EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
52,725,316
Abstracts:
28,411,598
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Count raptors in the winter Inventera rovfaglar i vinter


Var Fagelvarld, 608: 27-28

Count raptors in the winter Inventera rovfaglar i vinterAccession: 038107535Related references

Anonymous, 2001: Inventera rovfaglar i vinter!

Gierow, Martin., 2003: Migration records from Skane Part 2 Raptors Skanska strackrekord Del 2 Rovfaglar. Anser, 422: 93-98

Kjellen, Nils., 1996: Age and sex ratio among raptors migrating past the Falsterbo peninsula in the autumn of 1995 Alders-och konsfordelning hos strackande rovfaglar over Falsterbohalvon hosten 1995. Anser, 352: 99-120

Kjellen, Nils., 1997: Age and sex ratio among raptors migrating past the Falsterbo Peninsula in the autumn of 1996 Alders- och konsfordelning hos strackande rovfaglar over Falsterbohalvon hosten 1996. Anser, 352: 99-121

Johansen, B.T., 1996: Garden birds hard winter Mass mortality and invasions Havefuglenes harde vinter Massedod og invasioner. Fugle. Maj; 162: 14-15

Andersen, Arna, 1986: Det tidsmaessige forlsuperscript 2b af stofproduktion og naeringsoptagelse i vinter- og vearformer af kornarter = The course of dry matter production and nutrient uptake in winter and spring types of cereals

Ree, Morten., 2005: Registered count of fatalities among raptors Registrerte dodstall pa rovfugl. Var Fuglefauna. Host; 283: 126

Svorkmo-Lundberg, T.; Bakken, V., 2003: Winter Atlas Project 2002/2003 a worthy conclusion Vinter Atlasprosjektet 2002/2003 en verdig avslutning. Var Fuglefauna. Des; 264: 150-154

Skovgaard, P., 1922: Silkehalernes (Ampelis garrula) besog i Danmark Efteraaret1921(og Vinter 1921-22). The visit of Ampelis garrula in Denmark in the autumn and winter of the year1921(Danish). Danske Fugle Viborg, 3: 114-122

Bergstrom, J., 1990: Winter raptors. Passenger Pigeon, 522: 202-203