EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

Karsiborska Kepa Swina back mouth as an example of nature protection planning in the anthropogenic areas Specyfika planowania ochrony przyrody na obszarach antropogenicznych na przykladzie Karsiborskiej Kepy wstechna delta SwinyKarsiborska Kepa Swina back mouth as an example of nature protection planning in the anthropogenic areas Specyfika planowania ochrony przyrody na obszarach antropogenicznych na przykladzie Karsiborskiej Kepy wstechna delta SwinyPrzeglad Przyrodniczy, 101-2: 137-143
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038362529

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Specyfika planowania ochrony przyrody na obszarach antropogenicznych na przykladzie Karsiborskiej Kepy (wstechna delta Swiny). 1999

Valuable elements of vegetation of the Karsiborska Kepa (Swina delta backwaters) and their protection. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura ( 75): 283-286, 1999

The soils of the Karsiborska Kepa island within the Swina Reverse Delta. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura ( 80): 51-57, 1999

Sulphur content in organic soils of Karsiborska Kepa island within the Swina regressive delta. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura ( 81): 97-101, 2000

Insect protection as necessary component of nature conservation Koniecznosc ochrony owadow jako niezbedny element ochrony przyrody. Wiadomosci Entomologiczne. 1999( ); 18: 7-14 (Suplement 2, 2000

Chemical investigations of surface waters in drainage ditches and stagnation pockets and soil waters in halophyte habitats on the Karsiborska Kepa Island (Brama Swiny - area NW Poland). Salt grasslands and coastal meadows: 51-60, 2006

Polska akademia nauk komitet ochrony przyrody problemy ochrony polskiej przyrody polish academy of sciences committee for nature conservation problems of conservation in poland. Olaczek, R And K Zarzycki (Ed ) Polska Akademia Nauk Komitet Ochrony Przyrody: Polish Academy Of Sciences Committee For Nature Conservation: Problems Of Conservation in Poland 113p Polish Scientific Publishers: Warsaw, Poland Illus Paper 113p, 1988

The regulation of Polish nature conservation and environment protection laws in 2001 - how not to get lost in the jungle of new rules Porzadkowanie prawa ochrony przyrody i ochrony srodowiska w Polsce w 2001 r - czyli jak sie odnalezc w gaszczu nowych przepisow. Chronmy Przyrode Ojczysta. Maj-Czerwiec; 583: 103-109, 2002

Modern ways of propagation of nature knowledge and the future of nature protection Nowoczesne metody propagowania wiedzy przyrodniczej a przyszlosc ochrony przyrody. Przeglad Przyrodniczy, 131-2: 237-241, 2002

Problemy aktywnej ochrony przyrody na terenach parkow narodowych na przykladzie zagrozonych gatunkow zwojkowatych (Lepidoptera: Tortricidae) Pienin. Wiadomosci Entomologiczne 25: 109-112 (Supplement 2), 2006

Interesting entomofauna of the Kepa Redlowska Nature Reserve Interesujaca entomofauna rezerwatu przyrody Kepa Redlowska. Chronmy Przyrode Ojczysta. Wrzesien-Pazdziernik; 545: 67-69, 1998

Problems and prospects of nature protection in times of total development sustainability Problemy i perspektywy ochrony przyrody w dobie totalnego rownowazenia rozwoju. Przeglad Przyrodniczy, 123-4: 19-39, 2001

Karsiborska Kepa, Poland. World Birdwatch ember; 17(4): 6-7, 1995

Forms of nature conservation Formy ochrony przyrody. Unknown, 2005

Heavy metal contamination of the soil of Karsiborska Kepa island. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura ( 80): 77-81, 1999