EurekaMag
+ Translate
+ Most Popular
Advantages and disadvantages of bordeaux mixture and of lime-sulphur used on apples in the growing season
Observations on the Umaria marine bed
10 years of hearing conservation in the Royal Air Force
Chocolate crumb - dairy ingredient for milk chocolate
Effect of daily gelatin ingestion on human scalp hair
Comparison of rice bran and maize bran as feeds for growing and fattening pigs
The composition of pampas-grass (Cortaderia argentea.)
The Accraian Series:
The mechanism of the Liebermann-Burchard reaction of sterols and triterpenes and their esters
Cerebrovascular Doppler ultrasound studies (cv-Doppler)
Toria: PT-303 - first national variety
Hair growth promoting activity of tridax procumbens
Productivity of Pekin x Khaki Campbell ducks
A stable cytosolic expression of VH antibody fragment directed against PVY NIa protein in transgenic potato plant confers partial protection against the virus
Solar treatment of wheat loose smut
Swimmers itch in the Lake of Garda
Bactofugation and the Bactotherm process
The effects of prefrontal lobotomy on aggressive behavior in dogs
Visual rating scales for screening whorl-stage corn for resistance to fall armyworm
Breakdown of seamounts at the trench axis, viewed from gravity anomaly
Kooken; pennsylvania's toughest cave
Recovery of new dinosaur and other fossils from the Early Cretaceous Arundel Clay facies (Potomac Group) of central Maryland, U.S.A
Zubor horny (Bison bonasus) v prirodnych podmienkach Slovensku
The extended Widal test in the diagnosis of fevers due to Salmonella infection
Hair of the american mastodon indicates an adaptation to a semi aquatic habitat

List of PDF Full Texts available from EurekaMag Chapter 23551

Chapter 23551 contains a list of PDF Full Texts available from EurekaMag.
Roya kermadecensis Iredale 1912
, Poirieria 93: 43-44 (1977)

Royal Aus-tralian Ornithologists' Union
, Victorian Naturalist, 708: 154 (1953)

Royal Australian Survey Corps airborne kinematic GPS trial
, Unknown (1991)

Royal Chinchilla
, Field London 9: 319 (1947)

Royal Society at Aldabra
, Nature London 232: 514-515 (1971)

Royal Society expedition to North Borneo 1961: Reports: 10. Birds
, Proceedings of the Linnean Society of London 175: 50-54 (1964)

Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Laboratory meeting. London School of Hygiene and Tropical Medicine, Thursday, 20 November, 1969. Demonstrations. Protozoology and protozoal diseases
, Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.: 64: 1-21 (1970)

Royal Society of Tropical Medicine and Hygienelaboratory meeting. Royal Army Medical College, Millbank, London, Thursday, 19th March, 1970. Demonstrations, Protozoology and protozoal diseases
, Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.: 64: 467-480 (1970)

Royal Tern in Dublin: a new British bird
, British Birds 48: 116-117 (1955)

Royal Terns (Sterna maxima) on Devoe's Bank
, Charleston Bulletin Museum, 11 61-67 (1915)

Royal Terns on Long Island
, Proceedings of the Linnean Society of New York. No. 54-57: 47-18 (1947)

Royal albatross
, Wildlife Rev 4: 10-12 (1973)

Royal albatross at Newlands Head, S. A
, South Austral Ornith 275: 177-178 (1977)

Royal albatross off Sydney Heads
, Emu 70: 201 (1970)

Royal albatrosses, feral sheep and cattle on Campbell Island
, N.Z. J. Sci.: 13: 78-88 (1970)

Royal fish
, Transactions of the Suffolk Naturalists' Society 8: 112-115 (1953)

Royal red shrimp
, Bull Internatl Oceanogr Found 3(1): 9-12 (1957)

Royal rhodochrosite; this plentiful species is anything but common
, Rock and Gem 37(7): 20-25 (2007)

Royal snails of Hawaii
, Naturo Mag 25: 11-14 (1935)

Royal spoonbill at Albany
, Swans: 24: 93 (1973)

Royal tern Bucks County
, Pennsylvania Birds: 220 (2004)

Royal terns nesting on west-coast peninsular Florida
, Florida Fld Nat 32: 46-47 (1975)

Royaumes et provinces fauniques du cretace etablis sur la base dune etude systematique du genre Micraster
, Memoires Mus natn Hist nat Paris (Sci Terre): 31: 1-94 (1975)

Roz IIeni druhu rodu Lacon Laporte 1836 (Col. Elateridae) v Ceskoslovensku a stavba jejich samcich kopulae'nich organu
, Prace Studie krajsk Stied st Pamat Pece Ochr Prir vychod Kraj, 6-7: 153-168 (1975)

Roz Ileni rejska horskeho (Sorex alpinus Schinz, 1837) v Z ' echach
, Lynx 13: 56-65 (1972)

Roz g i reni kfe6ka polniho Cricetus cricetus (L.) v eskoslovensku
, Lynx 18: 85-97 (1976)

RozSiiieni kralika divokeho, Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) v Geskoslovensku
, Lynx: 5-18 (1976)

RozSirene capa cerneho (Ciconia nigra) na Orave
, Ochrana Fauny 2-3: 92-94 (1971)

RozSirenie a ochrana medveda hnedeho (Ursus arctos) v teskoslovensku
, Ceskoslovenska Ochr: 231-256 (1971)

Rozbor cmelaku a pacmelaku (Bombus, Psithyrus) ceskomoravskyoh s poznamkami biologiekymi
, Vestnik Klubu Prostejove, IV 83-106 (1904)

Rozbor krsu palearktickych z celedi Cicadidae Fieb
, Vestnik Klubu Prostejove, IV 12-27 (1904)

Rozbor krsu palearktickych z celedi Membracidae Stal a Cercopidae Stal
, Vestnik Klubu Prostejove, IV 3-34 (1904)

Rozbor planktonu Pastvinske prehady analysis of the plancton of the water-basin at Pastviny
, Unknown (1949)

Rozbordrobnohledne zvireny ceskych mecho. The analysis of tho microscopical fauna of the Bohemian mosses
, Unknown (1940)

Rozdilna ucinnost parazitickych hlistic Phasmarhabditis hermaphrodita na slimacky rodu Deroceras a plzaky rodu Arion
, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 53(4): 171-176 (2005)

Rozdily na pohlavnich organeeh. plzaku Arioii circumscriptus Johnst. a Avion fasciatus (Nilss.)
, Casopis Narodniho Musea 129: 204-205 (1960)

Rozdily v bojovem chovani ruzne stafych soma sitatung (Tragelaphus spekei sclater, 1864)
, Lynx 14: 117-120 (1973)

Rozdily ve velikosti ulovku mezi prvnim a druhym dnem odchytu pii sb eru nekterych drobnych savcu skalapovacimi pastmi
, Lynx 17: 35-38 (1975)

Rozhdestvenskoye Deposit as source of ground drinking water supply for Samara
, Razvedka i Okhrana Nedr 2003(10): 48-50 (2003)

Rozmanaria ein neues Rhynchonellida-Genus aus dem europaischen Oberfamenne (Brachiopoda, Oberdevon)
, Geologie 211: 84-99 (1972)

Rozmiary komorek kilku narzadow u wybranych gatunkow z rzadu Passeriformes
, Studia Soc scient torun (Zool): 95: 1-88 (1973)

Rozmieszczenie Diptera rzeki Pasleki w strefie oddzialywania elektrowni wodnej Kasztanowo
, Wiadomosci Entomologiczne 23: 121-122 (Suplement 2) (2004)

Rozmieszczenie blotniarek w Europie i Ameryce Polnocnej a teorja Wegenera. The distribution of Lymnaeids in Europe and in North America, with relation to Wegener's theory
, Annales Musei Zoologici Polonici 7: 85-94 (1928)

Rozmieszczenie i liczebnosc dzieciola zielonosiwego Picus canus na Wysoczynie Elblaskiej i jego ekspansja na Warmii i Mazurach
, Notatki Ornitologiczne 47(1): 32-42 (2006)

Rozmieszczenie i liczebnosc dzierlatki Galerida cristata i klaskawki Saxicola torquata w Lodzi w latach 1994-2002
, Notatki Ornitologiczne 45(1): 49-54 (2004)

Rozmieszczenie i liczebnosc gesi w Polsce podczas jesiennej migracji i zimowania w latach 1991-1997
, Notatki Ornitologiczne 42(1): 15-35 (2001)

Rozmieszczenie i liczebnosc plazow na terenie planowanej inwestycji drogowej w rejonie Cybinki (Wojewodztwo Lubuskie)
, Przeglad Przyrodniczy 16(1-2): 131-141 (2005)

Rozmieszczenie i liczebnosc pleszki Phoenicurus phoenicurus w poludniowo-zachodniej czesci Wroclawia
, Chronmy Przyrode OjczystaWrzesien-Pazdziernik; 60(5): 17-29 (2004)

Rozmieszczenie i liczebnosc wlochatki Aegolius funereus w Lasach Lublinieckich
, Chronmy Przyrode Ojczysta zec-Kwiecien; 61(2): 58-69 (2005)

Rozmieszczenie kolonii gawrona, Corvus frugilegus L. w powiece Siedlce (wojewodztwo warszawskie)
, Acta Ornithologica (Warszawa): 1311: 425-449 (1972)

Rozmieszczenie szprota w srodkowyn Baltyku w ciagu lata1939R
, Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego 4: 51-65 (1948)

Rozmieszczenie wolnozyjacych nicieni (Nematoda) w wynurzonej czesci psamrnolitoralu jezior Mamry i Sniardwy.
, Fragmenta Faunistica 11: 273-285 (1964)

Rozmieszczenie wyrosli tworzonych przez szpeciele (Acari: Eriophyoidea) na lipie drobnolistnej
, Progress in Plant Protection 45(2): 1103-1104 (2005)

Rozmieszczenie, liczebnosc i efekty Iegow ptakow szponiastych Falconiformes w Lasach Strzeleckich
, Notatki Ornitologiczne 43(3): 145-161 (2002)

Rozmieszczenie, liczebnosc i siedliska dzieciola bialogrzbietego Dendrocopos leucotos na Warmii i Mazurach
, Notatki Ornitologiczne 45(4): 253-262 (2004)

Rozmieszczenie, liczebnosc oraz preferencje siedliskowe puszczyka uralskiego Strix uralensis i wlochatki Aegolius funereus w lasach Roztocza i Puszczy Solskiej
, Notatki Ornitologiczne 46(1): 41-48 (2005)

Rozmnazanie kumaka gorskiego, Bombina variegata L., W. Lodzkim Ogrodzie Zoologicznym
, Przeglad Zool 201: 137-139 (1976)

Rozmnozeni poustniho hroznyska Eryx miliaris
, Akvarium Terarium 45(11): 64-67 (2002)

Rozmnozeni sklipkana Psalmopoeus cambridgei
, Unknown (2003)

Rozmnozovani diamantove formy tetry cervene
, Akvarium Terarium 46(6): 4-11 (2003)

Rozmnozovani parmicky pruhoocase 'Barbus' lateristriga Cuvier & Valenciennes, 1842
, Unknown (2003)

Rozna uranium deposit, opportunities for further exploration and exploitation
, Uhli-Rudy-Geologicky Pruzkum 14(10): 15-18 (2007)

Roznati skorec Sturnus roseus
, Acrocephalus Ljubljana 27(128-129): 104 (2006)

Roznatokljuna zvizgavka Netta peposaca
, Acrocephalus Ljubljana 25(123): 224 (2004)

Roznice w zasiedlaniu dwoch typow chrzanu przej pchelki (Phyllotreta spp.) tantnisia krzyzowiaczka (Plutella xylostella L.) i gnatarza rzepakowca (Athalia rosae L.)
, Progress in Plant Protection 44(2): 1050-1053 (2004)

Roznorodno g c bialek i mechanizm ewolucji
, Kosmos Warsz Ser A: 223: 249-254 (1973)

Roznorodnosc biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) na wybranych stanowiskach w okolicach Rzeszowa
, Progress in Plant Protection 45(2): 957-960 (2005)

Roznorodnosc gatunkowa biegaczowatych (Col., Carabidae) w wybranych biotopach poludniowo-wschodniej Polski
, Progress in Plant Protection 44(1): 22-27 (2004)

Roznorodnosc gatunkowa chrzgszczy (Coleoptera: Elateridae, Coccinellidae) srodowisk antropogenicznych Kampinoskiego Parku Narodowego
, Wiadomosci Entomologiczne 25: 95-98(Suppl 2) (2006)

Roznorodnosc gatunkowa czerwcow (Hemiptera: Coccinea) w Polsce - problemy jej ochrony
, Wiadomosci Entomologiczne 23: 172-174 (Suplement 2) (2004)

Roznorodnosc gatunkowa fykoflory w zroznicowanych hydrochemicznie typach jezior humusowych Drawienskiego Parku Narodowego
, Acta Agrophysica 7(2): 369-374 (2006)

Roznorodnosc gatunkowa piewikow w Polsce i jej ochrona (Hemiptera, Auchenorrhyncha)
, Acta Entomologica Silesiana 2002: 77-84 (2002)

Rozpoznanie i leczenie zimnicy (The diagnosis and treatment of malaria)
, Journal of the Polish Army Medical Corps Edinburgh 36(1): 69-75 (1945)

Rozpoznawanie europejskich ptakow drapieznych w locie
, Notatki orn 6(5): 3-144 (1975)

Rozpoznawanie niektorych larw biedronek (Coccineliidae, Coleoptera) w warunkach polowych
, Polskie Pismo Entomologiczne 442: 447-460 (1974)

Rozprzestrzenianic sic ; stan ochrony bobra europejskiego na Bialstocczyinie
, Chronmy Przyrode Ojczysta 281: 28-36 (1972)

Rozprzestrzenienie Matsucoccus pini Green, 1925 (Magarodidae, Coccoidea) w Polsce
, Przeglad Zool 162: 205-207 (1972)

Rozro?-nianie barw u jaszczurek zwinek Lacerta agilis L.- Colour-discrimination of the Sand lizard Lacerta agilis L
, Bull int Acad Cracovie, 1-20 (1949)

Rozrod wgzy w Poznatiskim Zoo
, Przeglad zool 8(2): 239-252 (1974)

Rozrost kolonii mewy modrodziobej w poludniowym Spitsbergenie
, Przeglad Zool 16(1): 59-61 (1972)

Rozsahegy koernge-kenek Foldtani viszenyairol, vita Dorn-yay Bela
, Revue Critique de Paleozoologie Paris, 18 111-112 (1914)

Rozsahegy kornye-kenek foldtani viszonyairol.
, F. Budapest: 1-52 (1913)

Rozsdagombakkal szembeni rezisztencia-vizsgalatok az OMMI (MgSzH) fajtakiserletekben
, Unknown (2007)

Rozsfren nek-terych Aculent (Apidae a Vespoidea) na mohelnske hadcove stepi.
, Archiv Svazu pro Ochranu Prirody a Domoviny Morave Brno 6: 133-155 (1944)

Rozsi?eni prirozenych nepratel svilusky chmelove a jejich vyznam.
, Ochrana Rostlin Prague, 19-20: 99-104 (1948)

Rozsiedlenie sielawy (Coregonus abula (L.)) w jeziorach Polski
, Acta Hydrobiologica (Krakow): 162: 209-219 (1974)

Rozsirena perletovce mokradniho (Proclossiana eunomia) na Sumave a jeho vztah k hospodarena v krajine
, Silva Gabreta 1: 202 (1996)

Rozsireni a pocetnost hnizdni populace racka cernohlaveho (Larus melanocephalus) v Ceske republice
, Sylvia 42: 66-80 (2006)

Rozsireni a pocetnost husy velke (Anser anser) v Ceskoslovensku
, Ceskoslovanska Ochr: 105-139 (1971)

Rozsireni druhu Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) v usteckem kraji (Coleoptera: Silphidae)
, Fauna Bohemiae: 171-182 (2005)

Rozsireni hypodigmu newellipectinidnich mlzu , oas
, nar: 112-113 (1961)

Rozsireni krizaka pruhovaneho Argiope bruennichi (Araneida: Araneidae) ve Slezsku a na severovychodni Morave (Ceska republika)
, Unknown (2001)

Rozsireni kudlanky nabozne (Mantis religiosa) v ceskych zemich se zretelem k jejimu sireni na stredni Moravu a do Slezska
, Unknown (2001)

Rozsireni netopyra velkoucheho (Myotis bechsteinii) v Ceske republice
, Vespertilio 9-10: 9-26 (2006)

Rozsireni pavouku (Araneae) celedi Atypidae, Eresidae a Titanoecidae v Ceske republice
, Klapalekiana ember 14; 38(1-2): 37-61 (2002)

Rozsireni plzu Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Sumave
, Silva Gabreta 8: 204 (2002)

Rozsireni potapniku Dytiscus latissimus a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v Ceske republice
, Klapalekiana ember 15; 40(1-2): 13-23 (2004)

Rozsireni skokana skrehotaveho (Rana ridibunda Palla, 1771) na yssypkach usteckeho Kraje
, Unknown (2004)

Rozsirenia muskovitych (Diptera, Simuliidae) v Malych Karpatoch
, Zbornik slov narod Muz 192: 173-183 (1974)

Rozsirenie Ceratomegilla alpina redtenbacheri (Coleoptera, Coccinellidae) na Slovensku
, Folia Faunistica Slovaca 8: 79-82 (2003)

Rozsirenie a epizootologicky vyznam Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924 (Monogenoidea) na Slovensku
, Biologia Bratislava 292: 115-119 (1974)

Rozsirenie a populacna hustota netopierov (Chiroptera) viazanych po6s letu na l'udske staveniSte PreSovskeho okresu
, Ochrana Fauny 2-3: 71-80.. (1971)

Rozsirenie bociana bieleho (Ciconia ciconia) okolo Oravskej priehrady v rokoch 1965-1966)
, Ochr Fauny 63: 105-115 (1972)

Rozsirenie maeky divej (Felis silvestris), Schreber 1777 v Europe
, Ochr Fauny 62: 65-75 (1972)

Rozsirenie muskovitych (Diptera: Simuliidae) v geomorfologickych jednotkach Slovenska
, Entomofauna Carpathica 17(3-4): 86-110 (2005)

Rozsirenie netopierov na Slovensku cast 4: raniaky (Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri a Nyctalus lasiopterus)
, Unknown (2004)

Rozsirenie stonozky Dicellophilus carniolensis (Chilopoda, Mecistocephalidae) na Slovensku
, Entomofauna Carpathica 16(1-2): 20-23 (2004)

Rozsirni rejsce cerneho (Neomys anomalus Cabrera, 1907) v Jihoceskem kraji
, Lynx 17: 39-41 (1975)

Rozsreni celedi Calymenidae v stredoceskem starsm paleozoiku (Trilobitae)
, Mus Zpravy Prazskeho Kraje, 35-6: 113-114 (1958)

Rozsreni lumka chrostkove1o Agriotypus armatus (Walk.)
, Curt V povodi Blanice Ceskoslov Rybar Dvorak, 5: 4 (1935)

Rozsrfen babocky vrbove (Vanessa xanthomelas Esp.) na Morave
, Casopis vlasteneckeho muz Spolku olom Olomouc 58: 1 (1949)

Rozt-rd?n nekterych ceskych Cheiruridu (Trilobitae). Classification of some Bohemian Cheiruridae (Trilobitae)
, Sborn Narod Mus Praze Acta Mus National Prag 3 B 1 Geol Paleont 1: 1-44 (1947)

Rozto?i ze slune?-nicovych semen (Acari)
, Die Milben der Sonnenblumenkerne ?esk Parasit 5: 185-198 (1958)

Roztoce (Acari) v habitatoch vlhkych luk inundacie rieky Moravy
, Entomofauna Carpathica 15(3-4): 78-82 (2003)

Roztoce (Acarina, Mesostigmata) Centralnych Zapadnych Karpat I. Belianske Tatry, jaskynna fauna
, Entomofauna Carpathica 17(2): 40-47 (2005)

Roztoci zijici na usklad-nenem obili a boj proti nim (Acari)
, Bohemia centr Praha, 1A 169-292 (1959)

Roztocze wystepujace na Roslinach: Swiat i Polska
, Progress in Plant Protection 44(2): 630-635 (2004)

Roztoi koeenovy, skudce Ietosnich ozimu.
, Ochrana Rostlin Prague 18: 76-78 (1942)

RozwOj potylicy oraz kostek Webera u ryb karpiowatych.
, Krakow Bulletin International de l'Academie, 505-508 (1908)

Rozwoj Skupieri przez podzial u Actinophrys sol i jego znaczenie
, Kosmos Lemberg, XV 464-488 (1891)

Rozwoj i dynamika rozmnazania sic stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Col., Chrysomelidae) w warunkach wojewodztwa wroclawskiego
, Polskie Pismo Entomologiczne 463: 543-558 (1976)

Rozwoj jesiennych pokolen mszyc na sliwie i brzoskwini
, Progress in Plant Protection 44(2): 1213-1215 (2004)

Rozwoj mszcy agrestowo-mleczowej-Hyperomyzus pallidus HRL (Homoptera, Aphididae) w S~wiel-le jednorocznych badan
, Polskie Pismo Entomologiczne 434: 827-835 (1973)

Rozwoj pogladow na przynaleznosc systematyczna niektorych rodzajow rodziny Anomalinidae Cushman, 1927
, Przeglad Geologiczny 227: 306-312 (1974)

Rozwoj poprzeobrazeniowy znaczyna - Lepyrus palustris Scop. (Col., Curc.)
, Polskie Pismo Entomologiczne 444: 839-844 (1974)

Rozwoj tylnych serc limfatycznych kamaka (Bombinator).
, Krakow Rozprawy Akademia, 11 B 43-54 (1911)

Rozwoj zarodkowy ozerwa polskiego (Porphyrophora polo-nica).
, Sprawozdania Poznansk Tow Przyj Nauk 15: 271-273 (1948)

Rpn4p is a positive and negative transcriptional regulator of the ubiquitin-proteasome system
, Molekuliarnaia Biologiia 42(3): 518-525 (2008)

RpoN gene, RAPD profile, antimicrobial resistance and plasmids of Vibrio anguillarum isolates from vibriosis infected Penaeus monodon
, Letters in Applied Microbiology 47(5): 380-385 (2009)

Rrecherches anatomo-comparatives sur l'appareil suspenseur de la plevre
, Revista de Biologia e Hygiene Sao Paolo 3: 35-36 (1932)

RscS functions upstream of SypG to control the syp locus and biofilm formation in Vibrio fischeri
, Journal of Bacteriology 190(13): 4576-4583 (2008)

Rsd family proteins make simultaneous interactions with regions 2 and 4 of the primary sigma factor
, Molecular Microbiology 70(5): 1136-1151 (2008)

Rsp5p ubiquitin ligase and the transcriptional activators Spt23p and Mga2p are involved in co-regulation of biosynthesis of end products of the mevalonate pathway and triacylglycerol in yeast Saccharomyces cerevisiae
, Biochimica et Biophysica Acta 1781(10): 627-634 (2008)

RuO 4 -catalyzed oxidative polycyclization of the C S -symmetric isoprenoid polyene digeranyl. An unexpected stereochemical outcome
, Unknown (2008)

Ruamowhitia halophila sp. n. de la costa de Almeria con observaciones sobre el genero Ruamowhitia Yeates. 1967 (Nematoda : Adenophorea). Cuademos
, Cienc biol 42: 159-165 (1975)

Ruban linguale et radule des Gasteropodes et Cephalopodes
, Micrographe Preparateur, VIII 112-118 (1900)

Rubans circonscrits par des vesicules dans les photorecepteurs rudimentaires epiphysaires de l'oiseau: Vanettus vanellus (L.) et iiouvelles considerations phylogenetiques relatives aux pinealocytes (ou cellules principales) des Mammiferes
, Cr hebd Seanc Acad Sci Paris, 267D 758-761 (1968)

Rubber band in Little Tern's stomach
, British Birds 53: 574 (1960)

Rubber bands causing death of Lapwing
, Brit: 399 (1954)

Rubber bands on mackerel and other fishes
, Ann and Mag Nat Hist 4(23): 405-411 (1929)

Rubber in castings of rooks and magpie
, British Birds 44: 15 (1951)

Rubber rings on sterlet
, Priroda, Mosk(7): 99-100 (1971)

Rubber seed processing for value-added latex production in Nigeria
, African Journal of Agricultural Research 3(7): 505-509 (2008)

Rubber, tin and rhinos
, Animal Kingdom 65(2): 56-59 (1962)

Rubbing of conifers by white-tailed deer in successive years
, J Mammalogy 48(1): 146-147 (1967)

Rubbing off butterflies
, Report of the Felsted School Scientific Society, 1932-3: 43 (1934)

Rubble piles or planets? Implications for meteorite parent bodies
, Meteoritics and Planetary Science 41, Supplement: A40 (2006)

Rubella immunity levels in the United States population: Has the threshold of viral elimination been reached? (vol 43, pg S146, 2006)
, Clinical Infectious Diseases 46(6): 962 (2007)

Rubella of eels in fresh water
, Doklady Akademii Nauk Belorusskoi SSR: 5: 478-480 (1961)

Rubella serology in pregnant women attending health centres of Tehran University of Medical Sciences
, Eastern Mediterranean Health Journal 14(3): 590-594 (2008)

Rubella virus: growth and cytopathic effect in primary cultures of cells of rabbit embryos
, Science 151(3716): 1405-1406 (1966)

Rubella, a viral fish disease
, Annals of the new York Academy of Sciences 126(1): 598-600 (1965)

Rubellimicrobium mesophilum sp. nov., a mesophilic, pigmented bacterium isolated from soil
, INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY 58(8): 1797-1800 (2008)

Ruben Arthur Stirton 1901-1966. Bibliography of R. A. Stirton
, Journal of Mammalogy 48: 298-305 (1967)

Rubenfeldern und seine Bekampfung.
, Unknown (1909)

Rubennematoden
, Flugblatt Biol Reichsanst Land Forstwirtsch 11: 4 (1932)

Rubetella culicis (Tuzet et Manier 1947, Trichomycete rameux parasite de l'ampoule rectale des larves de Culicides (Morphologie et specificite)
, Vie et Milieu Paris 12: 167-187 (1961)

Rubidium-strontium isotope geochemistry and age of kimberlites in the Ary-Mastakh area
, Otechestvennaya Geologiya 2007(1): 94-104 (2007)

Rubielos de Mora, the flower of Aragon
, Cuadernos de Paleontologia Aragonesa 4: 19-21 (2000)

Rubiette Titys et Rubiette de Cairo
, Revue Francaise d'Ornithologie, 9 91-92 (1917)

Rubimetide (Met-Arg-Trp) derived from Rubisco exhibits anxiolytic-like activity via the DP1 receptor in male ddY mice
, Peptides 29(4): 629-632 (2008)

Rubisco gene expression in C4 plants
, Journal of Experimental Botany 59(7): 1625-1634 (2008)

Rubisco regulation: a role for inhibitors
, Journal of Experimental Botany 59(7): 1569-1580 (2008)

Rubisco, Rubisco activase, and global climate change
, Journal of Experimental Botany 59(7): 1581-1595 (2008)

Rubratoxin B induces interleukin-6 secretion in mouse white adipose tissues and 3T3-L1 adipocytes
, Toxicology Letters 182(1-3): 79-83 (2008)

Rubrique taxonomique Des noms d'oiseaux: decrire et nommer les taxons
, Unknown (2003)

Rubus - a review of its phytochemical and pharmacological profile
, Unknown (2008)

Rubus vikensis, a new species of the section Corylifolii
, Svensk Botanisk Tidskrift 102(3/4): 147-152 (2008)

Ruby eye in animals and its heredity
, Transactions of the Laboratory of Experimental Biology Moscow 1: 107-129 (1926)

Ruby-crowned Kinglet feeding on nectar
, Condor 61: 371 (1959)

Ruby-eyed dilute gray, a third allelomorph in the albino series of the rat
, Journal of Experimental Zoology, 26 55-64 (1918)

Ruby-throated Humming bird nr. St. Michael, Alaska
, Condor Berkeley 28: 128 (1926)

Ruby-throated hummingbird, Archilochus colubris, entanglements in burdock, Arctium spp., at Delta Marsh, Manitoba
, Canadian Field-Naturalist. January-March; 1181: 85-89 (2004)

Ruck-meldung eines hollandischen Kormorans (Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodder)) aus Minnesota (U.S.A.)
, Vogelzug Berlin, 1: 131 (1930)

Ruckbildung aggressiver Verhaltensweisen bei einer Hohenform von Poecilia sphenops (Pisces, Poeciliidae)
, Zeitschrift Tierpsychol 351: 66-84 (1974)

Ruckbildung bei Trauermucken-Imagines (Dipt., Sciaridae)
, Entomon Munich 1: 115-117 (1949)

Ruckbildung der Eifollikel bei Wirbel-Thieren. I. Fische
, Morphologisches Jahrbuch, XXX 377-452 (1902)

Ruckbildung der Eifollikel bei Wirbelthieren. II. Amphibien
, Morphologisches Jahrbuch, XXXI 85-103 (1902)

Ruckbildungder II Amphibien
, Morphologisches Jahrbuch, XXXI 85-103 (1902)

Ruckbildungsvorgange am Schwanze des Saugethierembryo mit besonderer Berucksichtigung der Verhaltnisse am Medullarrohre
, Arch Anat, 225-272 (1902)

Ruckblick auf Anatomie und Zoologie
, Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin: 12- 71 (1925)

Ruckblick auf das Werden der Wurtt. Naturalien-sammlung, vornemlich auf die jungst-vergangenen 50 Jahre
, Jahresheft des Vereins fuer Vaterlaendische Naturkunde in Wuerttemberg 964: 7-47 (1940)

Ruckblick auf die Entwicklung der Koleopterologie in Munchen und ihre heutigen Aufgaben
, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Munchen, 197-225 (1933)

Ruckblick auf die Palaeontologie
, Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin: 9-61 (1926)

Ruckblick uber die Entwicklung des Institute fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung
, Mitt BundAnst. Berl: 5-14 (1960)

Ruckblick und Ausblick zu Ernst Hartertz 100
, Geburstag Falke 7: 75-78 (1960)

Ruckblick und Ausblick. Zu Ernst Harterts lOO.Geburtstag
, Journal fuer Ornithologie 100: 433-438 (1959)

Ruckblickauf Entstehungund Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft und des Naturkundemuseums zu Gorlitz
, Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Goerlitz 371: 8-21 (1961)

Ruckblicke auf Theorie und Praxis der farbigen Konservierung
, Archiv fuer Pathologische Anatomie Berlin 237: 467-474 (1922)

Ruckblicke auf die Biologie der letzten achtzig Jahre. (Vortrag, gehalten beim Jahresfeste am 30 Mai, 1897.)
, Bericht ueber die Senckenbergische Gesellschaft, 97-116 (1897)

Ruckenmark im Wirbelk Orper!
, Anatomischer Anzeiger Leipzig 57: 515-519 (1924)

Ruckenmarksregeneration bei Ambystoma mexicanum nach experimentell erzeugter Metamorphose
, Zeitschrift fuer Mikroskopisch-Anatomische Forschung 72: 169-187 (1965)

Ruckenrinne und Ruckennaht der Tritongastrula
, Jenaische Zeitschrift 2(xxii): 512-514 (1895)

Ruckenschilder bei Schildkroten-muben
, Mikrokosmos: 177-180 (1967)

Ruckenwalzen bei Totenkopfaffen (Saimiri sciureus): Korperpflege und soziale Funktion
, Zeitschrift fuer Tierpsychologie 26: 488-497 (1969)

Ruckgang auch der Kaferfauna
, Entomologische Zeitschrift 39: 137-138 (1925)

Ruckgang der Alpenkrahe im Unterengadin?
, Orn. Beob.: 67: 299 (1970)

Ruckgang der Insektenwelt
, Entomologische Rundschau 43: 25-26 (1926)

Ruckgang der Sudtiroler Falterfauna ?
, Entomologische Zeitschrift 61: 41-42 (1951)

Ruckgang in der Vogelwelt: Indikator einer gestorten Umwelt. Vogellwwarte Radolfzell untersucht natiirliche und unnatiirliche Bestandsschwankungen. Lebensbedrohung fur 40% unserer Brut Vogelarten
, Ornithologische Mitteilungen Gottingen 295: 120-121 (1977)

Ruckgang nordwestdeutscher Populationen des Habichts (Accipiter gentilis).
, Vogelwelt(1): 6 (1975)

Ruckgang und Wiederaus-brietung des Kolkraben (Corvus corax L.) in nordlichen Mitteleuropa, unter besonderer Berucksichtigung Niedersachsens
, Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg NF: 6: 337-401 (1962)

Ruckgang von Durchzugszahlen bei Singvogeln. Auswertung herbstlicher Zug-Planbeobachtungen der Station 'Randecker Maar' (Schwabische Alb)
, Vogelwelt 942: 60-64 (1973)

Ruckgangig gemachte Entwicklung einer Scyphomeduse. (Mitt. 1.)
, Zoologischer Anzeiger 34: 94-100 (1909)

Ruckgangserscheinungen bei Singvogeln
, Gefiederte Welt 96(12): 235-236 (1972 )

Ruckgcnovariationen und die Genovariabilitatin verschiedenen Richtigung
, Journal de Biologie Experimentale Moscou 6: 3-8 (1930)

Ruckgenmutationen und die Genmutabilitat in verschiedenen Richtungen. IV. Rontgenmutationen in verschiedenen Richtungen am White-Locus von Drosophila melanogaster
, Zeitschrift fuer Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre 65: 278-292 (1933)

Ruckgenmutationen und die Genmutabilitat in verschiedenen Richtungen. iii, iv, v. Z. indukt. abstammu
, VererbLehre Leipzig : 64: 173-175 (1933)

Ruckgenovariationen und die Geno-variabilitat in verschiedenen Richtungen. 1
, Archiv fuer Entwicklungsmechanik Berlin 115: 620-635 (1929)

Ruckgratsverkrummung beim Kammolch (Triturus cristalua Laur.)
, Zoologischer Anzeiger 138(3-4): 90-92 (1942)

Ruckhaltebecken als Lebensstatten bestandsgefahrdeter Wasservogel in Hessen
, Luscinia 41(5-6): 215-219 (1972)

Rucklaufige Entwick-lung
, Zeitschrift Entw Lehre Stuttgart 3 360-370 (1910)

Rucklaufige Zug bewegungen im Fruhjahr und des Vorausahmen der kommenden Witterung seltens der Vogel
, Ornithologische Monatsschrift Magdeburg, 44 115-122 (1919)

Ruckmeldung beringter Turkestan-Weissstorche (Ciconia c. asiatica) aus Afghanistan
, Vogelwarte, 264: 355 (1972)

Ruckmeldung eines beringten Steinadlers aus dem Ausland. Erste Ringfund eines Schweizer Bluthanflings in Nord-afrika. Erste Ringfundbelege vom Winterquartier unserer Girlitze
, Ornithologische Beobachter 50: 48-49 (1953)

Ruckmeldung eines beringten Wiedekopfes (Upupa e. epops L.)
, Ornsb. Berlin: 53 (1928)

Ruckstoss und Ruderschlag der Quallen. Beobachtungen an Rhizostoma octopus
, Natur und Museum 95: 455-462 (1965)

Ruckwirkungen des frei beweglichen Zustaneles der oberen Gliodmassen auf Organe des Rumpfes
, Anatomischer Anzeiger 51: 81-196 (1918)

Ruckzugbeobach-tung in Fruhjahr 1931
, Vogelzug Berlin 3: 72-74 (1932)

Rud. Burckhardts Bedeutung fur die vergleichende Anatomie und Biologiegeschichte
, Zoologische Annalen Wurzburg, 3 156-176 (1909)

Rudabanya: a reference Late Miocene (Vallesian, MN9) vertebrate fauna from Middle Europe
, Palaeontographia Italica 90: 309-313 (2005)

Rudakites (Tabulata), a new Devonian genus from Tajikistan
, Paleontologicheskii Zhurnal 4: 45-48 (1964)

Rudall River: mineral exploration in a sensitive area
, Mining and the Return of the Living Environment 2: 10-11 (1989)

Rudashevskyite, the Fe-dominant analogue of sphalerite, a new mineral; description and crystal structure
, American Mineralogist 93(5-6): 902-909 (2008)

Rudd's Bush-warbler (Apalis ruddi)
, Ostrich Pretoria 15: 178-187 (1944)

Ruddy Quail-Dove in Tamaulipas
, Unknown (1950)

Ruddy Sheld-Duck at Sule Skerry, Orkney
, Ann Nat. Hist. Edinburgh: 247 (1909)

Ruddy Sheldrake on the Atlantic coast
, Auk Cambridge Mass, 36 561-562 (1919)

Ruddy Shellduck and other ornithological observations in Apaj-puszta
, Aquila 65: 337 (1959)

Ruddy duck eradication programme in the UK
, Aliens (Auckland): 18: 21 (2003)

Ruddy duck: Oxyura jamaicensis
, Birds of North America 696: 1-31 (2002)

Ruddy ducks in Britain
, British Birds 694: 132-143 (1976)

Ruddy ducks on tidal waters
, British Birds 705: 219-220 (1977)

Ruddy explosion! A flush of ruddy darters at RSPB Brading Marshes (Isle of Wight)
, Unknown (2007)

Ruddy ground dove in south Texas
, Auk, 923: 604 (1975)

Ruddy sheldrake, Tadorna ferruginea (Pall. ) on the fish ponds near Ciasna, Czestochowa Voivodship
, Przeglad Zool 214: 349-351 (1977)

Ruddy turnstone in Humphreys County
, Migrant 42: 32-33 (1971)

Ruddy turnstones feeding on coconuts
, Florida Fld Nat 32: 50 (1975)

Ruddy turnstones making use of Yellow-crowned night herons for food-finding
, Wilson Bull.: 82: 99 (1970)

Ruddy-duck nesting n the environs of Kiskoros
, Aquila 1944-47 ; 51-54: 184-185 (1950)

Ruderente (Oxyura leuco-cephala (Scop.)) uberwintert auf dem Main bei Bamberg
, Anzeiger Orn Ges Bayern 45: 368-371 (1955)

Ruderente (Oxyura leucocephala Scop.) auf dem Main bei Bamberg
, Journal fuer Ornithologie 96: 348-350 (1955)

Ruderfu Bkrebse (Crustacea Gopepoda) aus dem Grundwasser der sudlichen Oberrheingebietes
, Mitteilungen des Badischen Landesvereins Naturk Naturschutz NF: 7: 53-68 (1957)

Ruderfu Bkrebse (Gopepoda) und Wasserflohe (Cladocera) aus hochgelegenen Kleingewassern des Schwarzwaldes
, MittLandesver. Naturk. Naturschutz N.F: 145-150 (1958)

Ruderfusskrebse (Copepoda) aus der Adelsberger Hohle
, Mitteilungen ueber Hoehlen- und Karstforschung Berlin, 1933(2): 36-39 (1934)

Ruderfusskrebse (Copepoda) des Flusses Grabia (Faunistischer Teil)
, Zesz Uniw. Lodz. (Ser. 2): 31-52 (1971)

Ruderfusskrebse (Crust. Cop.) aus Mexiko
, Zoologischer Anzeiger 123: 274-280 (1938)

Ruderfusskrebse (Crustacea Copepoda) aus dem Grund-wasser des sudlichen Oberrheingebiete
, Mitt Bad Landesver Naturkunde "Naturschultz": 7: 53-68 (1957)

Ruderfusskrebse (Crustacea, Copepoda) aus dem Sand luckensystem einiger Bache der Ostalpen
, Beitrage naturk Forsch SudwDtl 35: 111-118 (1976)

Ruderfusskrebse aus Gebiet der oberen Donau
, Mitteilungen des Badischen Landesvereins fuer Naturkunde, 16-7: 339-347 (1925)

Ruderfusskrebse aus dem Gebiet der oberen Donau
, Mitteilungen des Badischen Landesvereins Freiburg I Br 1: 339-347 (1925)

Ruderfusskrebse aus dem Naturschutzgebiet Weingartener Moor.
, Beitraege zur Naturkundlichen Forschung in Suedwestdeutschland 12: 4-11 (1953)

Ruderfusskrebse aus dem Tanganjikasee (Crustacea Copepoda)
, Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 54: 241-266 (1956)

Ruderwanzen (Heteroptera: Corixidae) der Umgebung von Pribram in Bohmen und Bemerkungen zur Frage ihrer Beeinflussung durch die Radioaktivitat des Milieus
, Folia Entomologica Hungarica 27: 313-318 Suppl (1974)

Rudi Schmid, M.D., Ph.D. (May 2, 1922-October 20, 2007) (vol 47, pg 367, 2008)
, Unknown (2007)

Rudimen tare Farbung bei Vogeln
, CR Acad Sci Moscou 29: 73-77 (1940)

Rudimental "genital canals" of the gonad in rat embryos
, Acta Anatomica 44: 1-11 (1961)

Rudimentare Amnionbildungen der Selachier
, Anatomischer Anzeiger, XXIV 490-492 (1904)

Rudimentare Amnionbildungen der Selachier. Beitrage zur Phylogenie und Entwickelungsmechanik des Amnion
, Anatomischer Anzeiger, XXIV 490-492 (1904)

Rudimentare Bnglemmer hos Hoaldyrenei Fosterlivet
, Vidensk Selsk Forhandl 6: 1-7 (1894)

Rudimentare Carapaxbeschuppung bei jungen Exemplaren von Carettochelys und ihre morphogenetische Bedeutung
, Vjschrf. Ges. Zurich: 138-147 (1959)

Rudimentare Eier im Hoden von Rana viridis
, Archiv fuer Mikroskopische Anatomie, lii 248-262 (1898)

Rudimentare Metapodien beim Okapi
, Zeitschrift fuer Saugietierkunde 10: 148-150 (1935)

Rudimentare Wirbelthieraugen
, Bibl Zool Heft 14: 180 (1893)

Rudimentare Wirbelthieraugen. III. Theil. Zusammen-fassung
, Bibliographia Zoologica, V 181-274 (1895)

Rudimentare Wirbeltieraugen
, Teil I Bibl Zool, Heft 13: 143 (1892)

Rudimentarer Hermaphroditismus bei Rana esculenta
, Archiv fuer Mikroskopische Anatomie, lxv 699-703 (1905)

Rudimentarer Prahallux bei Heterocephalus glaber
, Anatomischer Anz 36(4): 372-377 (1974)

Rudimentary Mammalian Lungs
, Gegenbaurs Jahrbuch 100: 95-114 (1959)

Rudimentary digits in Primates
, Quart Rev Biol 17(3): 228-243 (1942)

Rudimentary halteres of some flightless female Phoridae (Diptera) reassessed, and some taxonomic implications
, Zootaxa 104(2): 39-54 (2005)

Rudimentary hermaphroditism and automictic parthenogenesis in Limnadia lenticularis (Phyllopoda, Conchostraca)
, Experientia 25(6): 650-651 (1969)

Rudimentary leaf abortion with the development of panicle in litchi: changes in ultrastructure, antioxidant enzymes and phytohormones
, Scientia Horticulturae 117(3): 0-296 (2008)

Rudimentary mammalias lungs
, Gegenbaurs Jahrbuch 100: 95-114 (1959)

Rudimentary mandibular teeth of Scalopus aquaticus
, Jour Mammal 39(1): 58-64 (1958)

Rudimentary Metacarpal and Metatarsal Bones of the Domestic Ruminants
, Journal of Anatomy and Physiology 29(Pt 2): 244-253 (1895)

Rudimentary muscle spots on Triassic Cytherelloidea (Ostracoda)
, Doklady Akademii Nauk SSSR: 173: 931-934 (1967)

Rudimentary opalinid protozoan dimensions
, Revista Brasileira de Biologia 29: 255-264 (1969)

Rudimentary parthenogenesis in Acipenseridae (Acipenser stellatus, A. guldenstadti, Huso huso)
, CR Acad Sci URSS NS: 78: 173-176 (1951)

Rudimentary parthenogenesis in Tenebrio molitor L
, Journal of Genetics Cambridge 14: 93-100 (1924)

Rudimentation and duplication of radius, etc. Cyclopia and related defects as a lethal mutation
, Journal of Genetics 54: 199-235 (1956)

Rudimentation des yeux chez les poissons et urodeles souterrains
, Bulletin de la Societe Zoologique de France 101(1 Suppl): 13-21 (1976)

Rudimentation und vollstandige Reduction der Organe der Tiere
, Arch Torino: 232-237 (1931)

Rudimenti di un nervo intercalato fra l'acusticofaciale e il glosse-faringeo in embrioni di Mammifera
, Monitore Zoologico Italiano VII 52-54 (1896)

Rudimenti di un terzo elemento scheletrico (Parafibula) nella gambe di alcuni rettili
, Monit ital: 231-243 (1900)

Rudiments of an ability for time measurement in the cavernicolous fish Anoptichthys jordani hubbs and innes (Pisces Characidae)
, Experientia 32(10): 1297-1299 (1976)

Rudist and foraminifer assemblages in the Santonian-Campanian sequence of Nanos Mountain (Western Slovenia)
, Geologija Ljubljana 47(1): 41-54 (2004)

Rudist assemblages of the Antillean Upper Cretaceous
, Bulletin American Palaeontol 37(161): 1-23 (1956)

Rudist fauna of the village of Borustica, Central Balkan
, Godishnik na Sofiiskiya Universitet Geogr 59: 23-42 (1966)

Rudistas del Cretacico Superior de Chiapas. Parte 1
, Paleontologia mexo 34: 1-92 (1971)

Rudistas: estrategias de crecimiento, periodo vital y respuesta diagenetica
, Unknown (2003)

Rudiste della scaglia Veneta
, Torino Atti dell'Accademia delle Scienze, 47 191-200 (1912)

Rudiste ed altri Molluschi cretacei dell Migiurtinin (Africa orientale)
, Palaeontographia Italica Pisa 46((n.s. 16): 1-40 (1949)

Rudiste nouveau de la Bosnie Orientale
, Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique 19: 103-104 (1951)

Rudiste presenoniane delle Murge Baresi
, Palaeontographia Italica 49((N.S. 29): 63-83 (1965)

Rudisten fauna und Oberkrudeentwicklung in Iran und Arabien
, Neues Jahrbuch fuer Mineralogie Geologie und Palaeontologie Stuttgart 782: 268-284 (1937)

Rudisten, Rudisten nur auflesen!
, Unknown (2003)

Rudistenhorizonte als okologische und stratigraphische Indikatoren
, Geologische Rundschau 56: 186-189 (1967)

Rudistenhorizonte in den Alpen
, Anz ost Akad Wiss 102: 245-256 (1965)

Rudisti Maestrichtieni de la Brezoi-Carpatii Meridionali Centrali (colectia Popescu-Voitesti). Dari Seama Sed
, lnst geol Rom 573: 21-27: 1969-1970 (1972)

Rudists in Cretaceous deposits of Trans Caucasus
, Sbornik Trudov Inst Geol Min Akad Nauk Gruz SSR: 283-298 (1951)

Rudists of the Senonian in the environs of Visegrad in eastern Bosnia
, Bulletin scient Cons Acad RSF Yougosl (A): 195-6: 133-134 (1975)

Rudjakoviella Triebel (t), nom. nov., replaces Xenocypris Triebel 1962 (Ostracoda)
, Senckenbergiana Lethaea, 536: 543 (1973)

Rudkinok Deposits
, CR Acad Sci URSS ns 895: 921-923 (1953)

Rudolf Albert Kolliker
, Zurich Viertejarsch Natf Ges, 50 567-572 (1906)

Rudolf Albert von Koelliker
, Ein Nachruf Halle Leopoldina, 42 75-82, 87-91, 103-116 (1906)

Rudolf Amandus Philippi
, Halle Leopoldina, 42 16-20, 39-40, 53-56, 59-66 (1906)

Rudolf Amon
, Saugetierkundliche Mitteilungen 13: 40-41 (1965)

Rudolf Blasius . Eine Lebensskizzs
, Journal fuer Ornithologie Leipzig, 56 1-6 (1908)

Rudolf Burckhardt
, Halle Leopoldina H: 44 68-69 (1908)

Rudolf Domenico Melcher 1920-1974
, Ornithologische Beobachter 723: 113-114 (1975)

Rudolf Drost
, Vogelwarte 263: 310-313 (1972)

Rudolf Drost 1892-1971
, Ibis, 1151: 141 (1973)

Rudolf Grauer
, Ornithologische Monatsberichte 39: 62-63 (1931)

Rudolf Gustav Schmieder, 1898-1967
, Entomological News 79: 66-70 (1968)

Rudolf Hoeber physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe
, Unknown (1903)

Rudolf Malkmus zum 65. Geburstag
, Unknown (2006)

Rudolf Maucha 1884-1962
, Archiv fur Hydrobiologie 59(1): 110-121 (1963)

Rudolf Paetzold 1921-2006
, Falke. Januar; 541: 33 (2007)

Rudolf Pfitzner
, Entomologische Rundschau 38: 15 (1921)

Rudolf Richter (7-XI-1881-5-1-1957) y Emma Richter (4-III-1888-15-XI-1956)
, Boletin de la Sociedad Espanola de Historia Natural Secc Geology 55: 17-25 (1958)

Rudolf Wedekind
, Palaeontologische Zeitschrift 35(3-4): 242-247 (1961)

Rudolf Zimmer-mann
, JBerlin: 140-144 (1944)

Rudolph Albert von Kolliker, M.D., Professor of anatomy in the University of Wurzburg.
, Washington DC Smithsonian Institution Report, 1905 557-562 (1906)

Rudolph Bergh
, Journal de Conchyliologie, 58 110-119 (1910)

Rudolph Bergh. Fodt 15 Oktbr.1825-dod 20 Juni 1909
, Kobenhavn Ugeskrift for Laeger, 71 690-691 (1909)

Rudolph C. H. Horwitz (1928-1997)
, Australian Geologist 105: 40 (1997)

Rudolph Glossop and the development of geotechnology
, Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 41(2): 189-200 (2008)

Rudolph Kunnert 1899-1977
, Entomologische Zeitschrift 87(23): 272 (1977)

Rudolph Leuckart. Eine biographische Skizze
, Leopoldina, XXXV 82-94, 102-112 (1899)

Rudolph T. Franklin
, American Entomologist. Summer; 512: 127 (2005)

Rudolph Zaunick zum Gedenken
, Beitraege zur Vogelkunde 17: 73-76 (1971)

Rudolphi's Filaria sanguinea wiedergefunden
, Ark Stockholm: 1-4 (1928)

Rudolphitrema physalaemi n. sp. nueva especie de Digenea Plagiorchidae del intestino de la ranita gato Physalaemus gracilis Boulenger) del Uruguay. Revista
, Biol Uruguay 42: 93-97 (1976)

Rudy toont de weg naar de natuur om de hoek
, Unknown (2002)

Rueckgang des Auerhuhnes im Kanton Freiburg: Ursachen und Aussichten
, Unknown (2004)

Rueckkehr der Steinfliegen (Plecoptera) in Oder and Lausitzer Neisse
, Lauterbornia 10: 93-101 (2003)

Rueckkehr des Weiss-storchs im Kreis Wesel
, Unknown (2004)

Rueckkehr einer bedrohten Steinfliegenart oder Sammelartefakt - Versuch einer Interpretation am Beispiel Brachyptera monilicornis (Insecta: Plecoptera, Taeniopterygidae)
, Lauterbornia 20: 27-32 (2003)

Rueckkehrreihenfolge von Flussseeschwalben (Sterna hirundo) nach Stoerreizen in ihrer Kolonie ist vom Gelegealter abhaengig
, Vogelwarte ust; 42(4): 355-358 (2004)

Ruekgenovariationen und die Geno-variabilitat in verschiedenen Richtungen. I. Somatische Genovariationen der Gene W, w und w bei Drosophila melanogaster unter dem Einftuss der Rontgenbestrahlung
, Archiv fuer Entwicklungsmechanik Berlin 115: 621-635 (1929)

Rueppell's foxes in Al Dhafra, United Arab Emirates
, Canid News 10(1): 1-6 (2007)

Rueppell's vultures in Spain
, Birding World 181: 435-438 (2005)

Ruesselkaefer in der Kulturlandschaft - Ansaetze zur Beschreibung von Lebensraumqualitaeten durch phytophage Kaefer (Coleoptera: Curculionoidea: Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae)
, Drosera 1-2: 113-128 (2006)

Rufaktivitaet des Gruenspechts Picus viridis im Jahreslauf und ihre Bedeutung fuer die Bestandsentwicklung
, Ornithologische Mitteilungen 58(5): 148-154 (2006)

Rufe und Gesange des schwarzkehligen Wie-senschmatzers, Pratincola torquata rubicola (L.)
, Ornithologische Monatsberichte, 22 1-4 (1914)

Rufe undi Gesang der Goldammer (Emberiza citrinella L.)
, Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern Munchen 15: 58-68 (1921)

Rufe, Revier und Eizahl beim Kuckuck
, Vogelwelt 78: 89-94 (1957)

Rufen und Antworten bei Kassina senegalensis, Bufo regularis und anderen Anuren
, Zeitschrift Tierpsychol 345: 524-537 (1974)

Ruff - returning wanderer
, BTO News 50: 1-2 (1972)

Ruff at Moorhead
, Loon 494: 238-239 (1977)

Ruff breeding in Shetland in 2003
, Scottish Birds 2(5): 58-59 (2005)

Ruff discovered near Port Huron, Michigan
, Jack Pine Warbler 43: 117 (1965)

Ruff displaying to Spotted Red-shank and Long-tailed Skuas
, British Birds 54: 283 (1961)

Ruff displaying to a Knot
, British Birds 54: 205 (1961)

Ruff in Big Stone County
, Loon. Winter; 764: 236 (2004)

Ruff in Churchill, Manitoba
, Blue Jay 333: 178-179 (1975)

Ruff in Co. Clare, Field, 1908, (514)
, British Birds: 208 (1908)

Ruff in Lake Peipsi-Pskov
, Hudrobioloogilised Uurimused 4: 228-234 (1966)

Ruff observed in Missouri
, Wilson Bulletin 75: 274 (1963)

Ruff sighted in Otter Tail County
, Loon 491: 45-46 (1977)

Ruffed Grouse are susceptible to tularemia
, Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 25: 515-517 (1928)

Ruffed Grouse eating a snake
, King bird: 170 (1961)

Ruffed Grouse eats snake
, Wilson Bulletin 61: 49 (1949)

Ruffed Grouse flight capability over water
, Journal of Wildlife Management 26: 338-339 (1962)

Ruffed Grouse management
, Roosevelt Wild Life Bulletin Syracuse 8: 62-68 (1943)

Ruffed Grouse nest predation by blacksnakes
, Wilson Bulletin 63: 42 (1951)

Ruffed Grouse on Grand Manan Island
, Canadian Field-Naturalist 54: 89 (1940)

Ruffed Grouse populations and cover use in northern Idaho
, Transactions of the North American Wildlife Conference 16: 216-224 (1951)

Ruffed grouse Bonasa umbellus habitat ecology in the central and southern Appalachian Mountains
, Grouse News 2(7): 14-16 (2004)

Ruffed grouse adrenal weights related to population density
, Journal of Wildlife Management 32: 633-635 (1968)

Ruffed grouse age and sex ratios in Ohio
, Journal of Wildlife Management 372: 133-141 (1973)

Ruffed grouse age and sex ratios, 1959-60 hunting season
, Game Research in Ohio 1: 38-41 (1962)

Ruffed grouse age and sex ratios, 1960-61 hunting season
, Game Res: 34-38 (1963)

Ruffed grouse age and sex ratios: preliminary studies
, Game Research in Ohio 1: 35-38 (1962)

Ruffed grouse and American woodcock status in Michigan, 2004
, Michigan Department of Natural Resources Wildlife Division Report 342(5): 1-13 (2004)

Ruffed grouse and American woodcock. Status in Michigan 2003
, Grouse News 2(7): 16-19 (2004)

Ruffed grouse and sharp-tailed grouse surveys in Minnesota during spring 2005
, Unknown (2005)

Ruffed grouse brood habitat selection at multiple scales in Pennsylvania: implications for survival
, Canadian Journal Of Zoology: 4, 329-337 (2008)

Ruffed grouse brood habitat use in a mixed hardwood forest: Implications for forest management in the Appalachians
, Forest Ecology and Management 255(10): 0-3588 (2008)

Ruffed grouse cached by raptor
, Loon 37: 88 (1965)

Ruffed grouse drumming counts1960and 1961
, Game Research in Ohio 2: 32-34 (1963)

Ruffed grouse drumming sites in Northern Michigan
, Journal of Wildlife Management 27: 656-663 (1963)

Ruffed grouse ecology in central Alberta - demography, winter feeding activities, and the impact of fire
, Dissertation Abstracts International B, The Sciences and Engineering 34(6): 2565 (1973)

Ruffed grouse encounters chain link fence
, Blue Jay 60(3): 178-180 (2002)

Ruffed grouse escaping a cooper's hawk
, Journal of Wildlife Management 27: 639-642 (1963)

Ruffed grouse harvest, 1959-60 hunting season
, Game Research in Ohio 1: 41-45 (1962)

Ruffed grouse harvest, 1960-61 hunting season
, Game Research in Ohio 2: 38-41 (1963)

Ruffed grouse introductions and population trends on Michigan Islands
, Journal of Wildlife Management 27: 606-614 (1963)

Ruffed grouse primary molt chronology
, Auk 893: 671-673 (1972)

Ruffed grouse research
, North Dakota Outdoors 393: 12-14 (1976)

Ruffed grouse: an indicator of environmental change
, Trans. N. Am. Wildl. Conf.: 35: 196-204 (1970)

Ruffed lemurs Pandas of the primate world
, Zoonooz 40(10): 16-18 (1967)

Ruffed pheasants, genus Chrysolophus
, Game Bird Breeder's Gazette 151: 6-17 (1966)

Ruffled lemur exhibit
, Zoonooz 472: 14-15 (1974)

Ruffodytes hellenicus n. gen. u. sp. di erirrinino cieco endogeo di Grecia
, Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 114(4): 489-499 (1973)

Rufforone: a new styrylpyrone from Sanrafaelia ruffonammari
, Unknown (2007)

Ruffs at Marshall sewage lagoons
, Loon, 491: 56 (1977)

Ruffs display in a wintering area
, British Birds 51: 81 (1958)

Ruffs feeding on contents of a giraffe's stomach
, British Birds 98(3): 157-158 (2005)

Ruffs following a plough
, British Birds 667: 311-312 (1973)

Ruffs following a plough with black-headed gulls
, British Birds 58: 299 (1965)

Ruffs in Norfolk
, British Birds, 3 29-30 (1909)

Ruffs inland near Aberlady Bay, East Lothian
, Scottish Birds 76: 311-313 (1973)

Rufous Bristle-bird at Marlo,
, Emu Melbourne 47: 55 (1947)

Rufous Fantail records
, Emu's speed Nat., Melb: 193 (1963)

Rufous Hum-mingbird at sea
, Auk: 127 (1948)

Rufous Hummingbird (Selasphorus rufus) in Florida
, Auk 52: 187 (1935)

Rufous Hummingbird feeding on sap of English walnut at Sapsucker holes
, Auk 78: 526-527 (1959)

Rufous Hummingbird nesting in California
, Condor 55: 155 (1953)

Rufous Turtle Dove in the Isles of Scilly
, British Birds 53: 445 (1960)

Rufous humming bird at Lily Pons, Maryland
, Atlant Nat 26: 125-126 (1971)

Rufous hummingbird in Ontario
, Canadian Field-Naturalist 81(2): 148-149 (1967)

Rufous morph European cuckoo returns
, CCA Ecological Journal, 4: 131 (2002)

Rufous phase Senegal coucals in southwest Nigeria: an illustration of Gloger's rule
, Bulletin Br Orn Club, 931: 173 (1973)

Rufous scrub robin Cercotrichas galactotes at Fusa Hills, Plateau State, Nigeria
, Unknown (2006)

Rufous turtle dove in Cornwall
, British Birds 678: 352-354 (1974)

Rufous variety (Perdix montana, Brisson) of the common Partridge in Staffordshire
, Report North Staffordshire Club, XXXVI 65-68 (1902)

Rufous warbler in Lincolnshire
, British Birds 58: 221-222 (1965)

Rufous-bellied heron at Shangani
, Honeyguide 85: 35 (1976)

Rufous-bellied heron in Kenya
, Bulletin Br Orn Club 943: 101-102 (1974)

Rufous-bellied heron on the Vungu River
, Honeyguide 50(1): 44 (2004)

Rufous-browed Wrens of Chiapas, Mexico
, Occasional Papers of the Museum of Zoology University of Michigan Ann Arbor, no. 480: 1-3 (1943)

Rufous-cheeked nightjar, Caprimulgus rufigena
, Ostrich 42: 138 (1971)

Rufous-crowned emu-wren, Stipiturus ruficeps. a new Queensland species
, Sunbird 13: 64-66 (1973)

Rufous-crowned tanagers feeding onfruit-bowl
, Wilson Bull.: 82: 228 (1970)

Rufous-necked Sandpiper nesting on Seward Peninsula, Alaska
, Condor 42: 122-123 (1940)

Rufous-necked Sandpiper, Erolia ruficollis, in northeastern Ohio
, Auk 81: 432-433 (1964)

Rufous-sided towhees mimicking Carlin wren and field sparrow. Wilson
, Bull 893: 477-480 (1977)

Rufous-tailed robin on Fair-Isle: new to Britain
, British Birds ; 99(5): 236-240 (2006)

Rufous-tailed shrike, Lanius isabellious, discovered in Heilongjiang Province
, Sichuan Journal of Zoology 25(3): 605 (2006)

Rufus, the wonderful hedgehog
, Illustrated London News, 230: 948 (1957)

Rugae Und Wachstumszonen bei Korallen
, Palaontologische Zeitschrift 51(1-2): 117-130 (1977)

Rugby mollusca
, Rep Sch. Nat. Hist. Soc: 8 (1922)

Rugdens vartrekk ved Stenkjaer.
, Norsk Ornithologisk Tidsskrift, 4: 201 (1923)

Rugecasser for vore nytlige Smaafugle, deres In-dretning og Beboere
, Unknown (1870)

Rugende gronnsisik i august
, Sterna 6: 4-6 (1964)

Rugende sangsvaner pa Senja
, Sterna 5: 45-48 (1962)

Ruger polarauden (Eniconetta stelleri Pallas) i Norge ?
, Kongelige Norske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 2: 135-136 (1930)

Rugged oil beetle Meloe rugosus (Marsham 1802) (Coleoptera: Meloidae) new to Dorset
, Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 624(47): 48-49 (2003)

Rugid birds recovered in Uganda
, Uganda J5: 17-25 (1951)

Rugosa du Couvinien et du Givetien des Pyrenees Bearnaises
, Annales Society geol Nord 971: 45-48 (1977)

Rugosa in Khodalevich, A. N. et al., Brachiopods and corals from the Eifelian bauxite-producing deposits of the eastern slope of the central and northern Ural.
, Min Geol Ochran Nedr SSSR Ural geol Uprav Moscow 1959: 77-86 (1960)

Rugosa of the Upper Ordovician, pp. 178-179, pl. 27 ; of the Lower Silurian, pp. 180-191, pis. 28-30 ; of the Upper Silurian, pp. 191-195, pis. 30, 31 ; of the Middle Devonian, pp. 195-206, p_l.s 40-43 ; of the Upper Devonian, pp. 206-208, pl. 44
, Unknown (1963)

Rugose Korallen aus dem Jungpalaozoikum Sloweniens (N.W. Jugoslawien)
, Geologiya Ljubljana 8: 160-189 (1965)

Rugose Korallen aus dem oberen Perm Ost-Gronlands
, Verhandlungen Geol Bundesanst Wien 1: 1-57 (1973)

Rugose Korallen aus ost-und westpreussische Diluvial-geschiebe
, Schriften der Gesellschaft Konigsberg, XXII 97 (1882)

Rugose Korallen ohne Mesenterien?
, Senckenberg: 135-145 (1967)

Rugose coral Petraiella in the Famennian (Upper Devonian) of Bohemia. Vestnik ustIed
, Vestnik ustredgeol: 279-280 (1976)

Rugose coral morphology during a time of crisis: the latest Ordovician to earliest Siluria Edgewood Province in Laurentia
, Bulletin of the Tohoku University Museum 1: 34-40 (2001)

Rugose corals from the Arpishmebulaq Formation (Early Devonian, Lochkovian) of south Tianshan in Xinjiang
, Acta Palaeontologica Sinica 43(3): 366-376 (2004)

Rugose corals from the Upper Koneprusy Limestone (Lower Devonian) in Bohemia
, Sbornik geolraha (Paleont.): 35-106 (1971)

Rugose corals of the Henryhouse Formation (Silurian) in Oklahoma
, Bulletin of the Oklahoma Geological Survey 109: 1-92 (1965)

Rugose, brachiopods and stratigraphy of the Silurian and mountainous Altais and Sajan
, Trudy Inst Geofiz. Sib. Otd: 7-122 (1974)

Rugoso Korallen aus dem Oborkarbon-Porm der Karnischen Alpen zwischen Schulterkofel und Tressdorfer Hohe
, Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Vereins fuer Steiermark 74: 1-20 (1937)

Rugosoopsis; a new group of upper Riphean animals
, Geological Society Special Publications 286: 429-431 (2007)

Rugozy Borovushkinskoy Svity (Verkhniy Silur) Rulnogo Altaya
, Voprosy Paleontologii 5: 93-100 (1966)

Rugueux fascicules et solitaires du Givetian superieur dans le Tafilalt et le Ma'der (Maroc)
, Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Sciences de la Terre 75: 67-85 (2005)

Ruhe und Schlaf bei Saugetieren Witten-berg-Lutherstadt (Ziemsen Verlag) 1965
, Die Neue Brehm-Bucherei, no. 338: 160 (1965)

Ruhe- und Schlafstellung beim Alpensteinbock, Capra ibex L
, Zoologische Gart Lpz 415: 233-239 (1972)

Ruhebedurfnis einer Pelomedusa subrufa (Lacepede)
, Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift 9(3): 82 (1956)

Ruhekern and Mitose Untersuchungen uber die Beschaffenheit des Ruhekerns und uber den Ursprung und das Schicksal des Kernfadens, mit besonderer Berucksichtigung
, Archiv fuer Mikroskopische Anatomie, lxvi 367-433 (1905)

Ruhen Fledermause in Uferschwalbenhohlen?
, Saugetierk. Mitt.: 28: 277 (1970)

Ruhezustand bei'den Protozoen mittels Metamorphose
, Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae 11: 255-269 (1960)

Ruhnu saare suurliblikatest (Macrolepidoptera)
, Lepinfoseptember; 14: 33-62 (2003)

Ruhrenaale im Roten Meer
, Natur n Mus 92: 95-99 (1962)

Rui geslachtsrijpheid en vederkleed bij Steltlopers.
, Ardea Leiden 17: 1-4 (1928)

Ruibui Turkestana. Die Fische von Turkestan
, Izv Vost-sibir, iv(vuip. 6: 261 (1905)

Ruibui iz Miotzenovuikh otlozhenii Kirghizii
, Paleontologicheskii Zhurnal 19593: 107-111 (1969)

Ruibui severo - kavkazskogho olighotzena (Fishes from Oligocene deposits of the Northern Caucasus)
, Izvest Azerbaid Fil Akad Nauk SSSR Baku 1: 37-40 (1938)

Ruibui. Severo-kavkazskogo Oligotzena
, Les poissons oligocenes du Nord Caucase Trav Sci Univ Usbekistan Samarkand 5: 43-132 (1936)

Ruige dwergvleermuis op strekdam
, Unknown (2005)

Ruigpootoil Aegolius funereus in Nederland
, Limosa 46(3-4): 199-204 (1973)

Ruiken by macrosmaten en microsmaten.
, Handelingen van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 15 305-309 (1915)

Ruim 33 jaar oude Stormmeeuw in Groningen
, Dutch Birding 26(5): 301-304 (2004)

Ruim 4000 spreeuwen geringd
, Orgaan der Club van Nederlandsche Vogelkundigen 4: 19-24 (1931)

Ruimte(n) voor natuur. Vlaanderen viermaal mooier
, Unknown (2007)

Ruineneidechsen in Hyeres (sued-Frankreich)
, Eidechse 20 Mai; 17(1): 28-29 (2006)

Ruislip mammal report for 1958
, J Ruislip nat Soc 8: 10-12 (1959)

Ruiter (Tringa)-trek in het Z. O. van Noord-Brabant
, Orgaan der Club van Nederlandsche Vogelkundigen 5: 98-105 (1933)

Rukopisna poznamka o vyskytu zmije zapadni (Vipera aspis) na Morave v publikaci Albina Heinricha
, Unknown (2002)

Rule of Law and the Resource Curse: Abundance Versus Intensity
, Environmental and Resource Economics 43(2): 183-207 (2009)

Rule of arm-branching in Japanese octopuses with branched arms
, Proceedings of the Japan Academy 41: 624-629 (1965)

Rule-based agents for forecasting algal population dynamics in freshwater lakes discovered by hybrid evolutionary algorithms
, Ecological Informatics 3(1): 46-54 (2008)

Rulemaking Actions August 1977. Ecosystem preservation. Seven of San Clemente Island's endemic animals, plants listed. Endangered Spec. tech
, Bull 29: 4-5 (1977)

Rulemaking April 1977. Golden coqui. Endangered Spec. tech
, Bull 25: 5 (1977)

Rulemaking April 1977. Look-alike crocodilians proposed for treatment as endangered species. Endangered Spec. tech
, Bull 25: 6-5 (1977)

Rulemaking April 1977. Pine barrens treefrog. Endangered Spec. tech
, Bull 25: 5 (1977)

Rulemaking June 1977. Threatened status proposed for Minnesota wolf population. Endangered Spec. tech,
, Bull.: 27: 4 (1977)

Rulemaking action March 1977. Black toad. Endangered Spec. tech
, Bull 24: 6 (1977)

Rulemaking actions - September 1977. Final ruling. Five south-eastern fishes. Endangered species tech
, Bull(10): 6 (1977)

Rulemaking actions - September 1977. Proposed rulings. Little Kern golden trout. Endangered species tech
, Bull, 210: 7 (1977)

Rulemaking actions August 1976. Eastern marten. Endangered Spec. tech
, Bull.: 13: 4 (1976)

Rulemaking actions August 1976. Hawaiian monk seal. Endangered Spec. tech
, Bull.: 13: 4 (1976)

Rulemaking actions August 1976. Morro Bay kangaroo rat. Endangered Spec. tech
, Bull.: 13: 4 (1976)

Rulemaking actions August 1976. Peregrine falcon. Endangered Spec. tech
, Bull.: 13: 4 (1976)

Rulemaking actions August 1977, Florida everglade kite. Endangered Spec. tech
, Bull 29: 6 (1977)

Rulemaking actions August 1977. American peregrine falcon. Endangered Spec. tech
, Bull 29: 5 (1977)

Rulemaking actions August 1977. Cape Sable sparrow. Endangered Spec. tech
, Bull 29: 6 (1977)

Rulemaking actions August 1977. Dusky seaside sparrow. Endangered Spec. tech
, Bull 29: 6 (1977)

Rulemaking actions August 1977. Morro Bay kangaroo rat. Endangered Spec. tech
, Unknown (1977)

Rulemaking actions August 1977. Palila. Endangered Spec. tech
, Bull 29: 6 (1977)

Rulemaking actions February 1977. Caribbean monk seal. Endangered Spec. tech
, Bull.: 23: 8-7 (1977)

Rulemaking actions January 1977. Giant anole. Endangered Spec. tech
, Bull 22: 4 (1977)

Rulemaking actions January 1977. Most alligators reclassified to threatened status. Endangered Spec. tech
, Bull 22: 3 (1977)

Rulemaking actions January 1977. Southern sea otter. Endangered Spec. tech
, Bull 22: 3 (1977)

Rulemaking actions January 1977. St. Croix ground lizard. Endangered Spec. tech
, Bull 22: 4 (1977)

Rulemaking actions July 1976. Bald eagle. Endangered Spec. tech
, Bull.: 12: 4 (1976)

Rulemaking actions July 1976. Cape sable sparrow. Endangered Spec. tech
, Bull.: 12: 4 (1976)

Rulemaking actions July 1976. Leopard darter. Endangered Spec. tech
, Bull.: 12: 4 (1976)

Rulemaking actions July 1977. Eastern indigo snake. Endangered Spec. tech
, Bull 28: 3 (1977)

Rulemaking actions July 1977. Giant anole. Endangered Spec. tech
, Endangered Species Tech Bull 2(8): 3 (1977)

Rulemaking actions May June 6, 1977. Final rulings. Marianas mallard. Endangered Spec. tech
, Bull 26: 4 (1977)

Rulemaking actions May-June 6, 1977. Proposed rulemakings. Houston toad. Endangered Spec. tech
, Bull 26: 4 (1977)

Rulemaking actions May-June 6, 1977. Proposed rulings. Atlantic salt marsh snake. Endangered Spec. tech
, Bull 26: 5-6 (1977)

Rulemaking actions May-June 6, 1977. Proposed rulings. New Mexican ridge-nosed rattlesnake. Endangered Spec. tech
, Bull 26: 5 (1977 )

Rulemaking actions May-June 6, 1977. Proposed rulings. Three Mona Island reptiles. Endangered Spec. tech
, Bull 26: 4-5 (1977)

Rulemaking actions May-June 6. 1977, Final rulings. St. Croix ground lizard. Endangered Spec. tech
, Bull 26: 4 (1977)

Rulemaking actions November-December 1976. Final rulemakings. Hawaiian monk seal. Endangered Spec. tech
, Bull.: 21: 8: 1976- (1977)

Rulemaking actions November-December 1976. Final rulemakings. Red hills salamander. Endangered Spec. tech
, Unknown (1977)

Rulemaking actions November-December 1976. Final rulemakings. Yellow-shouldered blackbird. Endangered Spec. tech
, Endangered Spec. tech. Bull.: 21: 8: 1976- (1977)

Rulemaking actions November-December 1976. Proposed rulemakings. Florida evergladekite. Dusky seaside sparrow. Endangered Spec. tech
, Endangered Spec. tech. Bull.: 21: 8-7: 1976- (1977)

Rulemaking actions November-December 1976. Proposed rulemakings. Palila. Endangered Spec. tech
, Endangered Spec. tech. Bull.: 21: 8: 1976- (1977)

Rulemaking actions November-December 1976. Proposed rulemakings. Totoaba. Endangered Spec. tech
, Bull(1): 7. - (1977)

Rulemaking actions September 1976. American crocodile. Endangered Spec. tech
, Bull 14: 3 (1976)

Rulemaking actions September 1976. California condor. Endangered Spec. tech
, Bull 14: 3 (1976)

Rulemaking actions September 1976. Florida manatee. Endangered Spec. tech
, Bull 14: 3 (1976)

Rulemaking actions September 1976. Indiana bat. Endangered Spec. tech
, Bull 14: 3 (1976)

Rules and management of biomedical waste at Vivekananda Polyclinic: a case study
, Waste Management 29(2): 812-819 (2008)

Rules in the sex succession in animals
, Unknown (1950)

Rules of nest building
, Field London, 193: 73 (1949)

Rules of nomenclature adopted by the International Congress, held in Moscow, Russia, 1892
, Unknown (1894)

Rules of nomenclature in Zoology
, Natural Science, VIII 254-258 (1896)

Rules of social exchange: game theory, individual differences, psychopathology
, Unknown (2008)

Rulie oceologist
, Unknown (1960)

Ruling by International Committee on Nomenclature
, Veliger 12: 11 (1958)

Rum Jungle - a perspective
, Pages 19-37 1986 (1986)

Rum Jungle mine site remediation: relationship between changing water quality parameters and ecological recovery in the Finniss River system
, Pages 759-764 2000 (2000)

Rum Jungle rehabilitation project
, Pages 270-289 1984 (1984)

Rum's manx shearwaters
, Unknown (2007)

Rumanian national report 1974/75
, Bulletin Int Waterfowl Res Bur, 39-40, 15-17 (1975)

Rumanian shore.
, Unknown (1967)

Rumarques sur les variations laminaires des dents de Mammouth du nord de la France
, Compte Rendu du Congres des Societes Savantes de Paris 1928: 144-151 (1930)

Rumble vocalizations mediate interpartner distance in African elephants, Loxodonta africana
, Animal Behaviour 76.5 (2008)

Rumbling Falls Cave
, Annual Convention Program - National Speleological Society 2002: A36 (2002)

Rumbo a la Amazonia: relato de la expedicion cientifica chilena encabezada por el gran naturalista Luis Pena Guzman, enero a julio 1965
, Unknown (1997)

Rumen and abomasal compactation by catole coconut (Syagrus olearacea) in sheep of the Dorper breed
, Unknown (2007)

Rumen Bacterial and Protozoal Responses to Insecticide Substrates
, Applied Microbiology 11: 517-522 (1963)

Rumen bypass and biodistribution of l-carnitine from dual-layered coated pellets in cows, in vitro and in vivo
, International Journal of Pharmaceutics 359(1-2): 87-93 (2008)

Rumen cannulation: procedure and use of a cannulated bovine
, Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 24(2): 0-340 (2008)

Rumen ciliate fauna of Icelandic cattle, sheep, goats and reindeer
, Zootaxa: 47-60 (2006)

Rumen ciliate fauna of semi-domestic reindeer (Rangifer tarandus L. ) in Finland: composition, volume and some seasonal variations
, Acta zool: 1-76,19 pis (1970)

Rumen ciliated Protozoa of the Turkish domestic goats (Capra hircus L.)
, Zootaxa 109(1): 53-64 (2005)

Rumen ciliates of the tsessebe (Damaliscus lunatus lunatus) in South Africa
, Journal of Protozoology 22(4): 457-462 (1975)

Rumen contents analysis as an index to range quality
, Transactions N American Wildlife Conf 27: 150-164 (1962)

Rumen degradation characteristics of sweet potato foliage and performance by local and crossbred calves fed milk and foliage from three cultivars
, Livestock Science 115(1): 20-27 (2008)

Rumen degradation kinetics of alfalfa hay, maize silage and wheat straw treated with fibrolytic enzymes
, Unknown (2008)

Rumen digestion
, Indian Journal of Veterinary Science 28: 171-185 (1958)

Rumen extraction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons of grass
, Unknown (2007)

Rumen fermentation and degradability in buffalo and cattle using the in vitro gas production technique
, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 92(3): 356-362 (2008)

Rumen fistulation in chinkara (Gazella bennetti)
, Zoos' Print Journal 171(1): 942 (2002)

Rumen fluke (paramphistomosis) in British cattle
, Veterinary Record 162(16): 528 (2008)

Rumen function and energy production of moose in interior Alaska
, North Am Moose Conf Workshop 8: 80-104 (1972)

Rumen methanogenesis: general aspects and manipulation for its control
, Cuban Journal of Agricultural Science 41(2): 97-105 (2007)

Rumen microbial population and fermentative indicators in cattle fed sugarcane (Saccharum officinarum L.) and concentrate
, Cuban Journal of Agricultural Science 41(2): 141-148 (2007)

Rumen protozoa in Florida dairy cattle
, American Midland Nat 43(2): 480-483 (1950)

Rumen protozoal diversity in the Spanish ibex (Capra pyrenaica hispanica) as compared with domestic goats (Capra hircus)
, European Journal of Protistology 45(2): 112-120 (2008)

Rumeni vrtnik Hippolais icterina
, Acrocephalus Ljubljana 27(128-129): 104 (2006)

Rumenoglavi kraljicek Regulus regulus & Grilcek Serinus serinus
, Acrocephalus Ljubljana 26(126): 159 (2005)

Rumenokljuni slapnik Gavia adamsii
, Unknown (2003)

Rumenokljuni slapnik Gavia adamsii & Beloliska Melanitta fusca
, Acrocephalus Ljubljana 25(122): 161 (2004)

Rumenonogi galeb Larus cachinnans michachellis
, Acrocephalus Ljubljana 23(112): 104-105 (2002)

Rumenonogi galeb Larus michahellis
, Acrocephalus Ljubljana 27(128-129): 102 (2006)

Rumenotomy
, Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice 24(2): 341-7 Vii-Viii (2008)

Rumina decollata
, Nautilus Philadelphia, 521: 33 (1938)

Rumina decollata (L.) nel Cariadeghe (Brescia). Appunti su alcune malacocenosi prealpine
, Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 106: 240-246 (1967)

Rumina decollata L. in captivity
, Journal of Conchology London, 198: 279 (1932)

Rumina decollata in Mobile and New Orleans
, Nautilus Boston Mass, 26 4-6 (1912)

Ruminal Protozoa in sheep and cattle. Lucr. stiint. Inst. agron
, Cluj, (Ser Med Vet Zoot). 1967-1968; 23-24: 61-69 (1969)

Ruminal and metabolic evaluation of bovines maintained in semi-confinement system
, Unknown (2008)

Ruminal bacteria isolate responses to tannic acid in northern Egyptian sheep, cattle and buffalo
, Unknown (2007)

Ruminal degradability and carbohydrate fractioning of stargrass silages (Cynodon nlemfuensis Vanderyst.) with different additives
, Unknown (2007)

Ruminal degradability of the cell walls of alfalfa hay
, Unknown (2007)

Ruminal fermentation and fill change with season in an arctic grazer: responses to hyperphagia and hypophagia in muskoxen (Ovibos moschatus)
, Physiological and Biochemical Zoology: Pbz 79(3): 497-513 (2006)

Ruminal fermentation in goats and single-flow continuous culture fermenters promoted by diets with differents ratios of alfalfa hay and concentrate
, Unknown (2007)

Ruminal fermentation of spiny ( Opuntia amyclae ) and spineless ( Opuntia ficus indica f. inermis ) cactus cladodes and diets including cactus
, Animal Feed Science and Technology 149(3-4): 0-340 (2009)

Ruminal fermentation patterns and parameters of the acid base metabolism in the urine as influenced by the proportion of concentrate in the ration of dairy cows with and without Fusarium toxin-contaminated triticale
, Archives of Animal Nutrition 62(4): 287-302 (2008)

Ruminal flora studies in the sheep
, Australian Jour Biol Sci 6(4): 637-644 (1953)

Ruminal microorganisms from elk
, Journal of Wildlife Management 33: 181-186 (1969)

Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios
, Unknown (2007)

Ruminal protein degradability of a range of tropical pastures
, Australian Journal of Experimental Agriculture 48(6-7): 806-810 (2008)

Ruminant Fauna from the Tertiary Hills (Neogene) of the Siwaliks of Pakistan
, Journal of Applied Sciences 61: 131-137 (2006)

Ruminant lipid metabolism in trypanosomiasis
, Transactions R Soc Trop Med Hyg, 692: 275 (1976)

Ruminanti selvatici ospiti di Haemoncus contortus (Rudolphi, 1803) in Somalia (Est Africa)
, Annali Fac Med vet Torino 33: 164-171 (1975)

Ruminants genome no longer contains Whey Acidic Protein gene but only a pseudogene
, Gene 370: 104-112 (2006)

Ruminants of Rudabanya
, Palaeontographia Italica 90: 283-302 (2005)

Ruminatio beim Grauen Riesenkanuruh (Macropus giganteus)
, Zool Lpz: 212-213 (1965)