EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

K faune paraziticheskikh chervei domashnikh plotoyadnykh KrymaK faune paraziticheskikh chervei domashnikh plotoyadnykh KrymaTrudy Sibir Vet Inst Omsk, 6: 59
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038362253

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

K faune paraziticheskikh chervei domashnikh plotoyadnykh Severo-Dvinskoi gubernii. Rabota 32i I 38i gelmintol eksped, 1926-27: 11, 1930

K faune paraziticheskikh chervei domashnikh gryzunov Kryma. Trudy Sibir Vet Inst Omsk, 6: 21, 1924

K faune paraziticheskikh chervei ryb sem Mullidae. Trudy Sibir Vet Inst Omsk, 9: 16, 1927

K faune paraziticheskikh chervei Turkestanskikh pelikanov. Trud Gos Inst Vet Moscow, 2(i): 149-157, 1924

K faune paraziticheskikh chervei vorobev v Donskoi oblasti. Trudy Gos Inst Eksper Vet Moskow, 2: 103, 1926

K faune paraziticheskikh chervei, Rana arvalis altaica. Sana analis altaira Isvest Ezp Sibir Otd Russk, 5(l92: 1-16, 1929

Kafoune paraziticheskikh chervei koz Turkestana. Trudy Gosudarstvennogo Instituta Eksperimentalnoi Veterinarii, 4 I, 1926

Zakonomernosti prostranstvennogo raspredeleniya paraziticheskikh chervei.. Unknown, 1986

Opredelitel paraziticheskikh prosteishikh (cheloveka, domashnikh zhivotnykh i selskokhozyaistvennykh rastenii).. 1996

K faune Hemiptera Heteroptera Kryma DC. 1952

O limfaticheskikh dozhdev'ikh chervei. Compte Rendu Soc St Petersburg, 2: 12-14, 1895

Vliyanie dozhdevykh chervei na agrotsenozy.. 1990

O limphaticheskikh zhelezakh dozhdevuikh chervei.. Trudy Sankt Peterburgskago Obshchestva, xxvi(No. 2: 12-14, 1895

Ekologiya paraziticheskikh organizmov.. Unknown, 1985

Kariotipy paraziticheskikh pereponchatokrylykh.. 2005