EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Freshwater snails Gastropoda in the Trzebyczka River on the planned Antoniow reserve near Dabrowa Gornicza Slimaki Gastropoda rzeki Trzebyczki na terenie projektowanego rezerwatu przyrody Antoniow kolo Dabrowy GorniczejFreshwater snails Gastropoda in the Trzebyczka River on the planned Antoniow reserve near Dabrowa Gornicza Slimaki Gastropoda rzeki Trzebyczki na terenie projektowanego rezerwatu przyrody Antoniow kolo Dabrowy GorniczejChronmy Przyrode Ojczysta. Styczen-Luty; 541: 107-112
(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 038265069

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Slimaki (Gastropoda) rzeki Trzebyczki na terenie projektowanego rezerwatu przyrody Antoniow kolo Dabrowy Gorniczej. 1998

Terrestrial snails Gastropoda, Terrestria of the Mroga River valley W Mazovian lowland and the manor parks in its vicinity Slimaki ladowe Gastropoda Terrestria doliny Mrogi i parkow podworskich polozonych w sasiedztwie rzeki. Folia Malacologica, 61-4: 73-76, 1998

Snails Gastropoda, Mollusca in Debno at Warta Reservation Slimaki Gastropoda, Mollusca Rezerwatu Debno nad Warta. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia Seria C Zoologia, 43: 7-17, 1996

Snails Gastropoda of the hills Wzgorza Trzebnickie SW Poland Slimaki Gastropoda Wzgorz Trzebnickich. Prace Zoologiczne (Wroclaw): 29: 5-21, 1995

Slimaki (Gastropoda, Mollusca) Rezerwatu Debno nad Warta. 1996

Slimaki (Gastropoda) rezerwatu le g nego Swinia Gora w wojewodztwie kieleckim. Ochrona Przyro. 36,: 257-286, 1971

Slimaki ladowe (Gastropoda Terrestria) doliny Mrogi i parkow podworskich polozonych w sasiedztwie rzeki. 1998

Bats of the proposed Glebokie Doly nature reserve near Rybnik town Nietoperze Chiroptera projektowanego rezerwatu Glebokie Doly kolo Rybnika. Chronmy Przyrode Ojczysta. Wrzesien-Pazdziernik; 605: 102-104, 2004

Snails Mollusca Gastropoda and bivalves Mollusca Bivalvia of the Babia Gora Massif Slimaki Mollusca Gastropoda i malze Mollusca Bivalvia Masywu Babiej Gory. Unknown, 2003

Nietoperze Chiroptera projektowanego rezerwatu Glebokie Doly kolo Rybnika. 2004

Wiosenna migracja siewkowcow Charadrii na terenie projektowanego rezerwatu Rzeczne Laki nad Zatoka Pucka. 1998

Gastropods Gastropoda of the hills Wzgorza Ostrzeszowskie Slimaki Gastropoda Wzgorz Ostrzeszowskich. Folia Malacologica, 61-4: 19-31, 1998

Chances of preservation rare species of spiders Aranei in the Bielinek Nature Reserve Szanse zachowania rzadkich gatunkow pajakow Aranei na terenie rezerwatu przyrody Bielinek. Przeglad Przyrodniczy, 112-3: 133-138, 2000

Spring migration of waders Charadrii in the area of the projected Rzeczne Laki Reserve at the Bay of Puck Wiosenna migracja siewkowcow Charadrii na terenie projektowanego rezerwatu Rzeczne Laki nad Zatoka Pucka. Notatki Ornitologiczne, 394: 219-229, 1998

Szanse zachowania rzadkich gatunkow pajakow (Aranei) na terenie rezerwatu przyrody Bielinek. 2000