EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Distribution of Polar cod in the Barents Sea Utbredelse av polartorsk i Barentshavet


Fisken og Havet. 14 desember; 23: 1-56
Distribution of Polar cod in the Barents Sea Utbredelse av polartorsk i Barentshavet

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038154732Related references

Utbredelse av polartorsk i Barentshavet. 1995

Climatic effects of productivity in the Barents Sea Klimatisk pavirkning av produktivitet i Barentshavet. Naturen (Oslo): 1221: 31-46, 1998

A black and white arctic eelpout Lycodes reticulatus from the Barents Sea En svart/hvit nettalebrosme fra Barentshavet. Fauna (Oslo): 544: 140-141, 2001

Distribution and age length composition of polar cod of the barents sea in 1971. Annales Biologiques (Copenhagen) 28(1971): 131-132, 1973

Distribution and length composition of polar cod larvae in the Barents Sea in 1980. Annales Biologiques (Copenhagen). 1980 ; 37: 161-162, 1983

Distribution and age-length composition of the Barents Sea polar cod stocks in 1980. Annales Biologiques (Copenhagen). 1980 ; 37: 160-161, 1983

Optical properties of CDOM across the Polar Front in the Barents Sea Origin, distribution and significance. Journal of Marine Systems, 2012

The red king crab, Paralithodes camtschatica Tilesius 1815, in the Barents Sea life history and future stock progress Kongekrabbe i Barentshavet - livshistorie og framtidsutsikter. Fauna (Oslo): 491: 20-33, 1996

Investigations on demersal fish in the Barents Sea winter 1996 Botnfiskundersokingar i Barentshavet Vinteren 1996. Fisken og Havet. 6 juni; 11: 1-68, 1996

Investigations on demersal fish in the Barents Sea summer 1995 Bunnfiskundersokelser i Barentshavet og ved Svalbard August 1995. Fisken og Havet, 30: 1-33, 1996