EurekaMag.com logo
+ Site Statistics
References:
53,214,146
Abstracts:
29,074,682
+ Search Articles
+ Subscribe to Site Feeds
EurekaMag Most Shared ContentMost Shared
EurekaMag PDF Full Text ContentPDF Full Text
+ PDF Full Text
Request PDF Full TextRequest PDF Full Text
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter
Follow on Google+Follow on Google+
Follow on LinkedInFollow on LinkedIn

+ Translate

List of the Birds of the island Oesel Eesti Kirjanduse Seltoi Kodu-uurimise Toimkonna toimetusel ilmuvast Koguteos Eesti, Saaremaa Kotest


Tartu, 1932: 77-96
List of the Birds of the island Oesel Eesti Kirjanduse Seltoi Kodu-uurimise Toimkonna toimetusel ilmuvast Koguteos Eesti, Saaremaa Kotest

(PDF 0-2 workdays service: $29.90)

Accession: 038384040Related references

Eesti Kirjanduse Seltoi Kodu-uurimise Toimkonna toimetusel ilmuvast Koguteos Eesti, Saaremaa Kotest. 1936

Eesti NSV niitude uurimise bioloogilisi probleeme. 1979

Estonian bird atlas The atlas of breeding birds in Estonia Eesti linnuatlas eesti haudelindude levikuatlas. Unknown, 1993

Antropogeeni geoloogia uurimise rakenduslikust Taehtsusest Eesti NSV-s. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Geoloogia = Izvestiya Akademii Nauk Estonskoy SSR, Geologiya Pages 25-30, 1961

Some species of Coleoptera new to Estonia and Saaremaa Uusi mardikaliike Coleoptera Eesti ja Saaremaa faunale. Lepidopteroloogiline Informatsioon. november; 9: 62-63, 1994

New coelolepids from the Upper Silurian on Oesel Eesti Loodusteaduse Arhiiv. Ser 1 Geol Chem Et Phys 10(3): 167-176, 1932

Uusi mardikaliike (Coleoptera) Eesti ja Saaremaa faunale. 1994

Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi 1996. aasta tegevuse aruanne. 1998

Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi 1998. aasta tegevuse aruanne. 2000

Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi 1997. aasta tegevuse aruanne. 2000