+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

PrOby biologisznego zwalczania owokowek w woj. LubelskimPrOby biologisznego zwalczania owokowek w woj. LubelskimZeszyty probl Postep Nauk roln, 144: 203-210
Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 023392715

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Proby kompleksowego zwalczania motylicy watrobowej u bydla w wojewodztwie rzeszowskim. Medycyna Weterynaryjna, 14: 7, 388-392, 1958

Nowe proby zwalczania chemicznego Skosnika tuzinka (Exoteleia dodecella L.). Prace Kom Nauk Roln Lesn Poznan, 36: 211-223, 1973

Proby zastosowania preparatu Maretin do zwalczania nematodoz zoladkowo-jelitowych u owiec. Wiad. parazyt, 14: 4, 429-435, 1968

Proby zwalczania wegorka niszczyka (Ditylenchus dipsaci) w cebuli przy pomocy Metasystoxu. Biuletyn Instytutu Ochrony Roslin. Poznan, 21, 179-183, 1963

Obserwacje nad biologia matwika ziemniaczanego (Heterodera rosto-chiensis Wr.) oraz proby jego zwalczania srodkami chemicznymi. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria A, Roslinna, 73: 2, 245-288, 1956

Uwagi o wystepowaniu Aeshna affinis Vander L. w wojewodztwie lubelskim. Odonatrixlipiec; 2(2): 33-36, 2006

Badania nad fauna, nicieni-pasozytow roslin na plantacjach tytoniu w woj. lubelskim. Pr. nauk. Inst. Ochr. Rosl, 11: 1, 213-230, 1970

Zwierzece szczatki kostne z jamy nr 5 stanowiska 7 w Lesie Stockim w Woj. Lubelskim. 1996

Nowe stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Polesiu Lubelskim. 1999

Metody zwalczania wscieklizny lisow. Medycyna wet, 3110: 583-586, 1975

W sprawie zwalczania wlosnicy i tasiemcow. Wiadomosci Parazytologiczne, Warsaw., 4: 3, 211-218, 1958

Wo+or-ek zboczowy i sposoby jego zwalczania. 1951

Zimowanie ptakow wodnych na lubelskim odcinku Wisly w latach 1985-2000. Notatki Ornitologiczne 44(2): 141-149, 2003

Kolejne dane o stanowisku tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Polesiu Lubelskim. 2001

Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca Laur. na Polesiu Lubelskim. 2006