EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,623,987
Abstracts:
29,492,080
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

List of the Birds of the island Oesel Eesti Kirjanduse Seltoi Kodu-uurimise Toimkonna toimetusel ilmuvast Koguteos Eesti, Saaremaa KotestList of the Birds of the island Oesel Eesti Kirjanduse Seltoi Kodu-uurimise Toimkonna toimetusel ilmuvast Koguteos Eesti, Saaremaa KotestTartu, 1932: 77-96
(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038384040

Download citation: RISBibTeXTextRelated references

Eesti Kirjanduse Seltoi Kodu-uurimise Toimkonna toimetusel ilmuvast Koguteos Eesti, Saaremaa Kotest. 1936

Eesti NSV niitude uurimise bioloogilisi probleeme. 1979

Estonian bird atlas The atlas of breeding birds in Estonia Eesti linnuatlas eesti haudelindude levikuatlas. Unknown, 1993

Antropogeeni geoloogia uurimise rakenduslikust Taehtsusest Eesti NSV-s. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Geoloogia = Izvestiya Akademii Nauk Estonskoy SSR, Geologiya Pages 25-30, 1961

Some species of Coleoptera new to Estonia and Saaremaa Uusi mardikaliike Coleoptera Eesti ja Saaremaa faunale. Lepidopteroloogiline Informatsioon. november; 9: 62-63, 1994

New coelolepids from the Upper Silurian on Oesel Eesti Loodusteaduse Arhiiv. Ser 1 Geol Chem Et Phys 10(3): 167-176, 1932

Uusi mardikaliike (Coleoptera) Eesti ja Saaremaa faunale. 1994

Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi 1996. aasta tegevuse aruanne. 1998

Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi 1998. aasta tegevuse aruanne. 2000

Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi 1997. aasta tegevuse aruanne. 2000

Uber Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im Gebiete der Saaremaa- (Osel-) Schichten in Eesti. Acta et Commentationes Universitatis Dorpatensis, A18: 3-18, 1930

Eesti linnuatlas: eesti haudelindude levikuatlas. 1993

Notizen uber die auf der Biologischen Station der Universitat Tartu in Kuusnomme (Saaremaa, Eesti) beobachteten Borkenkafer-Fauna. Estlaendisches Forstwirtschaftliches Jahrbuch Tartu, 7: 641-651, 1935

Estonian Academy of Sciences Naturalists Society, annual activities report for 1998 Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi 1998 aasta tegevuse aruanne. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 79: 301-309, 2000

Estonian Academy of Science Naturalists Society annual activities report for 1996 Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi 1996 aasta tegevuse aruanne. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 78: 266-277, 1998