EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Chemical control of molluscs, intermediate hosts of fish helminthsChemical control of molluscs, intermediate hosts of fish helminthsTematiceskij Sbornik Rabat po Gelmintologii Selskochozjajstvennych Zivotnych, 13: 323-325
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038067536

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Chemical and biological control of molluscs, intermediate hosts of helminths. Itogi Nauki, Seriya Biologiya, Gel' mintozy sel' skokhozyaistvennykh zhivotnykh, 1969: 132-170, 1970

Specialisation of trophic relation in the system 'molluscs-parasite or predator' as a principle of biological control of molluscs - intermediate hosts of helminths. Unknown, 1975

New molluscicides for the control of terrestrial molluscs, the intermediate hosts of helminths. Problemy parazitologii Trudy VII Nauchnoi Konferentsii Parazitologov USSR Part 1: 223-225, 1972

Fly larvae parasitic in freshwater molluscs of Tuva and the possibility of their use in the control of the molluscan intermediate hosts of helminths. Vodoemy Sibiri i perspektivy ikh rybokhozyaistvennogo ispol' zovaniya: 220-221, 1973

Specialization of the trophic link in the system mollusc - parasite or predator, as a basis of the biological control of molluscs, intermediate hosts of helminths. Mollyuski, ikh sistema, evolyutsiya i rol' v prirode Avtoreferaty dokladov sbornik 5-5th Vsesoyuznoe Soveshchanie po izucheniyu mollyuskov: 211-212, 1975

Molluscs of Succineidae family, intermediate hosts of helminths in Kazakhstan. Trudy Akademiia nauk Kazakhskoi SSR Institut zoologii3(33): 174-181, 1972

Molluscs of the family Succineidae as intermediate hosts of helminths in Kazakhstan. Trudy. Inst Zool Alma Ata, 33: 174-181, 1972

Terrestrial molluscs of the Kirgiz S.S.R. as intermediate hosts of helminths of domestic animals.. Izvestiya Akademii Nauk Kirgizskoi SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk, 4: 4, 163-175, 175 p, 1962

Terrestrial molluscs of the Kirgiz S.S.R. as intermediate hosts of helminths of domestic and wild animals.. Izvestiya Akademii Nauk Kirgizskol SSR, Serlya Biologicheskikh Nauk, 4: 5, 117-123, 123 p, 1962

Terrestrial molluscs of Kirgizia as intermediate hosts of helminths parasitizing in domestic animals. Izv Nauk Kirgiz. SSR. biol: 163-175, 1962

A study of land molluscs which are intermediate hosts of protostrongilid helminths in different vertical zones of Azerbaijan. Malacological Review 11.1-2: 83-84, 1978

Ground-dwelling molluscs as intermediate hosts of helminths of animals in the Lenkokransk National Park. Problemy Parazit, 1: 339-340, 1972

Ground-dwelling molluscs as intermediate hosts of helminths of animals it the Lenkokransk National Park. Problemy Parazit, 1: 339-340, 1972

Molluscs of mountain waters of the Aksu-Dzhabagla Reserve and their role as intermediate hosts of helminths. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, Biologicheskaya (1): 37-43, 1988

Molluscs of alpine water bodies in the Aksu-Dzhabagly Nature Reserve and their role as intermediate hosts of helminths.. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR Seriya Biologicheskaya, 1: 37-43, 1988