EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,517,315
Abstracts:
29,339,501
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Silkehalernes (Ampelis garrula) besog i Danmark Efteraaret1921(og Vinter 1921-22). The visit of Ampelis garrula in Denmark in the autumn and winter of the year1921(Danish)Silkehalernes (Ampelis garrula) besog i Danmark Efteraaret1921(og Vinter 1921-22). The visit of Ampelis garrula in Denmark in the autumn and winter of the year1921(Danish)Danske Fugle Viborg, 3: 114-122
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 023596764

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Silkehalen (Ampelis garrula). Dens Forekomst og Leyevis samt nogle ornithologiske Meddelelser. The occurrence of Ampelis garrula in Denmark with remarks on its biology and migration. Unknown, 1927

Uber den Zug des Seidenschwanzes (Ampelis garrula) im Winter 1903-4. Ornis, XIII 1-56, 1905

Ampelis garrula in Ireland. Ibis, 307 & 308, 1904

J. S. von Petenyi's Ornithologischer Nachlass. III. Ampelis garrula. Aquila, V 213-226, 1898

Uber des Nisten des Seidenschwanzws (Ampelis garrula L.) in Ungarn. Aquila Budapest, 23: 308-311, 1917

Nogle ord om Silkehalen (Ampelis garrula) i Sverige vinteren 1913-1914. Kjobenhavn Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, 12 62-68, 1918

Breeding of the chattering lory Domicella garrula garrula. Avicultural Magazine, 71: 111-112, 1965

Silkehalen (Ampelis garrulus L.) i Danmark vinteren 1918-19. Dansk Ornithologisk Tidsskrift, 18: 65-79, 1924

Silkehalen, Ampelis garrulus i Danmark Vinteren 1913-14.. Kjobenhavn Ornith Tids, 9 182-197, 1915

Silkehalen, Bombycilla garrula, in Danmark in winterhalvaaret 1932-33. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift, 28: 14-25, 1934

Der Zug des Seidenschwanzes (Bombycilla garrula L.) im Winter 1910/11. Zoologischer Beobachter Frankfurt a M: 52 321-329, 1911

Der Seidenschwanz (Bombycilla garrula L.) im Winter 1905-06. Zoologischer Beobachter Frankfurt a M: 47 142-146, 1906

Der Sudzug des Seidenschwanzes (Ampelis garrulus L.) im Winter 1903-04. Ornithologische Beobachter Bern, 3 36-38, 1904

Ampelis garrulus in der Umgebung von Belgrad in Serbien im Winter 1903-4. Ornithologische Monatsberichte, 15 147-148, 1907

Ein Beitrag zum Wanderzuge des Seidenschwanzes (Ampelis garrulus) in Winter 1903-1904. Schwalbe Wien: 31-33, 1913