EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Ecology and environment-creative role of the European beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 in the Konczak stream valley Ekologia oraz srodowiskotworcza rola bobra europejskiego Castor fiber Linnaeus, 1758 w dolinie strumienia KonczakEcology and environment-creative role of the European beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 in the Konczak stream valley Ekologia oraz srodowiskotworcza rola bobra europejskiego Castor fiber Linnaeus, 1758 w dolinie strumienia KonczakRoczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 330: 3-24
(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 038172241

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Ekologia oraz srodowiskotworcza rola bobra europejskiego (Castor fiber Linnaeus, 1758) w dolinie strumienia Konczak. 2000

Situation of the European beaver Castor fiber Linnaeus 1758 in the northern part of Wielkopolska region Sytuacja bobra Europejskiego Castor fiber Linnaeus 1758 w polnocnej Wielkopolsce. Przeglad Przyrodniczy, 151-2: 105-122, 2004

Occurrence of European beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 in Mogilnica River basin Wystepowanie bobra europejskiego Castor fiber Linnaeus, 1758 w dorzeczu Mogilnicy. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 302: 23-33, 1998

The historical and current status of the beaver Castor fiber Linnaeus 1758 in Upper Austria Der Biber Castor fiber Linnaeus 1758 in Oberoesterreich - historisch und aktuell. Denisia. 16 Oktober; 9: 53-76, 2003

Sytuacja bobra Europejskiego Castor fiber (Linnaeus 1758) w polnocnej Wielkopolsce. Przeglad Przyrodniczy 15(1-2): 105-122, 2004

Wystepowanie bobra europejskiego (Castor fiber Linnaeus, 1758) w dorzeczu Mogilnicy. 1998

The review of investigations on the biology, ecology and reproduction of European beavers Castor fiber L Przeglad krajowych badan nad biologia, ekologia i rozrodem bobra europejskiego, Castor fiber L. Przeglad Zoologiczny, 403-4: 247-253, 1996

The Schwarzbach as a potential immigration path of the beaver Castor fiber Linnaeus 1758 to Rhineland-Palatinate Germany Der Schwarzbach als moeglicher Einwanderungweg des Bibers Castor fiber Linnaeus 1758 nach Rheinland-Pfalz. Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 39: 149-170, 2001

On the expedience of reintroducing the European beaver Castor fiber L in the Sudety Mts - example of the Bystrzyckie Mts O celowosci osiedlania bobra europejskiego Castor fiber L w Sudetach - przyklad Gor Bystrzyckich. Przeglad Przyrodniczy, 121-2: 101-108, 2001

Sex Determination in the European beaver, Castor fiber Linnaeus, 1758. Acta Theriologica 10(21): 297-301, 1965

Subspecies of the European beaver Castor fiber Linnaeus, 1758. Acta Theriologica ember; 48(4): 433-439, 2003

Results of the reintroduction of the Castor fiber L, 1758 in the upper courses of the Wislok and Jasiolka Rivers Beskid Niski Mountains carried out in 1998 and 1999 Wyniki introdukcji bobra europejskiego Castor fiber L, 1758 w gornym dorzeczu Wisloka i Jasiolki Beskid Niski przeprowadzonych w 1998 i 1999 r. Chronmy Przyrode Ojczysta. Marzec-Kwiecien; 582: 66-74, 2002

Status of the beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 in France. Acta Theriologica 10(6/9): 97-106, 1965

Beaver Castor fiber Linnaeus, 1758, in agricultural landscape. Przeglad Zoologiczny, 302: 217-224, 1986

Beaver Castor fiber L, 1758 population in the Wigry National Park Populacja bobrow Castor fiber L, 1758 w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 192: 35-66, 2000