EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
52,725,316
Abstracts:
28,411,598
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Contributions to the knowledge of the weevils Coleoptera Curculionidae of the Roztocze region Materialy do poznania ryjkowcow Coleoptera Curculionidae Roztocza


Wiadomosci Entomologiczne, 221: 56

Contributions to the knowledge of the weevils Coleoptera Curculionidae of the Roztocze region Materialy do poznania ryjkowcow Coleoptera Curculionidae RoztoczaAccession: 038102691Related references

Anonymous, 2003: Materialy do poznania ryjkowcow (Coleoptera: Curculionidae) Roztocza

Stachowiak, Pawel., 1995: Materials for the study of Coleoptera weevils Attelabidae, Apionidae, Curculionidae of beech forest near Szczecin Materialy do poznania ryjkowcow Coleoptera - Attelabidae, Apionidae, Curculionidae Puszczy Bukowej kolo Szczecina. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 141: 109-120

Mazur, M.A., 2006: Contribution to the knowledge of weevils Coleoptera Curculionoidea Apionidae, Curculionidae of the Silesia region Materialy do znajomosci ryjkowcow Coleoptera Curculionoidea Apionidae, Curculionidae Slaska. Twenty-three interesting species of weevils have been recorded from the Silesia region in 2003 - 2005. Eleven of them are new to the region, while the other species are rare in Silesia and Poland.

Gosik, R.; Letowski, J., 2003: Contributions to the knowledge of the weevils Coleoptera Curculionoidea of the Podlasie region Materialy do poznania ryjkowcowatych Coleoptera Curculionoidae Podlasia. Wiadomosci Entomologiczne, 221: 51-52

Anonymous, 1995: Materialy do poznania ryjkowcow Coleoptera - Attelabidae, Apionidae, Curculionidae Puszczy Bukowej kolo Szczecina

Letowski, J.; Staniec, B., 1997: Contribution to the knowledge of the Attelabidae and Curculionidae Coleoptera of the eastern Poland Materialy do poznania Attelabidae i Curculionidae Coleoptera wschodniej Polski. Wiadomosci Entomologiczne, 161: 21-28

Gosik, Rafal., 2006: Contribution to the knowledge of distribution of bark beetles and weevils Coleoptera Scolytidae, Curculionidae in Poland Dane o rozmieszczeniu kornikow i ryjkowcow Coleoptera Scolytidae, Curculionidae w Polsce. Wiadomosci Entomologiczne, 253: 185-186

Knutelski, S.; Lason, A., 1995: Materials for the studies of the weevils fauna Coleoptera Curculionoidea of the Podlasie Region Materialy do poznania fauny ryjkowcow Coleoptera Curculionoidea Podlasia. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia, 50: 225-242

Petryszak, B.; Skalski, T.; Holly, M., 1997: Rare weevils Coleoptera, Curculionidae in the Sanocko-Turczanskie Mountains Rzadkie gatunki ryjkowcow Coleoptera, Curculionidae z Gor Sanocko-Turczanskich. Wiadomosci Entomologiczne. 1996( ); 152: 93-96

Knutelski, S.; Bilinski, S., 2000: Preliminary faunistic studies on weevils Coleoptera Rhynchitidae, Brentidae, Curculionidae of the Gory Stolowe National Park Wstepne wyniki badan faunistycznych ryjkowcow Coleoptera Rhynchitidae, Brentidae, Curculionidae Parku Narodowego Gor Stolowych. Chronmy Przyrode Ojczysta. Maj-Czerwiec; 563: 57-70