EurekaMag.com logo
+ Translate

Die Halbinsel Yamal


, : Die Halbinsel Yamal. St Peterburg Zap geogr obsc, 49 (i-x + l-349


(PDF 0-2 workdays service)

Accession: 038139349

Submit PDF Full Text: Here


Submit PDF Full Text

No spam - Every submission is manually reviewed

Due to poor quality, we do not accept files from Researchgate

Submitted PDF Full Texts will always be free for everyone
(We only charge for PDFs that we need to acquire)

Select a PDF file:
Close
Close

Related references

Homonnay, N., 1938: Die Vogel der Halbinsel Tihany unter besonderer Berucksichtigung der sich durch den naturlichen Aufbau der Halbinsel ergebenden Lebensraume der Vagel. Arb Ungar Biol Forschungsinst, 10: 52-83

Arkhipov B.V.; Marchenko A.V.; Solbakov V.V., 1999: Development of ice scouring module at the specialized information system Yamal (SIS-Yamal). Proceedings International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions: ol. 2; Pages 529-536. 1999.

Belonogova, N.A.; Moskovkin, P.T., 1971: Achievements in the control of dermatologic and venereal diseases in Yamal (40th anniversary of the formation of the Yamal-Nenets National Region). Vestnik Dermatologii i Venerologii 45(6): 61-63

Baranov A.V.; Grigoryev V.Y.; Yevdokimov V.I., 2004: Hazardous morphodynamical processes in the motor road embankments at the Yamal Peninsula gas fields--Opasnyye morfodinamicheskiye protsessy na nasypyakh avtodorog gazovykh mestorozhdeniy p-ova Yamal. Pages 44-45, 48 2004

Urbanski, J., 1977: Bemerkenswerte clausiliiden Moll Pulm der nordlichen Balkan-Halbinsel Systematische, zoogeographische und okologische Studien uber die Mollusken der Balkan-Halbinsel 15. Bulletin Soc Amis Sci Lett Poznan (Sci biol): 17: 235-251,1-3

Anonymous, 1938: Die Vogel der Halbinsel Tihany unter besonderer Berucksichtigung der sich durch den natur-lichen Aufbau der Halbinsel ergebenden Lebensraume der Vogel

Urbanski, J., 1979: Zwei neue Stylommatophoren (Gastropoda, Pulmonata) von der Balkan-Halbinsel. (Systematische, zoogeographische und okologische Studien uber die Mollusken de Balkan-Halbinsel, 17). Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznan Serie D Sciences Biologiques, 19: 109-115

Popov A.P., 2004: Heat interaction of wells with permafrost in conditions of Yamal Peninsula, study results--Rezul'taty issledovaniy teplovogo vzaimodeystviya skvazhin s mnogoletnemerzlymi porodami v usloviyakh p-ova Yamal. Pages 60-61, 63-64 2004

Mataev S.I. (Matayev S.I.; Ezyngi H.M. (Yezyngi K.M.; Vasilkova T.N. (Vasil kova T.N.; Grinfeld A.N. (Grinfel d A.N.; Lunka E.A. (Lunka Y.A.; Ezyngi I.H. (Yezyngi I.K.), 2004: Qualitative compound of soil in places of industrial development and explorations on Peninsula Yamal--Kachestvennyy sostav pochvy v mestakh promyshlennogo osvoyeniya i geologorazvedochnykh rabot na poluostrove Yamal. Pages 133, 152 2004

Minkin M.A.; Kutvitskaya N.B.; Ryazanov A.V., 2004: Engineering-geocryological problems relative to creation of the gas production nature-technical systems in Yamal Peninsula--Inzhenerno-geokriologicheskiye problemy sozdaniya gazopromyslovykh prirodno-tekhnicheskikh sistem na p. Yamal. Pages 58-59, 61-62 2004