EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Cellia errabunda n sp, een nieuwe Anopheline voor Nederlandsch-Indie


Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 691: 1913-1915
Cellia errabunda n sp, een nieuwe Anopheline voor Nederlandsch-Indie

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038056225Related references

Enkele voor Nederlandsch-Indie nieuwe parasitaire wormen. Nederlandsch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde, 47: 106-107, 1935

Aanvullende lijst van voor Nederlandsch Indie nieuwe wormen bij zoogdieren en vogels. Nederlandsch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde, 52: 178-180, 1940

Myzomyia flava n sp een nieuwe Anopheline voor Ned Indie. Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie Batavia, 57 807-809, 1917

Myzomyia fliva n. sp. een nieuwe Anopheline voor Ned. Indie.. 1917

Enkele Opnerkingon over de beteekenis van het subspeciesbegrip voor de palaeozoologie, inzonderheid voor het systematisch onderzoek dor tortiaire mollusken van Nederlandsch-Indie. Geologie en Mijnbouw The Hague, 5(N.S. 7-8: 61-63, 1943

Nationaal Rapport van Nederlandsch-Indie voor de. Nationaal Rapport van Nederlandsch-Indie voor de [Intergouvernementeele Conterentie van Landen in het Verre Oosten voor Landelijke Hygiene, 3-13 Augustus, Volkenbond, Hygiene-Organisatie. Meded. Volksgezond. Nederland.-Indi6, 1937, 1937. 26: 3, 100-216, 1937

Mollusken als Gidsfossie'en voor het Neogeen in Nederlandsch-Indie. Handellingen Nederlandsch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres Soerabaia, 8: 608-516, 1940

De betcekenis van het natuurwetenschappelyk visscheryonderzoek voor Nederlandsch-Indie.. Batavia Mededeelingen Visscherij-Station, 10 1-44, 1914

Trichinen bij varkens voor het eerst in Nederlandsch Indie geconstateert. Nederlandsch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde, 42: 49-55, 1930

Tabel voor determinatie van Anophelinen in Nederlandsch Oost-Indie.. Tydschrift Vergelykende Geneeskunde Gezondheidsleer Dierziekten, 4 90-95, 1918