EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Distribution of diatoms and zoobenthos in the bottom sediments of the nearshore aquatory of the Baltic Sea between Klaipeda and Sventoji Baltijos juros priekrantes Klaipedos-Sventosios akvatorijoje titnaginiu dumbliu ir zoobentoso pasiskirstymas dugno nuosedose


Ekologija, 3: 40-49
Distribution of diatoms and zoobenthos in the bottom sediments of the nearshore aquatory of the Baltic Sea between Klaipeda and Sventoji Baltijos juros priekrantes Klaipedos-Sventosios akvatorijoje titnaginiu dumbliu ir zoobentoso pasiskirstymas dugno nuosedose

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038155337Related references

Distribution of diatoms and zoobenthos in bottom sediments of the nearshore aquatory of the Baltic Sea between Klaipeda and Sventoji. Lietuvos Mokslu Akademija, Ekologija 1998(3): 40-49, 1998

Baltic herring reproduction and bottom communities studies in the area Klaipeda-Palanga the Baltic Sea Lithuanian coast Strimeles reprodukcijos ir dugno biocenoziu tyrimai Klaipedos-Palangos ruoze. Zuvininkyste Lietuvoje, 2: 143-154, 1996

Nauji Baltijos juros batimetrinis ir dugno nuosedu M 1:500 000 zemelapiai--New bathymetric and bottom sediment maps (scale 1:500,000) of the central Baltic Sea. Lietuvos Geologijos, 1997

Waterfowl wintering in the Lithuanian inshore zone of the Baltic Sea and their relations with benthic associations Baltijos juros Lietuvos priekranteje ziemojantys vandens pauksciai ir ju rysiai su dugno zoocenozemis. Ekologija, 1: 38-43, 1999

Distribution of zoobenthos in the bottom sediment of the near-shore zone of the Baltic Sea in Nida-Klaipeda stretch. Acta Zoologica Lituanica, 132: 125-134, 2003

Lithodynamic interpretation of granulometric composition of the nearshore sediments between Klaipeda and Sventoji in Lithuania. Quaternary Studies in Poland Special Issue: 95-102, 1999

Lithodynamic estimation of grain-size statistical parameters of the Baltic Sea shallow nearshore zone (Klaipeda-Sventoji sector). Geologija - Vilniaus Universitetas 32: 57-64, 2000

Statistical parameters of granular composition of bottom sediments in the Klaipeda-Sventoji sector as a basis for lithodynamic interpretation. Geografijos Metrastis 32(Pages 167-177, 1999

Distribution of heavy minerals in surficial bottom sediments of the Nida-Klaipeda mapping area in the Baltic Sea. Geologija - Vilniaus Universitetas 33(Pages 29-39, 2000

Assessment of fish forage resources in Kursiu Lagoon, Nemunas Delta and Baltic Sea nearshore Lithuanian economic zone Zuvu pasarines bazes Kursiu Mariose, Nemuno Deltoje ir Baltijos Juros priekranteje Lietuvos ekonomine zona ivertinimas. Zuvininkyste Lietuvoje, 2: 35-60, 1996