Home
  >  
Section 24

EurekaMag PDF full texts Chapter 23,551References:

Birdsell, JB. 1976: Roy Thomas Simmons 1906-1975. American Journal of Physical Anthropology 451: 3-4
Anonymous. 1977: Roya kermadecensis Iredale 1912. Poirieria 93: 43-44
Hanks, E.S. 1953: Royal Aus-tralian Ornithologists' Union. Victorian Naturalist, 708: 154
Roberts, F. 1947: Royal Chinchilla. Field London 9: 319
Anonymous. 1971: Royal Society at Aldabra. Nature London 232: 514-515
Smythies, B.E. 1964: Royal Society expedition to North Borneo 1961: Reports: 10. Birds. Proceedings of the Linnean Society of London 175: 50-54
Abstracts. 1970: Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Laboratory meeting. London School of Hygiene and Tropical Medicine, Thursday, 20 November, 1969. Demonstrations. Protozoology and protozoal diseases. Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.: 64: 1-21
Abstracts. 1970: Royal Society of Tropical Medicine and Hygienelaboratory meeting. Royal Army Medical College, Millbank, London, Thursday, 19th March, 1970. Demonstrations, Protozoology and protozoal diseases. Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.: 64: 467-480
Kennedy, P.G. 1955: Royal Tern in Dublin: a new British bird. British Birds 48: 116-117
B.L.M. 1915: Royal Terns (Sterna maxima) on Devoe's Bank. Charleston Bulletin Museum, 11 61-67
Fischer, R.B. 1947: Royal Terns on Long Island. Proceedings of the Linnean Society of New York. No. 54-57: 47-18
Robertson, CJR. 1973: Royal albatross. Wildlife Rev 4: 10-12
Cox, JB. 1977: Royal albatross at Newlands Head, S. A. South Austral Ornith 275: 177-178
Rogers, A.E.F. 1970: Royal albatross off Sydney Heads. Emu 70: 201
Taylor, R.H.; Wilson, P.R. 1970: Royal albatrosses, feral sheep and cattle on Campbell Island. N.Z. J. Sci.: 13: 78-88
Cranbrook, L. 1953: Royal fish. Transactions of the Suffolk Naturalists' Society 8: 112-115
Bates, D.H. 1957: Royal red shrimp. Bull Internatl Oceanogr Found 3(1): 9-12
Jones Bob 2007: Royal rhodochrosite; this plentiful species is anything but common. Rock and Gem 37(7): 20-25
Steel, C.L. 1935: Royal snails of Hawaii. Naturo Mag 25: 11-14
Anonymous. 1973: Royal spoonbill at Albany. Swans: 24: 93
Mirabella, A. 2004: Royal tern Bucks County. Pennsylvania Birds: 220
Schreiber, EA. 1975: Royal terns nesting on west-coast peninsular Florida. Florida Fld Nat 32: 46-47
Stokes, RB. 1975: Royaumes et provinces fauniques du cretace etablis sur la base dune etude systematique du genre Micraster. Memoires Mus natn Hist nat Paris (Sci Terre): 31: 1-94
Laibner, S. 1975: Roz IIeni druhu rodu Lacon Laporte 1836 (Col. Elateridae) v Ceskoslovensku a stavba jejich samcich kopulae'nich organu. Prace Studie krajsk Stied st Pamat Pece Ochr Prir vychod Kraj, 6-7: 153-168
Vohralik, V.; Andera, M. 1972: Roz Ileni rejska horskeho (Sorex alpinus Schinz, 1837) v Z ' echach. Lynx 13: 56-65
Vohralik, V.; Andera, M. 1976: Roz g i reni kfe6ka polniho Cricetus cricetus (L.) v eskoslovensku. Lynx 18: 85-97
Vohralik, V. 1976: RozSiiieni kralika divokeho, Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) v Geskoslovensku. Lynx: 5-18
Snchanek, O. 1971: RozSirene capa cerneho (Ciconia nigra) na Orave. Ochrana Fauny 2-3: 92-94
Randik, A. 1971: RozSirenie a ochrana medveda hnedeho (Ursus arctos) v teskoslovensku. Ceskoslovenska Ochr: 231-256
Slavicek, J. 1904: Rozbor cmelaku a pacmelaku (Bombus, Psithyrus) ceskomoravskyoh s poznamkami biologiekymi. Vestnik Klubu Prostejove, IV 83-106
Melichar, L. 1904: Rozbor krsu palearktickych z celedi Cicadidae Fieb. Vestnik Klubu Prostejove, IV 12-27
Melichar, L. 1904: Rozbor krsu palearktickych z celedi Membracidae Stal a Cercopidae Stal. Vestnik Klubu Prostejove, IV 3-34
Senoldova, P.; Rotrekl, J. 2005: Rozdilna ucinnost parazitickych hlistic Phasmarhabditis hermaphrodita na slimacky rodu Deroceras a plzaky rodu Arion. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 53(4): 171-176
Hudec. V 1960: Rozdily na pohlavnich organeeh. plzaku Arioii circumscriptus Johnst. a Avion fasciatus (Nilss.). Casopis Narodniho Musea 129: 204-205
Bartikova, J. 1973: Rozdily v bojovem chovani ruzne stafych soma sitatung (Tragelaphus spekei sclater, 1864). Lynx 14: 117-120
Repa, P. 1975: Rozdily ve velikosti ulovku mezi prvnim a druhym dnem odchytu pii sb eru nekterych drobnych savcu skalapovacimi pastmi. Lynx 17: 35-38
Borevskiy, B.V.; Sycheva, L.B.; Sokolov, A.S.; Akif yeva L.A. 2003: Rozhdestvenskoye Deposit as source of ground drinking water supply for Samara. Razvedka i Okhrana Nedr 2003(10): 48-50
Weyer, D. 1972: Rozmanaria ein neues Rhynchonellida-Genus aus dem europaischen Oberfamenne (Brachiopoda, Oberdevon). Geologie 211: 84-99
Nitecki, O. 1973: Rozmiary komorek kilku narzadow u wybranych gatunkow z rzadu Passeriformes. Studia Soc scient torun (Zool): 95: 1-88
Bonar, A.; Szymanska, U.; Adamczuk, M. 2004: Rozmieszczenie Diptera rzeki Pasleki w strefie oddzialywania elektrowni wodnej Kasztanowo. Wiadomosci Entomologiczne 23: 121-122 (Suplement 2)
Roszkowski, W. 1928: Rozmieszczenie blotniarek w Europie i Ameryce Polnocnej a teorja Wegenera. The distribution of Lymnaeids in Europe and in North America, with relation to Wegener's theory. Annales Musei Zoologici Polonici 7: 85-94
Sikora, A. 2006: Rozmieszczenie i liczebnosc dzieciola zielonosiwego Picus canus na Wysoczynie Elblaskiej i jego ekspansja na Warmii i Mazurach. Notatki Ornitologiczne 47(1): 32-42
Janiszewski, T.; Wojciechowski, Z.; Pedziwilk, A. 2004: Rozmieszczenie i liczebnosc dzierlatki Galerida cristata i klaskawki Saxicola torquata w Lodzi w latach 1994-2002. Notatki Ornitologiczne 45(1): 49-54
Staszewski, A.; Czeraszkiewicz, R. 2001: Rozmieszczenie i liczebnosc gesi w Polsce podczas jesiennej migracji i zimowania w latach 1991-1997. Notatki Ornitologiczne 42(1): 15-35
Rybacki, M.; Maciantowicz, M. 2005: Rozmieszczenie i liczebnosc plazow na terenie planowanej inwestycji drogowej w rejonie Cybinki (Wojewodztwo Lubuskie). Przeglad Przyrodniczy 16(1-2): 131-141
Orlowski, G.; Milewski, A.; Martini, M.; Martini, K. 2004: Rozmieszczenie i liczebnosc pleszki Phoenicurus phoenicurus w poludniowo-zachodniej czesci Wroclawia. Chronmy Przyrode OjczystaWrzesien-Pazdziernik; 60(5): 17-29
Koscielny, H.; Belik, K. 2005: Rozmieszczenie i liczebnosc wlochatki Aegolius funereus w Lasach Lublinieckich. Chronmy Przyrode Ojczysta zec-Kwiecien; 61(2): 58-69
Luniak, M. 1972: Rozmieszczenie kolonii gawrona, Corvus frugilegus L. w powiece Siedlce (wojewodztwo warszawskie). Acta Ornithologica (Warszawa): 1311: 425-449
Mulicki, Z. 1948: Rozmieszczenie szprota w srodkowyn Baltyku w ciagu lata1939R. Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego 4: 51-65
Stradowski, M. 1964: Rozmieszczenie wolnozyjacych nicieni (Nematoda) w wynurzonej czesci psamrnolitoralu jezior Mamry i Sniardwy.. Fragmenta Faunistica 11: 273-285
Spychala, P.; Skoracka, A.; Kuczynski, L. 2005: Rozmieszczenie wyrosli tworzonych przez szpeciele (Acari: Eriophyoidea) na lipie drobnolistnej. Progress in Plant Protection 45(2): 1103-1104
Matusiak, J.; Wojciak, J.; Keller, M. 2002: Rozmieszczenie, liczebnosc i efekty Iegow ptakow szponiastych Falconiformes w Lasach Strzeleckich. Notatki Ornitologiczne 43(3): 145-161
Sikora, A.; Rys, A. 2004: Rozmieszczenie, liczebnosc i siedliska dzieciola bialogrzbietego Dendrocopos leucotos na Warmii i Mazurach. Notatki Ornitologiczne 45(4): 253-262
Stachyra, P.; Tchorzewski, M.; Kobylas, T.; Cymbala, R.; Mazurek, P.; Fraczek, T. 2005: Rozmieszczenie, liczebnosc oraz preferencje siedliskowe puszczyka uralskiego Strix uralensis i wlochatki Aegolius funereus w lasach Roztocza i Puszczy Solskiej. Notatki Ornitologiczne 46(1): 41-48
Pilniak, W. 1976: Rozmnazanie kumaka gorskiego, Bombina variegata L., W. Lodzkim Ogrodzie Zoologicznym. Przeglad Zool 201: 137-139
Knobloch, O. 2002: Rozmnozeni poustniho hroznyska Eryx miliaris. Akvarium Terarium 45(11): 64-67
Elias, J.; Frank, S. 2003: Rozmnozovani diamantove formy tetry cervene. Akvarium Terarium 46(6): 4-11
Michalek Bedrich; Hajek Antonin 2007: Rozna uranium deposit, opportunities for further exploration and exploitation. Uhli-Rudy-Geologicky Pruzkum 14(10): 15-18
Bordjan, D.; Krofel, M. 2006: Roznati skorec Sturnus roseus. Acrocephalus Ljubljana 27(128-129): 104
Trebar, T. 2004: Roznatokljuna zvizgavka Netta peposaca. Acrocephalus Ljubljana 25(123): 224
Rogowska, M.; Horbowicz, M. 2004: Roznice w zasiedlaniu dwoch typow chrzanu przej pchelki (Phyllotreta spp.) tantnisia krzyzowiaczka (Plutella xylostella L.) i gnatarza rzepakowca (Athalia rosae L.). Progress in Plant Protection 44(2): 1050-1053
Szarski, H. 1973: Roznorodno g c bialek i mechanizm ewolucji. Kosmos Warsz Ser A: 223: 249-254
Olbrycht, T. 2005: Roznorodnosc biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) na wybranych stanowiskach w okolicach Rzeszowa. Progress in Plant Protection 45(2): 957-960
Czerniakowski, Z.W.; Olbrycht, T. 2004: Roznorodnosc gatunkowa biegaczowatych (Col., Carabidae) w wybranych biotopach poludniowo-wschodniej Polski. Progress in Plant Protection 44(1): 22-27
Jedryczkowski, W.B. 2006: Roznorodnosc gatunkowa chrzgszczy (Coleoptera: Elateridae, Coccinellidae) srodowisk antropogenicznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiadomosci Entomologiczne 25: 95-98(Suppl 2)
Lagowska, B.; Golan, K.; Stepaniuk, K. 2004: Roznorodnosc gatunkowa czerwcow (Hemiptera: Coccinea) w Polsce - problemy jej ochrony. Wiadomosci Entomologiczne 23: 172-174 (Suplement 2)
Joniak, T.; Kraska, M. 2006: Roznorodnosc gatunkowa fykoflory w zroznicowanych hydrochemicznie typach jezior humusowych Drawienskiego Parku Narodowego. Acta Agrophysica 7(2): 369-374
Swierczewski, D.; Gebicki, C. 2002: Roznorodnosc gatunkowa piewikow w Polsce i jej ochrona (Hemiptera, Auchenorrhyncha). Acta Entomologica Silesiana 2002: 77-84
Dlugosz, H. 1945: Rozpoznanie i leczenie zimnicy (The diagnosis and treatment of malaria). Journal of the Polish Army Medical Corps Edinburgh 36(1): 69-75
Miszczak, M. 1974: Rozpoznawanie niektorych larw biedronek (Coccineliidae, Coleoptera) w warunkach polowych. Polskie Pismo Entomologiczne 442: 447-460
Pucek, Z. 1972: Rozprzestrzenianic sic ; stan ochrony bobra europejskiego na Bialstocczyinie. Chronmy Przyrode Ojczysta 281: 28-36
Siewniak, M. 1972: Rozprzestrzenienie Matsucoccus pini Green, 1925 (Magarodidae, Coccoidea) w Polsce. Przeglad Zool 162: 205-207
Swiezawska, K. 1949: Rozro?-nianie barw u jaszczurek zwinek Lacerta agilis L.- Colour-discrimination of the Sand lizard Lacerta agilis L. Bull int Acad Cracovie, 1-20
Kopczynski, J. 1974: Rozrod wgzy w Poznatiskim Zoo. Przeglad zool 8(2): 239-252
Birkenmajer, K. 1972: Rozrost kolonii mewy modrodziobej w poludniowym Spitsbergenie. Przeglad Zool 16(1): 59-61
Lambert, J. 1914: Rozsahegy koernge-kenek Foldtani viszenyairol, vita Dorn-yay Bela. Revue Critique de Paleozoologie Paris, 18 111-112
Snoflak, J. 1944: Rozsfren nek-terych Aculent (Apidae a Vespoidea) na mohelnske hadcove stepi.. Archiv Svazu pro Ochranu Prirody a Domoviny Morave Brno 6: 133-155
Osvald, V. 1948: Rozsi?eni prirozenych nepratel svilusky chmelove a jejich vyznam.. Ochrana Rostlin Prague, 19-20: 99-104
Bernatowicz, S.; Radziej, J. 1974: Rozsiedlenie sielawy (Coregonus abula (L.)) w jeziorach Polski. Acta Hydrobiologica (Krakow): 162: 209-219
Pavlicko, A. 1996: Rozsirena perletovce mokradniho (Proclossiana eunomia) na Sumave a jeho vztah k hospodarena v krajine. Silva Gabreta 1: 202
Poprach, K.; Haluzik, M.; Chytil, J. 2006: Rozsireni a pocetnost hnizdni populace racka cernohlaveho (Larus melanocephalus) v Ceske republice. Sylvia 42: 66-80
Hudec, K. 1971: Rozsireni a pocetnost husy velke (Anser anser) v Ceskoslovensku. Ceskoslovanska Ochr: 105-139
Vysoky, V. 2005: Rozsireni druhu Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) v usteckem kraji (Coleoptera: Silphidae). Fauna Bohemiae: 171-182
Prantl, F. 1961: Rozsireni hypodigmu newellipectinidnich mlzu , oas. nar: 112-113
Bednarova, J.; Zukal, J.; Rehak, Z. 2006: Rozsireni netopyra velkoucheho (Myotis bechsteinii) v Ceske republice. Vespertilio 9-10: 9-26
Rezac, M.; Kubcova, L. 2002: Rozsireni pavouku (Araneae) celedi Atypidae, Eresidae a Titanoecidae v Ceske republice. Klapalekiana ember 14; 38(1-2): 37-61
Hlavac, J.C.; Horsak, M. 2002: Rozsireni plzu Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Sumave. Silva Gabreta 8: 204
Hajek, J. 2004: Rozsireni potapniku Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v Ceske republice. Klapalekiana ember 15; 40(1-2): 13-23
Haigos, J.; Jedlicka, L. 1974: Rozsirenia muskovitych (Diptera, Simuliidae) v Malych Karpatoch. Zbornik slov narod Muz 192: 173-183
Haviar, M. 2003: Rozsirenie Ceratomegilla alpina redtenbacheri (Coleoptera, Coccinellidae) na Slovensku. Folia Faunistica Slovaca 8: 79-82
Zitnan, R. 1974: Rozsirenie a epizootologicky vyznam Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924 (Monogenoidea) na Slovensku. Biologia (Bratislava) 29(2): 115-119
Palasthy, J. 1971: Rozsirenie a populacna hustota netopierov (Chiroptera) viazanych po6s letu na l'udske staveniSte PreSovskeho okresu. Ochrana Fauny 2-3: 71-80..
Suchanek, O. 1972: Rozsirenie bociana bieleho (Ciconia ciconia) okolo Oravskej priehrady v rokoch 1965-1966). Ochr Fauny 63: 105-115
Sladek, J. 1972: Rozsirenie maeky divej (Felis silvestris), Schreber 1777 v Europe. Ochr Fauny 62: 65-75
Stloukalova, V.; Jedlicka, L. 2005: Rozsirenie muskovitych (Diptera: Simuliidae) v geomorfologickych jednotkach Slovenska. Entomofauna Carpathica 17(3-4): 86-110
Orszagh, I. 2004: Rozsirenie stonozky Dicellophilus carniolensis (Chilopoda, Mecistocephalidae) na Slovensku. Entomofauna Carpathica 16(1-2): 20-23
Zbytovsky, P. 1975: Rozsirni rejsce cerneho (Neomys anomalus Cabrera, 1907) v Jihoceskem kraji. Lynx 17: 39-41
Vanek, J. 1958: Rozsreni celedi Calymenidae v stredoceskem starsm paleozoiku (Trilobitae). Mus Zpravy Prazskeho Kraje, 35-6: 113-114
Mayer, K. 1935: Rozsreni lumka chrostkove1o Agriotypus armatus (Walk.). Curt V povodi Blanice Ceskoslov Rybar Dvorak, 5: 4
Hrbek, J. 1949: Rozsrfen babocky vrbove (Vanessa xanthomelas Esp.) na Morave. Casopis vlasteneckeho muz Spolku olom Olomouc 58: 1
Prantl, F.; Prbyl, A. 1947: Rozt-rd?n nekterych ceskych Cheiruridu (Trilobitae). Classification of some Bohemian Cheiruridae (Trilobitae). Sborn Narod Mus Praze Acta Mus National Prag 3 B 1 Geol Paleont 1: 1-44
Samsinak, K. 1958: Rozto?i ze slune?-nicovych semen (Acari). Die Milben der Sonnenblumenkerne ?esk Parasit 5: 185-198
Kaluz, S. 2003: Roztoce (Acari) v habitatoch vlhkych luk inundacie rieky Moravy. Entomofauna Carpathica 15(3-4): 78-82
Fenda, P.; Kosel, V. 2005: Roztoce (Acarina, Mesostigmata) Centralnych Zapadnych Karpat I. Belianske Tatry, jaskynna fauna. Entomofauna Carpathica 17(2): 40-47
Pulpan, J.; Verner, P.H. 1959: Roztoci zijici na usklad-nenem obili a boj proti nim (Acari). Bohemia centr Praha, 1A 169-292
Czajkowska, B.; Boczek, J. 2004: Roztocze wystepujace na Roslinach: Swiat i Polska. Progress in Plant Protection 44(2): 630-635
Rozsypal, J. 1942: Roztoi koeenovy, skudce Ietosnich ozimu.. Ochrana Rostlin Prague 18: 76-78
Nusbaum, J. 1908: RozwOj potylicy oraz kostek Webera u ryb karpiowatych.. Krakow Bulletin International de l'Academie, 505-508
Jaworowski, A. 1891: Rozwoj Skupieri przez podzial u Actinophrys sol i jego znaczenie. Kosmos Lemberg, XV 464-488
Opyrchalowa, J.; Goes, M.; Drozdowska, K. 1976: Rozwoj i dynamika rozmnazania sic stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Col., Chrysomelidae) w warunkach wojewodztwa wroclawskiego. Polskie Pismo Entomologiczne 463: 543-558
Wilkaniec, B.; Piekarska Boniecka, H.; Trzcinski, P.; Borowiak Sobkowiak, B. 2004: Rozwoj jesiennych pokolen mszyc na sliwie i brzoskwini. Progress in Plant Protection 44(2): 1213-1215
Karczewska, M.; Stasiak, A. 1973: Rozwoj mszcy agrestowo-mleczowej-Hyperomyzus pallidus HRL (Homoptera, Aphididae) w S~wiel-le jednorocznych badan. Polskie Pismo Entomologiczne 434: 827-835
Gawor-Biedowa, E. 1974: Rozwoj pogladow na przynaleznosc systematyczna niektorych rodzajow rodziny Anomalinidae Cushman, 1927. Przeglad Geologiczny 227: 306-312
Kadtubowski, W.; Jakuczin, L. 1974: Rozwoj poprzeobrazeniowy znaczyna - Lepyrus palustris Scop. (Col., Curc.). Polskie Pismo Entomologiczne 444: 839-844
Baranski, J. 1911: Rozwoj tylnych serc limfatycznych kamaka (Bombinator).. Krakow Rozprawy Akademia, 11 B 43-54
Gerwel, C. 1948: Rozwoj zarodkowy ozerwa polskiego (Porphyrophora polo-nica).. Sprawozdania Poznansk Tow Przyj Nauk 15: 271-273
Karpov, D.S.; Osipov, S.A.; Preobrazhenskaia, O.V.; Karpov, V.L. 2008: Rpn4p is a positive and negative transcriptional regulator of the ubiquitin-proteasome system. Molekuliarnaia Biologiia 42(3): 518-525
Vaseeharan, B.; Raffiq Hussian, M.; Chen, J.C. 2009: RpoN gene, RAPD profile, antimicrobial resistance and plasmids of Vibrio anguillarum isolates from vibriosis infected Penaeus monodon. Letters in Applied Microbiology 47(5): 380-385
Locchi, R. 1932: Rrecherches anatomo-comparatives sur l'appareil suspenseur de la plevre. Revista de Biologia e Hygiene Sao Paolo 3: 35-36
Hussa, E.A.; Darnell, C.L.; Visick, K.L. 2008: RscS functions upstream of SypG to control the syp locus and biofilm formation in Vibrio fischeri. Journal of Bacteriology 190(13): 4576-4583
Yuan, A.H.; Gregory, B.D.; Sharp, J.S.; McCleary, K.D.; Dove, S.L.; Hochschild, A. 2008: Rsd family proteins make simultaneous interactions with regions 2 and 4 of the primary sigma factor. Molecular Microbiology 70(5): 1136-1151
Kaliszewski, P.ł; Szkopińska, A.; Ferreira, T.; Swiezewska, E.; Berges, T.; Zoładek, T. 2008: Rsp5p ubiquitin ligase and the transcriptional activators Spt23p and Mga2p are involved in co-regulation of biosynthesis of end products of the mevalonate pathway and triacylglycerol in yeast Saccharomyces cerevisiae. Biochimica et Biophysica Acta 1781(10): 627-634
Jimenez Guirado, D. 1975: Ruamowhitia halophila sp. n. de la costa de Almeria con observaciones sobre el genero Ruamowhitia Yeates. 1967 (Nematoda : Adenophorea). Cuademos. Cienc biol 42: 159-165
TEMPeRS.J. 1900: Ruban linguale et radule des Gasteropodes et Cephalopodes. Micrographe Preparateur, VIII 112-118
Collin, J.P. 1968: Rubans circonscrits par des vesicules dans les photorecepteurs rudimentaires epiphysaires de l'oiseau: Vanettus vanellus (L.) et iiouvelles considerations phylogenetiques relatives aux pinealocytes (ou cellules principales) des Mammiferes. Cr hebd Seanc Acad Sci Paris, 267D 758-761
Hocken, A.G. 1960: Rubber band in Little Tern's stomach. British Birds 53: 574
Jackson, R.V. 1954: Rubber bands causing death of Lapwing. Brit: 399
Gudger, E.W. 1929: Rubber bands on mackerel and other fishes. Ann and Mag Nat Hist 4(23): 405-411
Trapnell, D.H. 1951: Rubber in castings of rooks and magpie. British Birds 44: 15
Kozlov, V.I. 1971: Rubber rings on sterlet. Priroda, Mosk(7): 99-100
Iyayi, A.F.; Akpaka, P.O.; Ukpeoyibo, U. 2008: Rubber seed processing for value-added latex production in Nigeria. African Journal of Agricultural Research 3(7): 505-509
Milton, O. 1962: Rubber, tin and rhinos. Animal Kingdom 65(2): 56-59
D.Vos, A. 1967: Rubbing of conifers by white-tailed deer in successive years. J Mammalogy 48(1): 146-147
Nicholas, J.W. 1934: Rubbing off butterflies. Report of the Felsted School Scientific Society, 1932-3: 43
Consolmagno, G.J.; Britt, D.T. 2006: Rubble piles or planets? Implications for meteorite parent bodies. Meteoritics and Planetary Science 41, Supplement: A40
Hyde, T.B.; Kruszon-Moran, D.; Mcquillan, G.M.; Cossen, C.; Forghani, B.; Reef, S.E. 2007: Rubella immunity levels in the United States population: Has the threshold of viral elimination been reached? (vol 43, pg S146, 2006). Clinical Infectious Diseases 46(6): 962
Borovik, E.A.; Kokhnenko, S.V. 1961: Rubella of eels in fresh water. Doklady Akademii Nauk Belorusskoi SSR: 5: 478-480
Majlessi, F.; Batebi, A.; Shariat, M.; Rahimi, A.; Azad, T.M. 2008: Rubella serology in pregnant women attending health centres of Tehran University of Medical Sciences. Eastern Mediterranean Health Journal 14(3): 590-594
Reddick, A.; Roesel, C.E. 1966: Rubella virus: growth and cytopathic effect in primary cultures of cells of rabbit embryos. Science 151(3716): 1405-1406
Goncharov, G.D. 1965: Rubella, a viral fish disease. Annals of the new York Academy of Sciences 126(1): 598-600
Dastager, S. G.; Lee, J.-C.; Ju, Y.-J.; Park, D.-J.; Kim, C.-J. 2008: Rubellimicrobium mesophilum sp. nov., a mesophilic, pigmented bacterium isolated from soil. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY 58(8): 1797-1800
Camp, C.L.; Clemens, W.A.; Gregory, J.T.; Savage, D.E. 1967: Ruben Arthur Stirton 1901-1966. Bibliography of R. A. Stirton. Journal of Mammalogy 48: 298-305
Goffart, H. 1932: Rubennematoden. Flugblatt Biol Reichsanst Land Forstwirtsch 11: 4
Tuzet, O.; Riouz, J.A.; Manier, J.F. 1961: Rubetella culicis (Tuzet et Manier 1947, Trichomycete rameux parasite de l'ampoule rectale des larves de Culicides (Morphologie et specificite). Vie et Milieu Paris 12: 167-187
Zaytsev, A.I. 2007: Rubidium-strontium isotope geochemistry and age of kimberlites in the Ary-Mastakh area. Otechestvennaya Geologiya 2007(1): 94-104
Rubio Millan Cristobal 2000: Rubielos de Mora, the flower of Aragon. Cuadernos de Paleontologia Aragonesa 4: 19-21
Menegaux, A. 1917: Rubiette Titys et Rubiette de Cairo. Revue Francaise d'Ornithologie, 9 91-92
Zhao, H.; Ohinata, K.; Yoshikawa, M. 2008: Rubimetide (Met-Arg-Trp) derived from Rubisco exhibits anxiolytic-like activity via the DP1 receptor in male ddY mice. Peptides 29(4): 629-632
Patel, M.; Berry, J.O. 2008: Rubisco gene expression in C4 plants. Journal of Experimental Botany 59(7): 1625-1634
Parry, M.A.J.; Keys, A.J.; Madgwick, P.J.; Carmo-Silva, A.E.; Andralojc, P.J. 2008: Rubisco regulation: a role for inhibitors. Journal of Experimental Botany 59(7): 1569-1580
Sage, R.F.; Way, D.A.; Kubien, D.S. 2008: Rubisco, Rubisco activase, and global climate change. Journal of Experimental Botany 59(7): 1581-1595
Iwashita, K.; Nagashima, H. 2008: Rubratoxin B induces interleukin-6 secretion in mouse white adipose tissues and 3T3-L1 adipocytes. Toxicology Letters 182(1-3): 79-83
Wendt, G. 2008: Rubus vikensis, a new species of the section Corylifolii. Svensk Botanisk Tidskrift 102(3/4): 147-152
Iljin, N.A. 1926: Ruby eye in animals and its heredity. Transactions of the Laboratory of Experimental Biology Moscow 1: 107-129
Robertson, J.; McB. 1959: Ruby-crowned Kinglet feeding on nectar. Condor 61: 371
Whiting, P.W.; King, H.D. 1918: Ruby-eyed dilute gray, a third allelomorph in the albino series of the rat. Journal of Experimental Zoology, 26 55-64
Swales, B.H. 1926: Ruby-throated Humming bird nr. St. Michael, Alaska. Condor Berkeley 28: 128
Hinam, H.L.; Sealy, S.G.; Underwood, T.J. 2004: Ruby-throated hummingbird, Archilochus colubris, entanglements in burdock, Arctium spp., at Delta Marsh, Manitoba. Canadian Field-Naturalist. January-March; 1181: 85-89
Haverscnmidt, F. 1930: Ruck-meldung eines hollandischen Kormorans (Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodder)) aus Minnesota (U.S.A.). Vogelzug Berlin, 1: 131
Parzefall, J. 1974: Ruckbildung aggressiver Verhaltensweisen bei einer Hohenform von Poecilia sphenops (Pisces, Poeciliidae). Zeitschrift Tierpsychol 351: 66-84
Lengersdorf, F. 1949: Ruckbildung bei Trauermucken-Imagines (Dipt., Sciaridae). Entomon Munich 1: 115-117
Buhler, A. 1902: Ruckbildung der Eifollikel bei Wirbel-Thieren. I. Fische. Morphologisches Jahrbuch, XXX 377-452
Buhler, A. 1902: Ruckbildung der Eifollikel bei Wirbelthieren. II. Amphibien. Morphologisches Jahrbuch, XXXI 85-103
Buhler, A. 1902: Ruckbildungder II Amphibien. Morphologisches Jahrbuch, XXXI 85-103
Zietzschmann, O. 1902: Ruckbildungsvorgange am Schwanze des Saugethierembryo mit besonderer Berucksichtigung der Verhaltnisse am Medullarrohre. Arch Anat, 225-272
Tornier, G. 1925: Ruckblick auf Anatomie und Zoologie. Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin: 12- 71
Rauther, M. 1940: Ruckblick auf das Werden der Wurtt. Naturalien-sammlung, vornemlich auf die jungst-vergangenen 50 Jahre. Jahresheft des Vereins fuer Vaterlaendische Naturkunde in Wuerttemberg 964: 7-47
Ihssen, G. 1933: Ruckblick auf die Entwicklung der Koleopterologie in Munchen und ihre heutigen Aufgaben. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Munchen, 197-225
Tornier, H. 1926: Ruckblick auf die Palaeontologie. Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin: 9-61
Goffart, H. 1960: Ruckblick uber die Entwicklung des Institute fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung. Mitt BundAnst. Berl: 5-14
Stresemann, E. 1960: Ruckblick und Ausblick zu Ernst Hartertz 100. Geburstag Falke 7: 75-78
Stresemann, E. 1959: Ruckblick und Ausblick. Zu Ernst Harterts lOO.Geburtstag. Journal fuer Ornithologie 100: 433-438
Fromelt, O. 1961: Ruckblickauf Entstehungund Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft und des Naturkundemuseums zu Gorlitz. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Goerlitz 371: 8-21
Kaiserling, C. 1922: Ruckblicke auf Theorie und Praxis der farbigen Konservierung. Archiv fuer Pathologische Anatomie Berlin 237: 467-474
Reichenbach, H. 1897: Ruckblicke auf die Biologie der letzten achtzig Jahre. (Vortrag, gehalten beim Jahresfeste am 30 Mai, 1897.). Bericht ueber die Senckenbergische Gesellschaft, 97-116
Edinger, T. 1924: Ruckenmark im Wirbelk Orper!. Anatomischer Anzeiger Leipzig 57: 515-519
Winkelmann, E. 1965: Ruckenmarksregeneration bei Ambystoma mexicanum nach experimentell erzeugter Metamorphose. Zeitschrift fuer Mikroskopisch-Anatomische Forschung 72: 169-187
Brauns, H. 1895: Ruckenrinne und Ruckennaht der Tritongastrula. Jenaische Zeitschrift 2(xxii): 512-514
Hirschmann, W. 1967: Ruckenschilder bei Schildkroten-muben. Mikrokosmos: 177-180
Castell, R.; Krohn, H.; Ploog, D. 1969: Ruckenwalzen bei Totenkopfaffen (Saimiri sciureus): Korperpflege und soziale Funktion. Zeitschrift fuer Tierpsychologie 26: 488-497
Meissner, O. 1925: Ruckgang auch der Kaferfauna. Entomologische Zeitschrift 39: 137-138
Denkinger, J.; Gambon, R. 1970: Ruckgang der Alpenkrahe im Unterengadin?. Orn. Beob.: 67: 299
Pohlmann. 1926: Ruckgang der Insektenwelt. Entomologische Rundschau 43: 25-26
Astfaller, B. 1951: Ruckgang der Sudtiroler Falterfauna ?. Entomologische Zeitschrift 61: 41-42
Anonymous. 1977: Ruckgang in der Vogelwelt: Indikator einer gestorten Umwelt. Vogellwwarte Radolfzell untersucht natiirliche und unnatiirliche Bestandsschwankungen. Lebensbedrohung fur 40% unserer Brut Vogelarten. Ornithologische Mitteilungen Gottingen 295: 120-121
Kos, R. 1975: Ruckgang nordwestdeutscher Populationen des Habichts (Accipiter gentilis).. Vogelwelt(1): 6
Schultz-Soltan, J. 1962: Ruckgang und Wiederaus-brietung des Kolkraben (Corvus corax L.) in nordlichen Mitteleuropa, unter besonderer Berucksichtigung Niedersachsens. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg NF: 6: 337-401
Gatter, W. 1973: Ruckgang von Durchzugszahlen bei Singvogeln. Auswertung herbstlicher Zug-Planbeobachtungen der Station 'Randecker Maar' (Schwabische Alb). Vogelwelt 942: 60-64
Hadzi, J. 1909: Ruckgangig gemachte Entwicklung einer Scyphomeduse. (Mitt. 1.). Zoologischer Anzeiger 34: 94-100
Berthold, P. 1972: Ruckgangserscheinungen bei Singvogeln. Gefiederte Welt 96(12): 235-236
Timofeev-Ressovsky, N.W. 1930: Ruckgcnovariationen und die Genovariabilitatin verschiedenen Richtigung. Journal de Biologie Experimentale Moscou 6: 3-8
Timofeeff-Ressovsky, N.W. 1933: Ruckgenmutationen und die Genmutabilitat in verschiedenen Richtungen. IV. Rontgenmutationen in verschiedenen Richtungen am White-Locus von Drosophila melanogaster. Zeitschrift fuer Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre 65: 278-292
Timofeeff-Ressovsky, N.W. 1933: Ruckgenmutationen und die Genmutabilitat in verschiedenen Richtungen. iii, iv, v. Z. indukt. abstammu. VererbLehre Leipzig : 64: 173-175
Timofeeff-Ressovsky, N.W. 1929: Ruckgenovariationen und die Geno-variabilitat in verschiedenen Richtungen. 1. Archiv fuer Entwicklungsmechanik Berlin 115: 620-635
Wolterstorff, W.; Freytag, G.E. 1942: Ruckgratsverkrummung beim Kammolch (Triturus cristalua Laur.). Zoologischer Anzeiger 138(3-4): 90-92
Rossbach, R. 1972: Ruckhaltebecken als Lebensstatten bestandsgefahrdeter Wasservogel in Hessen. Luscinia 41(5-6): 215-219
Arldat, T. 1910: Rucklaufige Entwick-lung. Zeitschrift Entw Lehre Stuttgart 3 360-370
Eckardt, W.R. 1919: Rucklaufige Zug bewegungen im Fruhjahr und des Vorausahmen der kommenden Witterung seltens der Vogel. Ornithologische Monatsschrift Magdeburg, 44 115-122
Niethammer, G. 1972: Ruckmeldung beringter Turkestan-Weissstorche (Ciconia c. asiatica) aus Afghanistan. Vogelwarte, 264: 355
Burckhardt, D. 1953: Ruckmeldung eines beringten Steinadlers aus dem Ausland. Erste Ringfund eines Schweizer Bluthanflings in Nord-afrika. Erste Ringfundbelege vom Winterquartier unserer Girlitze. Ornithologische Beobachter 50: 48-49
Drost, 1928: Ruckmeldung eines beringten Wiedekopfes (Upupa e. epops L.). Ornsb. Berlin: 53
Gutmann, W.F. 1965: Ruckstoss und Ruderschlag der Quallen. Beobachtungen an Rhizostoma octopus. Natur und Museum 95: 455-462
Natorp, O. 1932: Ruckzugbeobach-tung in Fruhjahr 1931. Vogelzug Berlin 3: 72-74
Imhof, G. 1909: Rud. Burckhardts Bedeutung fur die vergleichende Anatomie und Biologiegeschichte. Zoologische Annalen Wurzburg, 3 156-176
Rook, L.; Bernor, R.L.; Kordos, L. 2005: Rudabanya: a reference Late Miocene (Vallesian, MN9) vertebrate fauna from Middle Europe. Palaeontographia Italica 90: 309-313
Leleshus, V.L. 1964: Rudakites (Tabulata), a new Devonian genus from Tajikistan. Paleontologiceskij Zurnal (4): 45-48
Allan, J.G. 1989: Rudall River: mineral exploration in a sensitive area. Mining and the Return of the Living Environment 2: 10-11
Britvin Sergey, N.; Bogdanova Alla, N.; Boldyreva Maya, M.; Aksenova Galina, Y. 2008: Rudashevskyite, the Fe-dominant analogue of sphalerite, a new mineral; description and crystal structure. American Mineralogist 93(5-6): 902-909
Beven, G. 1944: Rudd's Bush-warbler (Apalis ruddi). Ostrich 15: 178-187
Clarke, W.E. 1909: Ruddy Sheld-Duck at Sule Skerry, Orkney. Ann Nat. Hist. Edinburgh: 247
Grinnell, G.B. 1919: Ruddy Sheldrake on the Atlantic coast. Auk Cambridge Mass, 36 561-562
Schafer, L. 1959: Ruddy Shellduck and other ornithological observations in Apaj-puszta. Aquila 65: 337
Bear, C. 2003: Ruddy duck eradication programme in the UK. Aliens (Auckland): 18: 21
Brua, R.A. 2002: Ruddy duck: Oxyura jamaicensis. Birds of North America 696: 1-31
Hudson, R. 1976: Ruddy ducks in Britain. British Birds 694: 132-143
Rogers, M. 1977: Ruddy ducks on tidal waters. British Birds 705: 219-220
Shifflett, WA. 1975: Ruddy ground dove in south Texas. Auk, 923: 604
Markiewicz, J. 1977: Ruddy sheldrake, Tadorna ferruginea (Pall. ) on the fish ponds near Ciasna, Czestochowa Voivodship. Przeglad Zool 214: 349-351
Manning, D.; Manning, G. 1971: Ruddy turnstone in Humphreys County. Migrant 42: 32-33
Below, TH. 1975: Ruddy turnstones feeding on coconuts. Florida Fld Nat 32: 50
Haverschmidt, F. 1970: Ruddy turnstones making use of Yellow-crowned night herons for food-finding. Wilson Bull.: 82: 99
Gyoker, J. 1950: Ruddy-duck nesting n the environs of Kiskoros. Aquila 1944-47 ; 51-54: 184-185
Dietz, J. 1955: Ruderente (Oxyura leuco-cephala (Scop.)) uberwintert auf dem Main bei Bamberg. Anzeiger Orn Ges Bayern 45: 368-371
Bell, K.P. 1955: Ruderente (Oxyura leucocephala Scop.) auf dem Main bei Bamberg. Journal fuer Ornithologie 96: 348-350
Kiefer, F. 1957: Ruderfu Bkrebse (Crustacea Gopepoda) aus dem Grundwasser der sudlichen Oberrheingebietes. Mitteilungen des Badischen Landesvereins Naturk Naturschutz NF: 7: 53-68
Kiefer, F. 1958: Ruderfu Bkrebse (Gopepoda) und Wasserflohe (Cladocera) aus hochgelegenen Kleingewassern des Schwarzwaldes. MittLandesver. Naturk. Naturschutz N.F: 145-150
Kiefer, F. 1934: Ruderfusskrebse (Copepoda) aus der Adelsberger Hohle. Mitteilungen ueber Hoehlen- und Karstforschung Berlin, 1933(2): 36-39
Tabacki, A. 1971: Ruderfusskrebse (Copepoda) des Flusses Grabia (Faunistischer Teil). Zesz Uniw. Lodz. (Ser. 2): 31-52
Kiefer, F. 1938: Ruderfusskrebse (Crust. Cop.) aus Mexiko. Zoologischer Anzeiger 123: 274-280
Kiefer, F. 1957: Ruderfusskrebse (Crustacea Copepoda) aus dem Grund-wasser des sudlichen Oberrheingebiete. Mitt Bad Landesver Naturkunde "Naturschultz": 7: 53-68
Kiefer, F. 1976: Ruderfusskrebse (Crustacea, Copepoda) aus dem Sand luckensystem einiger Bache der Ostalpen. Beitrage naturk Forsch SudwDtl 35: 111-118
Kiefer, F. 1925: Ruderfusskrebse aus Gebiet der oberen Donau. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fuer Naturkunde, 16-7: 339-347
Kiefer, F. 1925: Ruderfusskrebse aus dem Gebiet der oberen Donau. Mitteilungen des Badischen Landesvereins Freiburg I Br 1: 339-347
Kiefer, F. 1953: Ruderfusskrebse aus dem Naturschutzgebiet Weingartener Moor.. Beitraege zur Naturkundlichen Forschung in Suedwestdeutschland 12: 4-11
Kiefer, F. 1956: Ruderfusskrebse aus dem Tanganjikasee (Crustacea Copepoda). Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 54: 241-266
Teyrovsky, V. 1974: Ruderwanzen (Heteroptera: Corixidae) der Umgebung von Pribram in Bohmen und Bemerkungen zur Frage ihrer Beeinflussung durch die Radioaktivitat des Milieus. Folia Entomologica Hungarica 27: 313-318 Suppl
Maschtaler, G.A. 1940: Rudimen tare Farbung bei Vogeln. CR Acad Sci Moscou 29: 73-77
Roosen-Runge, E.C. 1961: Rudimental "genital canals" of the gonad in rat embryos. Acta Anatomica 44: 1-11
D'evant, T. 1904: Rudimentare Amnionbildungen der Selachier. Anatomischer Anzeiger, XXIV 490-492
D'evant, T. 1904: Rudimentare Amnionbildungen der Selachier. Beitrage zur Phylogenie und Entwickelungsmechanik des Amnion. Anatomischer Anzeiger, XXIV 490-492
Guldberg, G. 1894: Rudimentare Bnglemmer hos Hoaldyrenei Fosterlivet. Vidensk Selsk Forhandl 6: 1-7
Zangerl, R. 1959: Rudimentare Carapaxbeschuppung bei jungen Exemplaren von Carettochelys und ihre morphogenetische Bedeutung. Vjschrf. Ges. Zurich: 138-147
Friedmann, F. 1898: Rudimentare Eier im Hoden von Rana viridis. Archiv fuer Mikroskopische Anatomie, lii 248-262
Koch, W. 1935: Rudimentare Metapodien beim Okapi. Zeitschrift fuer Saugietierkunde 10: 148-150
Kohl, O. 1893: Rudimentare Wirbelthieraugen. Bibl Zool Heft 14: 180
Kohl, C. 1895: Rudimentare Wirbelthieraugen. III. Theil. Zusammen-fassung. Bibliographia Zoologica, V 181-274
Kohl, C. 1892: Rudimentare Wirbeltieraugen. Teil I Bibl Zool, Heft 13: 143
Gerhartz, H. 1905: Rudimentarer Hermaphroditismus bei Rana esculenta. Archiv fuer Mikroskopische Anatomie, lxv 699-703
Hetkamp, D. 1974: Rudimentarer Prahallux bei Heterocephalus glaber. Anatomischer Anz 36(4): 372-377
Engel, S. 1959: Rudimentary Mammalian Lungs. Gegenbaurs Jahrbuch 100: 95-114
Straus, W.L. 1942: Rudimentary digits in Primates. Quart Rev Biol 17(3): 228-243
Disney, R.; Henry, L. 2005: Rudimentary halteres of some flightless female Phoridae (Diptera) reassessed, and some taxonomic implications. Zootaxa 1042: 39-54
Zaffagnini, F. 1969: Rudimentary hermaphroditism and automictic parthenogenesis in Limnadia lenticularis (Phyllopoda, Conchostraca). Experientia 25(6): 650-651
Biyan Zhou; Houbin Chen; Xuming Huang; Ning Li; Zhiqun Hu; Zhigen Gao; Yong Lu 2008: Rudimentary leaf abortion with the development of panicle in litchi: changes in ultrastructure, antioxidant enzymes and phytohormones. Scientia Horticulturae 117(3): 0-296
Engel, S. 1959: Rudimentary mammalias lungs. Gegenbaurs Jahrbuch 100: 95-114
Conaway, C.H.; Landry, S.O. 1958: Rudimentary mandibular teeth of Scalopus aquaticus. Jour Mammal 39(1): 58-64
Mettam, A.E. 1895: Rudimentary Metacarpal and Metatarsal Bones of the Domestic Ruminants. Journal of Anatomy and Physiology 29(Part 2): 244-253
Gramm, M.N. 1967: Rudimentary muscle spots on Triassic Cytherelloidea (Ostracoda). Doklady Akademii Nauk SSSR 173: 931-934
Ean, P.R. 1969: Rudimentary opalinid protozoan dimensions. Revista Brasileira de Biologia 29: 255-264
Astaurov, B.L. 1951: Rudimentary parthenogenesis in Acipenseridae (Acipenser stellatus, A. guldenstadti, Huso huso). CR Acad Sci URSS NS: 78: 173-176
Frederikse, A.M. 1924: Rudimentary parthenogenesis in Tenebrio molitor L. Journal of Genetics Cambridge 14: 93-100
Landauer, W. 1956: Rudimentation and duplication of radius, etc. Cyclopia and related defects as a lethal mutation. Journal of Genetics 54: 199-235
Durand, JP. 1976: Rudimentation des yeux chez les poissons et urodeles souterrains. Bulletin de la Societe Zoologique de France 101(1 Suppl): 13-21
Sewertzofl, A.N. 1931: Rudimentation und vollstandige Reduction der Organe der Tiere. Arch Torino: 232-237
Chiahugi, G. 1896: Rudimenti di un nervo intercalato fra l'acusticofaciale e il glosse-faringeo in embrioni di Mammifera. Monitore Zoologico Italiano VII 52-54
Banchi, A. 1900: Rudimenti di un terzo elemento scheletrico (Parafibula) nella gambe di alcuni rettili. Monit ital: 231-243
Erckens, W.; Weber, F. 1976: Rudiments of an ability for time measurement in the cavernicolous fish Anoptichthys jordani hubbs and innes (Pisces Characidae). Experientia 32(10): 1297-1299
Caffau, M.; Plenicar, M. 2004: Rudist and foraminifer assemblages in the Santonian-Campanian sequence of Nanos Mountain (Western Slovenia). Geologija Ljubljana 47(1): 41-54
Chubb, L.J. 1956: Rudist assemblages of the Antillean Upper Cretaceous. Bulletin American Palaeontol 37(161): 1-23
Pamukciev, A. 1966: Rudist fauna of the village of Borustica, Central Balkan. Godishnik na Sofiiskiya Universitet Geogr 59: 23-42
Parona, Carlo Fabrizio. 1912: Rudiste della scaglia Veneta. Torino Atti dell'Accademia delle Scienze, 47 191-200
Tavani, G. 1949: Rudiste ed altri Molluschi cretacei dell Migiurtinin (Africa orientale). Palaeontographia Italica Pisa 46((n.s. 16): 1-40
Kuhn, O. 1951: Rudiste nouveau de la Bosnie Orientale. Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique 19: 103-104
Torre, D. 1965: Rudiste presenoniane delle Murge Baresi. Palaeontographia Italica 49((N.S. 29): 63-83
Kuhn, O. 1937: Rudisten fauna und Oberkrudeentwicklung in Iran und Arabien. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Abhandlungen. Abteilung A, Mineralogie, Petrographie 78(2): 268-284
Kuhn, O. 1967: Rudistenhorizonte als okologische und stratigraphische Indikatoren. Geologische Rundschau 56: 186-189
Kuhn, O. 1965: Rudistenhorizonte in den Alpen. Anz ost Akad Wiss 102: 245-256
Lupu, D. 1972: Rudisti Maestrichtieni de la Brezoi-Carpatii Meridionali Centrali (colectia Popescu-Voitesti). Dari Seama Sed. lnst geol Rom 573: 21-27: 1969-1970
Rengarten, V.P. 1951: Rudists in Cretaceous deposits of Trans Caucasus. Sbornik Trudov Inst Geol Min Akad Nauk Gruz SSR: 283-298
Sliskovic, T. 1975: Rudists of the Senonian in the environs of Visegrad in eastern Bosnia. Bulletin scient Cons Acad RSF Yougosl (A): 195-6: 133-134
Malz, H. 1973: Rudjakoviella Triebel (t), nom. nov., replaces Xenocypris Triebel 1962 (Ostracoda). Senckenbergiana Lethaea, 536: 543
Lyashenko, A.I. 1953: Rudkinok Deposits. CR Acad Sci URSS ns 895: 921-923
Lang, A. 1906: Rudolf Albert Kolliker. Zurich Viertejarsch Natf Ges, 50 567-572
Taschenberg, O. 1906: Rudolf Albert von Koelliker. Ein Nachruf Halle Leopoldina, 42 75-82, 87-91, 103-116
Ochsenius, Carl Dr. 1906: Rudolf Amandus Philippi. Halle Leopoldina, 42 16-20, 39-40, 53-56, 59-66
Rulf, F. 1965: Rudolf Amon. Säugetierkundliche Mitteilungen 13: 40-41
Nehrkorn, A. 1908: Rudolf Blasius . Eine Lebensskizzs. Journal fuer Ornithologie Leipzig, 56 1-6
Sauerbeck, E. 1908: Rudolf Burckhardt. Halle Leopoldina H: 44 68-69
Haller, H. 1975: Rudolf Domenico Melcher 1920-1974. Ornithologische Beobachter 723: 113-114
Schuz, E. 1972: Rudolf Drost. Vogelwarte 263: 310-313
T., A. 1973: Rudolf Drost 1892-1971. Ibis, 1151: 141
Anon. 1931: Rudolf Grauer. Ornithologische Monatsberichte 39: 62-63
Phillips, M.E. 1968: Rudolf Gustav Schmieder, 1898-1967. Entomological News 79: 66-70
Dvihally, S.T. 1963: Rudolf Maucha 1884-1962. Archiv fur Hydrobiologie 59(1): 110-121
Anonymous. 2007: Rudolf Paetzold 1921-2006. Falke. Januar; 541: 33
Seitz, A. 1921: Rudolf Pfitzner. Entomologische Rundschau 38: 15
Gomez de Llarena, J. 1958: Rudolf Richter (7-XI-1881-5-1-1957) y Emma Richter (4-III-1888-15-XI-1956). Boletin de la Sociedad Espanola de Historia Natural Secc Geology 55: 17-25
Schindewolf, O.H. 1961: Rudolf Wedekind. Paläontologische Zeitschrift 35(3-4): 242-247
Heyder, R. 1944: Rudolf Zimmer-mann. JBerlin: 140-144
Stirling, W. 1906: Rudolph Albert von Kolliker, M.D., Professor of anatomy in the University of Wurzburg.. Washington DC Smithsonian Institution Report, 1905 557-562
Vayssiere, A. 1910: Rudolph Bergh. Journal de Conchyliologie, 58 110-119
Pontoppidan, E. 1909: Rudolph Bergh. Fodt 15 Oktbr.1825-dod 20 Juni 1909. Kobenhavn Ugeskrift for Laeger, 71 690-691
Hudson, R. 1997: Rudolph C. H. Horwitz (1928-1997). Australian Geologist 105: 40
Williams Ron; Norbury, D. 2008: Rudolph Glossop and the development of geotechnology. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 41(2): 189-200
Schurian, K. 1977: Rudolph Kunnert 1899-1977. Entomologische Zeitschrift 87(23): 272
Taschenberg, O. 1899: Rudolph Leuckart. Eine biographische Skizze. Leopoldina, XXXV 82-94, 102-112
Davis, R. 2005: Rudolph T. Franklin. American Entomologist. Summer; 512: 127
Heyder, R. 1971: Rudolph Zaunick zum Gedenken. Beitraege zur Vogelkunde 17: 73-76
Nybelin, O. 1928: Rudolphi's Filaria sanguinea wiedergefunden. Ark Stockholm: 1-4
Mane-Garzon, F.; Ponce de Leon, R. 1976: Rudolphitrema physalaemi n. sp. nueva especie de Digenea Plagiorchidae del intestino de la ranita gato Physalaemus gracilis Boulenger) del Uruguay. Revista. Biol Uruguay 42: 93-97
Braasch, D. 2003: Rueckkehr der Steinfliegen (Plecoptera) in Oder and Lausitzer Neisse. Lauterbornia 10: 93-101
Malicky Ruzicka, H.M.; Malicky, M. 2003: Rueckkehr einer bedrohten Steinfliegenart oder Sammelartefakt - Versuch einer Interpretation am Beispiel Brachyptera monilicornis (Insecta: Plecoptera, Taeniopterygidae). Lauterbornia 20: 27-32
Sudmann, S.R. 2004: Rueckkehrreihenfolge von Flussseeschwalben (Sterna hirundo) nach Stoerreizen in ihrer Kolonie ist vom Gelegealter abhaengig. Vogelwarte ust; 42(4): 355-358
Timofeeff-Ressovsky, N.W. 1929: Ruekgenovariationen und die Geno-variabilitat in verschiedenen Richtungen. I. Somatische Genovariationen der Gene W, w und w bei Drosophila melanogaster unter dem Einftuss der Rontgenbestrahlung. Archiv fuer Entwicklungsmechanik Berlin 115: 621-635
Murdoch, J.D.; Drew, C.; Llanes, I.B.; Tourenq, C. 2007: Rueppell's foxes in Al Dhafra, United Arab Emirates. Canid News 10(1): 1-6
Forsman, D. 2005: Rueppell's vultures in Spain. Birding World 181: 435-438
Krummen, H. 2006: Ruesselkaefer in der Kulturlandschaft - Ansaetze zur Beschreibung von Lebensraumqualitaeten durch phytophage Kaefer (Coleoptera: Curculionoidea: Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae). Drosera 1-2: 113-128
Reichholf, J.H. 2006: Rufaktivitaet des Gruenspechts Picus viridis im Jahreslauf und ihre Bedeutung fuer die Bestandsentwicklung. Ornithologische Mitteilungen 58(5): 148-154
Schmitt, C.; Stadler, H. 1914: Rufe und Gesange des schwarzkehligen Wie-senschmatzers, Pratincola torquata rubicola (L.). Ornithologische Monatsberichte, 22 1-4
Hoffmann, B. 1921: Rufe undi Gesang der Goldammer (Emberiza citrinella L.). Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern Munchen 15: 58-68
Groebbels, F. 1957: Rufe, Revier und Eizahl beim Kuckuck. Vogelwelt 78: 89-94
Wickler, W.; Seibt, O. 1974: Rufen und Antworten bei Kassina senegalensis, Bufo regularis und anderen Anuren. Zeitschrift Tierpsychol 345: 524-537
Prater, A. 1972: Ruff - returning wanderer. BTO News 50: 1-2
Campbell, E. 1977: Ruff at Moorhead. Loon 494: 238-239
Ellis, PM.; Okill, JD. 2005: Ruff breeding in Shetland in 2003. Scottish Birds 2(5): 58-59
Lamb, D.M. 1965: Ruff discovered near Port Huron, Michigan. Jack Pine Warbler 43: 117
Curry-Lindahl, K. 1961: Ruff displaying to Spotted Red-shank and Long-tailed Skuas. British Birds 54: 283
Cant, R.G.H. 1961: Ruff displaying to a Knot. British Birds 54: 205
Chu, P.C. 2004: Ruff in Big Stone County. Loon. Winter; 764: 236
Ribble, BA. 1975: Ruff in Churchill, Manitoba. Blue Jay 333: 178-179
Macnamara, H.V. 1908: Ruff in Co. Clare, Field, 1908, (514). British Birds: 208
Efimova, A.I. 1966: Ruff in Lake Peipsi-Pskov. Hudrobioloogilised Uurimused 4: 228-234
Easterla, D.A. 1963: Ruff observed in Missouri. Wilson Bulletin 75: 274
Otnes, GL. 1977: Ruff sighted in Otter Tail County. Loon 491: 45-46
Green, R.G.; Wade, E.M. 1928: Ruffed Grouse are susceptible to tularemia. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 25: 515-517
Clinch, F.A. 1961: Ruffed Grouse eating a snake. King bird: 170
Petrides, G.A. 1949: Ruffed Grouse eats snake. Wilson Bulletin 61: 49
Palmer, W.L. 1962: Ruffed Grouse flight capability over water. Journal of Wildlife Management 26: 338-339
King, R.T. 1943: Ruffed Grouse management. Roosevelt Wild Life Bulletin Syracuse 8: 62-68
Hardy, F.C. 1951: Ruffed Grouse nest predation by blacksnakes. Wilson Bulletin 63: 42
Tufts, R.W. 1940: Ruffed Grouse on Grand Manan Island. Canadian Field-Naturalist 54: 89
Hungerford, R.E. 1951: Ruffed Grouse populations and cover use in northern Idaho. Transactions of the North American Wildlife Conference 16: 216-224
Whitaker, D. 2004: Ruffed grouse Bonasa umbellus habitat ecology in the central and southern Appalachian Mountains. Grouse News 2(7): 14-16
Neave, D.J.; Wright, B.S. 1968: Ruffed grouse adrenal weights related to population density. Journal of Wildlife Management 32: 633-635
David, J.A.; Jr. 1973: Ruffed grouse age and sex ratios in Ohio. Journal of Wildlife Management 372: 133-141
Nixon, C.M. 1962: Ruffed grouse age and sex ratios, 1959-60 hunting season. Game Research in Ohio 1: 38-41
Hanson, C.L. 1963: Ruffed grouse age and sex ratios, 1960-61 hunting season. Game Res: 34-38
Knoder, C.E.; Donohoe, R.W. 1962: Ruffed grouse age and sex ratios: preliminary studies. Game Research in Ohio 1: 35-38
Frawley, V.R.; Oliver, T.E.; Stewart, C.; Alan. 2004: Ruffed grouse and American woodcock status in Michigan, 2004. Michigan Department of Natural Resources Wildlife Division Report 342(5): 1-13
Tuovila, V.R.; Chadwick, S.B.; Stewart, C.; Alan 2004: Ruffed grouse and American woodcock. Status in Michigan 2003. Grouse News 2(7): 16-19
Tirpak,J.M.; Giuliano,W.M.; Miller,C.A. 2008: Ruffed grouse brood habitat selection at multiple scales in Pennsylvania: implications for survival. Canadian Journal Of Zoology: 4, 329-337
Benjamin, C.J.; Jennifer, L.K.; Craig, A.H.; David, A.B. 2008: Ruffed grouse brood habitat use in a mixed hardwood forest: Implications for forest management in the Appalachians. Forest Ecology and Management 255(10): 0-3588
Gullion, G.W. 1965: Ruffed grouse cached by raptor. Loon 37: 88
Donohoe, R.W.; Martinson, R.K. 1963: Ruffed grouse drumming counts1960and 1961. Game Research in Ohio 2: 32-34
Palmer, W.L. 1963: Ruffed grouse drumming sites in Northern Michigan. Journal of Wildlife Management 27: 656-663
Doerr, PD. 1973: Ruffed grouse ecology in central Alberta - demography, winter feeding activities, and the impact of fire. Dissertation Abstracts International B, The Sciences and Engineering 34(6): 2565
Niederleitner, J.F. 2002: Ruffed grouse encounters chain link fence. Blue Jay 60(3): 178-180
Prawdzk, T.R. 1963: Ruffed grouse escaping a cooper's hawk. Journal of Wildlife Management 27: 639-642
Nixon, C.M. 1962: Ruffed grouse harvest, 1959-60 hunting season. Game Research in Ohio 1: 41-45
Hanson, C.L. 1963: Ruffed grouse harvest, 1960-61 hunting season. Game Research in Ohio 2: 38-41
Moran, R.J.; Palmer, W.L. 1963: Ruffed grouse introductions and population trends on Michigan Islands. Journal of Wildlife Management 27: 606-614
Wenstrom, WP.; Vanderschaegen, PV.; Gullion, GW. 1972: Ruffed grouse primary molt chronology. Auk 893: 671-673
Wood, JJ. 1976: Ruffed grouse research. North Dakota Outdoors 393: 12-14
Lewis, J.B. 1970: Ruffed grouse: an indicator of environmental change. Trans. N. Am. Wildl. Conf.: 35: 196-204
Hill, C.A. 1967: Ruffed lemurs Pandas of the primate world. Zoonooz 40(10): 16-18
Allen, G.A. 1966: Ruffed pheasants, genus Chrysolophus. Game Bird Breeder's Gazette 151: 6-17
Hill, CA. 1974: Ruffled lemur exhibit. Zoonooz 472: 14-15
Osella, G. 1973: Ruffodytes hellenicus n. gen. u. sp. di erirrinino cieco endogeo di Grecia. Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 114(4): 489-499
Kyllingstad, H. 1977: Ruffs at Marshall sewage lagoons. Loon, 491: 56
Wallace, D.I.M. 1958: Ruffs display in a wintering area. British Birds 51: 81
Palmer, P. 2005: Ruffs feeding on contents of a giraffe's stomach. British Birds 98(3): 157-158
Jackson, G. 1973: Ruffs following a plough. British Birds 667: 311-312
Greenhalgh, M. 1965: Ruffs following a plough with black-headed gulls. British Birds 58: 299
Turner, E.L. 1909: Ruffs in Norfolk. British Birds, 3 29-30
Jenkins, D. 1973: Ruffs inland near Aberlady Bay, East Lothian. Scottish Birds 76: 311-313
Tarr, H.E. 1947: Rufous Bristle-bird at Marlo,. Emu Melbourne 47: 55
Anon, 1963: Rufous Fantail records. Emu's speed Nat., Melb: 193
Raynor, G.S. 1948: Rufous Hum-mingbird at sea. Auk: 127
McClanahan, R.C. 1935: Rufous Hummingbird (Selasphorus rufus) in Florida. Auk 52: 187
Wiegert, R. 1959: Rufous Hummingbird feeding on sap of English walnut at Sapsucker holes. Auk 78: 526-527
Talmadge, R.R. 1953: Rufous Hummingbird nesting in California. Condor 55: 155
Elvy, R.J. 1960: Rufous Turtle Dove in the Isles of Scilly. British Birds 53: 445
Rowlett, R.A. 1971: Rufous humming bird at Lily Pons, Maryland. Atlant Nat 26: 125-126
Barlow, J.C. 1967: Rufous hummingbird in Ontario. Canadian Field-Naturalist 81(2): 148-149
Londolozi Rangers. 2002: Rufous morph European cuckoo returns. CCA Ecological Journal, 4: 131
Elgood, JH. 1973: Rufous phase Senegal coucals in southwest Nigeria: an illustration of Gloger's rule. Bulletin Br Orn Club, 931: 173
Wallace, DIM. 1974: Rufous turtle dove in Cornwall. British Birds 678: 352-354
Masefield, R.B. 1902: Rufous variety (Perdix montana, Brisson) of the common Partridge in Staffordshire. Report North Staffordshire Club, XXXVI 65-68
Lambert, F.J. 1965: Rufous warbler in Lincolnshire. British Birds 58: 221-222
Steyn, P. 1976: Rufous-bellied heron at Shangani. Honeyguide 85: 35
Binford, LC.; Zimmerman, DA. 1974: Rufous-bellied heron in Kenya. Bulletin Br Orn Club 943: 101-102
Barry, K. 2004: Rufous-bellied heron on the Vungu River. Honeyguide 50(1): 44
Brodkorb, P. 1943: Rufous-browed Wrens of Chiapas, Mexico. Occasional Papers of the Museum of Zoology University of Michigan Ann Arbor, no. 480: 1-3
Kunkel, I.; Kunkel, P. 1971: Rufous-cheeked nightjar, Caprimulgus rufigena. Ostrich 42: 138
Officer, HR. 1973: Rufous-crowned emu-wren, Stipiturus ruficeps. a new Queensland species. Sunbird 13: 64-66
Haverschmidt, F. 1970: Rufous-crowned tanagers feeding onfruit-bowl. Wilson Bull.: 82: 228
Hanna, W.C. 1940: Rufous-necked Sandpiper nesting on Seward Peninsula, Alaska. Condor 42: 122-123
Ahlquist, J. 1964: Rufous-necked Sandpiper, Erolia ruficollis, in northeastern Ohio. Auk 81: 432-433
Borror, DJ. 1977: Rufous-sided towhees mimicking Carlin wren and field sparrow. Wilson. Bull 893: 477-480
Shaw, D.N. 2006: Rufous-tailed robin on Fair-Isle: new to Britain. British Birds ; 99(5): 236-240
Li, X.; Guo, Y. 2006: Rufous-tailed shrike, Lanius isabellious, discovered in Heilongjiang Province. Sichuan Journal of Zoology 25(3): 605
Burton, M. 1957: Rufus, the wonderful hedgehog. Illustrated London News, 230: 948
Flugel, H.; W,. 1977: Rugae Und Wachstumszonen bei Korallen. Paläontologische Zeitschrift 51(1-2): 117-130
Henson, P.P. 1922: Rugby mollusca. Rep Sch. Nat. Hist. Soc: 8
Overland, E. 1923: Rugdens vartrekk ved Stenkjaer.. Norsk Ornithologisk Tidsskrift, 4: 201
Bringeland, R. 1964: Rugende gronnsisik i august. Sterna 6: 4-6
Myrberget, S. 1962: Rugende sangsvaner pa Senja. Sterna 5: 45-48
Dons, C. 1930: Ruger polarauden (Eniconetta stelleri Pallas) i Norge ?. Kongelige Norske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 2: 135-136
Walters, J. 2003: Rugged oil beetle Meloe rugosus (Marsham 1802) (Coleoptera: Meloidae) new to Dorset. Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 624(47): 48-49
Eggeling, W.J. 1951: Rugid birds recovered in Uganda. Uganda J5: 17-25
Joseph, J.; Tsien, H.H. 1977: Rugosa du Couvinien et du Givetien des Pyrenees Bearnaises. Annales Society geol Nord 971: 45-48
Vaganova, T.I. 1960: Rugosa in Khodalevich, A. N. et al., Brachiopods and corals from the Eifelian bauxite-producing deposits of the eastern slope of the central and northern Ural.. Min Geol Ochran Nedr SSSR Ural geol Uprav Moscow 1959: 77-86
Graf, W.; Ramovs, A. 1965: Rugose Korallen aus dem Jungpalaozoikum Sloweniens (N.W. Jugoslawien). Geologiya Ljubljana 8: 160-189
Meyer, G. 1882: Rugose Korallen aus ost-und westpreussische Diluvial-geschiebe. Schriften der Gesellschaft Konigsberg, XXII 97
Schindewolf, O.H. 1967: Rugose Korallen ohne Mesenterien?. Senckenberg: 135-145
Galle, A. 1976: Rugose coral Petraiella in the Famennian (Upper Devonian) of Bohemia. Vestnik ustIed. Vestnik ustredgeol: 279-280
Elias, R.J.; Young, G.A. 2001: Rugose coral morphology during a time of crisis: the latest Ordovician to earliest Siluria Edgewood Province in Laurentia. Bulletin of the Tohoku University Museum 1: 34-40
Liao, W.-Hua.; Soto, F. 2004: Rugose corals from the Arpishmebulaq Formation (Early Devonian, Lochkovian) of south Tianshan in Xinjiang. Acta Palaeontologica Sinica 43(3): 366-376
Galle, A. 1971: Rugose corals from the Upper Koneprusy Limestone (Lower Devonian) in Bohemia. Sbornik geolraha (Paleont.): 35-106
Felser, K.O. 1937: Rugoso Korallen aus dem Oborkarbon-Porm der Karnischen Alpen zwischen Schulterkofel und Tressdorfer Hohe. Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Vereins fuer Steiermark 74: 1-20
Hermann, T.N.; Podkovyrov, V.N. 2007: Rugosoopsis; a new group of upper Riphean animals. Geological Society Special Publications 286: 429-431
Sytova, V.A. 1966: Rugozy Borovushkinskoy Svity (Verkhniy Silur) Rulnogo Altaya. Voprosy Paleontologii 5: 93-100
Coen Aubert, Marie 2005: Rugueux fascicules et solitaires du Givetian superieur dans le Tafilalt et le Ma'der (Maroc). Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Sciences de la Terre 75: 67-85
Hassenberg, L. 1965: Ruhe und Schlaf bei Saugetieren Witten-berg-Lutherstadt (Ziemsen Verlag) 1965. Die Neue Brehm-Bucherei, no. 338: 160
Pleticha, PJR. 1972: Ruhe- und Schlafstellung beim Alpensteinbock, Capra ibex L. Zoologische Gart Lpz 415: 233-239
Benzien, J. 1956: Ruhebedurfnis einer Pelomedusa subrufa (Lacepede). Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift 9(3): 82
Tellyesniczky, K.; VON. 1905: Ruhekern and Mitose Untersuchungen uber die Beschaffenheit des Ruhekerns und uber den Ursprung und das Schicksal des Kernfadens, mit besonderer Berucksichtigung. Archiv fuer Mikroskopische Anatomie, lxvi 367-433
Creutz, G. 1970: Ruhen Fledermause in Uferschwalbenhohlen?. Säugetierkundliche Mitteilungen 28: 277
Kormos, K. 1960: Ruhezustand bei'den Protozoen mittels Metamorphose. Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae 11: 255-269
Ruben, T.; Viidalepp, J.; Lindt, A. 2003: Ruhnu saare suurliblikatest (Macrolepidoptera). Lepinfoseptember; 14: 33-62
Klausewitz, W. 1962: Ruhrenaale im Roten Meer. Natur n Mus 92: 95-99
Verwey, J. 1928: Rui geslachtsrijpheid en vederkleed bij Steltlopers.. Ardea Leiden 17: 1-4
Berg, L. 1905: Ruibui Turkestana. Die Fische von Turkestan. Izv Vost-sibir, iv(vuip. 6: 261
Yakovlev, V.N. 1959: Ruibui iz Miotzenovuikh otlozhenii Kirghizii. Paleontologiceskij Zurnal (3): 107-111
Boghachev, V.V. 1938: Ruibui severo - kavkazskogho olighotzena (Fishes from Oligocene deposits of the Northern Caucasus). Izvest Azerbaid Fil Akad Nauk SSSR Baku 1: 37-40
Smirnov, V.P. 1936: Ruibui. Severo-kavkazskogo Oligotzena. Les poissons oligocenes du Nord Caucase Trav Sci Univ Usbekistan Samarkand 5: 43-132
Groen, LG.; Voous, KH. 1973: Ruigpootoil Aegolius funereus in Nederland. Limosa 46(3-4): 199-204
Hoeven, J. van der. 1915: Ruiken by macrosmaten en microsmaten.. Handelingen van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 15 305-309
Van Dijk, K.; Hiemstra, D. 2004: Ruim 33 jaar oude Stormmeeuw in Groningen. Dutch Birding 26(5): 301-304
Bouma, J.P.; Koch, J.C. 1931: Ruim 4000 spreeuwen geringd. Orgaan der Club van Nederlandsche Vogelkundigen 4: 19-24
Martijn, D. 2006: Ruineneidechsen in Hyeres (sued-Frankreich). Eidechse 20 Mai; 17(1): 28-29
Pickess, B.P. 1959: Ruislip mammal report for 1958. J Ruislip nat Soc 8: 10-12
Jansen, P.B. 1933: Ruiter (Tringa)-trek in het Z. O. van Noord-Brabant. Orgaan der Club van Nederlandsche Vogelkundigen 5: 98-105
Catherine, S.Norman 2009: Rule of Law and the Resource Curse: Abundance Versus Intensity. Environmental and Resource Economics 43(2): 183-207
Okada, Y. xFK. 1965: Rule of arm-branching in Japanese octopuses with branched arms. Proceedings of the Japan Academy 41: 624-629
Amber Welk; Friedrich Recknagel; Hongqing Cao; Wai-Sum Chan; Anita Talib 2008: Rule-based agents for forecasting algal population dynamics in freshwater lakes discovered by hybrid evolutionary algorithms. Ecological Informatics 3(1): 46-54
Finnley, D. 1977: Rulemaking Actions August 1977. Ecosystem preservation. Seven of San Clemente Island's endemic animals, plants listed. Endangered Spec. tech. Bull 29: 4-5
Jones, MP. 1977: Rulemaking April 1977. Golden coqui. Endangered Spec. tech. Bull 25: 5
Jones, MP. 1977: Rulemaking April 1977. Look-alike crocodilians proposed for treatment as endangered species. Endangered Spec. tech. Bull 25: 6-5
Jones, MP. 1977: Rulemaking April 1977. Pine barrens treefrog. Endangered Spec. tech. Bull 25: 5
Finnley, D.; Ed. 1977: Rulemaking June 1977. Threatened status proposed for Minnesota wolf population. Endangered Spec. tech,. Bull.: 27: 4
Jones, MP. 1977: Rulemaking action March 1977. Black toad. Endangered Spec. tech. Bull 24: 6
Finnley, D. 1977: Rulemaking actions - September 1977. Final ruling. Five south-eastern fishes. Endangered species tech. Bull(10): 6
Finnley, D. 1977: Rulemaking actions - September 1977. Proposed rulings. Little Kern golden trout. Endangered species tech. Bull, 210: 7
Jones, M.P. 1976: Rulemaking actions August 1976. Eastern marten. Endangered Spec. tech. Bull.: 13: 4
Jones, M.P. 1976: Rulemaking actions August 1976. Hawaiian monk seal. Endangered Spec. tech. Bull.: 13: 4
Jones, M.P. 1976: Rulemaking actions August 1976. Morro Bay kangaroo rat. Endangered Spec. tech. Bull.: 13: 4
Jones, MP. 1976: Rulemaking actions August 1976. Peregrine falcon. Endangered Spec. tech. Bull.: 13: 4
Finnley, D.; Ed. 1977: Rulemaking actions August 1977, Florida everglade kite. Endangered Spec. tech. Bull 29: 6
Finnley, D.; Ed. 1977: Rulemaking actions August 1977. American peregrine falcon. Endangered Spec. tech. Bull 29: 5
Finnley, D.; Ed. 1977: Rulemaking actions August 1977. Cape Sable sparrow. Endangered Spec. tech. Bull 29: 6
Finnley, D.; Ed. 1977: Rulemaking actions August 1977. Dusky seaside sparrow. Endangered Spec. tech. Bull 29: 6
Finnley, D.; Ed. 1977: Rulemaking actions August 1977. Palila. Endangered Spec. tech. Bull 29: 6
Jones, M.P. 1977: Rulemaking actions February 1977. Caribbean monk seal. Endangered Spec. tech. Bull.: 23: 8-7
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions January 1977. Giant anole. Endangered Spec. tech. Bull 22: 4
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions January 1977. Most alligators reclassified to threatened status. Endangered Spec. tech. Bull 22: 3
Jones, M.P. 1977: Rulemaking actions January 1977. Southern sea otter. Endangered Spec. tech. Bull 22: 3
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions January 1977. St. Croix ground lizard. Endangered Spec. tech. Bull 22: 4
Jones, MP. 1976: Rulemaking actions July 1976. Bald eagle. Endangered Spec. tech. Bull.: 12: 4
Jones, MP. 1976: Rulemaking actions July 1976. Cape sable sparrow. Endangered Spec. tech. Bull.: 12: 4
Jones, M.P. 1976: Rulemaking actions July 1976. Leopard darter. Endangered Spec. tech. Bull.: 12: 4
Finnley, D. 1977: Rulemaking actions July 1977. Eastern indigo snake. Endangered Spec. tech. Bull 28: 3
Finnley, D. 1977: Rulemaking actions July 1977. Giant anole. Endangered Spec. tech. Endangered Species Tech Bull 2(8): 3
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions May June 6, 1977. Final rulings. Marianas mallard. Endangered Spec. tech. Bull 26: 4
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions May-June 6, 1977. Proposed rulemakings. Houston toad. Endangered Spec. tech. Bull 26: 4
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions May-June 6, 1977. Proposed rulings. Atlantic salt marsh snake. Endangered Spec. tech. Bull 26: 5-6
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions May-June 6, 1977. Proposed rulings. New Mexican ridge-nosed rattlesnake. Endangered Spec. tech. Bull 26: 5
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions May-June 6, 1977. Proposed rulings. Three Mona Island reptiles. Endangered Spec. tech. Bull 26: 4-5
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions May-June 6. 1977, Final rulings. St. Croix ground lizard. Endangered Spec. tech. Bull 26: 4
Jones, M.P. 1977: Rulemaking actions November-December 1976. Final rulemakings. Hawaiian monk seal. Endangered Spec. tech. Bull.: 21: 8: 1976-
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions November-December 1976. Final rulemakings. Yellow-shouldered blackbird. Endangered Spec. tech. Endangered Spec. tech. Bull.: 21: 8: 1976-
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions November-December 1976. Proposed rulemakings. Florida evergladekite. Dusky seaside sparrow. Endangered Spec. tech. Endangered Spec. tech. Bull.: 21: 8-7: 1976-
Jones, MP. 1977: Rulemaking actions November-December 1976. Proposed rulemakings. Palila. Endangered Spec. tech. Endangered Spec. tech. Bull.: 21: 8: 1976-
Jones, M.P. 1977: Rulemaking actions November-December 1976. Proposed rulemakings. Totoaba. Endangered Spec. tech. Bull(1): 7. -
Jones, MP. 1976: Rulemaking actions September 1976. American crocodile. Endangered Spec. tech. Bull 14: 3
Jones, MP. 1976: Rulemaking actions September 1976. California condor. Endangered Spec. tech. Bull 14: 3
Jones, M.P. 1976: Rulemaking actions September 1976. Florida manatee. Endangered Spec. tech. Bull 14: 3
Jones, M.P. 1976: Rulemaking actions September 1976. Indiana bat. Endangered Spec. tech. Bull 14: 3
Gupta, S.; Boojh, R.; Mishra, A.; Chandra, H. 2008: Rules and management of biomedical waste at Vivekananda Polyclinic: a case study. Waste Management 29(2): 812-819
S.Leger-Gordon, D. 1949: Rules of nest building. Field London, 193: 73
Stebbing, T.R.R. 1896: Rules of nomenclature in Zoology. Natural Science, VIII 254-258
Anonymous 1958: Ruling by International Committee on Nomenclature. Veliger 12: 11
Allen, C.G. 1986: Rum Jungle - a perspective. Pages 19-37 1986
Jeffree, R.A.; Twining, J.R.; Lawton, M.D. 2000: Rum Jungle mine site remediation: relationship between changing water quality parameters and ecological recovery in the Finniss River system. Pages 759-764 2000
Willis, J.L. 1984: Rum Jungle rehabilitation project. Pages 270-289 1984
Puscariu, V. 1975: Rumanian national report 1974/75. Bulletin Int Waterfowl Res Bur, 39-40, 15-17
Dutertre, A.P. 1930: Rumarques sur les variations laminaires des dents de Mammouth du nord de la France. Compte Rendu du Congres des Societes Savantes de Paris 1928: 144-151
Leighty, K.A. {a}; 1 ; Soltis, J.; Wesolek, C.M.; Savage, A.; 1 Email: katherine.leighty@disney.com 2008: Rumble vocalizations mediate interpartner distance in African elephants, Loxodonta africana. Animal Behaviour 76.5
Smith Marion, O. 2002: Rumbling Falls Cave. Annual Convention Program - National Speleological Society 2002: A36
Williams, P.P.; Robbins, J.D.; Gutierrez, J.; Davis, R.E. 1963: Rumen Bacterial and Protozoal Responses to Insecticide Substrates. Applied Microbiology 11: 517-522
Cao, Q-Ri.; Lee, E-Seok.; Choi, Y-Jaie.; Cho, C-Su.; Lee, B-Jin. 2008: Rumen bypass and biodistribution of l-carnitine from dual-layered coated pellets in cows, in vitro and in vivo. International Journal of Pharmaceutics 359(1-2): 87-93
Shelie, L.L.; David, P.G. 2008: Rumen cannulation: procedure and use of a cannulated bovine. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 24(2): 0-340
D.L.F.ente, G.; Skirnisson, K.; Dehority, B.A. 2006: Rumen ciliate fauna of Icelandic cattle, sheep, goats and reindeer. Zootaxa: 47-60
Westerling, B. 1970: Rumen ciliate fauna of semi-domestic reindeer (Rangifer tarandus L. ) in Finland: composition, volume and some seasonal variations. Acta zool: 1-76,19 pis
Gocmen, B.; Rastgeldi, S.; Karaoglu, A.; Askan, H. 2005: Rumen ciliated Protozoa of the Turkish domestic goats (Capra hircus L.). Zootaxa 1091: 53-64
Van Hoven, W. 1975: Rumen ciliates of the tsessebe (Damaliscus lunatus lunatus) in South Africa. Journal of Protozoology 22(4): 457-462
Klein, D.R. 1962: Rumen contents analysis as an index to range quality. Transactions N American Wildlife Conf 27: 150-164
Etela, I.; Larbi, A.; Bamikole, M.A.; Ikhatua, U.J.; Oji, U.I. 2008: Rumen degradation characteristics of sweet potato foliage and performance by local and crossbred calves fed milk and foliage from three cultivars. Livestock Science 115(1): 20-27
Agarwala, O.P. 1958: Rumen digestion. Indian Journal of Veterinary Science 28: 171-185
Calabrò, S.; Moniello, G.; Piccolo, V.; Bovera, F.; Infascelli, F.; Tudisco, R.; Cutrignelli, M.I. 2008: Rumen fermentation and degradability in buffalo and cattle using the in vitro gas production technique. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 92(3): 356-362
Sreenu, M.; Jayaprakash. 2002: Rumen fistulation in chinkara (Gazella bennetti). Zoos' Print Journal 171(1): 942
Foster, A.P.; Otter, A.; O'Sullivan, T.; Cranwell, M.P.; Twomey, D.F.; Millar, M.F.; Taylor, M.A. 2008: Rumen fluke (paramphistomosis) in British cattle. Veterinary Record 162(16): 528
Coady, JW.; Gasaway, WC. 1972: Rumen function and energy production of moose in interior Alaska. North Am Moose Conf Workshop 8: 80-104
Sosa, A.; Galindo, J.; Bocourt, R. 2007: Rumen methanogenesis: general aspects and manipulation for its control. Cuban Journal of Agricultural Science 41(2): 97-105
Marrero, Y.; Rodriguez, D.; Galindo, J.; Aldania, A., I.; Moreira, O.; Noda, A. 2007: Rumen microbial population and fermentative indicators in cattle fed sugarcane (Saccharum officinarum L.) and concentrate. Cuban Journal of Agricultural Science 41(2): 141-148
Uzzell, E.M.; Jones, E.R.; Becker, R.B. 1950: Rumen protozoa in Florida dairy cattle. American Midland Nat 43(2): 480-483
de la Fuente, G.; Belanche, A.; Abecia, L.; Dehority, B.A.; Fondevila, M. 2008: Rumen protozoal diversity in the Spanish ibex (Capra pyrenaica hispanica) as compared with domestic goats (Capra hircus). European Journal of Protistology 45(2): 112-120
Sere, D. 2006: Rumeni vrtnik Hippolais icterina. Acrocephalus Ljubljana 27(128-129): 104
Segula, B. 2005: Rumenoglavi kraljicek Regulus regulus & Grilcek Serinus serinus. Acrocephalus Ljubljana 26(126): 159
Szymanski, M. 2004: Rumenokljuni slapnik Gavia adamsii & Beloliska Melanitta fusca. Acrocephalus Ljubljana 25(122): 161
Rubinic, B. 2002: Rumenonogi galeb Larus cachinnans michachellis. Acrocephalus Ljubljana 23(112): 104-105
Glasnovic, P. 2006: Rumenonogi galeb Larus michahellis. Acrocephalus Ljubljana 27(128-129): 102
Niehaus, A.J. 2008: Rumenotomy. Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice 24(2): 341-7 Vii-Viii
Hyning, T. v. 1938: Rumina decollata. Nautilus Philadelphia, 521: 33
Girod, A. 1967: Rumina decollata (L.) nel Cariadeghe (Brescia). Appunti su alcune malacocenosi prealpine. Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 106: 240-246
Biggs, H.E.J. 1932: Rumina decollata L. in captivity. Journal of Conchology London, 198: 279
Smith, H.H. 1912: Rumina decollata in Mobile and New Orleans. Nautilus Boston Mass, 26 4-6
Constantinescu, E.; Palfy, F. 1969: Ruminal Protozoa in sheep and cattle. Lucr. stiint. Inst. agron. Cluj, (Ser Med Vet Zoot). 1967-1968; 23-24: 61-69
Barboza, P.S.; Peltier, T.C.; Forster, R.J. 2006: Ruminal fermentation and fill change with season in an arctic grazer: responses to hyperphagia and hypophagia in muskoxen (Ovibos moschatus). Physiological and Biochemical Zoology: Pbz 79(3): 497-513
S.A.idi; H.B.n Salem; A.I.M.rtín-García; E.M.lina-Alcaide 2009: Ruminal fermentation of spiny ( Opuntia amyclae ) and spineless ( Opuntia ficus indica f. inermis ) cactus cladodes and diets including cactus. Animal Feed Science and Technology 149(3-4): 0-340
Keese, C.; Meyer, U.; Rehage, Jürgen.; Spilke, J.; Boguhn, J.; Breves, G.; Dänicke, S. 2008: Ruminal fermentation patterns and parameters of the acid base metabolism in the urine as influenced by the proportion of concentrate in the ration of dairy cows with and without Fusarium toxin-contaminated triticale. Archives of Animal Nutrition 62(4): 287-302
Holmes, P.; Moir, R.J.; Underwood, E.J. 1953: Ruminal flora studies in the sheep. Australian Jour Biol Sci 6(4): 637-644
McBee, R.H.; Johnson, J.L.; Bryant, M.P. 1969: Ruminal microorganisms from elk. Journal of Wildlife Management 33: 181-186
Bowen, M.K.; Poppi, D.P.; Mclennan, S.R. 2008: Ruminal protein degradability of a range of tropical pastures. Australian Journal of Experimental Agriculture 48(6-7): 806-810
Akbar Khan, M.; Ghaffar, A.; Farooq, U.; Akhtar, M. 2006: Ruminant Fauna from the Tertiary Hills (Neogene) of the Siwaliks of Pakistan. Journal of Applied Sciences 61: 131-137
Roberts, CJ. 1976: Ruminant lipid metabolism in trypanosomiasis. Transactions R Soc Trop Med Hyg, 692: 275
Lorenzo, S. 1975: Ruminanti selvatici ospiti di Haemoncus contortus (Rudolphi, 1803) in Somalia (Est Africa). Annali Fac Med vet Torino 33: 164-171
Hajjoubi, S.; Rival-Gervier, S.; Hayes, H.él.èn.; Floriot, S.; Eggen, A.é; Piumi, F.ço.; Chardon, P.; Houdebine, L.-M.; Thépot, D. 2006: Ruminants genome no longer contains Whey Acidic Protein gene but only a pseudogene. Gene 370: 104-112
Gentry, A.W. 2005: Ruminants of Rudabanya. Palaeontographia Italica 90: 283-302
Herrmann, D. 1965: Ruminatio beim Grauen Riesenkanuruh (Macropus giganteus). Zool Lpz: 212-213