EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Noard-Fryslan Butendyks: van zoet naar zoutNoard-Fryslan Butendyks: van zoet naar zout
(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 023139458

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Oosterschelde zout of zoet. Vita Marina, 268: 33-34 Algemeen, 1976

Vissen tussen zoet en zout. 2004

Het belang van zoet-zout-overgang. 2004

Het Rammegors zout, zoet of brak?. 1996

De ecologie van brakwatergebieden. Op het grensvlak van zoet en zout. Amoebaaugustus; 76(3): 97-98, 2002

Levensgemeenschappen van Mollusken in de overgangsgebieden tussen zoet en zout. 2004

The ecology of brackish regions On the border between freshwater and saline habitats De ecologie van brakwatergebieden Op het grensvlak van zoet en zout. Amoeba. augustus; 763: 97-98, 2002

Een theoretische beschouwing over de dermatomerie by de vertebraten naar aanleiding van een onderzoek naar de metamere huidiunervatie by de hagedis. Amsterdam Werk Gen Nat Geneesk Heelk Ser 2: 9 194-203, 1919

Ornitho-logisch verslag van de excursie naar Lemberge-bosch en naar de Damsloot-vallei op 21 Mei 1939. Biologisch Jaarboek Ghent, 6: 62-69, 1939

Een theoretische beschouwing over de dermatomerie by de Vertebraten naar aanleiding van een ondorzock naar de metamere huidin-nervatic by de hagedis.. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 622: 829-838, 1918

‘Van kijken naar zien, van weten naar doen’. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 8(5): 17-19, 2010

Dieren naar de dierenarts, mensen naar de tandarts. Tijdschrift voor Diergeneeskunde 127(11): 362-365, 2002

Fryslan boppe. 2013

Weidervogels bij Natuurmonumenten in Fryslan. 2006

De schelpencollectie van het Natuurmuseum Fryslan. 2007