EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,869,633
Abstracts:
29,686,251
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

From threat to threatened species Fran hot till hotadFrom threat to threatened species Fran hot till hotadVar Fagelvarld, 655: 50
(PDF emailed within 1 workday: $29.90)

Accession: 038265764

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Fran hot till hotad. 2006

Om rommens utveckling fran befruktatagg -till yngel speciellt hos gadda, samt nagra rad till fiskodlare.. Svensk Fiskeri Tidskrift, 50: 53-61, 1941

Iakttagelser fran Gotska Sandons fagelvarld fran mitten av augusti till mitten av december 1983 och 1934. Fauna och Flora Uppsala, 55-64, 1935

The occurrence of the threatened wood-living beetle Upis ceramboides a species dependent on high densities of aggregated dead wood Storre svartbaggen Upis ceramboides i norra Halsingland en hotad vedskalbagge som behover stora mangder aggregerad dod ved. Entomologisk Tidskrift. december; 1264: 161-170, 2005

Threat or threatened species? A paradox in conservation biology. Journal for Nature Conservation 20(4), 2012

A multivariate approach to assessing threat and for priority setting in threatened species conservation. Biological Conservation 64(1): 57-66, 1993

New species and new province-records of scale insects from Sweden Homoptera Coccoidea up to the year 2000 Nya arter och nya landskapsfynd av skoldloss fran Sverige fram till ar 2000. Entomologisk Tidskrift. December; 1214: 147-153, 2000

New species and new province-records of scale insects from Sweden Hemiptera Coccoidea up to the year 2004 Nya arter och nya landskapsfynd av skoldloss fran Sverige fram till ar 2004. Entomologisk Tidskrift. maj; 1261-2: 35-42, 2005

Fran histamin till prostaglandin. 1985

Fran pollenanalys till palynologi. Geologiska Foereningen i Stockholm Foerhandlingar 74(2): 227, 1952

Fran Aristoteles till Brehm. Unknown, 1941

Hojea-fran Kalla till Kloakdike. Skanes Nat0(2): 49-57, 1973

Value of an endangered species Vardet av en hotad art. Fauna och Flora (Stockholm): 921-2: 19-22, 1997

Anteckningar fran en resa till Aspskars skyddsomrade. Ornis Fennica, 6: 93-101, 1929

Fran Projekt Linne till Rodlistan 2005. Svensk Botanisk Tidskrift 99(3-4): 154-158, 2005