EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Habitat preferences and phenology of some rare spider species Araneae in Wigry National Park Preferencje srodowiskowe i fenologia rzadkich gatunkow pajakow Araneae wystepujacych w Wigierskim Parku NarodowymHabitat preferences and phenology of some rare spider species Araneae in Wigry National Park Preferencje srodowiskowe i fenologia rzadkich gatunkow pajakow Araneae wystepujacych w Wigierskim Parku NarodowymParki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 201: 79-92
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038291827

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Preferencje srodowiskowe i fenologia rzadkich gatunkow pajakow (Araneae) wystepujacych w Wigierskim Parku Narodowym. 2001

The occurrence of rare mammal species in the Magura National Park Przyczynek do wystepowania wybranych rzadkich gatunkow ssakow w Magurskim Parku Narodowym. Chronmy Przyrode Ojczysta. Wrzesien-Pazdziernik; 575: 74-87, 2001

Distribution, habitat selection, food and reproduction of the raven Corvus corax in the National Park of Lake Wigry Rozmieszczenie, wybiorczosc srodowiskowa, pokarm i rozrod kruka Corvus corax w Wigierskim Parku Narodowym. Notatki Ornitologiczne, 373-4: 225-245, 1996

Chosen aspects of spruce bark beetle Ips typographus L mass outbreak in the Wigry National Park Wybrane aspekty gradacji kornika drukarza Ips typographus L w Wigierskim Parku Narodowym. Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa Seria A: 926-930: 75-86, 2002

The spider fauna Araneae of the herb layer in forest associations of Wigry National Park Araneofauna epifityczna w wybranych zbiorowiskach lesnych Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 224: 517-530, 2003

Beaver Castor fiber L, 1758 population in the Wigry National Park Populacja bobrow Castor fiber L, 1758 w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 192: 35-66, 2000

The breeding population and habitat preferences of the Cygnus olor in the Nadwarcianski Landscape Park Liczebnosc populacji legowej oraz preferencje srodowiskowe labedzia niemego Cygnus olor w Nadwarcianskim Parku Krajobrazowym. Chronmy Przyrode Ojczysta. Styczen-Luty; 561: 124-129, 2000

Przyczynek do wystepowania wybranych rzadkich gatunkow ssakow w Magurskim Parku Narodowym. 2001

Spiders Araneae of the Biebrza National Park Pajki Araneae Biebrzanskiego Parku narodowego. Unknown, 2005

Occurrence and habitat preferences of pipits Anthus in open areas of the Gorce National Park Wystepowanie i preferencje siedliskowe swiergotkow Anthus na terenach otwartych Gorczanskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody, 212: 207-223, 2002

Habitat distribution and life history of species in the spider genera Theridion, Rugathodes, and Wamba in the great Smoky Mountains National Park (Araneae, Theridiidae). Journal of Arachnology 29(3): 396-412, 2001

O niektorych rzadkich gatunkach pajakow (Araneae) wystpujacych na Przedgorzu Sudeckim. Zeszyty przyr, 12: 91-94, 1972

Arauchemus, a new spider genus of the Echemus group Araneae Gnaphosidae Echeminae from Araucaria Forest areas in the southern Brazil, with notes on habitat preferences and phenology. Zootaxa 3339 (8 Jun): 44-56, 2012

The spider Argiope bruennichi in the Kampinos National Park Pajak tygrzyk paskowany w Kampinoskim Parku Narodowym. Chronmy Przyrode Ojczysta. Marzec-Kwiecien; 592: 105-114, 2003

Chances of preservation rare species of spiders Aranei in the Bielinek Nature Reserve Szanse zachowania rzadkich gatunkow pajakow Aranei na terenie rezerwatu przyrody Bielinek. Przeglad Przyrodniczy, 112-3: 133-138, 2000