EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
54,215,046
Abstracts:
30,230,908
PMIDs:
28,215,208
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Przypadek chloniaka zlosliwego jelita biodrowego u psaPrzypadek chloniaka zlosliwego jelita biodrowego u psaMedycyna Weterynaryjna 64(7): 889-892The occurrence of intestinal tumors is relatively seldom. The article describes a case of a dog's ileal neoplasia. Symptoms like persistent diarrheas, significant body loss and reduced mobility occurred. Radiography of the abdomen revealed a tumor of 10 cm in diameter located in the left subcostal area. Blood results showed leukocytosis and an elevated activity of alkaline phosphatase. The tumor was removed during laparotomy, and a part of the jejunum was resected. Histopathology showed the presence of T-cell lymphosarcoma. The patient's health deterioration came 4 months after the surgery. Repeated radiography and ultrasonography revealed secondary cancers in different organs. The dog was euthanased. Necropsy confirmed metastases in intestines, lungs, liver, and kidneys. Therapeutic procedures on malicious tumors of alimentary tract, including this case of ileal lymphosarcoma, are described.

(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 033019051

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Przemienczenie jelita biodrowego u zrebiecia - rozpananie i terapia. Medycyna Weterynaryjna 63(3): 344-347, 2007

Przedziurawienie sciany jelita biodrowego jako powiklanie moniliazy fProlapse of uterus in newborns. 1966

Leczenie chloniaka Hodgkina. Acta Haematologica Polonica 36(3): 291-302, 2005

Etiopatogeneza chloniaka Hodgkina. Acta Haematologica Polonica 34(3): 277-286, 2003

Anatomia ultrasonograficzna stawu biodrowego psa. Medycyna Weterynaryjna 62(3): 323-326, 2006

Wycinek skorno-miesniowy pomocny w rozpoznaniu chloniaka wewnatrznaczyniowego. Acta Haematologica Polonica 34(4): 525-531, 2003

Zapalenie stawu krzyzowo-biodrowego - trudnosci diagnostyczne. Opis przypadku. Reumatologia (Warsaw) 44(4): 241-245, 2006

Wieloogniskowe zmiany kostne jako pierwszy objaw chloniaka nieziarniczego. Acta Haematologica Polonica 31(4): 425-428, 2000

Ostre zapalenie wiezadla krzyzowo-biodrowego dogrzbietowego krotkiego u koni. Medycyna Weterynaryjna 61(9): 1068-1070, 2005

Znieczulenie chorego po transplantacji narzadow do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Opis przypadku. Reumatologia (Warsaw) 44(4): 236-240, 2006

Porownanie efektywnosci terapeutycznej schematow COAP i L-ASP-VCAM w leczeniu chloniaka u psow. Medycyna Weterynaryjna 58(1): 30-34, 2002

Autologiczne przeszczepianie komorek macierzystych szpiku izolowanych z krwi obwodowej u chorych na chloniaka typu Burkitt-like. Acta Haematologica Polonica 36(Suppl. 1): 134-138, 2005

Wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego u 2-letniego dziecka. Pediatria Polska, 2013

Czy jelita awin dotknielych wlosnica sa zdatne do uzytku ?. Medycyna Weterynaryjna, 5: 1, 32-33, 1949

Cytofizjologiczne i cytochemiczne badania nablonka jelita srodkowego u Astacus.. Sprawozdania Poznansk Tow Przyj Nauk, 3: 206-214, 1959