EurekaMag.com logo
+ Translate

Count raptors in the winter Inventera rovfaglar i vinter


, : Count raptors in the winter Inventera rovfaglar i vinter. Var Fagelvarld, 608: 27-28


(PDF 0-2 workdays service)

Accession: 038107535

Submit PDF Full Text: Here


Submit PDF Full Text

No spam - Every submission is manually reviewed

Due to poor quality, we do not accept files from Researchgate

Submitted PDF Full Texts will always be free for everyone
(We only charge for PDFs that we need to acquire)

Select a PDF file:
Close
Close

Related references

Anonymous, 2001: Inventera rovfaglar i vinter!

Gierow, Martin., 2003: Migration records from Skane Part 2 Raptors Skanska strackrekord Del 2 Rovfaglar. Anser, 422: 93-98

Kjellen, Nils., 1996: Age and sex ratio among raptors migrating past the Falsterbo peninsula in the autumn of 1995 Alders-och konsfordelning hos strackande rovfaglar over Falsterbohalvon hosten 1995. Anser, 352: 99-120

Kjellen, Nils., 1997: Age and sex ratio among raptors migrating past the Falsterbo Peninsula in the autumn of 1996 Alders- och konsfordelning hos strackande rovfaglar over Falsterbohalvon hosten 1996. Anser, 352: 99-121

Johansen, B.T., 1996: Garden birds hard winter Mass mortality and invasions Havefuglenes harde vinter Massedod og invasioner. Fugle. Maj; 162: 14-15

Andersen, Arna, 1986: Det tidsmaessige forlsuperscript 2b af stofproduktion og naeringsoptagelse i vinter- og vearformer af kornarter = The course of dry matter production and nutrient uptake in winter and spring types of cereals

Ree, Morten., 2005: Registered count of fatalities among raptors Registrerte dodstall pa rovfugl. Var Fuglefauna. Host; 283: 126

Svorkmo-Lundberg, T.; Bakken, V., 2003: Winter Atlas Project 2002/2003 a worthy conclusion Vinter Atlasprosjektet 2002/2003 en verdig avslutning. Var Fuglefauna. Des; 264: 150-154

Skovgaard, P., 1922: Silkehalernes (Ampelis garrula) besog i Danmark Efteraaret1921(og Vinter 1921-22). The visit of Ampelis garrula in Denmark in the autumn and winter of the year1921(Danish). Danske Fugle Viborg, 3: 114-122

Bergstrom, J., 1990: Winter raptors. Passenger Pigeon, 522: 202-203