EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,517,315
Abstracts:
29,339,501
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Contributions to the knowledge of the weevils Coleoptera Curculionidae of the Roztocze region Materialy do poznania ryjkowcow Coleoptera Curculionidae RoztoczaContributions to the knowledge of the weevils Coleoptera Curculionidae of the Roztocze region Materialy do poznania ryjkowcow Coleoptera Curculionidae RoztoczaWiadomosci Entomologiczne, 221: 56
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038102691

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Materialy do poznania ryjkowcow (Coleoptera: Curculionidae) Roztocza. 2003

Materials for the study of Coleoptera weevils Attelabidae, Apionidae, Curculionidae of beech forest near Szczecin Materialy do poznania ryjkowcow Coleoptera - Attelabidae, Apionidae, Curculionidae Puszczy Bukowej kolo Szczecina. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 141: 109-120, 1995

Contribution to the knowledge of weevils Coleoptera Curculionoidea Apionidae, Curculionidae of the Silesia region Materialy do znajomosci ryjkowcow Coleoptera Curculionoidea Apionidae, Curculionidae Slaska. Wiadomosci Entomologiczne, 254: 225-232, 2006

Contributions to the knowledge of the weevils Coleoptera Curculionoidea of the Podlasie region Materialy do poznania ryjkowcowatych Coleoptera Curculionoidae Podlasia. Wiadomosci Entomologiczne, 221: 51-52, 2003

Materialy do poznania ryjkowcow Coleoptera - Attelabidae, Apionidae, Curculionidae Puszczy Bukowej kolo Szczecina. 1995

Contribution to the knowledge of the Attelabidae and Curculionidae Coleoptera of the eastern Poland Materialy do poznania Attelabidae i Curculionidae Coleoptera wschodniej Polski. Wiadomosci Entomologiczne, 161: 21-28, 1997

Contribution to the knowledge of distribution of bark beetles and weevils Coleoptera Scolytidae, Curculionidae in Poland Dane o rozmieszczeniu kornikow i ryjkowcow Coleoptera Scolytidae, Curculionidae w Polsce. Wiadomosci Entomologiczne, 253: 185-186, 2006

Materials for the studies of the weevils fauna Coleoptera Curculionoidea of the Podlasie Region Materialy do poznania fauny ryjkowcow Coleoptera Curculionoidea Podlasia. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia, 50: 225-242, 1995

Rare weevils Coleoptera, Curculionidae in the Sanocko-Turczanskie Mountains Rzadkie gatunki ryjkowcow Coleoptera, Curculionidae z Gor Sanocko-Turczanskich. Wiadomosci Entomologiczne. 1996( ); 152: 93-96, 1997

Preliminary faunistic studies on weevils Coleoptera Rhynchitidae, Brentidae, Curculionidae of the Gory Stolowe National Park Wstepne wyniki badan faunistycznych ryjkowcow Coleoptera Rhynchitidae, Brentidae, Curculionidae Parku Narodowego Gor Stolowych. Chronmy Przyrode Ojczysta. Maj-Czerwiec; 563: 57-70, 2000

Contribution to the knowledge of the weevil fauna Coleoptera Curculionoidea of the Tatra Mts Materialy do poznania fauny z nadrodziny ryjkowcow Coleoptera Curculionoidea Tatr Polskich. Wiadomosci Entomologiczne. 1999( ); 184: 233-241, 2000

Materialy do znajomosci ryjkowcow (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae) Slaska. Wiadomosci Entomologiczne 25(4): 225-232, 2006

Observations on the occurrence of weevils of the genus Lixus Fabricius, 1801 Coleoptera, Curculionidae Obserwacje nad wystepowaniem w Polsce ryjkowcow z rodzaju Lixus Fabricius, 1801 Coleoptera Curculionidae. Wiadomosci Entomologiczne. 1998( ); 173-4: 183-187, 1999

New data on the distribution of some weevil species Coleoptera, Curculionidae in Poland Nowe dane o rozmieszczeniu niektorych gatunkow ryjkowcow Coleoptera, Curculionidae w Polsce. Wiadomosci Entomologiczne. 1995( ); 144: 219-226, 1996

Materialy do poznania Attelabidae i Curculionidae (Coleoptera) wschodniej Polski. Wiadomosci Entomologiczne 16(1): 21-28, 1997