EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
52,725,316
Abstracts:
28,411,598
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Comparison of Paleogene deposits of Badkhuz, Gaurdak region, southern part of the Tadzluk depression and northern foothills of the Hindukush


Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatelskogo Geologicheskogo Instituta, 103: 272-294

Comparison of Paleogene deposits of Badkhuz, Gaurdak region, southern part of the Tadzluk depression and northern foothills of the HindukushAccession: 038088171Related references

Solun, V.I.; Chepov, Y.P., 1964: A comparison of the Palaeogene deposits of Badkhuz, Gaurdak region, southern part of the Tadzhik depression, and the northern foothills of Gindukush. Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatelskogo Geologicheskogo Instituta, 102: 272-294

Nikitina, Y.P., 1962: The stratigraphy and facies of the Paleogene deposits in the northern part of the Azov-Kuban depression. Bulletin de la Societe des Naturalistes de Moscou Geol, 37(2): 48-61

Voronkov Y.S.; Pylina L.M.; Radchenko V.G.; Dmitrieva T.V. (Dmitriyeva T.V., 1994: The stratigraphy of the Paleogene-Neogene deposits of the southern part of Okhotsk - western Kamchatka Depression. Pages 110 1994

Tleuberdina P.A.; Tsirel son B.S.; Gus kova A.I.; Kuznetsova L.L.; Dyagileva N.R., 2004: Stratigraphy of the continental Paleogene and Neogene deposits of Torgay Depression; Part 1, Paleogene. Kazakstan Geologiasy = Geologiya Kazakhstana = Geology of Kazakhstan 2004(2(388)): 11-24

Volkova V.S.; Kul kova I.A., 1980: Palynological evidence for the stratigraphic subdivision and correlation of continental Paleogene and Neogene deposits of the southern part of West Siberia and northern Kazakhstan. Trudy Instituta Geologii i Geofiziki (Novosibirsk) 460): 65-72

Bugrova E.M., 1985: Paleogene of the Gaurdak-Kugitangsk region. Sovetskaya Geologiya 1985(10): 60-70

Klishevich V.L.; Pshenin G.N., 1966: Mass movements of slope deposits in the foothills bordering the southern Fergana depression. Two types of mass-wasting are distinguished on the slopes of the stepped scarps forming the foothills along the southern margin of the Fergana depression of Central Asia, USSR. A rapid mass movement appears to be caused by alternate freezing and t...

Chir N.M.; Kopach I.P., 1987: New data on the structure of pre-Cretaceous deposits in the southern part of the northern Black Sea region. Dopovidi Akademiyi Nauk Ukrayins'koyi RSR, Seriya B: Geologichni, Khimichni ta Biologichni Nauki 1987(2): 28-30

Zajac, M., 1990: Geobotanical relations of the southern part of the oswiecim basin and the western part of the silesian foothills part ii. comparison of the oswiecim basin and the silesian foothills flora in the habitat groups. The horizontal distribution of selected species belonging to various habitat groups and the affiliation with geographical elements of species distinguishing the Oswiecim Basin from the Silesian Foothills are discussed. The analysis of species occu...

Kudryavtsev Y.K.; Marayeva R.N.; Popov V.S.; Semina V.A., 1971: Dikes and porphyry intrusions of the southern part of the Tokrau depression, northern Balkhash region. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel Geologicheskiy: , Pages 112-121. 1971.