EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
47,893,527
Abstracts:
28,296,643
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Cellia errabunda n sp, een nieuwe Anopheline voor Nederlandsch-Indie






Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 691: 1913-1915

Cellia errabunda n sp, een nieuwe Anopheline voor Nederlandsch-Indie



Accession: 038056225



Related references

Krijgsman, B.J., 1935: Enkele voor Nederlandsch-Indie nieuwe parasitaire wormen. Nederlandsch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde, 47: 106-107

KraneveM.F.C.; Douwes, J.B., 1940: Aanvullende lijst van voor Nederlandsch Indie nieuwe wormen bij zoogdieren en vogels. Nederlandsch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde, 52: 178-180

Swellengrebel, N.H., 1917: Myzomyia flava n sp een nieuwe Anopheline voor Ned Indie. Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie Batavia, 57 807-809

Anonymous, 1917: Myzomyia fliva n. sp. een nieuwe Anopheline voor Ned. Indie.

Altena, C.O. v R., 1943: Enkele Opnerkingon over de beteekenis van het subspeciesbegrip voor de palaeozoologie, inzonderheid voor het systematisch onderzoek dor tortiaire mollusken van Nederlandsch-Indie. Geologie en Mijnbouw The Hague, 5(N.S. 7-8: 61-63

Anonymous, 1937: Nationaal Rapport van Nederlandsch-Indie voor de. 78. General nutritional considerations (168). 79. Nutritional values of native foodstuffs (174). 80. Minimum cost family diets (176). 81.

Oostingh, C.H., 1940: Mollusken als Gidsfossie'en voor het Neogeen in Nederlandsch-Indie. Handellingen Nederlandsch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres Soerabaia, 8: 608-516

Sunier, A.L.J., 1914: De betcekenis van het natuurwetenschappelyk visscheryonderzoek voor Nederlandsch-Indie.. Batavia Mededeelingen Visscherij-Station, 10 1-44

Visser, P.; Manap, R.A., 1930: Trichinen bij varkens voor het eerst in Nederlandsch Indie geconstateert. Nederlandsch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde, 42: 49-55

Raadt, O.L.E. de.; Seters, W.H. van., 1918: Tabel voor determinatie van Anophelinen in Nederlandsch Oost-Indie.. Tydschrift Vergelykende Geneeskunde Gezondheidsleer Dierziekten, 4 90-95