EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,517,315
Abstracts:
29,339,501
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Count raptors in the winter Inventera rovfaglar i vinterCount raptors in the winter Inventera rovfaglar i vinterVar Fagelvarld, 608: 27-28
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038107535

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Inventera rovfaglar i vinter!. 2001

Migration records from Skane Part 2 Raptors Skanska strackrekord Del 2 Rovfaglar. Anser, 422: 93-98, 2003

Age and sex ratio among raptors migrating past the Falsterbo peninsula in the autumn of 1995 Alders-och konsfordelning hos strackande rovfaglar over Falsterbohalvon hosten 1995. Anser, 352: 99-120, 1996

Age and sex ratio among raptors migrating past the Falsterbo Peninsula in the autumn of 1996 Alders- och konsfordelning hos strackande rovfaglar over Falsterbohalvon hosten 1996. Anser, 352: 99-121, 1997

Garden birds hard winter Mass mortality and invasions Havefuglenes harde vinter Massedod og invasioner. Fugle. Maj; 162: 14-15, 1996

Det tidsmaessige forlsuperscript 2b af stofproduktion og naeringsoptagelse i vinter- og vearformer af kornarter = The course of dry matter production and nutrient uptake in winter and spring types of cereals. 1986

Registered count of fatalities among raptors Registrerte dodstall pa rovfugl. Var Fuglefauna. Host; 283: 126, 2005

Winter Atlas Project 2002/2003 a worthy conclusion Vinter Atlasprosjektet 2002/2003 en verdig avslutning. Var Fuglefauna. Des; 264: 150-154, 2003

Silkehalernes (Ampelis garrula) besog i Danmark Efteraaret1921(og Vinter 1921-22). The visit of Ampelis garrula in Denmark in the autumn and winter of the year1921(Danish). Danske Fugle Viborg, 3: 114-122, 1922

Winter raptors. Passenger Pigeon, 522: 202-203, 1990

Trends in the number of diurnal raptors seen on recent North and South Carolina Christmas bird count. Chat (Raleigh): 344: 82-85, 1980

Raptors at red rock winter and spring. Iowa Bird Life 47(2): 66-67, 1977

Inventera en standardrutt!. 2002

Ten years of winter censuses of raptors in the ain department. Bievre 12: 111-126, 1991

Lobba i Bryssel - inventera faglar!. Var Fagelvarld 64(2): 32-35, 2005