EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,517,315
Abstracts:
29,339,501
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Comparison of Paleogene deposits of Badkhuz, Gaurdak region, southern part of the Tadzluk depression and northern foothills of the HindukushComparison of Paleogene deposits of Badkhuz, Gaurdak region, southern part of the Tadzluk depression and northern foothills of the HindukushTrudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatelskogo Geologicheskogo Instituta, 103: 272-294
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038088171

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

A comparison of the Palaeogene deposits of Badkhuz, Gaurdak region, southern part of the Tadzhik depression, and the northern foothills of Gindukush. Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatelskogo Geologicheskogo Instituta, 102: 272-294, 1964

The stratigraphy and facies of the Paleogene deposits in the northern part of the Azov-Kuban depression. Bulletin de la Societe des Naturalistes de Moscou Geol, 37(2): 48-61, 1962

The stratigraphy of the Paleogene-Neogene deposits of the southern part of Okhotsk - western Kamchatka Depression. Pages 110 1994, 1994

Stratigraphy of the continental Paleogene and Neogene deposits of Torgay Depression; Part 1, Paleogene. Kazakstan Geologiasy = Geologiya Kazakhstana = Geology of Kazakhstan 2004(2(388)): 11-24, 2004

Palynological evidence for the stratigraphic subdivision and correlation of continental Paleogene and Neogene deposits of the southern part of West Siberia and northern Kazakhstan. Trudy Instituta Geologii i Geofiziki (Novosibirsk) 460): 65-72, 1980

Paleogene of the Gaurdak-Kugitangsk region. Sovetskaya Geologiya 1985(10): 60-70, 1985

Mass movements of slope deposits in the foothills bordering the southern Fergana depression. Akad Nauk SSSR, Izv, 1966

New data on the structure of pre-Cretaceous deposits in the southern part of the northern Black Sea region. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koyi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki 1987(2): 28-30, 1987

Geobotanical relations of the southern part of the oswiecim basin and the western part of the silesian foothills part ii. comparison of the oswiecim basin and the silesian foothills flora in the habitat groups. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego Prace Botaniczne (21): 107-140, 1990

Dikes and porphyry intrusions of the southern part of the Tokrau depression, northern Balkhash region. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel Geologicheskiy: , Pages 112-121. 1971., 1971

The hydrocarbon potential of Mesozoic and Cenozoic deposits in the southern part of the Kulandy megaanticline in the northern Ural region. Geologiya Nefti i Gaza 13(12): 29-31, 1969

Paleogene deposits in the Kelif region, southern Uzbekistan. Uzbekiston Geologiya Zhurnali = Uzbekskiy Geologicheskiy Zhurnal 1984(4): 69-73, 1984

Hypergene sulfate minerals of Paleogene deposits in the southern Baltic region. Pages 61-68 1980, 1980

Genetic types of Paleogene deposits of the southern part of the Mesta graben. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel Geologicheskiy 49(2): 140-141, 1974

Molds in Eocene deposits of the Gaurdak region. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR Seriya Fiziko-Tekhnicheskikh, Khimicheskikh i Geologicheskikh Nauk, 1974