS: 78: 299-364
Parat, M. 1928: Contribution a l'etude cytologique de la glande pelvienne du Triton marbre. Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 98: 932-935
Noel, R.; Morin, G. 1929: Contribution a l'etude cytologique du fasceau de His et du noeud de Tawara. Bull histol appl path tech Lyon 6: 1-11
Charret, R. 1964: Contribution a l'etude cytologique et biologique de Hyalosphenia papilio (Leidy), Rhizopode Testaee. Bulletin Biologique de la France et de la Belgique 98: 369-390
Vasconcelos Frazao, J. 1957: Contribution a l'etude cytologique et histochimique de certaines granulations et corpuscules secretoires specifiques de la cellule hepato-pancreatique de quelques mollusques et crustaces. CE Ass Anat No 96: 43rd reunion Lisbon 1956: 832-840
Gabe, M.; Prenant, M. 1949: Contribution a l'etude cytologique et histochimique de tube digestif des Polyplacophores. Archives de Biologie Liege 80: 39-77
Arvy, L.; Gabe, M. 1947: Contribution a l'etude cytologique et histochimique des formations endocrines retrocerebrales de la larve de Chironomus plumosus L. Revue Canadienne de Biologie 6: 777-796
Broussy, J. 1933: Contribution a l'etude cytologique et histophysiologique du neuroepithelium de revetement du sac vasculaire de Scylliorhinus canicula Gill. Bulletin de la Societe Zoologique de France 58: 283-287
Brugerolle, G. 1974: Contribution a l'etude cytologique et phyletique des diplozoaires (Zoomastigophorea, Diplozoa, Dangeard 1910). 3. Etude ultrastructurale du genre Hexamita (Dujardin 1836). Protistologica 101: 83-90
Brugerolle, G. 1975: Contribution a l'etude cytologique et phyletique des diplozoaires (Zoomastigophorea, Diplozoa, Dangeard 1910). 5. Nouvelle interpretation de l'organisation cellulaire de Giardia. Protistologica 111: 99-109
Brugerolle, G. 1975: Contribution a l'etude cytologique et phyletique des diplozoaires (Zoomastigophorea, Diplozoa, Dangeard 1910). 6. Caracteres generaux des diplozoaires. Protistologica 111: 111-118
Brugerolle, G.; Joyon, L.; Oklem, N. 1973: Contribution a l'etude cytologique et phyletique des diplozoaires (Zoomastigophorea. Diplozoa, Dangeard 1910). Etude ultrastructurale du genre Spironucleus (Lavier 1936). Protistologica 94: 495-502
Fabre-Taxy, S.; Revest, E. 1968: Contribution a l'etude d'Exogyra plicifera (Dujardin) du Santonien Superieur. Annales de la Faculte des Sciences de Marseille 40: 129-134
Brumpt, E. 1940: Contribution a l'etude d'Hepatozoon muris. Utilisation du xenodiagnoctic pour l'identification des especes d'hemogregarines. Annales de Parasitologie Paris 21: 1-24
Pelles, A. 1971: Contribution a l'etude d'Iphiclides podalirius L. au Grand-Duche de Luxembourg. Bull Soc Nat luxemb 76(1): 12-14
Bellier, L. 1968: Contribution a l'etude d'Uranomys ruddi Dollman. Mammalia 32: 419-446
Legrand, J-J.; Juchault, P. 1972: Contribution a l'etude d'anomalies dans la transmission hereditaire de divers phenotypes pigmentes chez l'oniscoide Armadillium vulgare L. Archives Zool exp gen 1132: 227-237
Davidovic, M. 1966: Contribution a l'etude d'ecophysiologie des oiseaux. Glasnik Prirodnjackog Muzeja Beograd, 19B 217-233
Kunstler, J.; Gruvel, A. 1899: Contribution a l'etude d'elements speciaux de la cavite generale du Phymosome. Compte Rendu de l'Academie des Sciences, cxxviii 519-521
Andre, M. 1930: Contribution a l'etude d'un Acarien : le Thrombicula autumnalis Shaw. Memoires de la Societe Zoologique de France T: 29(2): 39-138
Cassagnau, P. 1954: Contribution a l'etude d'un Collembole, Procto-stephanus stuckeni. Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulouse 88: 39-58
Selga, D. 1957: Contribution a l'etude d'un Collembole, Protanura pseudomuscorum (Borner). Vie et Milieu Paris 7(1956): 562-565
Gravier, C. 1918: Contribution a l'etude d'un Copepode (Flabellicola neapolitana Gravier) parasite d'un Annelide Polychete (Flabelligera (Siphonostoma) diplochaitos (Otto)). Pubblicazioni della Stazione Zoologica di Napoli 2: 209-222
Paicheler, J.C. 1975: Contribution a l'etude d'un bassin biosedimentaire lacustre tertiaire situe en Anatolie septentrionale (Turquie). Annales scient Reims ARERS: 17-23,unpaginated.
Vermeil, C. 1952: Contribution a l'etude d'un biotype tunisien du moustique commun, Culex pipiens L. Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique Paris 45: 546-554
Patay, H. 1942: Contribution a l'etude d'un coleoptere (Leptinotarsa decemlineata Say). Evolution des organes au cours du developpement. Rennes Fac Sci Thesis, 145: 59
Charles, PJ. 1968: Contribution a l'etude d'un complexe de tordeuses des bourgeons et pameaux de pommier. International Congr Ent 2: 139-140
Charles, PJ. 1972: Contribution a l'etude d'un complexe de tordeuses des bourgeons et pameaux de pommier. International Congr. Ent. 2. I: 968: 139-140
Goux, L. 1941: Contribution a l'etude d'un faisceau d'especes constituant un sousgenre nouveau du genre Pseudococcus (Hem. Coccidae). Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle de Marseille 1: 66-83
Besse, G.; Legrand, J.J. 1964: Contribution a l'etude d'un organe neurohemal en relation avec l'organe y chez l'Oniscoide Porcellio dilatatus Brandt. CR Acad Sci Paris 259: 3858-3861