EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Nagra exkursioner i TranskaspienNagra exkursioner i TranskaspienFauna och Flora Uppsala, 3 3-11
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 023088369

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Nagra fynd af steklar under exkursioner i Syd-Halland och Ostergotland 1908.. Entomologisk Tidskrift, 31 23-25, 1910

Nagra fagelobservationer pa Stora Karlso under 1959: 64-68. Fran tva ornitologiska exkursioner till Grekland: 229-263 figs. Fauna och Flora, 55, 1960

Kvantitativa undersokningar av Nematodhalten i Svenska akerjordar. Nagra metoder och nagra resultat. Meddelanden fran Centralanstalten for Forsoksvasendet Jordbr (Ent Avdel) Stockholm, 57: 1-27, 1930

Nagra ringmarkningsforsok pa dalripor in Jamtland pp. 109-118. Nagra bidrag till kannedom om morkullans flyttning pp. 160-167 map. Berat V Nordisk Jagarekongr, 1930

Nagra ring, markningforsok pa dalripor i Jamtland, pp. 109-117. Nagra bidrag till kan-nedom om morkullans flyttning, pp. 160-167. Beratt Nord Jagarekongr Stockholm, 1930, 1931

Nagra data roerande isotopsammansaettningen av svavel fran nagra, foeretraedesvis svenska sulfidmalmsfoerekomster; isotopic constitution of sulfur in some sulfide-ore bodies mainly from Sweden. Geologi 10(2): 17, 1958

Koleopterologiska exkursioner pa Korfu. Entomologisk Tidskrift Stockholm, 86: 1-20, 1965

Koleopterologiska exkursioner pa Teneriffa. Entr: 33-53, 1967

Tva coleoptor-exkursioner till Oland ar 1968. Opuscula Entomologica, 34: 275-276, 1969

Pa koleopterologiska exkursioner vid Bulgariens Svarta havstkust. Entomologisk Tidskrift, 87: 5-22, 1966

Fortsatta geologiska exkursioner pa Kanarieoearna (1950). Nordenskjoeld-Samfundets Tidskrift: 63-82, 1951

Einiges aus Transkaspien. Internationale Entomologische Zeitschrift Guben, 16: 56-58: 63-65: 85-86: 91-94: 99-101: 108-110: 115-118, 1922

Myrmekophilen aus Transkaspien. Rev ent. St. Peterburg: 227-237, 1910

Fran exkursioner i sodra Halland och Ostergotland 1907. Entomologisk Tidskrift Stockholm, 29 52-56, 1908

Ameisen aus Transkaspien und Turkestan. Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 1909 ; 39 1-72, 1910