+ Site Statistics
+ Search Articles
+ PDF Full Text Service
How our service works
Request PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on Facebook
Follow on Twitter
Follow on LinkedIn
+ Subscribe to Site Feeds
Most Shared
PDF Full Text
+ Translate
+ Recently Requested

A csaladorvosok szerepe a dyslexia, dysgraphia es dyscalculia diagnosztikajaban es terapiajabanA csaladorvosok szerepe a dyslexia, dysgraphia es dyscalculia diagnosztikajaban es terapiajabanAz iskolai teljes tm nyt rint?, r szk pess gzavart okoz dyslexia, dysgraphia s dyscalculia kivizsg l sa s kezel se az orvosok tan csad s szak rt? szerep t is megk v nja. A dyslexia, dysgraphia s dyscalculia t neteit mutat gyerekekn l s feln?ttekn l az olvas s, az r s s a sz mol s ter let n mer lnek fel olyan neh zs gek, amelyek a tanul si folyamatot akad lyozz k. A dyslexi hoz, dysgraphi hoz s dyscalculi hoz viselked si probl m k is t rsulhatnak, amelyek gy egy tt ter pi val j l kezelhet?k, de v g rv nyesen meg nem sz ntethet?k. Az oktat sban, ahol a dyslexi nak, dysgraphi nak s dyscalculi nak, illetve az ebb?l k vetkez? tanul si neh zs geknek nap mint nap jelent?s ge van az iskolai k vetelm nyeknek val megfelel s sor n, l tezik a m lt nyoss g. A m lt nyol sban a hazai jogi szab lyoz s kiemelt jelent?s get tulajdon t az orvosi szakv lem nynek, azonban szigor an meghat rozott, hogy ez milyen form ban fogadhat el. Term szetesen semmi sem g tolja azt, hogy a dyslexi s, dysgraphi s s dyscalculi s gyereket nevel? sz l?k vagy maguk az e probl m kkal k zd? feln?ttek n h ny j tan csot, ir nymutat st kapjanak az orvost l, s sokszor ez egy letre sz l an meghat roz bb, mint a pap r, amin a diagn zis ll. Hogyan rtelmezend? a diagn zis? Fogyat koss gk nt vagy saj tos tanul si ig nyk nt? E cikk szerz?i gy l tj k, hogy a k t megk zel t s p rhuzamosan van jelen, de a gy gy szati s az oktat si v leked seknek jobban k zel tenie kellene egym shoz az rt, hogy a vita f kusz ban ll t neteket mutat gyerek vagy feln?tt megfelel? seg ts get kapjon a probl m j val val megk zd sben. A differenci ldiagnosztikai r szben a szerz?k k r lj rj k, hogy pontosan mit is jelent a dyslexia, dysgraphia s dyscalculia a nevel s-, illetve az orvostudom ny szemsz g b?l. A kivizsg l si s ter pi s lehet?s gekr?l sz l r szekben r mutatnak arra, hogy az orvos a seg t? szem lyek egyike. Sz mukra hasznos lehet a k zlem ny v g n szerepl? gyakran ism telt k rd sek t ra.

Please choose payment method:


(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 036752794

Download citation: RISBibTeXText


Related references

Role of pediatricians in the diagnosis and therapy of dyslexia, dysgraphia and dyscalculia. Orvosi Hetilap 154(6): 209-218, 2013

From dyslexia to dyslexias, from dysgraphia to dysgraphias, from a cause to causes: a look at current research on developmental dyslexia and dysgraphia. Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior 46(10): 1211-1215, 2011

Metabolic abnormalities detected by 1H-MRS in dyscalculia and dysgraphia. Neurology 53(3): 639-641, 1999

Three cases of left-sided parieto-occipital lesions with dysgraphia and dyscalculia. Der Nervenarzt 53(3): 159-163, 1982

Dyscalculia and dyslexia. Annals of Dyslexia 29(1): 269-276, 1979

Dyslexia-Dysgraphia. La Presse Medicale 73: 795-796, 1965

Legasthenia (dyslexia and dysgraphia). Lijecnicki Vjesnik 101(8): 491-495, 1979

Treatment of dyslexia and dysgraphia. Pro Infirmis 9(8): 264-269, 1951

Patterns of developmental dyscalculia with or without dyslexia. Neurocase 13(4): 217-225, 2007

Procedural Dyscalculia and Number Fact Dyscalculia: Double Dissociation in Developmental Dyscalculia. Cognitive Neuropsychology 8(2): 155-176, 1991

An unusual case of dyslexia with dysgraphia. Brain and Language 3(2): 324-334, 1976

Developmental Dyslexia and Dysgraphia: What can We Learn from the One About the Other?. Frontiers in Psychology 6: 2045, 2015

Acquired dyslexia and dysgraphia across scripts. Behavioural Neurology 25(3): 159-163, 2012

Acquired superficial dysgraphia and dyslexia. Rivista di Neuropsichiatria e Scienze Affini 40(1): 17-28, 1994

Acquired dyslexia and dysgraphia in Chinese. Behavioural Neurology 16(2-3): 159-167, 2005