EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Nagra exkursioner i Transkaspien


Fauna och Flora Uppsala, 3 3-11
Nagra exkursioner i Transkaspien

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 023088369Related references

Nagra fynd af steklar under exkursioner i Syd-Halland och Ostergotland 1908.. Entomologisk Tidskrift, 31 23-25, 1910

Nagra fagelobservationer pa Stora Karlso under 1959: 64-68. Fran tva ornitologiska exkursioner till Grekland: 229-263 figs. Fauna och Flora, 55, 1960

Kvantitativa undersokningar av Nematodhalten i Svenska akerjordar. Nagra metoder och nagra resultat. Meddelanden fran Centralanstalten for Forsoksvasendet Jordbr (Ent Avdel) Stockholm, 57: 1-27, 1930

Nagra ringmarkningsforsok pa dalripor in Jamtland pp. 109-118. Nagra bidrag till kannedom om morkullans flyttning pp. 160-167 map. Berat V Nordisk Jagarekongr, 1930

Nagra ring, markningforsok pa dalripor i Jamtland, pp. 109-117. Nagra bidrag till kan-nedom om morkullans flyttning, pp. 160-167. Beratt Nord Jagarekongr Stockholm, 1930, 1931

Nagra data roerande isotopsammansaettningen av svavel fran nagra, foeretraedesvis svenska sulfidmalmsfoerekomster; isotopic constitution of sulfur in some sulfide-ore bodies mainly from Sweden. Geologi 10(2): 17, 1958

Koleopterologiska exkursioner pa Korfu. Entomologisk Tidskrift Stockholm, 86: 1-20, 1965

Koleopterologiska exkursioner pa Teneriffa. Entr: 33-53, 1967

Tva coleoptor-exkursioner till Oland ar 1968. Opuscula Entomologica, 34: 275-276, 1969

Pa koleopterologiska exkursioner vid Bulgariens Svarta havstkust. Entomologisk Tidskrift, 87: 5-22, 1966